Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce

-30%

Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce

6 ocen

Redakcja:

Monika Marczak

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

31,36  44,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

31,3644,80

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Na całość książki składa się ponad 200 autorskich programów wybranych ze względu na ich różnorodność. Prawie połowa z nich została przedstawiona w poszczególnych rozdziałach podręcznika w ujednoliconej formie i przyporządkowana trzem głównym grupom wyodrębnionym ze względu na formę i przedmiot oddziaływań. W pierwszym rozdziale zaprezentowano oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze, w drugim – oddziaływania psychokorekcyjne i w trzecim oddziaływania edukacyjne przez kulturę. Pozostała cześć programów została umieszczona w aneksie w skróconej formie.


Uzyskane z poszczególnych zakładów karnych i aresztów śledczych materiały, po odpowiednim opracowaniu, stały się podstawą do stworzenia niniejszego podręcznika, który, Autorka ma nadzieję, stanie się wartościowym materiałem nie tylko dla studentów i znawców problematyki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, ale także będzie stanowić zachętę i inspirację do podejmowania dalszych działań dla praktyków.


Liczba stron360
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7850-372-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od redakcji    11
  Wprowadzenie (Henryk Machel)    17
  Krótka historia resocjalizacji penitencjarnej (Kajetan Dubiel)    27
  Oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze    35
    Programy z zakresu kształcenia umiejętności społecznych i poznawczych    36
      Trening komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych (Małgorzata Rapacz)    37
      Pokochaj siebie, ulecz swoje życie (Iwona Stańczyk)    39
    Wypełnianie i wzmacnianie ról rodzicielskich    44
      Wypełnianie ról społecznych – gra czy rzeczywistość? (Robert Poklek)    45
      Ojciec przyjacielem dziecka (Andrzej Ekiel)    49
      Mój Tata i ja (Roman Föns)    52
    Wzmacnianie ról społecznych poprzez pracę z osobami niepełnosprawnymi    57
      „Duet” (Marta Rozwadowska-Suruło, Tadeusz Szarek)    58
      „Cztery Pory Roku” (Marcin Wójcik, Sławomir Meler)    61
      „Bona” (Lidia Olejnik)    65
      Więźniowie w hospicjum    69
    Wzmacnianie i wypełnianie ról społecznych poprzez opiekę nad zwierzętami i pielęgnację roślin    73
      Ogrody za murem (Andrzej Doszyń, Krzysztof Kozłowski)    74
    Programy aktywizacji zawodowej    77
      Program readaptacji społecznej poprzez aktywizację zawodową skazanych (Katarzyna Roesler-Walerczak, Jarosław Bukowski)    78
      Program aktywizacji zawodowej osadzonych realizowany w systemie pomocy postpenitencjarnej (Jacek Księżyk, Grzegorz Figura)    81
      Lex Media (Sławomir Kot)    84
      Klub Pracy – kurs aktywnego poszukiwania pracy (Agnieszka Kozłowska)    88
    Programy przygotowujące do życia na wolności    93
      Nadzieja – program wychodzenia z bezdomności (Małgorzata Stróżyk)    94
      Adwokat w swojej sprawie (Małgorzata Łajdus-Ciborowska)    96
      Uniwersytet Więzienny – droga do wolności (Lidia Moroz)    101
    Podsumowanie. Czy oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze u osób naruszających normy prawne mają sens? (Beata Pastwa-Wojciechowska)    107
  Oddziaływania psychokorekcyjne    117
    Programy z zakresu profilaktyki agresji    117
      Naprawdę silni (Katarzyna Jarosz)    118
      „Herkules” – program psychokorekcyjny (Agata Głogowska, Katarzyna Haponiuk)    123
      Przeciwdziałanie agresji i przemocy w zakładach zamkniętych (Barbara Jurkonis)    129
      Prison Smart – ocena programu (Anetta Jaworska)    136
    Programy profilaktyki zachowań autoagresywnych w zakładzie karnym    145
      Program oddziaływań zapobiegających autoagresywnym i suicydalnym tendencjom osadzonych (Joanna Kobis)    146
      Program przeciwdziałania aktom autoagresji u osadzonych (Cecylia Hajduk, Dawid Katol)    148
      Program profilaktyki zachowań agresywnych i autoagresywnych w zakładzie karnym (Małgorzata Rapacz, Marta Briske)    150
      „Feniks” – program readaptacji osób zagrożonych zachowaniami suicydalnymi (Andrzej Samek)    154
    Programy z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie    160
      Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Beata Kalinowska-Prokopowicz)    160
      Bo zupa była za słona – program przeznaczony dla sprawców przestępstw przeciwko rodzinie (Magdalena Chojnacka, Danuta Jodłowska)    162
      Program edukacyjny dla kobiet – ofiar przemocy w rodzinie (Marek Siwy)    168
    Programy z zakresu profilaktyki uzależnień    170
      „Atlantis” – program edukacyjno-terapeutyczny (Iwona Zalikowska)    171
      Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych (Wojciech Kurowski)    177
      Program terapeutyczny dla skazanych z problemem dotyczącym uzależnienia od alkoholu lub środków odurzających (Wojciech Kowalczyk    183
      Program z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych (Jacek Gołdyn)    187
      Program terapii uzależnień (Andrzej Kędzierski, Agata Skorupska)    192
      Program dla osób popełniających przestępstwo w stanie nietrzeźwości (Piotr Kowalewski)    197
      Program terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu (Jerzy Rećko, Andrzej Kędzior, Tomasz Stokowski)    220
      Program profilaktyki sprawców przestępstw drogowych odbywających karę z art. 178a lub 244 k.k. (Marta Chmielewska)    227
      „Krokus” – program psychokorekcyjny dla skazanych za przestępstwo z art. 178a § 1 i 2 k.k. (Joanna Strońsk, Tomasz Brańka)    229
    Program terapii sprawców przestępstw seksualnych    233
      Program terapii sprawców przestępstw seksualnych (Rafał Rutkowski, Wijciech Sroka)    234
    Program z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowia    241
      Program kursów pierwszej pomocy przedmedycznej (Zbigniew Sołtys)    241
    Propozycje programów psychokorekcyjnych    244
      Program dla osób z rozpoznaniem podwójnej diagnozy – specyficzne postępowanie terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu z współwystępującym zaburzeniem osobowości dyssocjalnej (Jolanta Ferszka)    244
      Zmiana schematów poznawczych dotyczących spostrzegania własnej osoby oraz samooceny nieletnich niedostosowanych społecznie prowadzona w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej (Justyna Siemionow)    248
      Program pracy penitencjarnej z osadzonymi „niebezpiecznymi” – na przykładzie programu realizowanego w Zakładzie Karnym w Barczewie (Sławomir Przybyliński)    253
    Podsumowanie. Psychokorekcja zachowania osób odbywających karę pozbawienia wolności (Radosław Breska, Robert Opora)    259
  Oddziaływania edukacyjne przez kulturę    265
    Programy edukacji kulturalno-oświatowej    265
      Dyskusyjny Klub Filmowy (Jana Chojecka, Kamil Stachowiak)    266
      Nauka języka angielskiego (Sławomir Kot)    270
    Programy aktywizacji kulturowej    275
      Krajobrazy wschodniego pogranicza (Iwona Matczuk, Dariusz Kossyk, Jarosław Wólczyński)    275
      „Klimek” (Małgorzata Gajdus-Ciborowska)    278
      Program z zakresu edukacji ekologicznej wspierającej rozwój zrównoważony dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności (Marek Kwiecień)    282
      Skazani na Wisłę (Jakub Wiśniewski, Sławomir Janka)    290
    Programy rozwijania twórczości własnej skazanych    293
      „Plastuś 2007” – „Galeria u rzeźnika” (Marek Nowak)    294
      Dobro ukryte w sztuce (Jerzy Michalczyk, Andrzej Markowski)    298
      Siłą wyobraźni otwieramy serca – program aktywności twórczej (Katarzyna Wojtyna, Krzysztof Maroszek)    301
      Dekoratorka (Ewa Gworowska)    305
      Sztuka dla Pokoju – „Po drodze...” teatr jako katalizator (Krzysztof Papis)    308
    Programy z zakresu kultury fizycznej i sportu    312
      Przez sport do wolności (Mariusz Budny)    312
      Streaching – program rehabilitacji psychoruchowej (Roman Smok)    315
      Program aktywności sportowo-rekreacyjnej (Marek Walkowski)    318
      Program z zakresu kultury fizycznej i sportu (Marek Kwiecień)    321
    Podsumowanie. Kształtowanie podstawowych komponentów wiedzy społecznej u osób odbywających karę pozbawienia wolności (Mieczysław Ciosek)    327
  Zakończenie. Od projektowania do ewaluacji: kilka słów o skuteczności programów realizowanych wobec osób pozbawionych wolności (Monika Marczak, Katarzyna Pawełek)    333
  Aneks. Programy realizowane w innych jednostkach penitencjarnych    343
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia