Rola convention bureau w kształtowaniu konkurencyjności miasta

1 opinia

Format:

ibuk

W monografii postawiono problem badawczy: w jaki sposób działalność convention bureau wpływa na konkurencyjność miasta. Przyjęto, że convention bureau wpływa na konkurencyjność miasta, oddziałując na kształtowanie się kosztów transakcyjnych na rynku spotkań, a tym samym na wykorzystanie lokalnych zasobów. Z kolei celem pracy była identyfikacja zakresów działalności convention bureau w największym stopniu przyczyniających się do ograniczania kosztów transakcyjnych w branży spotkań. Wieloetapowe badanie empiryczne dotyczyło ról oraz zadań zagranicznych i polskich convention bureaux.
W pierwszej kolejności odwołano się do zagadnienia konkurencyjności miast, różnorodności zasobów niezbędnych do jej kształtowania, a także znaczenia instytucji i kosztów transakcyjnych w tym procesie. W następnych dwóch rozdziałach scharakteryzowano branżę spotkań oraz jej strukturę przedmiotową i podmiotową. W czwartym rozdziale skoncentrowano się na convention bureau – genezie tego podmiotu, jego definicjach, a także podstawowych zakresach działalności. Piąty rozdział stanowi podsumowanie metod badawczych zastosowanych podczas badań. W kolejnych dwóch rozdziałach zaprezentowano wyniki empirycznej weryfikacji założeń teoretycznych. Wreszcie zebrano wnioski wynikające ze studiów literaturowych i analiz empirycznych oraz przedstawiono rekomendacje praktyczne.
Stwierdzono, że convention bureau może oddziaływać na konkurencyjność miasta na wiele sposobów – przede wszystkim jednak odgrywając rolę agenta, ponieważ w tym przypadku powinno w największym stopniu ograniczać koszty transakcyjne powstające w relacjach między organizatorem spotkania, lokalną branżą spotkań i samorządem. Równocześnie wpływa na wykorzystanie miejscowych zasobów oraz wzmacnia potencjał miasta w bezpośredniej rywalizacji na arenie międzynarodowej.


Rok wydania2021
Liczba stron300
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ISBN-13978-83-8211-052-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Instytucje a konkurencyjność miast
  1.1. Pojęcie konkurencyjności w odniesieniu do jednostek terytorialnych
  1.2. Znaczenie zasobów dla konkurencyjności miast
  1.3. Instytucje jako zasób miasta
  2. Charakterystyka rynku spotkań
  2.1. Turystyka biznesowa a rynek spotkań
  2.2. Struktura przedmiotowa branży spotkań
  2.3. Struktura podmiotowa rynku spotkań
  3. Rynek spotkań a konkurencyjność miast
  3.1. Proces pozyskiwania spotkań
  3.2. Konkurencyjność branży spotkań a konkurencyjność miasta
  3.3. Koszty transakcyjne na rynku spotkań
  4. Istota działalności convention bureau
  4.1. Geneza convention bureau
  4.2. Role convention bureau w branży spotkań
  4.3. Wpływ convention bureau na koszty transakcyjne w branży spotkań i na konkurencyjność miasta
  5. Metoda badawcza
  5.1. Role zagranicznych i polskich convention bureaux
  5.2. Analiza konkurencyjności polskich miast na rynku spotkań
  5.3. Znaczenie polskich convention bureaux dla branży spotkań
  6. Role zagranicznych i polskich convention bureaux w świetle badań empirycznych
  6.1. Zróżnicowanie zagranicznych convention bureaux
  6.2. Analiza ważności i realizacji zadań zagranicznych convention bureaux
  6.3. Analiza ważności i realizacji zadań polskich convention bureaux
  7. Role polskich convention bureaux – analiza pogłębiona
  7.1. Potencjał polskich miast w zakresie rozwoju branży spotkań
  7.2. Role convention bureau według przedstawicieli instytucji
  7.3. Role convention bureau według partnerów instytucji
  8. Wpływ convention bureau na konkurencyjność miasta
  8.1. Wyniki badań w świetle założeń teoretycznych
  8.2. Wyniki badań a rekomendacje dla convention bureaux
  8.3. Wyniki badań w świetle literatury przedmiotu
RozwińZwiń