X

  Od redakcji 11
  Wprowadzenie (Henryk Machel) 17
  Krótka historia resocjalizacji penitencjarnej (Kajetan Dubiel) 27
  Oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze 35
    Programy z zakresu kształcenia umiejętności społecznych i poznawczych 36
      Trening komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych (Małgorzata Rapacz) 37
      Pokochaj siebie, ulecz swoje życie (Iwona Stańczyk) 39
    Wypełnianie i wzmacnianie ról rodzicielskich 44
      Wypełnianie ról społecznych – gra czy rzeczywistość? (Robert Poklek) 45
      Ojciec przyjacielem dziecka (Andrzej Ekiel) 49
      Mój Tata i ja (Roman Föns) 52
    Wzmacnianie ról społecznych poprzez pracę z osobami niepełnosprawnymi 57
      „Duet” (Marta Rozwadowska-Suruło, Tadeusz Szarek) 58
      „Cztery Pory Roku” (Marcin Wójcik, Sławomir Meler) 61
      „Bona” (Lidia Olejnik) 65
      Więźniowie w hospicjum 69
    Wzmacnianie i wypełnianie ról społecznych poprzez opiekę nad zwierzętami i pielęgnację roślin 73
      Ogrody za murem (Andrzej Doszyń, Krzysztof Kozłowski) 74
    Programy aktywizacji zawodowej 77
      Program readaptacji społecznej poprzez aktywizację zawodową skazanych (Katarzyna Roesler-Walerczak, Jarosław Bukowski) 78
      Program aktywizacji zawodowej osadzonych realizowany w systemie pomocy postpenitencjarnej (Jacek Księżyk, Grzegorz Figura) 81
      Lex Media (Sławomir Kot) 84
      Klub Pracy – kurs aktywnego poszukiwania pracy (Agnieszka Kozłowska) 88
    Programy przygotowujące do życia na wolności 93
      Nadzieja – program wychodzenia z bezdomności (Małgorzata Stróżyk) 94
      Adwokat w swojej sprawie (Małgorzata Łajdus-Ciborowska) 96
      Uniwersytet Więzienny – droga do wolności (Lidia Moroz) 101
    Podsumowanie. Czy oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze u osób naruszających normy prawne mają sens? (Beata Pastwa-Wojciechowska) 107
  Oddziaływania psychokorekcyjne 117
    Programy z zakresu profilaktyki agresji 117
      Naprawdę silni (Katarzyna Jarosz) 118
      „Herkules” – program psychokorekcyjny (Agata Głogowska, Katarzyna Haponiuk) 123
      Przeciwdziałanie agresji i przemocy w zakładach zamkniętych (Barbara Jurkonis) 129
      Prison Smart – ocena programu (Anetta Jaworska) 136
    Programy profilaktyki zachowań autoagresywnych w zakładzie karnym 145
      Program oddziaływań zapobiegających autoagresywnym i suicydalnym tendencjom osadzonych (Joanna Kobis) 146
      Program przeciwdziałania aktom autoagresji u osadzonych (Cecylia Hajduk, Dawid Katol) 148
      Program profilaktyki zachowań agresywnych i autoagresywnych w zakładzie karnym (Małgorzata Rapacz, Marta Briske) 150
      „Feniks” – program readaptacji osób zagrożonych zachowaniami suicydalnymi (Andrzej Samek) 154
    Programy z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie 160
      Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Beata Kalinowska-Prokopowicz) 160
      Bo zupa była za słona – program przeznaczony dla sprawców przestępstw przeciwko rodzinie (Magdalena Chojnacka, Danuta Jodłowska) 162
      Program edukacyjny dla kobiet – ofiar przemocy w rodzinie (Marek Siwy) 168
    Programy z zakresu profilaktyki uzależnień 170
      „Atlantis” – program edukacyjno-terapeutyczny (Iwona Zalikowska) 171
      Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych (Wojciech Kurowski) 177
      Program terapeutyczny dla skazanych z problemem dotyczącym uzależnienia od alkoholu lub środków odurzających (Wojciech Kowalczyk 183
      Program z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych (Jacek Gołdyn) 187
      Program terapii uzależnień (Andrzej Kędzierski, Agata Skorupska) 192
      Program dla osób popełniających przestępstwo w stanie nietrzeźwości (Piotr Kowalewski) 197
      Program terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu (Jerzy Rećko, Andrzej Kędzior, Tomasz Stokowski) 220
      Program profilaktyki sprawców przestępstw drogowych odbywających karę z art. 178a lub 244 k.k. (Marta Chmielewska) 227
      „Krokus” – program psychokorekcyjny dla skazanych za przestępstwo z art. 178a § 1 i 2 k.k. (Joanna Strońsk, Tomasz Brańka) 229
    Program terapii sprawców przestępstw seksualnych 233
      Program terapii sprawców przestępstw seksualnych (Rafał Rutkowski, Wijciech Sroka) 234
    Program z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowia 241
      Program kursów pierwszej pomocy przedmedycznej (Zbigniew Sołtys) 241
    Propozycje programów psychokorekcyjnych 244
      Program dla osób z rozpoznaniem podwójnej diagnozy – specyficzne postępowanie terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu z współwystępującym zaburzeniem osobowości dyssocjalnej (Jolanta Ferszka) 244
      Zmiana schematów poznawczych dotyczących spostrzegania własnej osoby oraz samooceny nieletnich niedostosowanych społecznie prowadzona w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej (Justyna Siemionow) 248
      Program pracy penitencjarnej z osadzonymi „niebezpiecznymi” – na przykładzie programu realizowanego w Zakładzie Karnym w Barczewie (Sławomir Przybyliński) 253
    Podsumowanie. Psychokorekcja zachowania osób odbywających karę pozbawienia wolności (Radosław Breska, Robert Opora) 259
  Oddziaływania edukacyjne przez kulturę 265
    Programy edukacji kulturalno-oświatowej 265
      Dyskusyjny Klub Filmowy (Jana Chojecka, Kamil Stachowiak) 266
      Nauka języka angielskiego (Sławomir Kot) 270
    Programy aktywizacji kulturowej 275
      Krajobrazy wschodniego pogranicza (Iwona Matczuk, Dariusz Kossyk, Jarosław Wólczyński) 275
      „Klimek” (Małgorzata Gajdus-Ciborowska) 278
      Program z zakresu edukacji ekologicznej wspierającej rozwój zrównoważony dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności (Marek Kwiecień) 282
      Skazani na Wisłę (Jakub Wiśniewski, Sławomir Janka) 290
    Programy rozwijania twórczości własnej skazanych 293
      „Plastuś 2007” – „Galeria u rzeźnika” (Marek Nowak) 294
      Dobro ukryte w sztuce (Jerzy Michalczyk, Andrzej Markowski) 298
      Siłą wyobraźni otwieramy serca – program aktywności twórczej (Katarzyna Wojtyna, Krzysztof Maroszek) 301
      Dekoratorka (Ewa Gworowska) 305
      Sztuka dla Pokoju – „Po drodze...” teatr jako katalizator (Krzysztof Papis) 308
    Programy z zakresu kultury fizycznej i sportu 312
      Przez sport do wolności (Mariusz Budny) 312
      Streaching – program rehabilitacji psychoruchowej (Roman Smok) 315
      Program aktywności sportowo-rekreacyjnej (Marek Walkowski) 318
      Program z zakresu kultury fizycznej i sportu (Marek Kwiecień) 321
    Podsumowanie. Kształtowanie podstawowych komponentów wiedzy społecznej u osób odbywających karę pozbawienia wolności (Mieczysław Ciosek) 327
  Zakończenie. Od projektowania do ewaluacji: kilka słów o skuteczności programów realizowanych wobec osób pozbawionych wolności (Monika Marczak, Katarzyna Pawełek) 333
  Aneks. Programy realizowane w innych jednostkach penitencjarnych 343
Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce
- 30%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

360

Kategoria

Resocjalizacja

ISBN-13

978-83-7850-372-9

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 16,25 MB

Słowa kluczowe

Pedagogika, Impuls, Edukacja, Wychowanie

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Monika Marczak
5.0 / 5 (2 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

44,80

31,36

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Na całość książki składa się ponad 200 autorskich programów wybranych ze względu na ich różnorodność. Prawie połowa z nich została przedstawiona w poszczególnych rozdziałach podręcznika w ujednoliconej formie i przyporządkowana trzem głównym grupom wyodrębnionym ze względu na formę i przedmiot oddziaływań. W pierwszym rozdziale zaprezentowano oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze, w drugim – oddziaływania psychokorekcyjne i w trzecim oddziaływania edukacyjne przez kulturę. Pozostała cześć programów została umieszczona w aneksie w skróconej formie.


Uzyskane z poszczególnych zakładów karnych i aresztów śledczych materiały, po odpowiednim opracowaniu, stały się podstawą do stworzenia niniejszego podręcznika, który, Autorka ma nadzieję, stanie się wartościowym materiałem nie tylko dla studentów i znawców problematyki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, ale także będzie stanowić zachętę i inspirację do podejmowania dalszych działań dla praktyków.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 2 )
2
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!