Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych, cz. 2

Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych, cz. 2

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

12,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kryzysy finansowe końca XX i początku XXI w. dowodzą, że w celu zapewnienia efektywnego i stabilnego funkcjonowania światowego systemu finansowego konieczna jest międzynarodowa współpraca rządów, banków centralnych, instytucji nadzorczych, finansowych, organizacji międzynarodowych, sektora prywatnego w zakresie globalnych stosunków finansowych. Międzynarodowa współpraca dotyczy obecnie wielu obszarów problemowych światowych finansów, a jednym z nich jest wypracowywanie oraz wdrażanie standardów finansowych, które byłyby korzystne dla wszystkich krajów i uczestników rynku.


W trzyetapowym projekcie badań statutowych na lata 2007-2009 przyjęto jako priorytetowy cel zbadanie roli, jaką w wypracowywaniu zasad, norm i standardów, a także w ich implementacji pełnią międzynarodowe instytucje, fora i grupy, których działalność jest ukierunkowana na zabezpieczenie stabilności światowego systemu finansowego. Niniejsze opracowanie zawiera wyniki drugiego i trzeciego etapu badań przeprowadzonych przez Zakład Finansów Międzynarodowych Katedry Finansów Akademii Ekonomicznej Katowicach w latach 2008-2009.


W drugim etapie badania ukierunkowano na: zbadanie roli, jaką w identyfikacji zagrożeń oraz w wypracowywaniu oraz implementacji norm i standardów odgrywają takie instytucje, jak: Międzynarodowe Stowarzyszenie Kontroli Ubezpieczeń oraz międzynarodowe agencje ubezpieczeniowe, a także Komitet Globalnego Systemu Finansowego, jak również dokonano analizy skutków działalności międzynarodowych agencji ratingowych dla stabilności globalnego systemu finansowego. Przedmiotem badań w trzecim etapie były organizacje i fora, które poprzez podejmowane inicjatywy i działania w sposób pośredni przyczyniają się do poprawy stabilności międzynarodowego systemu finansowego, a mianowicie Grupa G20, UNDP, UNCTAD oraz Instytut Stabilności Finansowej.


 


Liczba stron200
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-478-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    7
  Rozdział 1. ROLA MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA KONTROLI UBEZPIECZEŃ ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH AGENCJI UBEZPIECZENIOWYCH W STABILIZACJI ŚWIATOWEGO SYSTEMU FINANSOWEGO    11
    Wprowadzenie    11
    1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Kontroli Ubezpieczeń – jego znaczenie w stabilizacji światowego systemu finansowego    13
    2. Rola wybranych międzynarodowych instytucji ubezpieczeniowych w zwiększaniu bezpieczeństwa uczestników międzynarodowych transakcji    26
    3. Rola globalnych reasekurantów w zwiększaniu bezpieczeństwa uczestników międzynarodowych transakcji na rynkach finansowych    36
    Podsumowanie    40
  Rozdział 2. KOMITET GLOBALNEGO SYSTEMU FINANSOWEGO I JEGO DZIAŁANIA NA RZECZ ZWIĘKSZENIA STABILNOŚCI ŚWIATOWEGO SYSTEMU FINANSOWEGO    43
    Wprowadzenie    43
    1. Geneza i cele Komitetu Globalnego Systemu Finansowego    44
    2. Miejsce Komitetu Globalnego Systemu Finansowego w Procesie Bazylejskim    47
    3. Główne obszary problemowe Komitetu Globalnego Systemu Finansowego    50
    Podsumowanie    71
  Rozdział 3. WPŁYW DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWYCH AGENCJI RATINGOWYCH NA STABILNOŚĆ SYSTEMU FINANSOWEGO    73
    Wprowadzenie    73
    1. Credit-rating jako narzędzie oceny ryzyka inwestycyjnego    76
    2. Funkcje i korzyści płynące z ratingów na międzynarodowych rynkach finansowych    81
    3. Europejscy regulatorzy wobec działalności międzynarodowych agencji ratingowych w latach 2001-2006    88
    4. Rola agencji ratingowych w destabilizowaniu rynków finansowych na przykładzie kryzysu subprime    95
    Podsumowanie    99
  Rozdział 4. ZNACZENIE G20 DLA STABILNEGO FUNKCJONOWANIA MIĘDZYNARODOWEJ    102
    Wprowadzenie    102
    1. Liberalizacja, deregulacja, globalizacja a powstanie G20    104
    2. Inicjatywy podejmowane przez G20 na rzecz stabilnego rozwoju świata w latach 1999-2007    109
    3. Znaczenie działań G20 w odpowiedzi na światowy kryzys gospodarczy    120
    Podsumowanie    131
  Rozdział 5. ROLA UNDP ORAZ UNCTAD W MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ    132
    Wprowadzenie    132
    1. Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP) – jego rola i znaczenie w międzynarodowej współpracy    134
    2. Konferencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) - rola i znaczenie w międzynarodowej współpracy    147
    Podsumowanie    159
  Rozdział 6. ROLA INSTYTUTU STABILNOŚCI FINANSOWEJ W DZIAŁANIACH NA RZECZ WZMACNIANIA ŚWIATOWEGO SYSTEMU FINANSOWEGO    161
    Wprowadzenie    161
    1. Obszary działalności Instytutu Stabilności Finansowej    162
    2. Problem nadzoru finansowego w pracach Instytutu Stabilności Finansowej    165
    3. Nowa Umowa Kapitałowa w badaniach Instytutu Stabilności Finansowej    177
    Podsumowanie    181
  ZAKOŃCZENIE    183
  LITERATURA    187
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia