Nanomateriały inżynierskie konstrukcyjne i funkcjonalne

4 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

48,30  69,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

48,3069,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kamień milowy w rozwoju inżynierii materiałowej!


Interdyscyplinarny podręcznik, który jest źródłem kompleksowej wiedzy o nanomateriałach, będących dzisiaj wyznacznikiem innowacyjności w wielu gałęziach przemysłu. Materiały te charakteryzują się szczególnymi właściwościami, w tym nieosiągalną wcześniej wytrzymałością oraz wyjątkowymi właściwościami cieplnymi, elektrycznymi, chemicznymi i biologicznymi.


Książka omawia:


* strukturę i właściwości materiałów inżynierskich,


* strukturę, właściwości, charakteryzowanie i modelowania nanomateriałów,


* nanometale,


* nanoceramiki,


* nanokompozyty,


* nanopowłoki i nanowarstwy,


* nanowłókna,


* nanorurki,


* nanomateriały proszkowe,


* nanomateriały inspirowane obserwacją przyrody.


Poruszono również temat zrównoważonego rozwoju nanomateriałów i przedstawiono perspektywy nanorewolucji materiałów inżynierskich.


Książka napisana w sposób pozwalający na lekturę jej fragmentów przez osoby nie mające formalnego wykształcenia w dziedzinie materiałoznawstwa. M.in. z myślą o nich tekst podręcznika uzupełniono licznymi ilustracjami. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów i wykładowców wydziałów inżynierii materiałowej, inżynierii chemicznej, mechatroniki, metalurgii, wydziałów mechanicznych, fizyki, biochemii na uczelniach technicznych i uniwersytetach, a także naukowców praktyków i entuzjastów nanotechnologii.


Liczba stron354
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16418-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa IX
  1. Wprowadzenie    1
    1.1. Nanomateriały – definicje, podstawowe pojęcia i przykłady    1
    1.2. Materiały we współczesnej technice    5
    1.3. Klasyfikacja materiałów inżynierskich    12
    1.4. Budowa materiałów inżynierskich    14
      1.4.1. Elementy mikrostruktury materiałów    17
      1.4.2. Hierarchiczność struktury materiałów    24
    Literatura    26
  2. Struktura i właściwości materiałów inżynierskich    27
    2.1. Metale    28
    2.2. Ceramiki    38
    2.3. Polimery    42
    2.4. Kompozyty    45
    Literatura    49
  3. Struktura i właściwości nanomateriałów    51
    3.1. Podstawowe zjawiska wykorzystywane w nanomateriałach    52
    3.2. Wpływ skali wymiarowej    53
      3.2.1. Zależność Halla–Petcha    53
      3.2.2. Charakterystyczne wymiary i odległości w mikrostrukturze    56
      3.2.3. Gradient odkształcenia    56
    3.3. Wpływ powierzchni granicznych    57
      3.3.1. Poślizg po granicach ziaren    58
    3.4. Właściwości mechaniczne    59
      3.4.1. Moduł sprężystości i efekty niesprężyste    60
      3.4.2. Ciągliwość    60
      3.4.3. Naprężenie uplastyczniające i wytrzymałość    63
      3.4.4. Wytrzymałość teoretyczna    63
      3.4.5. Granica plastyczności    65
      3.4.6. Wytrzymałość na rozciąganie    66
      3.4.7. Twardość    67
      3.4.8. Odporność na pękanie    68
      3.4.9. Wytrzymałość zmęczeniowa    72
      3.4.10. Zużycie ścierne    73
    3.5. Właściwości cieplne    74
    3.6. Właściwości chemiczne i biologiczne    74
    Literatura    75
  4. Charakteryzowanie i modelowanie nanomateriałów    78
    4.1. Metody obrazowania struktury nanomateriałów    79
      4.1.1. Mikroskopia elektronowa    79
      4.1.2. Mikroskopia sond skanujących    87
      4.1.3. Metody rentgenowskie    88
      4.1.4. Techniki tomograficzne    91
    4.2. Opis ilościowy struktury    92
      4.2.1. Analiza liczby obiektów    94
      4.2.2. Analiza wielkości (rozmiaru) obiektów    95
      4.2.3. Analiza udziału objętościowego obiektów    96
      4.2.4. Analiza kształtu obiektów    97
      4.2.5. Analiza sposobu rozmieszczenia obiektów    98
    4.3. Modelowanie właściwości i procesów zachodzących w nanomateriałach    99
      4.3.1. Metody obliczeniowe    100
      4.3.2. Przykład modelowania właściwości granic ziaren    105
      4.3.3. Przykład modelowania właściwości mechanicznych    113
      4.3.4. Modelowanie stabilności termicznej    119
      Literatura    125
  5. Nanometale    130
    5.1. Metody wytwarzania    131
      5.1.1. Osadzanie z fazy gazowej lub ciekłej    132
      5.1.2. Szybkie chłodzenie i nanokrystalizacja z fazy amorficznej    133
      5.1.3. Konsolidacja nanoproszków    134
      5.1.4. Metody dużego odkształcenia plastycznego    135
    5.2. Właściwości nanometali    143
    5.3. Przykłady zastosowań nanometali    151
    Literatura    154
  6. Nanoproszki i nanospieki ceramiczne    157
    6.1. Charakterystyczne właściwości nanoproszków    158
      6.1.1. Powierzchnia właściwa    158
      6.1.2. Aglomeracja nanocząstek    160
      6.1.3. Właściwości magnetyczne    163
    6.2. Metody wytwarzania nanoproszków    164
      6.2.1. Metody osadzania z fazy gazowej    164
      6.2.2. Metody osadzania z fazy ciekłej    165
      6.2.3. Metody rozdrabniania    168
    6.3. Eksperymentalne metody pomiaru wielkości nanocząstek    170
      6.3.1. Metody pośrednie    170
      6.3.2. Metody bezpośrednie    172
      6.3.3. Parametry charakteryzujące populację nanocząstek    173
    6.4. Formowanie i spiekanie nanoproszków    176
      6.4.1. Zagęszczanie    177
      6.4.2. Spiekanie    178
      6.4.3. Badania skonsolidowanych proszków    181
    Literatura    184
  7. Nanokompozyty    186
    7.1. Podstawowe pojęcia    186
    7.2. Metody wytwarzania    194
      7.2.1. Nanokompozyty ceramiczne i metaliczne    194
      7.2.2. Nanokompozyty polimerowe    201
    7.3. Wpływ nanonapełniacza na właściwości nanokompozytów    205
    7.4. Przykłady zastosowań    213
    Literatura    218
  8. Nanowarstwy powierzchniowe    220
    8.1. Metody otrzymywania    223
      8.1.1. Wytwarzanie pasywnych warstw tlenkowych    223
      8.1.2. Metody osadzania z fazy gazowej    224
      8.1.3. Osadzanie elektrolityczne    227
      8.1.4. Metody mechaniczne    228
    8.2. Metody charakteryzowania    230
      8.2.1. Badania spektroskopowe    230
      8.2.2. Badania mikrostruktury    234
      8.2.3. Pomiary właściwości mechanicznych    239
    8.3. Przykłady    243
      8.3.1. Nanowarstwy tlenkowe na metalach    243
      8.3.2. Powłoki PVD na bazie azotków metali    247
    Literatura    253
  9. Nanowłókna    256
    9.1. Wprowadzenie – nanowłókna polimerowe    256
    9.2. Metody wytwarzania nanowłókien    257
      9.2.1. Ciągnienie nanowłókien    258
      9.2.2. Synteza według szablonu    259
      9.2.3. Rozdzielanie faz    259
      9.2.4. Samoorganizacja molekularna    259
      9.2.5. Elektroprzędzenie nanowłókien    260
    9.3. Proces elektroprzędzenia z roztworu    260
      9.3.1. Parametry roztworu polimerowego    261
      9.3.2. Wpływ warunków procesu    264
      9.3.3. Wpływ parametrów otoczenia na proces    266
    9.4. Elektroprzędzenie ze stopionego polimeru    267
    9.5. Wytwarzanie nanowłókien o różnej morfologii    267
      9.5.1. Nanowłókna porowate    268
      9.5.2. Nanowłókna płaskie lub wstążkowe    268
      9.5.3. Nanowłókna rozgałęzione    269
      9.5.4. Nanowłókna wydrążone    270
      9.5.5. Nanowłókna o różnej kompozycji    271
      9.5.6. Nanowłókna ukierunkowane    271
    9.6. Charakteryzacja właściwości nanowłókien    272
      9.6.1. Morfologia nanowłókien    272
      9.6.2. Właściwości mechaniczne nanowłókien    275
    9.7. Zastosowanie nanowłókien w medycynie    277
      9.7.1. Inżynieria tkankowa    277
      9.7.2. Uwalnianie leków    282
      9.7.3. Materiały opatrunkowe    283
    Literatura    284
  10. Nanostruktury węglowe    288
    10.1. Nanorurki węglowe    291
      10.1.1. Struktura nanorurek węglowych    291
      10.1.2. Struktura elektronowa nanorurek węglowych    293
      10.1.3. Wytwarzanie nanorurek węglowych    294
      10.1.4. Oczyszczanie i funkcjonalizacja nanorurek węglowych    299
      10.1.5. Rozpuszczalność nanorurek węglowych    303
      10.1.6. Dyspersja nanorurek węglowych    304
      10.1.7. Właściwości nanorurek węglowych – podsumowanie    306
      10.1.8. Zastosowania nanorurek węglowych    307
    10.2. Nanorurki innych pierwiastków    307
    10.3. Galeria obrazów TEM przedstawiających nanorurki węglowe    308
    Literatura    313
  11. Nanomateriały inspirowane obserwacjami przyrody    314
    11.1. Nanomateriały w przyrodzie    314
    11.2. Przykład okrzemków jako gotowych wzorców    317
    11.3. Inżynieria biomimetyczna nanomateriałów    321
    Literatura    326
  12. Zrównoważony rozwój nanomateriałów inżynierskich    328
    12.1. Toksyczność nanomateriałów    328
    12.2. Zagrożenia dla człowieka i środowiska    331
    12.3. Bezpieczeństwo pracy z nanomateriałami    334
    Literatura    336
  13. Perspektywy nanorewolucji materiałów inżynierskich    338
    13.1. Odkrywanie skali nanometrycznej w materiałach konwencjonalnych    338
    13.2. Nanomodyfikacja    341
    13.3. Nanomateriały do wytwarzania mikroelementów    342
    13.4. Prognozy rozwoju rynku nanomateriałów    344
      13.4.1. Przykłady zastosowań nanomateriałów    345
  Skorowidz    351
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia