Diagnoza pozytywna w resocjalizacji

Model teoretyczny i metodologiczny

4 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

18,90  31,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 31,50 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 18,90 zł  


18,90

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja stanowi propozycję teoretyczno-metodologicznego ujęcia diagnozy resocjalizacyjnej w perspektywie pozytywnej. Autorka przedstawia założenia teoretyczne diagnozy pozytywnej w resocjalizacji oraz konstruuje jej model metodologiczny. Wychodzi z założenia, że jednym z najważniejszych czynników warunkujących efektywność resocjalizacji jest prawidłowo realizowany proces diagnostyczny powiązany z procesem wychowania resocjalizującego. Wskazuje na to, że diagnoza jest podstawą projektowania działań resocjalizacyjnych. Zakłada się, że diagnoza negatywna i pozytywna stanowią diagnozę pełną wykorzystywaną do projektowania modelu działań interwencyjnych, opartych na działaniach dwukierunkowych: eliminujących deficyty i wzmacniających potencjały. Zasadę stanowi to, iż diagnoza pozytywna jest bardziej istotna dla procesu projektowania działań interwencyjnych niż diagnoza negatywna. Diagnoza pozytywna dotyczy wykorzystania w projektowaniu czynników bezpośrednio stymulujących rozwój, polega na odkrywaniu zasobów, potencjałów i zdolności. Negatywna zaś polega na eliminacji czynników hamujących ów rozwój. Praca składa się z dwóch rozdziałów. W pierwszym przedstawiono założenia teoretyczne diagnozy resocjalizacyjnej, a w drugim jej założenia metodologiczne. W prezentowanych przez autorkę modelach (tzw. ujęcie komplementarne) zakłada się priorytetowość diagnozy pozytywnej (potencjałów, zasobów) i jedynie uzupełniający charakter diagnozy negatywnej (deficytów, zaburzeń). Rozważania dotyczące modelu diagnozy resocjalizacyjnej kończą refleksje odnoszące się do wyznaczników i specyfiki etyki postępowania pedagoga resocjalizacyjnego, pełniącego funkcję zarówno diagnosty, jak i wychowawcy wspierającego proces wewnętrznej przemiany jednostki niedostosowanej społecznie.


Rok wydania2015
Liczba stron232
KategoriaResocjalizacja
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-730-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    9
  
  ROZDZIAŁ 1.
  Diagnoza pozytywna i negatywna w resocjalizacji — ogólne założenia teoretyczne /    13
  Wprowadzenie /    15
  1.1. Dominujące podejścia w diagnozie resocjalizacyjnej — patogeneza czy salutogeneza /    19
  1.1.1. Patogeneza jako dominujący sposób wyjaśniania zaburzeń przystosowawczych /    19
  1.1.2. Salutogeneza jako dominujący sposób wyjaśniania zaburzeń przystosowawczych /    23
  1.2. Główne wyznaczniki i problemy procesu diagnozy w resocjalizacji /    27
  1.3. Psychologia pozytywna a resocjalizacja (aspekty diagnozy zaburzeń) /    31
  1.4. Modele resocjalizacji w kontekście diagnozy źródeł i pokonywania „ludzkiego zła” /    38
  1.4.1. Koncepcja resilience i koncepcja salutogenezy jako podstawa teoretyczna diagnozy pozytywnej w resocjalizacji /    42
  1.4.2. Model ryzyka i model dobrego życia — źródła, charakterystyka i ich zastosowanie w diagnozie resocjalizacyjnej /    46
  1.4.2.1. Model ryzyka oraz jego zastosowanie w diagnozie i metodyce pracy resocjalizacyjnej oraz egzemplifikacja podejścia „negatywnego” /    47
  1.4.2.2. Model dobrego życia oraz jego zastosowanie w diagnozie i metodyce pracy resocjalizacyjnej oraz egzemplifikacja podejścia „pozytywnego” /    53
  1.4.3. Modele wsparcia (pomocy) w rozwoju a modele ryzyka i dobrego życia oraz ich zastosowanie w pozytywnej diagnozie resocjalizacyjnej /    59
  1.4.4. Model komplementarny pomocy w rozwoju jako egzemplifikacja pozytywnej diagnozy resocjalizacyjnej i pozytywnej resocjalizacji — uzasadnienie modelu /    66
  
  ROZDZIAŁ 2.
  Diagnoza pozytywna i negatywna w resocjalizacji — konkretyzacja założeń teoretycznych i metodologicznych /    75
  Wprowadzenie /    77
  2.1. Zrozumieć niedostosowanie społeczne — model teoretyczny, czyli ogólnie o obszarach diagnozy pozytywnej i negatywnej /    79
  2.1.1. Charakterystyka i wyznaczniki procesu rozwoju /    79
  2.1.1.1. Podstawowe wymiary ludzkiego rozwoju i zaburzeń rozwojowych /    81
  2.1.1.2. Mechanizmy i procesy determinujące rozwój człowieka /    92
  2.1.1.3. Poznawcze mechanizmy rozwoju i psychopatologii zaburzeń rozwojowych /    107
  2.1.1.4. Zniekształcenia poznawcze jako wyznaczniki jakości rozwoju /    116
  2.1.1.5. Środowiskowy i społeczno-kulturowy kontekst rozwoju — model czynników ryzyka i czynników chroniących /    125
  2.1.2. Diagnoza w resocjalizacji — model komplementarny /    141
  2.2. Poznać świat życia jednostki niedostosowanej społecznie, czyli ogólnie o podstawach metodologicznych diagnozy /    152
  2.3. Propozycje podejść teoretyczno-metodologicznych do obszarów diagnozy w resocjalizacji /    160
  2.4. Etyka postępowania pedagoga resocjalizacyjnego — wyznaczniki i specyfika /    164
  
  Refleksja na zakończenie /    179
  
  Bibliografia /    183
  Wykaz schematów i tabel /    205
  Indeks nazwisk /    207
  Indeks rzeczowy /    213
  
  Summary /    221
  Résumé /    223
  Zusammenfassung /    227
RozwińZwiń