Dyskursy trzeciego tysiąclecia IV

Dyskursy trzeciego tysiąclecia IV

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Dyskursy trzeciego tysiąclecia IV to kontynuacja publikacji poświę­conych różnym metodologicznym podejściom badawczym odnośnie do modnych obecnie analiz wielu odmian dyskursów (tom – 2011, tom II – 2013, tom III – 2015).


W monografii zaprezentowano dwadzieścia jeden artykułów bada­czy z Polski i ze Słowacji. Każdy z autorów bada określony typ dys­kursu jako złożony układ komunikacyjny, uzależniony od kontekstu kulturowego, społecznego, ideologicznego i determinowanego przez kompetencje językowe i pozajęzykowe uczestników aktu komuni­kacji. Najwięcej uwagi poświęcono dyskursowi internetowemu, sta­nowiącemu obecnie podstawowe źródło materiału badawczego nad innymi odmianami dyskursów funkcjonujących w przestrzeni me­dialnej i publicznej. Wśród zamieszczonych w monografii artykułów znaleźć można zarówno opracowania o charakterze teoretycznym, jak i szczegółowe wyniki badań i analiz.


Rok wydania2020
Liczba stron233
KategoriaJęzykoznawstwo
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISBN-13978-83-7972-337-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od redaktorek     7
  Beata Afeltowicz Kulturowe konteksty firmonimów szczecińskich przedszkoli niepublicznych     9
  Edyta Bocian Kilka uwag o sensoryczności metafor językowych określających uczucia w języku włoskim     23
  Alexandra Chomová Jazykové stvárnenie persuázie a manipulácie v televíznych programoch o veštení     31
  Anna Dąbrowska-Kamińska O pewnych zapisach osobowych nazw własnych w metrykalnych księgach parafialnych     41
  Joanna Emilia Franek Sposoby konceptualizacji treści baśni pt. Brzydkie kaczątko przez dzieci 4- i 5-letnie     53
  Veronika Gondeková Manipulatívnosť a persuazívnosť v televíznych reláciách     61
  Jolanta Ignatowicz-Skowrońska Zwrot wypuścić – wypuszczać dżina z butelki i jego modyfikacje we współczesnej polszczyźnie     69
  Monika Kasjanowicz-Szczepańska Czy matematykę można przedstawić na obrazku? O terminach matematycznych w słowniku pons Bildwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (2016)     81
  Natália Kolenčíková Pozícia sociálnych sietí v procese predvolebnej kampane na Slovensku     95
  Iwona Kosek Pary aspektowe we frazeologii – wybrane problemy opisu     103
  Dorota Kozaryn Cechy recenzji muzycznej w „Gońcu Chopinowskim”     115
  Lidia Lewicka Językowy obraz książki w gwarze uczniowskiej     127
  Jolanta Miturska-Bojanowska Klient – nasz pan, czyli ponownie w świecie reklamy. Środki językowe i pozajęzykowe w przekazie reklamowym     135
  Krzysztof Nerlicki Glosy pragmatyczne we frazeografii dwujęzycznej – na przykładzie słowników niemiecko-polskich     143
  Pavol Odaloš Persuazívnosť a manipulačnosť v televíznych reláciách. Persuazívne a manipulačné techniky prezentovania reality a konštruovanie reality     153
  Monika Olkowska Sposoby wyrażania ironii w felietonistyce Agaty Passent     165
  Sebastian Osiński Reelekcja Donalda Tuska – językowokomunikacyjna charakterystyka wypowiedzi w polskich mediach     175
  Ewa Pajewska Etykietowanie przeciwnika politycznego na informacyjnych portalach internetowych z perspektywy językoznawcy     193
  Vladimír Patráš K sémantike a pragmatike pojmu „alternatívne médium”     205
  Rafał Sidorowicz Conlangi i conlangerzy. O językotwórstwie w Internecie     215
  Damian Syjczak Innowacje frazeologiczne w wybranych przemówieniach i wywiadach Prezydenta rp Aleksandra Kwaśniewskiego    225
RozwińZwiń