Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów

Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów

1 ocena

Wydawca:

Wydawnictwo WNT

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 29,00 zł  


29,00

w tym VAT

Książka jest poświęcona analizie energetyczno-ekologicznej wyrobów uwzględniającej pełny cykl ich istnienia, czyli tzw. analizie LCA (Life Cycle Assessment). Omówiono w niej: problematykę wpływu wytwarzania, użytkowania i likwidacji wyrobów na środowisko naturalne, sposoby ilościowego opisu obciążeń środowiska oraz metodykę analiz energetyczno-ekologicznych w pełnym cyklu istnienia wyrobów. Następnie opisano praktyczne zastosowania analiz LCA. Przedstawiono problematykę optymalizacji obiektów budowlanych, metodykę opisu obciążeń środowiska, specyficznych dla pełnego cyklu istnienia obiektu budowlanego, zagadnienia modernizacji obiektów budowlanych, specyficzne zagadnienia projektowania i doskonalenia izolacji cieplnej na podstawie analizy LCA oraz system deklaracji środowiskowych wyrobów. Zwrócono także uwagę na problematykę zrównoważonego rozwoju działalności przemysłowej. Jest przeznaczona dla studentów wydziałów: mechanicznych, energetycznych, budowlanych, chemicznych i inżynierii środowiska wyższych uczelni technicznych. Będzie także przydatna dla projektantów, pracowników biur konsultingowych i agencji poszanowania energii.


Plik pdf ma postać skanów co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.


Rok wydania2007
Liczba stron492
KategoriaInżynieria środowiska
WydawcaWydawnictwo WNT
ISBN-13978-83-204-3252-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    13
  Podstawowe oznaczenia    15
  Podstawowe określenia    19
  1. Wstęp    25
    1.1. Wprowadzenie    25
    1.2. Zmiany zachodzące w relacjach gospodarka-środowisko    27
    1.3. Przedmiot i zakres pracy    28
  2. Procesy wytwarzania i użytkowania wyrobów    33
    2.1. Ogólne informacje o wyrobach    33
    2.2. Funkcje użytkowe materiałów i wyrobów    34
    2.3. Rodzaje procesów produkcji materiałów    36
    2.4. Cykl istnienia wyrobu    38
      2.4.1. Przepływ materiałów i energii w cyklu istnienia    38
      2.4.2. System produkcji wyrobu    39
      2.4.3. Ogólny schemat przebiegu procesów produkcji i użytkowania    40
    2.5. Wybrane procesy produkcji przemysłowej    42
      2.5.1. Produkcja cementu    42
      2.5.2. Wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej    47
      2.5.3. Produkcja stali    50
    2.6. Procesy wznoszenia obiektów budowlanych    53
    2.7. Procesy transportu    56
    2.8. Procesy użytkowania i eksploatacji    58
    2.9. Likwidacja i poużytkowe przetwarzanie wyrobów    60
      2.9.1. Proces cząstkowy likwidacji wyrobu    60
      2.9.2. Problem wykorzystania poużytkowych i poprodukcyjnych odpadów    61
  3. Obciążenia wprowadzane do środowiska w wyniku działalności gospodarczej    65
    3.1. Oddziaływanie procesów przemysłowych na środowisko    65
      3.1.1. Wprowadzenie    65
      3.1.2. Oddziaływanie energetyki    65
      3.1.3. Oddziaływanie przemysłu    66
      3.1.4. Oddziaływanie budownictwa i gospodarki komunalnej    70
      3.1.5. Oddziaływanie transportu    70
      3.1.6. Oddziaływanie działalności rolniczej    72
      3.1.7. Materiały eksploatacyjne w działalności gospodarczej    73
    3.2. Obciążenie środowiska w wyniku wykorzystania zasobów naturalnych    74
      3.2.1. Rodzaje zasobów środowiska    74
      3.2.2. Wykorzystanie surowców nieenergetycznych    76
      3.2.3. Wykorzystanie surowców energetycznych    77
      3.2.4. Wykorzystanie zasobów wody    77
      3.2.5. Wykorzystanie zasobów gruntu    78
      3.2.6. Wykorzystanie zasobów gleby    79
    3.3. Charakterystyka zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska    80
      3.3.1. Powstawanie i przenoszenie zanieczyszczeń    80
      3.3.2. Główne zanieczyszczenia chemiczne    82
    3.4. Inne obciążenia dla środowiska    87
    3.5. Oddziaływanie procesów przemysłowych na środowisko pracy    93
  4. Skutki w środowisku wywołane wprowadzeniem obciążeń    96
    4.1. Uwagi ogólne    96
    4.2. Uszczuplenie zasobów naturalnych    97
    4.3. Oddziaływanie zanieczyszczeń na zdrowie ludzkie    100
    4.4. Zmiany klimatyczne    102
      4.4.1. Efekt cieplarniany    102
      4.4.2. Degradacja stratosferycznej warstwy ozonowej    106
    4.5. Skażenie środowiska    110
      4.5.1. Zakwaszenie środowiska    110
      4.5.2. Smog letni i zimowy    110
      4.5.3. Eutrofizacja środowiska    112
    4.6. Oddziaływanie obciążeń środowiska na materiały i budowle    113
    4.7. Inne skutki środowiskowe    114
      4.7.1. Uciążliwość zapachów    114
      4.7.2. Lokalne podgrzanie wód powierzchniowych    115
      4.7.3. Skutki oddziaływania promieniowania jonizującego    115
      4.7.4. Skutki oddziaływania hałasu i drgań    117
    4.8. Skutki obciążenia dla środowiska pracy    117
  5. Kwantyfikacja skutków oddziaływania na środowisko    120
    5.1. Obciążenia środowiska powstające w systemie wyrobu    120
    5.2. Skumulowane obciążenia środowiska    122
    5.3. Ingerencje środowiskowe a skutki w środowisku    124
    5.4. Sposoby podejścia do kwantyfikacji oddziaływania na środowisko    127
    5.5. Określanie skumulowanych równoważnych obciążeń środowiska    130
      5.5.1. Wprowadzenie    131
      5.5.2. Klasyfikacja i charakterystyka obciążeń środowiska    131
      5.5.3. Wskaźnik równoważnego obciążenia środowiska    134
      5.5.4. Normalizacja obciążeń środowiska    135
      5.5.5. Ważenie obciążeń środowiska    136
    5.6. Charakterystyki energetyczno-ekologiczne wyrobów    137
    5.7. Określanie wskaźników kategorii oddziaływania na środowisko    138
      5.7.1. Wprowadzenie    138
      5.7.2. Uszczuplenie zasobów naturalnych    140
      5.7.3. Wpływ na zdrowie i środowisko    143
      5.7.4. Zmiany klimatyczne    144
      5.7.5. Szkodliwość dla środowiska    146
      5.7.6. Inne kategorie obciążeń    148
    5.8. Kategorie oddziaływania na środowisko pracy    151
      5.8.1. Metoda określania wskaźnika kategorii oddziaływania    151
      5.8.2. Uwagi o inwentaryzacji    154
      5.8.3. Normalizacja    155
      5.8.4. Ważenie wskaźników oddziaływania na środowisko pracy    156
  6. Określanie obciążeń środowiska dla produkcji wyrobów    157
    6.1. Wprowadzenie    157
    6.2. Metody określania skumulowanych obciążeń środowiska    158
    6.3. Metody analizy procesów    160
      6.3.1. Omówienie metody    160
      6.3.2. Przykład określania wskaźnika skumulowanej emisji ditlenku węgla    162
    6.4. Metoda układu równań bilansowych dla pojedynczego wyrobu    164
    6.5. Metoda układu równań bilansowych dla wielu wyrobów    171
    6.6. Określanie wskaźnika skumulowanego zużycia wody    174
  7. Metodologia analiz Energetyczno-ekologicznych wyrobów dla pełnego cyklu istnienia    177
    7.1. Wprowadzenie    177
    7.2. Ustalenie zasad wykonywania analizy pełnego cyklu istnienia    178
    7.3. Ogólne informacje o metodologii pełnego cyklu istnienia    179
      7.3.1. Przedmiot i cel analizy LCA    179
      7.3.2. Etapy i fazy wykonywania analizy    181
      7.3.3. Podstawowe definicje w metodologii LCA    183
    7.4. Określanie celu i zakresu analizy energetyczno-ekologicznej    187
      7.4.1. Określanie celu analizy    187
      7.4.2. Określenie zakresu analizy    189
    7.5. Inwentaryzacja - gromadzenie danych i analiza zbioru    192
      7.5.1. Gromadzenie danych    192
      7.5.2. Procedury obliczeniowe i korekta granic systemu wyrobu    195
      7.5.3. Przyporządkowanie strumieni i uwolnień    195
      7.5.4. Przykłady procedury przyporządkowania danych    197
      7.5.5. Podsumowanie etapu gromadzenia danych i analizy zbioru    198
    7.6. Ustalenie jednostki funkcyjnej i strumienia odniesienia    199
      7.6.1. Jednostka funkcyjna i strumień odniesienia    199
      7.6.2. Przykłady definiowania jednostek funkcyjnych wyrobów    202
    7.7. Ocena oddziaływania na środowisko    205
      7.7.1. Informacje ogólne    205
      7.7.2. Określanie kategorii oddziaływania na środowisko dla pełnego cyklu istnienia    206
      7.7.3. Wybór kategorii oddziaływania na środowisko    207
      7.7.4. Dążenie do ujednolicenia stosowanych metod określania kategorii oddziaływania    208
    7.8. Interpretacja wyników analizy    208
    7.9. Raport końcowy i przegląd krytyczny    210
    7.10. Ograniczenia w stosowaniu metodologii LCA    211
  8. Zagadnienie energetyczno-ekologicznej optymalizacji obiektu budowlanego    212
    8.1. Właściwości użytkowe i wymagania proekologiczne dla obiektów budowlanych    212
    8.2. Systemowe podejście do analizy energetyczno-ekologicznej    214
      8.2.1. Wprowadzenie    214
      8.2.2. Definicja systemu ekoprzemysłowego    215
      8.2.3. Kryteria oceny    217
      8.2.4. Granice systemu    221
      8.2.5. Otoczenie systemu    221
      8.2.6. Uwagi do opisu obiektu budowlanego    224
    8.3. Ogólne sformułowanie problemu optymalizacji    225
    8.4. Zakres analizy i podstawowe założenia    228
    8.5. Możliwości zmniejszenia wpływu systemu ekoprzemysłowego na środowisko    230
      8.5.1. Przekształcanie obiektu budowlanego w cyklu istnienia    230
      8.5.2. Możliwości oddziaływania w fazie projektowania    230
      8.5.3. Wpływ trwałości wyrobów budowlanych    237
      8.5.4. Znaczenie systemu eksploatacji w zużyciu zasobów i oddziaływaniu na środowisko    237
      8.5.5. Możliwości oddziaływania na zużycie materiałów i wyrobów    239
      8.5.6. Możliwości oddziaływania na zużycie wody podczas pełnego cyklu istnienia obiektu    241
  9. Określanie skumulowanych obciążeń środowiska dla pełnego cyklu istnienia obiektu    242
    9.1. Obiekt budowlany jako podsystem w systemie ekoprzemysłowym    242
    9.2. Składniki obciążenia środowiska    244
    9.3. Określanie skumulowanego zużycia energii    247
      9.3.1. Składniki skumulowanego zużycia energii    247
      9.3.2. Faza wznoszenia    247
      9.3.3. Faza eksploatacji - użytkowanie obiektu    250
      9.3.4. Faza eksploatacji - wykonanie zabiegów eksploatacyjnych    253
      9.3.5. Faza likwidacji obiektu    255
      9.3.6. Pełny cykl istnienia obiektu    256
    9.4. Określanie skumulowanego zużycia zasobów nieenergetycznych    257
      9.4.1. Zużycie zasobów nieenergetycznych    257
      9.4.2. Zużycie wody    259
    9.5. Określanie skumulowanej emisji zanieczyszczeń i ilości odpadów    261
      9.5.1. Wprowadzenie    261
      9.5.2. Składniki skumulowanej emisji zanieczyszczeń    261
      9.5.3. Skumulowana emisja zanieczyszczeń w fazie wznoszenia    262
      9.5.4. Emisja zanieczyszczeń podczas użytkowania nośników energii bezpośredniej    264
      9.5.5. Skumulowana emisja zanieczyszczeń podczas wykonywania zabiegów eksploatacyjnych    267
      9.5.6. Skumulowana emisja zanieczyszczeń powstających podczas likwidacji obiektu    268
      9.5.7. Skumulowana emisja zanieczyszczeń pełnego cyklu istnienia obiektu    268
      9.5.8. Skumulowana ilość generowanych odpadów stałych podczas pełnego cyklu istnienia obiektu    269
    9.6. Określanie skumulowanego ekokosztu i kosztu ekologicznego obiektu    270
      9.6.1. Wprowadzenie    270
      9.6.2. Ekokoszt obiektu    272
      9.6.3. Koszt ekologiczny    275
  10. Wykonywanie analizy energetyczno-ekologicznej wyrobów    277
    10.1. Uwagi dotyczące zakresu wykonania analizy energetyczno-ekologicznej    277
    10.2. Naturalny piasek (żwir) budowlany    279
      10.2.1. Informacje o wyrobie i procesach produkcji    279
      10.2.2. Charakterystyka energetyczno-ekologiczna    281
    10.3. Wyroby ceramiki budowlanej    282
      10.3.1. Ogólne informacje o wyrobie    282
      10.3.2. Opis procesu produkcji    283
      10.3.3. Zestawienie danych inwentaryzacyjnych    284
      10.3.4. Opis analizy LCA    286
      10.3.5. Charakterystyka energetyczno-ekologiczna wyrobu    287
    10.4. Wyroby z wełny mineralnej    288
      10.4.1. Ogólne informacje o wyrobie, cel i zakres analizy    288
      10.4.2. Opis procesu technologicznego    289
      10.4.3. Wprowadzone założenia    291
      10.4.4. Zestawienie danych inwentaryzacyjnych    293
      10.4.5. Opis analizy energetyczno-ekologicznej    295
      10.4.6. Charakterystyka energetyczno-ekologiczna wyrobu    296
    10.5. Chłodziarka domowa    298
      10.5.1. Cel i zakres analizy    298
      10.5.2. Opis systemu wyrobu    299
      10.5.3. Gromadzenie danych i analiza zbioru    303
      10.5.4. Wyniki inwentaryzacji    306
      10.5.5. Ocena oddziaływania na środowisko    313
  11. Wykonywanie analizy energetyczno-ekologicznej budynkowi i ich elementów    317
    11.1. Wprowadzenie    317
    11.2. Okno z tworzyw sztucznych    318
      11.2.1. Cel i zakres analizy    318
      11.2.2. Opis procesu technologicznego    319
      11.2.3. Zestawienie danych inwentaryzacyjnych    319
      11.2.4. Opis analizy energetyczno-ekologicznej    319
      11.2.5. Charakterystyka energetyczno-ekologiczna    323
    11.3. Zewnętrzna przegroda budowlana    325
      11.3.1. Cel i zakres analizy    325
      11.3.2. Opis techniczny analizowanych rozwiązań przegrody    326
      11.3.3. Analiza LCA i uzyskane wyniki    329
      11.3.4. Charakterystyka energetyczno-ekologiczna    330
    11.4. Termomodernizacja zewnętrznej przegrody budowlanej    332
      11.4.1. Uwagi dotyczące modernizacji obiektów budowlanych    332
      11.4.2. Skumulowane zużycie energii    333
      11.4.3. Równoważna emisja zanieczyszczeń    336
      11.4.4. Czas zrównoważenia emisji i energii    338
      11.4.5. Analiza wpływu dodatkowej warstwy izolacji cieplnej -przykład obliczeniowy    340
    11.5. Wielorodzinny budynek mieszkalny    342
      11.5.1. Wprowadzenie i cel    342
      11.5.2. Opis obiektu i wprowadzone założenia    342
      11.5.3. Założenia do określania charakterystyki energetyczno-ekologicznej budynku    346
      11.5.4. Charakterystyka energetyczno-ekologiczna budynku    347
  12. Analiza porównawcza charakterystyki energetyczno-ekologicznej na przykładzie wyrobów izolacji cieplnej    352
    12.1. Wprowadzenie    352
    12.2. Jednostka funkcyjna i określanie strumienia odniesienia    353
      12.2.1. Funkcja i jednostka funkcyjna izolacji cieplnej przegrody    353
      12.2.2. Strumień odniesienia izolacji cieplnej przegrody płaskiej    355
      12.2.3. Strumień odniesienia izolacji cieplnej przegrody cylindrycznej    357
    12.3. Ogólne zasady porównywania wyrobów izolacji cieplnej    358
    12.4. Opis procesów produkcji wyrobów izolacyjnych    361
      12.4.1. Proces produkcji wełny mineralnej    361
      12.4.2. Proces produkcji wełny na bazie papieru    362
      12.4.3. Proces produkcji izolacji na bazie lnu    364
    12.5. Wykonywanie inwentaryzacji i jej wyniki    366
      12.5.1. Jednostka funkcyjna    366
      12.5.2. Granice systemu wyrobu    366
      12.5.3. Uwagi dotyczące inwentaryzacji i pozyskiwania danych    368
    12.6. Zestawienie wyników inwentaryzacji    369
    12.7. Charakterystyki energetyczno-ekologiczne i analiza wyników    371
      12.7.1. Metoda określania kategorii oddziaływania    371
      12.7.2. Wyniki obliczeń wskaźników kategorii oddziaływania    371
      12.7.3. Omówienie wyników analizy    373
      12.7.4. Porównanie wyrobów    376
    12.8. Podsumowanie    377
  13. Deklaracje środowiskowe wyrobów    379
    13.1. Wprowadzenie    379
    13.2. Rodzaje deklaracji środowiskowych i ogólne zasady ich przygotowania    381
    13.3. Deklaracja (etykieta) środowiskowa I rodzaju    383
      13.3.1. Podstawowe zasady wykonywania    383
      13.3.2. Wymagane ważniejsze procedury    385
    13.4. Własne stwierdzenia środowiskowe - deklaracje środowiskowe II rodzaju    386
    13.5. Deklaracje środowiskowe III rodzaju    388
      13.5.1. Uwagi dotyczące przygotowania deklaracji    388
      13.5.2. Udział zainteresowanych stron w przygotowaniu deklaracji    389
      13.5.3. Format deklaracji środowiskowych i sposób ich udostępnienia    390
      13.5.4. Uwagi na temat możliwości wykorzystania deklaracji środowiskowych III rodzaju    391
    13.6. Zasady funkcjonowania systemów deklaracji środowiskowych III rodzaju    392
      13.6.1. Instytucjonalna baza funkcjonowania systemu deklaracji środowiskowej    392
      13.6.2. Podstawowe dokumenty niezbędne do wprowadzenia systemu deklaracji środowiskowej    396
    13.7. Dokument PSR określający wymagania w odniesieniu do wyrobów    397
      13.7.1. Wyrób i grupa wyrobów    397
      13.7.2. Lista materiałów i substancji chemicznych    398
      13.7.3. Jednostka funkcyjna i granice systemu wyrobu    399
      13.7.4. Zasady stosowane w obliczeniach    400
      13.7.5. Wielkości zgłaszane w deklaracjach środowiskowych    401
      13.7.6. Inne uwagi odnoszące się do zawartości deklaracji    401
      13.7.7. Dokumenty odniesienia stanowiące podstawę do przygotowania deklaracji    402
    13.8. Dokument MSR lub jego odpowiednik    402
      13.8.1. Zagadnienia techniczne    402
      13.8.2. Zadania dla przedsiębiorstw    403
      13.8.3. Zadania dla organizacji wykonujących certyfikację    403
      13.8.4. Udział zainteresowanych stron    404
      13.8.5. Format deklaracji i sposób przekazywania    404
    13.9. Przykłady deklaracji środowiskowych III rodzaju    406
  14. Kierunki proekologicznej modernizacji wyrobów    413
    14.1. Wprowadzenie    413
    14.2. Strategia zrównoważonego rozwoju jako koncepcja wiodąca    414
    14.3. Narzędzia do wprowadzania zrównoważonego rozwoju w produkcji wyrobów    418
      14.3.1. Pozwolenia zintegrowane i najlepsza dostępna technika    418
      14.3.2. Zarządzanie środowiskowe    424
      14.3.3. Zasada czystszej produkcji    426
      14.3.4. Działania na rzecz wyrobów przyjaznych dla środowiska    429
      14.3.5. Projektowanie proekologiczne i rozwój wyrobu    429
    14.4. Możliwości proekologicznej racjonalizacji wyrobów w cyklu istnienia    432
      14.4.1. Wprowadzenie    432
      14.4.2. Działania w cyklu istnienia wyrobu    433
      14.4.3. Racjonalna gospodarka odpadami i zasobami poużytkowymi    437
      14.4.4. Doskonalenie praktyki działalności gospodarczej    440
      14.4.5. Przejście do sprzedaży funkcji wyrobów zamiast wyrobów    441
    14.5. Proekologiczna racjonalizacja wytwarzania i użytkowania energii    442
      14.5.1. Wprowadzenie    442
      14.5.2. Zwiększenie sprawności obecnych technologii energetycznych    443
      14.5.3. Zwiększenie udziału skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej    444
      14.5.4. Poprawa wskaźników ekologicznych w obecnych technologiach    445
      14.5.5. Wprowadzanie nowych technologii energetycznych    448
      14.5.6. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych    449
      14.5.7. Zwiększenie udziału energetyki jądrowej    454
      14.5.8. Racjonalizacja użytkowania energii    454
    14.6. Idea zamkniętego sposobu gospodarowania    455
      14.6.1. Wprowadzenie    455
      14.6.2. Zamknięty sposób gospodarowania - przybliżeniem do naturalnych ekosystemów    456
      14.6.3. Przykłady działań przybliżających gospodarowanie w systemie realnie zamkniętym    459
  Literatura    462
  Dodatki    475
    D 1. Obciążenia środowiska w produkcji nośników energii    475
    D 2. Równoważniki obciążenia środowiska w podstawowych kategoriach oddziaływania na środowisko    477
    D 3. Wartości odniesienia dla wskaźników kategorii oddziaływań na środowisko    482
    D 4. Uwagi o przygotowywaniu danych inwentaryzacyjnych    484
  Skorowidz    488
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia