Euro. Nowy pieniądz

Euro. Nowy pieniądz

3 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

14,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Z dniem 1 stycznia 1999 r. w Unii Europejskiej została ustanowiona Unia Gospodarcza i Walutowa - UGW, a w jej ramach zaczęła funkcjonować nowa międzynarodowa waluta - euro, która stała się drugą, obok dolara amerykańskiego najważniejszą walutą świata. Niniejsza praca prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z wprowadzeniem i funkcjonowaniem euro. Charakteryzuje podłoże ustanowienia Unii Gospodarczej i Walutowej oraz miejsce integracji walutowej w ogólnej strategii integracyjnej w ramach UE. Dużo uwagi autorka poświęciła również funkcjonowaniu euro w praktyce.


Liczba stron172
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-0113-942-1
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    7
  Uwagi wstępne    9
  1. Euro jako waluta Unii Gospodarczej i Walutowej    13
    1.1. Podłoże ustanowienia UGW w ramach Unii Europejskiej    13
      1.1.1. Stworzenie obszaru jednowalutowego jako element strategii integracyjnej    13
      1.1.2. Integracja walutowa do 1999 roku    18
        1.1.2.1. Unia Gospodarcza i Walutowa według Planu Wernera    18
        1.1.2.2. Europejski System Walutowy    19
        1.1.2.3. ECU    21
    1.2. Główne zasady funkcjonowania obszaru euro i warunki udziału w nim    23
      1.2.1. Wyzwania związane z uczestnictwem w obszarze jednowalutowym - problem optymalności    23
      1.2.2. Zasady funkcjonowania obszaru euro wynikające z Raportu Delorsa i traktatu z Maastricht    27
      1.2.3. Warunki uczestnictwa w obszarze euro    33
      1.2.4. Znaczenie kryteriów zbieżności    35
        1.2.4.1. Inflacja    35
        1.2.4.2. Deficyt budżetowy i dług publiczny    37
        1.2.4.3. Udział w ESW    39
        1.2.4.4. Długoterminowe stopy procentowe    40
      1.2.5. Kraje zakwalifikowane do uczestnictwa w obszarze euro    40
        1.2.5.1. Inflacja    43
        1.2.5.2. Deficyt budżetowy i dług publiczny    43
        1.2.5.3. Udział w ESW    44
        1.2.5.4. Długoterminowe stopy procentowe    46
    1.3. Korzyści i koszty związane z wprowadzeniem euro    46
      1.3.1. Mikroekonomiczne i makroekonomiczne korzyści wynikające z wprowadzenia euro    46
      1.3.2. Koszty ustanowienia UGW i wprowadzenia euro    49
    1.4. Zasady wprowadzenia euro do obiegu    49
      1.4.1. Etapowy proces wprowadzania euro    52
      1.4.2. Kursy konwersji    55
      1.4.3. Inne aspekty prawne i techniczne wprowadzenia i funkcjonowania euro    59
      1.4.4. Monety i banknoty    60
  2. Polityka pieniężna, kursowa i budżetowa w ramach obszaru euro - założenia i realizacja w praktyce    62
    2.1 Polityka pieniężna, kursowa i budżetowa w ramach obszaru euro - założenia i realizacja w praktyce    62
      2.1.1. Europejski System Banków Centralnych    62
      2.1.2. Polityka pieniężna ESBC    66
        2.1.2.1. Bezpośrednie i pośrednie cele w polityce pieniężnej ESBC    66
        2.1.2.2. Instrumenty polityki pieniężnej ESBC    69
      2.1.3. Kwestia niezależności Europejskiego Systemu Banków Centralnych    73
      2.1.4. Nadzór nad bankami    75
    2.2. Polityka kursowa. Mechanizm stabilizowania kursów - ERM II    75
    2.3. Efekty polityki pieniężnej i kursowej od roku 1999    77
      2.3.1. Stabilność cen    77
      2.3.2. Kształtowanie się kursu euro do dolara amerykańskiego    80
    2.4. Sytuacja na rynku pracy    83
    2.5. Polityka budżetowa - zasady kształtowania oraz rezultaty    88
      2.5.1. Zdecentralizowany charakter polityki budżetowej w ramach obszaru euro    88
      2.5.2. Pakt Stabilności i Wzrostu    88
      2.5.3. Sytuacja finansów publicznych krajów obszaru euro (lata 1997-2001)    94
      2.5.4. Działania prewencyjne podejmowane przez Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej    96
      2.5.5. Finanse publiczne w perspektywie średnio- i długoterminowej    101
      2.5.6. Implikacje obecnych rozwiązań w sferze polityki budżetowej dla integracji    104
  3. Euro jako waluta międzynarodowa    111
    3.1. Stosowanie walut narodowych w skali międzynarodowej    111
    3.2. Euro jako jedna z trzech głównych walut międzynarodowych    115
    3.3. Zastosowanie euro w handlu międzynarodowym    116
    3.4. Udział euro w transakcjach na rynku finansowym    117
    3.5. Euro jako waluta referencyjna, interwencyjna oraz rezerwowa    118
    3.6. Udział krajów obszaru euro w międzynarodowej współpracy walutowej    120
    3.7. Przyszła pozycja euro na świecie    123
  4. Rynek finansowy obszaru euro    126
    4.1. Istota jednolitego rynku finansowego    126
    4.2. Kierunek ewolucji rynku finansowego na obszarze euro    128
    4.3. Sektor bankowy    132
    4.4. Rynek papierów dłużnych    135
      4.4.1. Skarbowe papiery dłużne    135
      4.4.2. Papiery dłużne przedsiębiorstw    137
    4.5. Rynek akcji    139
    4.6. Rynek finansowy jako czynnik rozwoju obszaru euro    144
  5. Perspektywy rozszerzenia obszaru euro    146
    5.1. Dania, Szwecja i Wielka Brytania jako potencjalni członkowie obszaru euro    146
      5.1.1. Sytuacja gospodarcza    146
      5.1.2. Specyficzne aspekty integracji poszczególnych krajów z obszarem euro    148
    5.2. Perspektywy włączenia Polski do obszaru euro    152
      5.2.1. Uwagi ogólne    152
      5.2.2. Droga do zastąpienia złotego przez euro - główne etapy    154
      5.2.3. Najważniejsze wyzwania przed polską gospodarką w procesie integracji z obszarem euro    156
  Zakończenie    164
  Bibliografia    165
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia