Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych

-40%

Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

35,88  59,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

35,8859,80

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przedmiotem badań przedstawionych w książce są sprawcy zabójstw , którzy dopuścili się zbrodni działając z różnych motywów, w różnych okolicznościach, ujawniając różny poziom demoralizacji. Zasadniczym celem opracowania było stworzenie w miarę wyczerpującej psychospołecznej charakterystyki sprawców zabójstw i opracowanie projektu oddziaływań resocjalizacyjnych, który adresowany jest do tej kategorii sprawców. Przeprowadzone badania umożliwiły stworzenie modelowego ujęcia sprawców zabójstw, które opierają się nie tylko na zróżnicowaniu sprawców ze względu na motyw główny popełnionego czynu ale przede wszystkim ze względu na m.in. zróżnicowany poziom demoralizacji, profil osobowościowy, doświadczenia socjalizacyjne, które to cechy pozwalają określić podatność resocjalizacyjną i prognozowanie. W książce zawarto także autorski projekt obejmujący oddziaływania terapeutyczne, resocjalizacyjne i penitencjarne, który opracowany został z myślą o readaptacji sprawców zabójstw. Poza ogólnymi wskazaniami przedstawiono także indywidualne wytyczne do projektu oddziaływań resocjalizacyjnych z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji, możliwości badanych sprawców.


Podstawą teoretyczną przeprowadzonych badań są teorie integracyjne wyjaśniające zachowania przestępcze w sposób komplementarny bowiem łączą one doświadczenia socjalizacyjne, wychowawcze, psychologiczne. Zawarta w kolejnych rozdziałach charakterystyka przestępstwa zabójstwa dokonana w oparciu o literaturę polską i przede wszystkim światową pozwala lepiej poznać etiologię tych czynów z perspektywy biopsychologicznej, środowiskowej i tła motywacyjnego.


Książka składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym omówiono założenia wybranych teorii integracyjnych, to znaczy teorii napięcia Agnewa oraz teorii kontroli Hirschiego i LeBlanca i doktryny kryminologii humanistycznej Tyszkiewicza. Rozdział drugi traktuje o zabójstwie w aspekcie historycznym i prawnym. Wyjaśniono w nim między innymi kwestie znamion ustawowych zabójstwa, a także modelowe kryteria kwalifikacji czynu. W rozdziale trzecim przedstawiono najważniejsze wyniki badań wskazujące na korelaty biopsychologiczne i środowiskowe zabójstw, a także czynniki sytuacyjne i motywacyjne, jakimi kierują się zabójcy. W ramach podsumowania tych kwestii omówiono integracyjny model czynników ryzyka związanych z popełnianiem zabójstw oraz scharakteryzowano wybrane rodzaje zabójstw oraz ich determinanty.


W rozdziale czwartym zaprezentowano wybrane problemy dotyczące diagnozy resocjalizacyjnej i penitencjarnej oraz jej znaczenie w projektowaniu oddziaływań naprawczych. Wskazano również na dotychczasowe doświadczenia w resocjalizacji sprawców zabójstw w odniesieniu do literatury.


Rozdział piąty zawiera założenia metodologiczne badań własnych, natomiast w szóstym przeprowadzono analizę ilościową wyników uzyskanych w badaniach własnych. W rozdziale siódmym przedstawiono analizę przypadków na podstawie rezultatów tych badań, modelowe ujęcie sprawców zabójstw, a także projekt oddziaływań resocjalizacyjnych adresowany do różnych kategorii sprawców zabójstw. Publikację kończą syntetyczne wnioski z badań.


Książka przeznaczona dla osób zajmujących się zawodowo resocjalizacją penitencjarną, czyli przede wszystkim może być przydatna pracownikom działów penitencjarnych zakładów karnych różnych rodzajów i typów. W książce zawarto dokładnie omówione wskazania resocjalizacyjne wraz z przykładowymi rozwiązaniami oddziaływań uwzględniających indywidualne predyspozycje i możliwości skazanych (zawarta jest także dokładna prezentacja przypadków).


Poza tym adresowana jest do studentów specjalności pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika penitencjarna. Zawiera bowiem obszerne omówienie elementów diagnozy resocjalizacyjnej i oczywiście wspomniany projekt oddziaływań resocjalizacyjnych. Ponadto dla studentów tych specjalności wartościowe może być opracowanie dotyczące etiologii zabójstw, zaprezentowany syndrom prehomicydalny a także przegląd integracyjnych teorii kryminologicznych.


Liczba stron704
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7850-253-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  1. Wybrane integracyjne teorie przestępczości    13
    1.1. Generalna teoria napięcia Roberta Agnewa (GST)    15
    1.2. Integracyjna teoria regulacji zachowania przestępczego Marco LeBlanca    25
    1.3. Doktryna kryminologii humanistycznej Leona Tyszkiewicza    29
  2. Zabójstwo jako skrajna forma przestępstwa gwałtownego w ujęciu historycznym i prawnym    41
    2.1. Zabójstwo w kontekście historycznym    41
    2.2. Prawna interpretacja zabójstwa    52
  3. Zabójstwo w perspektywie biopsychologicznej i środowiskowej    65
    3.1. Biologia, psychopatologia i osobowość zabójców w świetle literatury    67
    3.2. Środowiskowe czynniki kryminogenne dotyczące zabójstw w świetle literatury    101
      3.2.1. Socjalizacja sprawców zabójstw w środowisku rodzinnym i rówieśniczym    101
      3.2.2. Zaburzenia w zachowaniu a popełnianie zabójstw    110
    3.3. Czynniki sytuacyjne w etiologii zabójstw    124
    3.4. Motywacje sprawców zabójstw    133
    3.5. Integracyjne ujęcie czynników warunkujących popełnianie zabójstw – syndrom prehomicydalny    143
    3.6. Charakterystyka różnych typów zabójstw i wybrane czynniki je determinujące    152
  4. Wybrane zagadnienia dotyczące diagnozy resocjalizacyjneji penitencjarnej oraz możliwości resocjalizacji sprawców zabójstw    209
    4.1. Diagnoza resocjalizacyjna i penitencjarna – wybrane zagadnienia    209
    4.2. Oddziaływania penitencjarne wobec sprawców zabójstw i możliwości ich resocjalizacji    225
  5. Rozwiązania metodologiczne przyjęte w badaniach własnych    247
    5.1. Usytuowanie podjętej problematyki w teoriach nauk społecznych    247
    5.2. Procedura postępowania badawczego    248
    5.3. Przedmiot i cele badań    249
    5.4. Problemy badawcze i hipotezy    250
    5.5. Zmienne i wskaźniki    256
    5.6. Model metodologiczny badań    260
    5.7. Rodzaj podjętych badań    261
    5.8. Metody, techniki, narzędzia badawcze    262
    5.9. Organizacja i procedura badań    269
  6. Analiza ilościowa uzyskanych wyników badań    277
    6.1. Charakterystyka badanej zbiorowości    278
    6.2. Charakterystyka sytuacji rodzinnej badanych sprawców w kontekście popełnionych zabójstw    283
    6.3. Sytuacja w środowiskach szkolno-rówieśniczych a popełnianie zabójstw    320
      6.3.1. Relacje z rówieśnikami i pozycja w grupach rówieśniczych a popełnianie zabójstw    320
      6.3.2. Relacje z nauczycielami a dokonywanie zabójstw    336
    6.4. Symptomy zaburzeń w zachowaniu i wcześniejszej aktywności przestępczej a dokonywanie zabójstw    339
    6.5. Komponenty kontroli społecznej a dokonywanie zabójstw    349
    6.6. Działania innych osób będące źródłem szkodliwych bodźców    362
      6.6.1. Blokowanie możliwości osiągania pozytywnych celów w życiu    363
      6.6.2. Blokowanie dostępu do pozytywnych bodźców(sytuacje trudne) a dokonywanie zabójstwa    371
    6.7. Dysonans między aspiracjami, oczekiwaniami i faktycznymi możliwościami realizacji celów a dokonywaniem zabójstw    380
      6.7.1. Poczucie relatywnej deprywacji w sferze materialnej    380
      6.7.2. Poczucie relatywnej deprywacji związane ze sferą towarzysko-erotyczną    384
      6.7.3. Poczucie relatywnej deprywacji w zakresie sfery edukacyjno-zawodowej    387
      6.7.4. Subiektywne poczucie możliwości realizacji planów życiowych i respektowanie przysługujących jednostce praw    389
    6.8. Korelaty osobowościowe a popełnianie zabójstw    393
      6.8.1. Zachowania agresywne ustalone na podstawieSkali Agresji Bussa–Durkee (SABD)    394
      6.8.2. Poziom nasilenia cech introwertywnych i ekstrawertywnych ustalonych na podstawie inwentarza EPQ-R    401
    6.9. Czynniki sytuacyjne i motywacyjne związane z popełnionymzabójstwem    407
  7. Analiza jakościowa materiału badawczego oraz wskazania resocjalizacyjne    415
    7.1. Analiza przypadków    422
    7.2. Reprezentacja przypadków w przekroju    543
    7.3. Modelowe ujęcie sprawców zabójstw    573
    7.4. Projekt oddziaływań resocjalizacyjnych wobec sprawców zabójstw    584
    7.5. Możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych uwzględniające modelowe ujęcia sprawców zabójstw z przykładowymi rozwiązaniami resocjalizacyjnymi    595
      7.5.1. Możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych wobec zabójców seryjnych    595
      7.5.2. Możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych wobec zabójców seksualnych    602
      7.5.3. Możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych wobec sprawców zabójstw działających dla zysku w celu zdobycia walorów należących do ofiary (zabójcy ekonomiczni)oraz działających na zlecenie innej osoby    610
      7.5.4. Możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych wobec sprawców emocjonalno-lękowych    618
      7.5.5. Możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych wobec sprawców emocjonalno-agresywnych    624
  Syntetyczne wnioski z badań    629
  Bibliografia    647
  Aneks    663
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia