Terapia alternatywna w resocjalizacji penitencjarnej

Terapia alternatywna w resocjalizacji penitencjarnej

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

15,00

cena zawiera podatek VAT

Omawiane tu koncepcje postępowania ze sprawcami przestępstw w za-kładach karnych wpisują się w nurt resocjalizacji wielopłaszczyznowej. Z jednej strony są one wynikiem koncepcji pozytywistycznych – zasadność tego typu postępowania penitencjarnego staram się bowiem dowieść naukowo; z drugiej – są silnie zabarwione koncepcją humanistyczną, zgodnie z którą przejawiam wiarę w wewnętrzne dobro istoty ludzkiej. W każdym razie stanowią one realizację dyrektywy, by pobyt w zakładzie karnym niósł jak najmniej negatywnych konsekwencji dla dobrostanu uwięzionego człowieka. Dążenie do moralnego i psychicznego rozwoju (lub przynajmniej dążenie do niepogarszania jakości tych sfer) podczas pobytu więźnia w zakładzie karnym jest zarówno postulatem humanitarnym, jak i utylitarnym. Psychiczna i moralna destrukcja osobowości osób odbywających karę kryminalną stanowi bowiem znaczne zagrożenie dla ogółu społeczeństwa. Mając kompetencje zawodowe w tej dziedzinie oraz czując się pedagogiem, starałam się jednak czerpać inspiracje także z innych dyscyplin intelektualnej aktywności człowieka, a przede wszystkim z filozofii i psychologii. Pedagogika resocjalizacyjna, będąc jednocześnie dyscypliną praktyczną, domaga się przede wszystkim efektów działań wychowawczych. Trudno znaleźć drugą taką dyscyplinę pedagogiczną, w której te efekty byłyby tak trudne do przewidzenia i w tak trudny sposób osiągalne. Szczególny brak efektywności przypisywany jest resocjalizacji penitencjarnej. Wszystko to powoduje, że pedagogika resocjalizacyjna domaga się ścisłej współpracy z innymi dyscyplinami nauk. Dlatego własne rozważania teoretyczne postanowiłam osadzić nie tylko w kontekstach teorii pedagogicznych, ale także mających swe źródło w filozofii, socjologii i psychologii. W rozważaniach ujętych w tej pracy wychodzę od nurtów filozoficznych, czerpiąc najwięcej z fenomenologii i egzystencjalizmu. Praca ta nie powstałaby także, gdybym nie mogła zaczerpnąć z myśli naukowej takich psychologów, jak Abraham Maslow czy Carl Rogers. Wreszcie, inspiracje do pracy czerpałam z nurtów pedagogiki alternatywnej (głównie humanistycznej i personalistycznej), przenosząc je do resocjalizacji. Zawarta tu refleksja naukowa pozostaje otwarta na wielość interpretacji świata, sięgając do teoriopoznawczego i metodologicznego pluralizmu, co pozostaje zgodne z interdyscyplinarnością pedagogiki penitencjarnej oraz koniecznością łączenia w niej teorii i praktyki. (Autorka, ze Wstępu)


Rok wydania2009
Liczba stron380
WydawcaWydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
ISBN-13978-83-7467-064-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  1. Resocjalizacja alternatywna w perspektywie systemów teoretycznych    20
    1.1. Filozoficzne inspiracje resocjalizacji alternatywnej    28
      1.1.1. Egzystencjalizm    33
      1.1.2. Fenomenologia    36
    1.2. Interakcjonizm fenomenologiczny a resocjalizacja alternatywna – podstawy socjologiczne    40
    1.3. Psychologiczne podstawy resocjalizacji alternatywnej    47
      1.3.1. Psychologia transpersonalna    59
      1.3.2. Psychoterapie transcendentalno-egzystencjalne    62
    1.4. Pedagogiczne podstawy resocjalizacji alternatywnej    68
      1.4.1. Personalizm egzystencjalny a resocjalizacja alternatywna    72
      1.4.2. Resocjalizacja alternatywna w pedagogicznym nurcie Gestalt    77
  2. Merytoryczne kryteria alternatywnej resocjalizacji penitencjarnej    83
    2.1. (Nie)funkcjonalność resocjalizacji penitencjarnej    91
    2.2. Opór w resocjalizacji    93
    2.3. Resocjalizacja jako kreowanie sensu i celu życia    95
    2.4. Resocjalizacja jako kreowanie tożsamości osobowej    98
    2.5. Resocjalizacja jako transcendencja i transformacja    105
    2.6. Resocjalizacja jako kreowanie wolności i podmiotowości    108
    2.7. Resocjalizacja jako zmiana    114
      2.7.1. Podmiotowe zmiany intencjonalne – zakres możliwości    118
      2.7.2. Motywacja do zmiany    119
      2.7.3. Metody uruchamiające proces zmiany    123
  3. Teoretyczno-praktyczne podstawy jogi jako alternatywnej metody resocjalizacji    132
    3.1. Filozoficzno-pedagogiczne założenia jogi    133
    3.2. Elementy jogi    136
      3.2.1. Medytacja jako introspekcyjna technika resocjalizacji    139
      3.2.2. Techniki oddechowe wykorzystywane w systemach jogi    145
        3.2.2.1. Oddychanie a psychika i emocje    145
        3.2.2.2. Pranajama    147
        3.2.2.3. Sudarshan Kriya    150
      3.2.3. Asany    153
    3.3. Joga jako alternatywna metoda resocjalizacji w zakładach karnych    155
  4. Teoretyczno-metodologiczne założenia badań nad resocjalizacją alternatywną    159
    4.1. Podstawy paradygmatyczne    163
    4.2. Problematyka badań    164
    4.3. Koncepcje doboru metod    170
    4.4. Przebieg badań    180
  5. Resocjalizacyjna wartość jogi w podmiotowych przemianach skazanych w świetle badań ilościowych    183
    5.1. Resocjalizacja alternatywna a sens życia więźniów    183
      5.1.1. Kwestionariusz Poczucia Sensu Życia – PIL    191
      5.1.2. Analiza badań    191
    5.2. Resocjalizacja alternatywna a postawy skazanych wobec życia    194
      5.2.1. Kwestionariusz postaw wobec życia    198
      5.2.2. Analiza badań    199
    5.3. Resocjalizacja alternatywna a poziom stresu więziennego    201
      5.3.1. Kwestionariusz poziomu stresu więziennego    203
      5.3.2. Analiza badań    206
    5.4. Resocjalizacja alternatywna a lęk i depresja skazanych    210
      5.4.1. Skala Lęku i Depresji – HAD    216
      5.4.2. Analiza badań    216
    5.5. Resocjalizacja alternatywna a rozwój samoświadomości więźniów    221
      5.5.1. Kwestionariusz samooceny więźnia    232
      5.5.2. Analiza badań    234
    5.6. Resocjalizacja alternatywna a postawy skazanych wobec własnych działań przestępczych    241
      5.6.1. Kwestionariusz postaw wobec własnych działań przestępczych (winy i ekspiacji)    244
      5.6.2. Analiza badań    245
    5.7. Dyskusja i wnioski    249
  6. Zmiana w kategoriach jakości życia więźniów w świetle jakościowej analizy wytworów własnych    258
    6.1. Dobór osób    262
    6.2. Procedury badań    273
    6.3. Zmiany jakości życia w doznaniach więźniów – analiza indywidualna    277
      6.3.1. Indywidualne znaczenie terapii w kontekście poczucia zmiany    279
      6.3.2. Nadawanie nowego znaczenia własnemu życiu – neutralizacja napięć    287
      6.3.3. Samopoznanie – odkrycie własnej potencjalności    292
      6.3.4. Akceptacja życia w kontekście cierpienia i samotności    299
      6.3.5. Postawa wobec własnych działań przestępczych    304
    6.4. Rezultaty badań – analiza zbiorcza    308
      6.4.1. Zmiana w autopercepcji i autoprezentacji    308
      6.4.2. Zmiana w percepcji życia    314
      6.4.3. Subiektywna wartość jogi    320
    6.5. Model zmiany    322
    6.6. Wnioski    327
  7. Różnorodność konwencji teoretyczno-metodycznych w oddziaływaniach penitencjarnych a resocjalizacja humanistyczno-egzystencjalna    329
    7.1. Dominujące modele oddziaływań resocjalizacyjnych w zakładach karnych    329
      7.1.1. Model poznawczo-behawioralny    330
      7.1.2. Model psychodynamiczny    331
      7.1.3. Modele systemowe    332
    7.2. Model humanistyczno-egzystencjalny    334
    7.3. Model transteoretyczny    339
  Zakończenie    344
  Conclusion    348
  Bibliografia    351
  Indeks nazwisk    367
  Załączniki    373
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia