Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

-20%

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

95,20  119,00

Format: pdf

95,20119,00

cena zawiera podatek VAT

Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy - rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Problematyka ta obfituje w liczne kontrowersje i kłopoty interpretacyjne, o czym świadczy dorobek doktryny oraz bardzo bogate orzecznictwo. Autorzy przeanalizowali poglądy przedstawiane w literaturze przedmiotu oraz ponad 300 orzeczeń, co umożliwiło im szczegółowe omówienie kluczowych zagadnień związanych z bezzwłocznym rozwiązaniem umowy o pracę.


W publikacji przedstawiono gruntowną analizę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia:


dokonanego przez pracodawcę z winy pracownika (art. 52 k.p.),
dokonanego przez pracodawcę bez winy pracownika (art. 53 k.p.),
dokonanego przez pracownika (art. 55 k.p.)
oraz omówienie roszczeń związanych z niezgodnym z prawem rozwiązaniem tej umowy.


Opracowanie zawiera


wzory najczęściej stosowanych pism dotyczących rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia


.


Adresaci:
Praca jest przeznaczona dla prawników-praktyków: adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie również przydatna dla pracowników działów kadr, inspektorów pracy oraz przedstawicieli związków zawodowych. Zainteresuje także pracowników naukowych wydziałów prawa i administracji. Praktyczne informacje zawarte w książce mogą okazać się szczególnie ważne dla pracodawców, którzy rozważają zakończenie z pracownikiem umowy o pracę, dają też pracownikom możliwość podjęcia skutecznej obrony.


Liczba stron264
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-552-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wprowadzenie | str.    15
  
  Rozdział 1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę | str.    23
  1. Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracownika | str.    24
  1.1. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych | str.    24
  1.1.1. Podstawowe obowiązki pracownicze | str.    25
  1.1.1.1. Obowiązek wykonywania pracy | str.    26
  1.1.1.2. Obowiązek trzeźwości | str.    28
  1.1.1.3. Obowiązek świadczenia pracy właściwej jakości | str.    32
  1.1.1.4. Obowiązek wykonywania poleceń | str.    34
  1.1.1.5. Obowiązek dbałości o dobro pracodawcy | str.    36
  1.1.1.6. Obowiązek przestrzegania zasad BHP | str.    44
  1.1.1.7. Obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego | str.    45
  1.1.1.8. Inne obowiązki | str.    47
  1.1.2. Pojęcie ciężkości naruszenia | str.    47
  1.2. Popełnienie przestępstwa | str.    50
  1.2.1. Pojęcie przestępstwa | str.    50
  1.2.2. Przestępstwo popełnione w czasie trwania umowy o pracę | str.    51
  1.2.3. Przestępstwo uniemożliwiające dalsze zatrudnianie pracownika na zajmowanym stanowisku | str.    53
  1.2.4. Przestępstwo oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem | str.    55
  1.3. Zawiniona utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy | str.    58
  2. Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika | str.    62
  2.1. Nieobecność pracownika spowodowana chorobą | str.    63
  2.2. Nieobecność pracownika spowodowana sprawowaniem opieki | str.    72
  2.3. Nieobecność z powodu kwarantanny | str.    74
  2.4. Nieobecność z innych przyczyn | str.    75
  3. Wymogi formalne oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia | str.    76
  3.1. Forma | str.    76
  3.2. Treść | str.    81
  3.3. Tryb | str.    84
  3.3.1. Termin | str.    84
  3.3.2. Konsultacja z zakładową organizacją związkową | str.    91
  4. Pracownicy szczególnie chronieni przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia | str.    98
  5. Prawo do ponownego zatrudnienia pracownika w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn przez niego niezawinionych | str.    111
  
  Rozdział 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika | str.    117
  1. Przesłanki | str.    117
  1.1. Nieprzeniesienie pracownika do innej pracy | str.    118
  1.2. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę | str.    119
  2. Wymogi formalne oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia | str.    130
  2.1. Forma i treść | str.    130
  2.2. Termin | str.    133
  3. Uprawnienia pracownika w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w trybie art. 55 k.p. | str.    135
  
  Rozdział 3. Roszczenia związane z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia | str.    147
  1. Roszczenia przysługujące pracownikowi | str.    147
  1.1. Przywrócenie do pracy | str.    148
  1.1.1. Pojęcie przywrócenia do pracy | str.    148
  1.1.2. Niemożliwość lub niecelowość przywrócenia do pracy | str.    150
  1.1.3. Niezasadność przywrócenia do pracy przy umowach na czas określony | str.    157
  1.1.4. Sprzeczność przywrócenia do pracy ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i zasadami współżycia społecznego | str.    158
  1.1.5. Podjęcie pracy w wyniku przywrócenia | str.    161
  1.1.6. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy | str.    164
  1.2. Odszkodowanie | str.    169
  1.2.1. Możliwość zasądzenia oraz wysokość odszkodowania | str.    169
  1.2.2. Dopuszczalność dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego | str.    181
  1.3. Aktualizacja świadectwa pracy | str.    190
  2. Roszczenia przysługujące pracodawcy | str.    196
  2.1. Odszkodowanie | str.    196
  2.2. Aktualizacja świadectwa pracy | str.    205
  3. Tryb dochodzenia roszczeń | str.    206
  3.1. Termin dochodzenia roszczeń | str.    206
  3.2. Postępowanie przed komisją pojednawczą | str.    215
  3.3. Postępowanie przed sądem | str.    217
  
  Zakończenie | str.    227
  
  Wzory pism | str.    231
  
  Bibliografia | str.    243
  
  Wykaz aktów prawnych | str.    249
  
  Wykaz orzeczeń | str.    255
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia