Konkurencyjność

Konkurencyjność

Poziom makro, mezo i mikro

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zapewnienie konkurencyjności jest we współczesnym świecie jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stają wszystkie podmioty gospodarcze. Szczególnego znaczenia nabiera zaś w Polsce, która po wstąpieniu do Unii Europejskiej przygotowuje się teraz do przystąpienia do strefy euro. Rozwiązanie tego problemu wymaga znajomości i umiejętności powiązania wielu zjawisk i uwarunkowań pochodzących z różnych dziedzin wiedzy.

Książka zawiera kompleksowy wykład na temat konkurencyjności w skali makro (gospodarki), mezo (sektorów) i mikro (przedsiębiorstw, w tym MSP). Porządkuje i systematyzuje wiedzę rozproszoną do tej pory fragmentarycznie w wielu publikacjach.

Autorzy przedstawiają w nim:

- podstawy teoretyczne i terminologię,
- problemy konkurencyjności związane z globalizacją i procesami integracyjnymi,
- wyniki przeprowadzonych badań,
- doniesienia najnowszej literatury światowej,
- dużą liczbę przykładów pochodzących z praktyki gospodarczej.

Publikacja jest z jednej strony podręcznikiem pomocniczym do przedmiotów związanych z konkurencyjnością, wykładanych na kierunkach ekonomicznych i zarządzania, z drugiej zaś znakomitą lekturą dla praktyków poszukujących wiedzy i inspiracji, jak zapewnić swoim firmom przewagę na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Zespół autorski tworzą: Nelly Daszkiewicz, Tomasz Korol, Ewa Lechman, Magdalena Olczak, Marzena Starnawska, Joanna Wolszczak-Derlacz.


Liczba stron215
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15681-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział 1. Konkurencyjność podmiotów – ujęcie teoretyczne (Magdalena Olczyk – pkt 1.1–1.3; Nelly Daszkiewicz – pkt 1.4)    13
    1.1. Konkurencyjność – zarys problemu    13
    1.2. Wybrane definicje konkurencyjności    13
    1.3. Kierunki rozwoju badań nad konkurencyjnością    15
    1.4. Konkurencyjność wobec wyzwań globalizacji    17
    Pytania problemowe    19
    Bibliografia    19
    Polecane strony internetowe    20
  Rozdział 2. Technologie informacyjne i komunikacyjne jako czynnik kształtujący makroekonomiczną konkurencyjność gospodarki (Ewa Lechman)    21
    2.1. Pomiar konkurencyjności gospodarki na poziomie makroekonomicznym    21
    2.2. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICTs)    28
      2.2.1. Technologie informacyjne i komunikacyjne – zdefiniowanie pojęcia    28
      2.2.2. Jak mierzyć ICTs?    29
      2.2.3. Indeks Osiągnięć Technologicznych (TAI)    30
      2.2.4. Indeks Dostępu Cyfrowego (DAI)    34
      2.2.5. Indeks Możliwości Cyfrowych (DOI)    38
    2.3. Rola ICTs w poprawie konkurencyjności makroekonomicznej gospodarki    44
    2.4. Poziom wdrożenia ICTs w kraju a konkurencyjność makroekonomiczna jego gospodarki    49
      2.4.1. Ocena zbieżności poziomu zaawansowania technologicznego gospodarki w obszarze ICTs i konkurencyjności na poziomie makroekonomicznym    52
        2.4.1.1. Ocena relacji TAI i GCI    53
        2.4.1.2. Ocena relacji DAI i GCI    54
        2.4.1.3. Ocena relacji DOI i GCI    55
      2.4.2. Co wnioskujemy na podstawie wyników przeprowadzonej analizy statystycznej?    56
    Pytania problemowe    57
    Bibliografia    58
    Polecane strony internetowe    58
  Rozdział 3. Społeczeństwo informacyjne i jego rola w podnoszeniu konkurencyjności makroekonomicznej gospodarki (Ewa Lechman)    59
    3.1. Społeczeństwo informacyjne i elementy je kreujące    59
    3.2. ICTs a rozwój społeczeństwa informacyjnego    62
    3.3. Jak mierzyć stopień rozwoju społeczeństwa informacyjnego?    67
    3.4. Społeczeństwo informacyjne a konkurencyjność makroekonomiczna gospodarki    69
      3.4.1. Ocena zależności poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego i konkurencyjności makroekonomicznej gospodarki    69
      3.4.2. Co wnioskujemy na podstawie wyników przeprowadzonej analizy statystycznej?    71
    Pytania problemowe    72
    Bibliografia    72
    Polecane strony internetowe    73
  Rozdział 4. Cenowa konkurencyjność w ujęciu międzynarodowym (Joanna Wolszczak-Derlacz)    75
    4.1. Prawo jednej ceny jako fundament cenowej efektywności rynków    75
    4.2. Podstawowe zastrzeżenia wobec prawa jednej ceny i teorii parytetu siły nabywczej    81
    4.3. Potencjalne korzyści wynikające z wyrównywania się cen    85
    4.4. Porównanie poziomu cen w Unii Europejskiej    88
    4.5. Poziom cen a konkurencyjność rynków    94
    Pytania problemowe    95
    Bibliografia    96
  Rozdział 5. Konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych na rynku unijnym w latach 1995–2003 – analiza na poziomie mezo (Magdalena Olczyk)    97
    5.1. Zmiany strukturalne w polskim eksporcie artykułów przemysłowych na rynek unijny    97
    5.2. Zmiany poziomu konkurencyjności polskich wyrobów przemysłowych na rynku Piętnastki w latach 1995–2003    102
    5.3. Jakość czy cena – strategia wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu na rynku Piętnastki    106
    Pytania problemowe    115
    Bibliografia    115
    Polecane strony internetowe    116
    Załącznik: Działy przemysłowe według klasyfikacji HS 2    116
  Rozdział 6. Konkurencyjność MSP w procesie internacjonalizacji (Nelly Daszkiewicz)    119
    6.1. Czynniki konkurencyjności MSP    119
    6.2. Wspieranie MSP w Unii Europejskiej    120
    6.3. Strategie internacjonalizacji MSP    124
      6.3.1. Wybór strategii – zarys problemu    124
      6.3.2. Holistyczne podejście do internacjonalizacji    127
    6.4. Internacjonalizacja MSP poprzez sieci    129
    6.5. Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej    132
    Pytania problemowe    136
    Bibliografia    136
  Rozdział 7. Sieci małych przedsiębiorstw a utrzymanie konkurencyjności (Marzena Starnawska)    139
    7.1. Przedsiębiorczość – perspektywa sieciowa?    139
    7.2. Formy współpracy małych firm w sieciach    142
    7.3. Znaczenie cech charakterystycznych sieci – model sieci małego przedsiębiorstwa    151
    7.4. Wykorzystanie sieci w małych przedsiębiorstwach – studia przypadku    161
    7.5. Sieci małych przedsiębiorstw a ich konkurencyjność    172
    Pytania problemowe    173
    Bibliografia    173
  Rozdział 8. Symptomy spadku konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (Tomasz Korol)    177
    8.1. Wprowadzenie    177
    8.2. Etapy kryzysu przedsiębiorstwa    178
    8.3. Metody prognozowania zagrożenia kryzysem przedsiębiorstw    184
    8.4. Finansowe symptomy spadku konkurencyjności – analiza empiryczna    186
      8.4.1. Założenia do analizy    186
      8.4.2. Płynność firm    188
      8.4.3. Rentowność przedsiębiorstw    190
      8.4.4. Poziom zadłużenia firm    192
      8.4.5. Sprawność firm    194
      8.4.6. Inne mierniki finansowe    196
    8.5. Wnioski    198
    Pytania problemowe    198
    Bibliografia    199
  Aneks _1. Wartości wskaźnika konkurencyjności gospodarki (GCI) – dane za rok 2005, World Economic Forum    201
  Aneks _2. Wartości wskaźnika konkurencyjności IMD – dane za rok 2006    202
  Aneks _3. Wartość TAI dla wszystkich krajów, dla których oszacowano wskaźnik – dane za rok 2001, według UNDP    203
  Aneks _4. Wartości DAI dla krajów, dla których oszacowano indeks – dane za rok 2002    204
  Aneks _5. Wartość DOI dla wszystkich gospodarek, dla których oszacowano indeks – dane za rok 2006    206
  Aneks _6. Wartości wskaźnika ISI – dane za rok 2006    208
  Aneks _7. Ranking NRI – dane za rok 2006    210
  Indeks    213
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia