Szanowni Klienci,

Rozwijamy się dla Was :) 16 i 17-tego stycznia w godzinach 22:00 do 8:00 rano przeprowadzimy niezbędne prace techniczne. Mogą wystąpić opóźnienia w dostępie do zakupionych ebooków.

Przepraszamy za niedogodności.


Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Warsztat diagnostyczny pedagoga praktyka

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

33,92  39,90

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

33,9239,90

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Proponowana publikacja stanowi drugą, uzupełniającą część monografii, dotyczącej diagnozy pozytywnej w resocjalizacji (Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny, UŚ, Katowice 2015). Autorka przedstawia w niej model diagnozy w ujęciu komplementarnym, jednak akcentującym podejście pozytywne do procesu poznania jednostki niedostosowanej społecznie. Wychodząc od ogólnych koncepcji człowieka i jego wychowania, proponuje model integralny, wielowymiarowy procesu jego stawania się oraz adekwatny do przyjętych założeń teoretycznych model diagnozy jego potencjałów.


Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza jest rozbudowaną w stosunku do poprzedniej publikacji (2015) prezentacją założeń teoretyczno-metodologicznych diagnozy pozytywnej w resocjalizacji, zaś druga zawiera propozycje konkretnych modeli diagnozy indywidualnych właściwości i potencjałów człowieka, które należy zidentyfikować i wykorzystać w procesie wewnętrznej przemiany lub w procesie wspierania rozwoju jednostki. Druga część ma zatem wymiar bardziej praktyczny, obejmując modele diagnozy osobowości w ujęciu poznawczym i uzupełniające rozpoznanie modele diagnozy istotnych cech osobowości ważnych dla oceny niedostosowania społecznego, a także modele badania potencjału kreacyjnego jednostki wyznaczające wprost przebieg procesu rozwoju – procesu „stawania się” człowieka. Szczególny walor metodologiczny i jednocześnie metodyczno-praktyczny tej publikacji wiąże się z przedstawieniem w aneksie konkretnych i rozbudowanych diagnoz przypadków, dokonanych z wykorzystaniem wybranych narzędzi, które mogą służyć jako przykład modelowego postępowania diagnostycznego służącego bezpośrednio diagnozie projektującej.


Zaprezentowane teoretyczne podejście pozytywne do diagnozy dla potrzeb resocjalizacji wraz z jego egzemplifikacją i konkretyzacją w formie przedstawienia modelowych rozwiązań w obszarze postępowania diagnostycznego, może być przydatne w rozwijaniu świadomości metodologicznej i diagnostycznej zarówno teoretyków jak i praktyków, zajmujących się edukacją i reedukacją. Podkreślić należy, że na polskim rynku wydawniczym nie ma kompleksowego opracowania obejmującego przedmiot, założenia teoretyczne i metodologiczne, oraz propozycje rozwiązań metodologicznych (zestaw technik i narzędzi) diagnozy resocjalizacyjnej w ujęciu pozytywnym.


Ewa Wysocka, Prof. UŚ dr hab. nauk humanistycznych, pedagog i psycholog, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego i Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Teorii Wychowania (UŚ) i Zakładzie Psychoprofilaktyki (AJD). Specjalizuje się w problematyce młodzieży, metodologii oraz diagnostyce psychopedagogicznej. Autorka, współautorka i redaktorka 22 opracowań zwartych i ponad 350 artykułów. Do najważniejszych książek zalicza: Młodzież a religia. Społeczny wymiar religijności młodzieży (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000); Religijność a tolerancja – obszary zależności (Wydawnictwo Nomos, Kraków 2000); Człowiek a środowisko życia – podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy (Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007); Diagnoza w resocjalizacji. Obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008/2009); Doświadczanie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009/2010); „Kim jestem i kim mogę się stać”. Niektóre problemy okresu dorastania związane z wyborem zawodu (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011); Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie (Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2001; współautor A. Nowak); Diagnoza psychopedagogiczna (Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006; współautor E. Jarosz); Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie – zagrożenia rozwojowe i społeczne (redakcja; Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2012); Diagnostyka pedagogiczna, Oficyna Impuls, Kraków 2013), Diagnoza pozytywna w resocjalizacji, Wyd. UŚ, Katowice 2015). Autorka wielu wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych do oceny różnych wymiarów funkcjonowania młodego pokolenia, m. in. wykorzystywanych w doradztwie zawodowym. Laureatka Nagrody im. Profesor Ireny Lepalczyk Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za pracę badawczą z zakresu pedagogiki społecznej (2010) oraz Nagrody Indywidualnej II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011). [maj 2018]


Liczba stron388
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3487-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SPIS TREŚCI
  
  
  Wstęp |    9
  
  
  ROZDZIAŁ    1
  Podejście pozytywne i psychotransgresjonizm jako podstawa teoretyczna
  diagnozy w resocjalizacji |    13
  
  1.1. Wprowadzenie |    15
  1.2. Pozytywny nurt myślenia o resocjalizacji jako podstawa podejścia
  do procesu diagnostycznego |    24
  1.3. Pozytywna psychologia nadziei i psychotransgresjonizm jako podstawa
  diagnozy pozytywnej w resocjalizacji |    38
  1.4. Podsumowanie |    55
  
  ROZDZIAŁ    2
  Wybrane narzędzia do diagnozy realizowanej na potrzeby resocjalizacji
  – ujęcie pozytywne |    57
  
  2.1. Wprowadzenie – założenia przyjętego modelu diagnozy pozytywnej |    59
  2.2. Jednostka niedostosowana społecznie – jej osobowość i narzędzia
  jej poznawania |    69
  2.2.1. Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych
  i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ) |    71
  2.2.1.1. Podstawy teoretyczne narzędzia |    71
  2.2.1.2. Opracowanie narzędzia |    75
  2.2.1.3. Procedura badania, obliczanie, analiza i interpretacja
  wyników |    78
  2.2.1.4. Zastosowanie narzędzia i prowadzenie badań z jego
  wykorzystaniem |    81
  2.2.2. Kwestionariusz „Jak myślę” (HIT) i jego stosowanie w diagnozie
  resocjalizacyjnej |    82
  2.2.2.1. Podstawy teoretyczne |    82
  2.2.2.2. Opracowanie narzędzia |    87
  2.2.2.3. Procedura badania, obliczanie, analiza i interpretacja
  wyników |    91
  2.2.2.4. Zastosowanie narzędzia i prowadzenie badań z jego
  wykorzystaniem |    96
  2.2.3. Diagnoza wybranych cech osobowości jednostki niedostosowanej
  społecznie – propozycje narzędzi |    97
  2.2.4. Podsumowanie |    118
  2.3. Kreatywność, twórczość, zdolności i transgresja jednostki niedostosowanej
  społecznie – narzędzia ich poznawania |    120
  2.3.1. Kwestionariusz Osobowości i Myślenia Twórczego (KOMT) |    123
  2.3.1.1. Podstawy teoretyczne narzędzia |    123
  2.3.1.2. Opracowanie narzędzia |    126
  2.3.1.3. Obliczanie, analiza i interpretacja wyników |    130
  2.3.1.4. Zastosowanie narzędzia i prowadzenie badań z jego
  wykorzystaniem |    131
  2.3.2. Skala Zdolności Specjalnych (SZS) |    134
  2.3.2.1. Podstawy teoretyczne narzędzia |    134
  2.3.2.2. Opracowanie narzędzia |    139
  2.3.2.3. Obliczanie, analiza i interpretacja wyników |    142
  2.3.2.4. Zastosowanie narzędzia i prowadzenie badań z jego
  wykorzystaniem |    143
  2.3.3. Warsztat diagnostyczny w procesie identyfikacji potencjałów
  jednostki niedostosowanej społecznie – propozycje innych
  narzędzi do wykorzystania w diagnozie resocjalizacyjnej |    147
  2.3.3.1. Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych (SPTO) |    148
  2.3.3.2. Kwestionariusz Twórczego Zachowania (KANH) |    169
  2.3.3.3. Lista Zachowań Alternatywnych (LiZA) do pomiaru
  typów transgresji |    181
  2.3.3.4. Skala Transgresji (ST) |    196
  2.3.3.5. Inne możliwości diagnozowania sfery twórczej człowieka |    209
  2.3.4. Podsumowanie |    229
  
  Refleksja zamiast zakończenia – podejście pozytywne jako konieczny
  warunek efektywnej resocjalizacji |    237
  
  Aneks |    241
  
  Załącznik 1. Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych
  i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ) – struktura
  narzędzia, przykładowy profil i interpretacja. Wersje dla
  uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych |    241
  
  
  Załącznik 1a. Struktura KNIIŚ – wersje dla uczniów szkół
  podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych |241
  
  Załącznik 1b. Przykładowy profil osobowości – analiza
  i interpretacja (szkoła ponadgimnazjalna) |    251
  
  
  Załącznik 2. Kwestionariusz Osobowości i Myślenia Twórczego (KOMT).
  Struktura narzędzia, przykładowe profile i interpretacja.
  Wersje dla uczniów gimnazjów i liceów |    269
  
  
  Załącznik 2a. Struktura Kwestionariusza Osobowości
  i Myślenia Twórczego (KOMT) – wersja
  dla uczniów gimnazjów |    269
  
  Załącznik 2b. Przykładowy profil osobowości i myślenia
  twórczego – analiza i interpretacja (gimnazjum) |    271
  
  Załącznik 2c. Struktura KOMT – wersja dla uczniów liceum |    285
  
  Załącznik 2d. Przykładowy profil osobowości i myślenia
  twórczego – analiza i interpretacja (liceum) |    288
  
  
  Załącznik 3. Skala Zdolności Specjalnych (SZS) (struktura narzędzia,
  przykładowe profile i interpretacja) – wersje dla uczniów
  gimnazjów i liceów |    305
  
  
  Załącznik 3a. Struktura SZS – wersja dla uczniów gimnazjów |    305
  
  Załącznik 3b. Przykładowy profil zdolności specjalnych –
  analiza i interpretacja (gimnazjum) |    307
  
  Załącznik 3c. Struktura SZS – wersja dla uczniów liceów |    317
  
  Załącznik 3d. Przykładowy profil zdolności specjalnych –
  analiza i interpretacja (szkoła ponadgimnazjalna) |    319
  
  Załącznik 3e. Przykładowy profil zdolności specjalnych –
  analiza i interpretacja (konfiguracja „artystyczna”) |    333
  
  
  Bibliografia |    335
  
  Wykaz schematów i tabel |    361
  
  Indeks nazwisk |    363
  
  Indeks rzeczowy |    369
  
  Summary |    379
  
  Résumé |    381
  
  Zusammenfassung |    383
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia