Uzdatnianie wody, cz. 1

-35%

Uzdatnianie wody, cz. 1

1 ocena

Redakcja:

Jacek Nawrocki

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

35,69  54,90

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

35,6954,90

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wszystko o fizycznych, chemicznych i biologicznych aspektach uzdatniania wody!


W nowym wydaniu podręcznika omówiono kolejne jednostkowe procesy stosowane w technologii uzdatniania wody, przy czym wyjaśniono nie tylko podstawy stosowanych procesów, ale podano także aktualną wiedzę w dziedzinie i szeroko omówiono najnowsze kierunki rozwojowe w technologii wody (procesy zaawansowanego utleniania, ozonowanie katalityczne, proces MIEX, wykorzystanie przepuszczalnych, reaktywnych barier).


W tomie I przedstawiono:


* charakterystykę jakościową wód naturalnych,


* procesy separacji fazy stałej,


* koagulację i strącanie,


* rolę utleniania w technologii uzdatniania wody,


* metody sorpcyjne.


Podręcznik przeznaczony jest dla studentów, wykładowców i pracowników naukowych takich kierunków, jak: chemia, biotechnologia, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna. Sięgną po nią także inżynierowie praktycy, pracownicy firm konsultingowych, firm zajmujących się uzdatnianiem wody, stacji sanitarno-epidemiologicznych, a także inspektoratów ochrony środowiska.


Liczba stron453
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16436-2
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa IX
  1. CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCIOWA WÓD NATURALNYCH (Sławomir Biłozor, Jacek Nawrocki, Urszula Raczy-Stanisławiak, Joanna Świetlik)    1
    1.1. Wprowadzenie    1
    1.2. Wody podziemne    3
    1.3. Wody powierzchniowe    8
    1.4. Wody pochodzące ze sztucznej infiltracji    14
    1.5. Ogólna mineralizacja wody    14
    1.6. Twardość wody i układ węglanowy (ogólne zbuforowanie wody)    16
      1.6.1. Twardość wody    16
      1.6.2. Tlenek węgla(IV)    18
      1.6.3. Zasadowość wody    19
      1.6.4. Kwasowość wody    20
      1.6.5. Stabilność i agresywność wody    21
      1.6.6. Korozyjność wody    24
      1.6.7. Stabilność biologiczna wody    32
    1.7. Materia organiczna w wodzie    33
      1.7.1. Powstawanie substancji humusowych    34
      1.7.2. Podział substancji humusowych    35
      1.7.3. Struktura substancji humusowych    36
      1.7.4. Właściwości substancji humusowych    43
      1.7.5. Znaczenie substancji humusowych w procesie uzdatniania wody    45
      1.7.6. Inne organiczne domieszki wody    47
      1.7.7. Biodegradowalna materia organiczna w wodzie    47
    1.8. Mikrozanieczyszczenia w wodach    51
      1.8.1. Mikrozanieczyszczenia organiczne    51
      1.8.2. Mikrozanieczyszczenia nieorganiczne    56
    1.9. Regulacje prawne dotyczące jakości wody do picia    59
    1.10. Kryteria doboru sposobów oczyszczania wody    70
    1.11. Ujmowanie wód    72
      1.11.1. Wody powierzchniowe    72
      1.11.2. Wody podziemne    77
    Literatura    81
  2. PROCESY SEPARACJI FAZY STAŁEJ (Włodzimierz Ilecki)    87
    2.1. Cedzenie    87
      2.1.1. Kraty    87
      2.1.2. Sita    88
      2.1.3. Mikrosita    88
      2.1.4. Samopłuczące filtry szczelinowe    89
    2.2. Sedymentacja    90
      2.2.1. Sedymentacja zawiesin ziarnistych    90
      2.2.2. Matematyczny opis procesu sedymentacji zawiesin ziarnistych    91
      2.2.3. Sedymentacja zawiesin kłaczkowatych    97
      2.2.4. Osad zawieszony    98
      2.2.5. Doświadczalne wyznaczanie prędkości sedymentacji zawiesin    99
      2.2.6. Rodzaje osadników w technologii uzdatniania wody    104
    2.3. Flotacja    118
    2.4. Filtracja    122
      2.4.1. Procesy zachodzące w złożu filtracyjnym    123
      2.4.2. Podstawy teoretyczne filtracji    128
      2.4.3. Złoża filtracyjne    137
      2.4.4. Rodzaje filtrów    143
      2.4.5. Płukanie filtrów    161
    Literatura    170
  3. KOAGULACJA I STRĄCANIE (Jacek Nawrocki, Sławomir Biłozor)    171
    3.1. Wstęp    171
    3.2. Czynniki jakościowe wody wskazujące na celowość stosowania koagulacji    173
      3.2.1. Mętność wody    173
      3.2.2. Barwa wody    174
      3.2.3. Plankton, bakterie i wirusy    175
    3.3. Koloidy i ich ładunek powierzchniowy    175
    3.4. Przebieg procesu koagulacji    183
    3.5. Chemizm koagulantów hydrolizujących    187
      3.5.1. Koagulanty glinowe    187
      3.5.2. Koagulanty żelazowe    190
      3.5.3. Dawki koagulantów    191
    3.6. Flokulacja    193
      3.6.1. Flokulacja perikinetyczna    194
      3.6.2. Flokulacja ortokinetyczna    195
      3.6.3. Wspomaganie flokulacji    202
    3.7. Metody strąceniowe    208
      3.7.1. Strącanie /koagulacja wapnem    208
      3.7.2. Strącanie za pomocą wodorotlenku sodu i węglanu sodu    210
      3.7.3. Zmiękczanie wody za pomocą fosforanów(V)    211
      3.7.4. Usuwanie naturalnej materii organicznej w procesie strącania chemicznego    212
    Literatura    215
  4. UTLENIANIE W TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY (Jacek Nawrocki, Sławomir Biłozor, Włodzimierz Ilecki, Barbara Kasprzyk-Hordern)    218
    4.1. Wprowadzenie    218
    4.2. Powietrze    220
      4.2.1. Wstęp    220
      4.2.2. Parametry fizyczne powietrza i tlenu    221
      4.2.3. Podstawy procesu    222
      4.2.4. Otrzymywanie powietrza    224
      4.2.5. Zastosowanie powietrza w technologii wody    224
      4.2.6. Uboczne produkty utleniania    232
      4.2.7. Urządzenia do wprowadzania powietrza do wody    233
    4.3. Chlor    240
      4.3.1. Wstęp    240
      4.3.2. Parametry fizyczne chloru i chloranu(I) sodu    240
      4.3.3. Otrzymywanie    241
      4.3.4. Reakcje chemiczne chloru i chloranu(I) sodu    241
      4.3.5. Uboczne produkty chlorowania    250
      4.3.6. Mutagenność wody    272
      4.3.7. Urządzenia do wprowadzania chloru    274
      4.3.8. Dezynfekcja za pomocą elektrochlorowania i metodą MIOX    276
    4.4. Chloraminowanie    278
    4.5. Tlenek chloru(IV)    280
      4.5.1. Wstęp    280
      4.5.2. Budowa cząsteczki i własności fizyczno-chemiczne    281
      4.5.3. Wytwarzanie tlenku chloru(IV)    284
      4.5.4. Reakcje ze związkami nieorganicznymi    288
      4.5.5. Reakcje ze związkami organicznymi    292
      4.5.6. Uboczne produkty stosowania tlenku chloru(IV)    294
      4.5.7. Zastosowanie tlenku chloru(IV) w technologii uzdatniania wody    298
    4.6. Manganian(VII) potasu    301
      4.6.1. Wprowadzenie    301
      4.6.2. Parametry fizyczne manganianu(VII) potasu    301
      4.6.3. Otrzymywanie utleniacza    302
      4.6.4. Reakcje manganianu(VII) potasu w środowisku wodnym    302
      4.6.5. Zastosowania    302
      4.6.6. Uboczne produkty utleniania    303
    4.7. Ozonowanie    303
      4.7.1. Wstęp    303
      4.7.2. Właściwości fizyczne ozonu    304
      4.7.3. Otrzymywanie ozonu    304
      4.7.4. Reakcje ozonu w wodzie    307
      4.7.5. Reakcje ozonu z substancjami rozpuszczonymi w wodzie    311
      4.7.6. Uboczne produkty ozonowania wody    319
      4.7.7. Ozonowanie wstępne i jego znaczenie dla innych procesów    321
      4.7.8. Technika dawkowania i rozprowadzania ozonu w wodzie    323
    4.8. Zaawansowane procesy utleniania    324
      4.8.1. Reakcje wolnorodnikowe    326
      4.8.2. Homogeniczne procesy utleniania    330
      4.8.3. Heterogeniczne procesy utleniania    340
      4.8.4. Ozonowanie katalityczne    343
    Literatura    352
  5. METODY SORPCYJNE W UZDATNIANIU WODY (Jacek Przepiórski, Sylwia Mozia, Antoni W. Morawski)    362
    5.1. Wprowadzenie    362
    5.2. Podstawy teoretyczne procesu    362
      5.2.1. Izotermy adsorpcji    364
    5.3. Adsorbenty stosowane do uzdatniania wody    368
      5.3.1. Węgle aktywne    369
      5.3.2. Adsorbenty niewęglowe    374
    5.4. Adsorpcja zanieczyszczeń wód na węglach aktywnych    375
      5.4.1. Czynniki wpływające na przebieg adsorpcji z wody    375
    5.5. Usuwanie naturalnej materii organicznej i innych związków organicznych z wody    384
      5.5.1. Usuwanie naturalnej materii organicznej    384
      5.5.2. Adsorpcja innych zanieczyszczeń organicznych z wody    386
      5.5.3. Biologicznie aktywne złoże GWA    387
      5.5.4. Usuwanie metali ciężkich i innych zanieczyszczeń nieorganicznych    388
    5.6. Praktyczne rozwiązania z zastosowaniem węgli aktywnych do oczyszczania wody    391
      5.6.1. Zastosowanie PWA    391
      5.6.2. Zastosowanie GWA    393
      5.6.3. Wyznaczanie dawek PWA oraz parametrów złoża GWA    402
    5.7. Regeneracja węgla aktywnego    409
    Literatura    411
  Indeks rzeczowy    416
RozwińZwiń

Uzdatnianie wody, cz. 1 - RECENZJE

Dramat nie ibuk

Autor: stach

Dodano: 26.09.2018

Wykupiłem opcję z wydrukiem kilku stron, bo tyle potrzebuję . Drukuje nie stronę aktualna tylko inne , za to za każdym razem pobiera jak za dwie strony. Za ekwiwalent dwóch prób (13 zł) kupiłem jeden używany tom. Nie bądźcie frajerami jak ja. Omijajcie szerokim łukiem. Dramat

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia