Dylematy bezpieczeństwa militarnego państw azjatyckich

Wewnętrzne uwarunkowania sekurytyzacji

1 ocena

Format:

epub, pdf, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

14,50

Format: epub, pdf, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

14,50

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem książki jest próba wyjaśnienia dynamiki wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa militarnego w Azji poprzez analizę studiów przypadku czterech krajów: Indonezji, Iranu, Jordanii i Singapuru. Przedmiotem badań jest bezpieczeństwo tych państw, rozpatrywane przy wykorzystaniu teorii sekurytyzacji i próbie jej przełożenia na realia wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa militarnego. Hipoteza Autorów zakłada, że to percepcja wewnętrznych zagrożeń i własnych słabości w największym stopniu determinuje podejście do bezpieczeństwa militarnego.


Wybór Iranu, Indonezji, Jordanii i Singapuru jako studiów przypadku uwarunkowany jest ich potencjałem porównawczym oraz istotnymi podobieństwami w zakresie problematyki bezpieczeństwa. We wszystkich tych krajach percepcja zagrożeń o charakterze militarnym uwarunkowana jest specyfiką wewnętrznych sporów politycznych i jest silnie osadzona w kontekście społecznym. W efekcie wszędzie tam występuje bądź występowało do niedawna zjawisko sekurytyzowania zagadnień bezpieczeństwa, które powinny być raczej elementem rutynowej polityki państwa.


Praktyka sekurytyzacji zostaje niejako zinstytucjonalizowana poprzez stałe podkreślanie konieczności zastosowania nadzwyczajnych środków i wdrażania specjalnych procedur w celu neutralizacji zagrożeń, tworzy to sprzyjające warunki do instrumentalnego wykorzystania sekurytyzacji. Jednocześnie owa instytucjonalizacja specjalnych środków i procedur nie prowadzi zazwyczaj do ich przekształcenia w element rutynowej polityki państwa, ponieważ decydenci polityczni stale podkreślają nadzwyczajny charakter środków, które wdrażają.


The publication aims to explain the dynamics of internal conditions of military security in Asia through the analysis of the case studies of four states: Indonesia, Iran, Jordan and Singapore. The subject of research is the security of these states examined with the use of the theory of securitization and an attempt to translate it into the realities of internal conditions of military security.


Rok wydania2018
Liczba stron222
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-3419-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Podziękowania    9
  Wstęp    11
  
  ROZDZIAŁ    1
  Ramy teoretyczne    17
  1.1. Założenia teorii sekurytyzacji    18
  1.2. Rozumienie bezpieczeństwa    24
  1.3. Specyfi ka bezpieczeństwa w kontekście pozaeuropejskim    28
  
  ROZDZIAŁ    2
  Indonezja – słabnący potencjał sekurytyzujący armii    33
  2.1. Natura i tożsamość aktorów sekurytyzujących    33
  2.1.1. System polityczny    36
  2.1.2. Siły zbrojne    40
  2.1.3. Relacje cywilno-wojskowe    45
  2.1.4. Niepaństwowi aktorzy sekurytyzujący    54
  2.2. Koncepcje bezpieczeństwa przyjęte i wykorzystywane przez aktorów sekurytyzujących    56
  2.2.1. Katalog wartości chronionych    58
  2.2.2. Postrzegane zagrożenia    62
  2.2.3. Charakterystyka grup odbiorców (specyfika uwarunkowań społecznych)    64
  2.3. Przebieg procesu sekurytyzacji    67
  2.3.1. Sekurytyzacja deklarowana/werbalna (faza identyfi kacji)    70
  2.3.2. Rzeczywiste działania (faza mobilizacji)    73
  2.3.3. Odbiór dyskursu bezpieczeństwa (społeczny, polityczny)    78
  
  ROZDZIAŁ    3
  Singapur – administrowanie sekurytyzacją    81
  3.1. Natura i tożsamość aktorów sekurytyzujących    81
  3.1.1. System polityczny    82
  3.1.2. Siły zbrojne    85
  3.1.3. Relacje cywilno-wojskowe    90
  3.1.4. Niepaństwowi aktorzy sekurytyzujący    93
  3.2. Koncepcje bezpieczeństwa przyjęte i wykorzystywane przez aktorów sekurytyzujących    93
  3.2.1. Katalog wartości chronionych    94
  3.2.2. Postrzegane zagrożenia    95
  3.2.3. Charakterystyka grup odbiorców (specyfika uwarunkowań społecznych)    98
  3.3. Przebieg procesu sekurytyzacji    99
  3.3.1. Sekurytyzacja deklarowana/werbalna (faza identyfi kacji) i rzeczywiste działania (faza mobilizacji)    100
  
  ROZDZIAŁ    4
  Iran – selektywna sekurytyzacja    110
  4.1. Natura i tożsamość aktorów sekurytyzujących    110
  4.1.1. System polityczny    111
  4.1.2. Siły zbrojne    114
  4.1.3. Relacje cywilno-wojskowe    123
  4.1.4. Niepaństwowi aktorzy sekurytyzujący    126
  4.2. Koncepcje bezpieczeństwa przyjęte i wykorzystywane przez aktorów sekurytyzujących    128
  4.2.1. Katalog wartości chronionych    128
  4.2.2. Postrzegane zagrożenia    130
  4.2.3. Charakterystyka grup odbiorców (specyfika uwarunkowań społecznych)    140
  4.3. Przebieg procesu sekurytyzacji    143
  4.3.1. Sekurytyzacja deklarowana/werbalna (faza identyfi kacji)    144
  4.3.2. Rzeczywiste działania (faza mobilizacji)    150
  4.3.3. Odbiór dyskursu bezpieczeństwa (społeczny, polityczny)    157
  
  ROZDZIAŁ    5
  Jordania – sekurytyzacja w obliczu realnych wyzwań    161
  5.1. Natura i tożsamość aktorów sekurytyzujących    161
  5.1.1. System polityczny    162
  5.1.2. Siły zbrojne    165
  5.1.3. Relacje cywilno-wojskowe    170
  5.1.4. Niepaństwowi aktorzy sekurytyzujący    173
  5.2. Koncepcje bezpieczeństwa przyjęte i wykorzystywane przez aktorów sekurytyzujących    175
  5.2.1. Katalog wartości chronionych    175
  5.2.2. Postrzegane zagrożenia    176
  5.2.3. Charakterystyka grup odbiorców (specyfika uwarunkowań społecznych)    181
  5.3. Przebieg procesu sekurytyzacji    184
  5.3.1. Sekurytyzacja deklarowana/werbalna (faza identyfi kacji)    184
  5.3.2. Rzeczywiste działania (faza mobilizacji)    188
  5.3.3. Odbiór dyskursu bezpieczeństwa (społeczny, polityczny)    196
  Zakończenie    198
  Abstract    202
  Wykaz skrótów    203
  Bibliografia    204
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia