Mechanika płynów w inżynierii środowiska

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

51,75  69,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

51,7569,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja Wydawnictwa WNT, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN.
Materiał zawarty w ninejszym podręczniku podzielono na dwie części.
W części I omówiono przepływy jednofazowe, a w części II mechanikę płynów dla przepływów dwufazowych.


Autorami podręcznika są najwybitniejsi polscy naukowcy z dziedziny inżynierii i ochrony środowiska, pracujący na uczelniach i w instytutach naukowych.


Liczba stron624
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19848-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA     13
  WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ    17
  Część I MECHANIKA PRZEPŁYWÓW JEDNOFAZOWYCH    25
  1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE     26
    1.1. PRZEDMIOT MECHANIKI PRZEPŁYWÓW JEDNOFAZOWYCH     26
    1.2. PŁYN JAKO OŚRODEK CIĄGŁY     28
    1.3. SIŁY DZIAŁAJĄCE W PŁYNACH     29
    1.4. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE PŁYNÓW     31
      1.4.1. Temperatura     31
      1.4.2. Ciśnienie     32
      1.4.3. Gęstość     32
      1.4.4. Zależność między podstawowymi parametrami płynu     33
      1.4.5. Płyny newtonowskie i płyny nienewtonowskie     35
      1.4.6. Właściwości dyssypatywne płynów     38
      1.4.7. Napięcie powierzchniowe     42
      1.4.8. Włoskowatość     44
      1.4.9. Ciśnienie wrzenia     46
    1.5. PODSTAWOWE PRAWA GAZÓW     47
      1.5.1. Gazy doskonałe     47
      1.5.2. Gazy rzeczywiste     50
    1.6. RODZAJE METOD BADAWCZYCH     52
    1.7. PRZYKŁADY     54
  2. STATYKA PŁYNÓW     58
    2.1. RÓWNANIE RÓWNOWAGI PŁYNU     58
    2.2. RÓWNOWAGA BEZWZGLĘDNA PŁYNU     61
      2.2.1. Równowaga w potencjalnym polu sił masowych     61
      2.2.2. Równowaga podczas braku sił masowych     62
      2.2.3. Równowaga w polu sił ciężkości     63
      2.2.4. Naczynia połączone     65
      2.2.5. Zasada ciągu kominowego     68
      2.2.6. Równowaga atmosfery ziemskiej     70
    2.3. PARCIE CIECZY NA POWIERZCHNIE ŚCIAN     72
      2.3.1. Powierzchnie płaskie     72
      2.3.2. Powierzchnie zakrzywione     77
    2.4. PARCIE PŁYNU NA CIAŁA ZANURZONE     80
      2.4.1. Wypór hydrostatyczny     80
      2.4.2. Pływanie ciał     81
    2.5. RÓWNOWAGA WZGLĘDNA CIECZY     83
      2.5.1. Ruch postępowy     84
      2.5.2. Ruch obrotowy     85
      2.5.3. Kształt swobodnej powierzchni cieczy     86
    2.6. PRZYKŁADY     87
  3. KINEMATYKA PŁYNÓW    99
    3.1. METODY ANALIZY RUCHU PŁYNÓW     99
      3.1.1. Metoda Lagrange’a     99
      3.1.2. Metoda Eulera     100
    3.2. POCHODNA SUBSTANCJALNA     101
    3.3. POLA FIZYCZNE     102
    3.4. LINIE PRĄDU     105
    3.5. RÓWNANIE CIĄGŁOŚCI PRZEPŁYWU     107
    3.6. PRĘDKOŚCI ODKSZTAŁCENIA I PRĘDKOŚCI OBROTU ELEMENTU PŁYNU     111
    3.7. PRZYKŁADY     114
  4. DYNAMIKA PŁYNÓW DOSKONAŁYCH     119
    4.1. RÓWNANIE RUCHU PŁYNU DOSKONAŁEGO     119
    4.2. DYNAMICZNE DZIAŁANIE PŁYNU     120
      4.2.1. Strumień pędu i reakcja płynu     120
      4.2.2. Reakcja płynu w przepływie wewnętrznym     124
    4.3. RÓWNANIE BERNOULLIEGO     125
      4.3.1. Całka równania Eulera     125
      4.3.2. Różne formy równania Bernoulliego     127
      4.3.3. Zastosowanie równania Bernoulliego do pomiarów prędkości     129
    4.4. PŁASKIE PRZEPŁYWY PŁYNÓW DOSKONAŁYCH     131
    4.5. PRZYKŁADY     135
  5. DYNAMIKA PŁYNÓW RZECZYWISTYCH     141
    5.1. RÓWNANIE NAVIERA-STOKESA     141
    5.2. RÓWNANIA RUCHU I CIĄGŁOŚCI W RÓŻNYCH UKŁADACH WSPÓŁRZĘDNYCH     143
    5.3. PODOBIEŃSTWO ZJAWISK PRZEPŁYWOWYCH     145
    5.4. PRZEPŁYWY LAMINARNE     151
      5.4.1. Istota przepływu laminarnego     151
      5.4.2. Przepływ laminarny w przewodzie płaskim     152
      5.4.3. Przepływ laminarny w przewodzie o przekroju kołowym     155
      5.4.4. Spływ cieczy po ściance pionowej     157
      5.4.5. Krytyczna liczba Reynoldsa     159
    5.5. PRZEPŁYWY TURBULENTNE     160
      5.5.1. Istota przepływu turbulentnego     160
      5.5.2. Rozkład prędkości     162
      5.5.3. Turbulentna struga swobodna     164
    5.6. WARSTWA PRZYŚCIENNA     167
      5.6.1. Informacje ogólne     167
      5.6.2. Laminarna i turbulentna warstwa przyścienna     170
      5.6.3. Oderwanie warstwy przyściennej     174
    5.7. PRZYKŁADY     178
  6. RÓŻNICZKOWE RÓWNANIA BILANSOWE DLA PŁYNÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH     185
    6.1. RÓWNANIE BILANSU MASY     185
      6.1.1. Sposób wyrażania składu chemicznego     185
      6.1.2. Prędkości przepływu płynu wieloskładnikowego     187
      6.1.3. Gęstość strumienia masowego i gęstość strumienia dyfuzji     188
      6.1.4. Szybkość reakcji chemicznej     189
      6.1.5. Równania bilansu ilości substancji. Równanie Naviera-Stokesa dla płynu wieloskładnikowego     190
    6.2. BILANS ENERGII I GĘSTOŚCI STRUMIENIA CIEPŁA     192
    6.3. PRZYKŁADY     193
  7. PRZEPŁYWY W PRZEWODACH ZAMKNIĘTYCH     196
    7.1. OPORY PRZEPŁYWU     196
      7.1.1. Straty ciśnienia wskutek tarcia     197
      7.1.2. Straty ciśnienia wskutek oporów miejscowych     202
    7.2. PRZEPŁYWY W PRZEWODACH DŁUGICH     204
      7.2.1. Przewód pojedynczy o stałej i zmiennej średnicy     204
      7.2.2. Układy przewodów     207
      7.2.3. Wybór średnicy przewodu     211
    7.3. PRZEPŁYWY W PRZEWODACH WENTYLACYJNYCH     211
      7.3.1. Wprowadzenie     211
      7.3.2. Przewody rozdzielcze     213
    7.4. NAWIEW I WYWIEW POWIETRZA     225
      7.4.1. Otwory nawiewne     225
      7.4.2. Otwory wywiewne (ssawne)     227
    7.5. PRZEPŁYWY PRZY ZNACZNEJ ZMIANIE PRZEKROJU STRUGI    230
      7.5.1. Ustalony wypływ cieczy ze zbiornika     230
      7.5.2. Nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika     233
      7.5.3. Zwężki pomiarowe     237
      7.5.4. Przepływ przez przewody o nagłej zmianie przekroju     240
      7.5.5. Przystawki     244
    7.6. PRZEWODY ZBIEŻNE I ROZBIEŻNE     246
    7.7. NIEUSTALONY PRZEPŁYW WODY W PRZEWODZIE (UDERZENIE HYDRAULICZNE)     250
    7.8. PRZYKŁADY     257
  8. PRZEPŁYWY W KANAŁACH OTWARTYCH     266
    8.1. INFORMACJE OGÓLNE     266
    8.2. RUCH JEDNOSTAJNY     267
    8.3. RUCH SPOKOJNY I RWĄCY     272
    8.4. PRZELEWY     276
    8.5. PRZYKŁADY     285
  9. OPŁYW CIAŁ     292
    9.1. SIŁY DZIAŁAJĄCE NA OPŁYWANE CIAŁO     292
    9.2. ROTAMETRY     297
    9.3. OPÓR TARCIA I OPÓR CIŚNIENIA     299
    9.4. OPŁYW BUDYNKÓW     304
    9.5. PRZYKŁADY     307
  10. ZARYS DYNAMIKI GAZÓW ŚCIŚLIWYCH     309
    10.1. PRĘDKOŚĆ DŹWIĘKU     309
    10.2. PRZEPŁYW GAZU ŚCIŚLIWEGO     311
    10.3. FALE ROZRZEDZENIOWE I ZGĘSZCZENIOWE     314
    10.4. DYSZE POD- I NADDŹWIĘKOWE     316
    10.5. PRZYKŁADY     318
  11. CZAS PRZEBYWANIA PŁYNU W ZBIORNIKU     321
    11.1. WPROWADZENIE     321
    11.2. MODELE PRZEPŁYWU IDEALNEGO. PRZEPŁYWY RZECZYWISTE     322
    11.3. FUNKCJE ROZKŁADU CZASU PRZEBYWANIA PŁYNU W ZBIORNIKU     323
    11.4. METODY ZNACZNIKOWE W BADANIACH CZASU PRZEBYWANIA     325
    11.5. KRZYWE ROZKŁADÓW CZASU PRZEBYWANIA DLA PRZEPŁYWÓW IDEALNYCH     327
    11.6. MODELE PRZEPŁYWÓW W ZBIORNIKACH RZECZYWISTYCH     330
    11.7. METODA MOMENTÓW     333
    11.8. SEGREGACJA PŁYNU     334
    11.9. PRZYKŁADY     335
  12. WYBRANE ZAGADNIENIA MASZYN PRZEPŁYWOWYCH     340
    12.1. UWAGI WSTĘPNE     340
    12.2. REAKCJA PŁYNU W PRZEPŁYWIE ZEWNĘTRZNYM     341
      12.2.1. Reakcja strugi swobodnej na powierzchnie płaskie i zakrzywione    341
      12.2.2. Reakcja płynu wypływającego ze zbiornika     346
    12.3. RÓWNANIE ZACHOWANIA KRĘTU     347
      12.3.1. Podstawowe równanie maszyn przepływowych     347
      12.3.2. Równanie wiru swobodnego     349
    12.4. WARUNKI DZIAŁANIA POMP WIRNIKOWYCH     350
      12.4.1. Współdziałanie pompy z przewodem     350
      12.4.2. Wysokość ssania pompy. Kawitacja     351
      12.4.3. Moc pompy     354
    12.5. STRUMIENICE     355
      12.5.1. Zagadnienia ogólne     355
      12.5.2. Istota działania strumienicy     356
      12.5.3. Obliczenia strumienicy     359
    12.6. PRZYKŁADY     362
  13. PRZEPŁYWY Z WYMIANĄ CIEPŁA     369
    13.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE     369
    13.2. SWOBODNA KONWEKCJA CIEPŁA     373
    13.3. WYMUSZONA KONWEKCJA CIEPŁA     378
    13.4. WYMIANA CIEPŁA PODCZAS POPRZECZNEGO OPŁYWU WALCA     381
    13.5. WYMIENNIKI CIEPŁA     382
    13.6. WNIKANIE CIEPŁA I MASY     385
    13.7. PRZYKŁADY     386
  Część II MECHANIKA PRZEPŁYWÓW DWUFAZOWYCH    391
  14. PODSTAWOWE PROBLEMY PRZEPŁYWÓW DWUFAZOWYCH     392
    14.1. ISTOTA PRZEPŁYWÓW DWUFAZOWYCH     392
    14.2. ZNACZENIE PRZEPŁYWÓW DWUFAZOWYCH W INŻYNIERII I OCHRONIE ŚRODOWISKA     393
    14.3. PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FAZY ROZPROSZONEJ     395
      14.3.1. Różne formy występowania fazy rozproszonej     395
      14.3.2. Kształt cząstek     397
      14.3.3. Rozmiary elementów fazy rozproszonej     399
      14.3.4. Powierzchnia międzyfazowa     405
      14.3.5. Udziały fazy rozproszonej i ciągłej    407
      14.3.6. Gęstość     409
      14.3.7. Lepkość     409
    14.4. STRUKTURA PRZEPŁYWÓW DWUFAZOWYCH     411
      14.4.1. Istota struktury przepływu     411
      14.4.2. Przewód pionowy     412
      14.4.3. Przewód poziomy     415
  15. MODELE PRZEPŁYWÓW DWUFAZOWYCH     418
    15.1. PARAMETRY PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO     418
    15.2. JEDNOWYMIAROWY PRZEPŁYW WSPÓŁPRĄDOWY     423
      15.2.1. Przepływy bezpoślizgowe     423
      15.2.2. Przepływy z częściowym rozdzieleniem faz     427
      15.2.3. Przepływy z całkowitym rozdzieleniem faz     430
      15.2.4. Przepływy z unoszeniem fazy rozproszonej     431
    15.3. PRZYKŁADY     433
  16. RUCH ROZPROSZONEJ FAZY STAŁEJ     438
    16.1. OPADANIE SWOBODNE CZĄSTEK     438
    16.2. RUCH CZĄSTEK W POLU DZIAŁANIA RÓŻNYCH SIŁ     443
    16.3. POMIARY ZAPYLENIA     451
    16.4. PRZYKŁADY     456
  17. AERODYNAMIKA ATMOSFERY     460
    17.1. WPROWADZENIE     460
    17.2. WPŁYW RÓŻNYCH CZYNNIKÓW NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ     461
      17.2.1. Czynniki meteorologiczne     462
      17.2.2. Czynniki topograficzne     471
      17.2.3. Czynniki technologiczne     473
    17.3. PUNKTOWE ŹRÓDŁA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ     474
    17.4. PRZYKŁADY     478
  18. SEDYMENTACJA     480
    18.1. ISTOTA SEDYMENTACJI     480
    18.2. PRĘDKOŚĆ SEDYMENTACJI     482
    18.3. POMIARY OPADANIA ZAWIESIN     484
    18.4. OSADNIKI     487
    18.5. WIRÓWKI SEDYMENTACYJNE     491
    18.6. PRZYKŁADY     493
  19. PRZEPŁYW PRZEZ WARSTWY SYPKIE I POROWATE 496
    19.1. STRUKTURA WARSTWY POROWATEJ     496
    19.2. OPORY PRZEPŁYWU PŁYNU JEDNOFAZOWEGO     498
    19.3. RUCH WÓD GRUNTOWYCH     500
      19.3.1. Wstęp     500
      19.3.2. Prawo Darcy’ego     501
      19.3.3. Równanie przepływu wód gruntowych     503
      19.3.4. Dopływ wody gruntowej do rowu, drenu i studni     507
      19.3.5. Współdziałanie zespołu studzien     511
    19.4. PRZEPŁYWY DWUFAZOWE W KOLUMNIE WYPEŁNIONEJ     513
      19.4.1. Rozpływ cieczy na wypełnieniu, rozkłady czasów przebywania płynów     514
      19.4.2. Zatrzymanie cieczy na wypełnieniu     516
      19.4.3. Spadek ciśnienia i zjawisko zalewania kolumn     518
      19.4.4. Powierzchnie wymiany masy     520
      19.4.5. Hydraulika współprądowego przepływu w kolumnach wypełnionych     523
    19.5. PRZYKŁADY     524
  20. FILTRACJA     530
    20.1. INFORMACJE OGÓLNE     530
    20.2. RÓWNANIE FILTRACJI     532
    20.3. FILTRACJA OSADÓW NIEŚCIŚLIWYCH     537
    20.4. FILTRACJA OSADÓW ŚCIŚLIWYCH     541
    20.5. FILTRACJA POD DZIAŁANIEM SIŁY ODŚRODKOWEJ     544
    20.6. SEPARACJA KROPEL     547
      20.6.1. Separatory siatkowe     547
      20.6.2. Separatory cyklonowe     549
      20.6.3. Separatory żaluzjowe     550
    20.7. PRZYKŁADY     552
  21. FLUIDYZACJA     554
    21.1. ISTOTA FLUIDYZACJI     554
    21.2. PRZEBIEG PROCESU FLUIDYZACJI     555
    21.3. WYKORZYSTANIE FLUIDYZACJI W INŻYNIERII I OCHRONIE ŚRODOWISKA     561
    21.4. PRZYKŁADY     563
  22. ROZPYLANIE CIECZY     566
    22.1. ROZPAD STRUG, BŁON I KROPEL CIECZY     566
    22.2. RUCH KROPEL W OŚRODKU GAZOWYM     569
      22.2.1. Ruch kropli w nieruchomym gazie     569
      22.2.2. Ruch kropli w ruchomym gazie     572
      22.2.3. Ruch strugi kropel     573
    22.3. PARAMETRY STRUGI ROZPYLONEJ CIECZY     575
    22.4. ROZPYLACZE     578
    22.5. ZASTOSOWANIE ROZPYLANIA CIECZY W INŻYNIERII I OCHRONIE ŚRODOWISKA     584
    22.6. POMIARY ROZPYLENIA     586
    22.7. PRZYKŁADY     588
  23. WZNOSZENIE SIĘ PĘCHERZY W CIECZY     589
    23.1. TWORZENIE SIĘ PĘCHERZY     589
    23.2. PRĘDKOŚĆ WZNOSZENIA SIĘ POJEDYNCZYCH PĘCHERZY     593
    23.3. AERACJA     597
    23.4. POMIARY PĘCHERZY     599
    23.5. ZJAWISKO BARBOTAŻU W KOLUMNACH     601
      23.5.1. Kolumny barbotażowe     601
      23.5.2. Kolumny półkowe     605
    23.6. PRZYKŁADY     613
  LITERATURA     615
  SKOROWIDZ RZECZOWY     617
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia