Uzdatnianie wody, cz. 2

-35%

Uzdatnianie wody, cz. 2

1 opinia

Redakcja:

Jacek Nawrocki

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

35,69  54,90

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

35,6954,90

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wszystko o fizycznych, chemicznych i biologicznych aspektach uzdatniania wody!


W nowym wydaniu podręcznika omówiono kolejne jednostkowe procesy stosowane w technologii uzdatniania wody, przy czym wyjaśniono nie tylko podstawy stosowanych procesów, ale podano także aktualną wiedzę w dziedzinie i szeroko omówiono najnowsze kierunki rozwojowe w technologii wody (procesy zaawansowanego utleniania, ozonowanie katalityczne, proces MIEX, wykorzystanie przepuszczalnych, reaktywnych barier).


W tomie II omówiono:


* proces wymiany jonowej,


* procesy membranowe,


* biologiczne metody uzdatniania wody,


* uzdatnianie wód podziemnych w warstwie wodonośnej,


* po raz pierwszy technologie produkcji wód butelkowanych.


Podręcznik przeznaczony jest dla studentów, wykładowców i pracowników naukowych takich kierunków, jak: chemia, biotechnologia, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna. Sięgną po nią także inżynierowie praktycy, pracownicy firm konsultingowych, firm zajmujących się uzdatnianiem wody, stacji sanitarno-epidemiologicznych, a także inspektoratów ochrony środowiska.


Liczba stron397
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16435-5
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  6. WYMIANA JONOWA (Urszula Raczyk-Stanisławiak, Jacek Nawrocki, Joanna Świetlik)    1
    6.1. Wstęp    1
    6.2. Wymieniacze jonowe    2
    6.3. Właściwości wymieniaczy jonowych    13
    6.4. Równowaga reakcji wymiany jonowej    17
    6.5. Kinetyka wymiany jonowej    21
    6.6. Technologiczna charakterystyka procesu wymiany jonowej    23
      6.6.1. Charakterystyka procesów kolumnowych    24
      6.6.2. Cykl pracy wymieniaczy jonowych    25
      6.6.3. Metody fluidalne    26
      6.6.4. Złoża wielowarstwowe    27
      6.6.5. Złoża mieszane    28
      6.6.6. Wpływ zanieczyszczeń na jonity    28
    6.7. Zastosowanie wymiany jonowej w technologii uzdatniania wody    29
      6.7.1. Usuwanie azotu amonowego metodą selektywnej wymiany jonowej na klinoptylolicie    30
      6.7.2. Usuwanie azotanów(V) z wody przez zastosowanie wymiany jonowej    34
      6.7.3. Tlenki metali jako wymieniacze jonowe    40
      6.7.4. Usuwanie substancji organicznych    46
      6.7.5. Zmiękczanie wody    54
      6.7.6. Dekarbonizacja wody    55
      6.7.7. Dekationizacja i demineralizacja wody    57
      6.7.8. Odtlenianie wody    59
    Literatura    60
  7. PROCESY MEMBRANOWE W UZDATNIANIU WODY (Sylwia Mozia, Jacek Przepiórski, Antoni W. Morawski)    63
    7.1. Wprowadzenie do procesów membranowych. Podstawowe pojęcia i definicje    63
    7.2. Membrany i moduły membranowe    70
    7.3. Ciśnieniowe procesy membranowe    84
      7.3.1. Ogólna charakterystyka ciśnieniowych procesów membranowych    84
      7.3.2. Transport masy w ciśnieniowych procesach membranowych    93
      7.3.3. Metody zapobiegania blokowaniu membran    103
      7.3.4. Metody czyszczenia membran    106
      7.3.5. Zastosowania ciśnieniowych procesów membranowych w uzdatnianiu wody    109
    7.4. Inne procesy membranowe stosowane w uzdatnianiu wody    126
      7.4.1. Elektrodializa    126
      7.4.2. Destylacja membranowa (MD)    132
    7.5. Podsumowanie    136
    Literatura    137
  8. BIOLOGICZNE METODY UZDATNIANIA WODY (Sławomir Biłozor, Jacek Nawrocki)    141
    8.1. Informacje wstępne    141
    8.2. Fazy rozwoju kultur bakteryjnych    144
    8.3. Podstawy biologicznych metod uzdatniania wody    148
    8.4. Błona biologiczna    149
    8.5. Procesy biochemiczne wykorzystywane w uzdatnianiu wody    150
      8.5.1. Aerobowe utlenianie materii organicznej    151
      8.5.2. Nitryfikacja    154
      8.5.3. Denitryfikacja    156
      8.5.4. Biologiczne utlenianie żelaza i manganu    159
    8.6. Zastosowanie procesów biochemicznych w uzdatnianiu wody    160
      8.6.1. Uzdatnianie wody w reaktorach do nitryfikacji    160
      8.6.2. Uzdatnianie wody w reaktorach do denitryfikacji    163
      8.6.3. Filtry powolne    169
      8.6.4. Procesy biochemiczne w filtrach pospiesznych    171
      8.6.5. Biologicznie aktywne filtry węglowe (BAF)    171
      8.6.6. Infiltracja jako metoda oczyszczania wód powierzchniowych    175
      8.6.7. Uzdatnianie wody w warstwie wodonośnej (in situ)    187
    8.7. Stabilność biologiczna wody do picia    189
    Literatura    191
  9. WPŁYW ORGANIZMÓW WODNYCH NA JAKOŚĆ UJMOWANEJ WODY (Ryszard Gołdyn, Halina Szyper)    194
    9.1. Organizmy uciążliwe dla ujęć wodociągowych    195
      9.1.1. Bakterie    195
      9.1.2. Grzyby    201
      9.1.3. Fitoplankton    202
      9.1.4. Zooplankton    206
      9.1.5. Mikrobentos i peryfiton (porośla)    207
      9.1.6. Makrofity    208
      9.1.7. Makrozoobentos    209
    9.2. Rodzaje zagrożeń wywoływanych przez organizmy wodne    210
      9.2.1. Pogarszanie smaku i zapachu wody    210
      9.2.2. Wydzielanie związków toksycznych    223
    9.3. Organizmy w urządzeniach wodociągowych    232
      9.3.1. Organizmy w osadnikach wstępnych    232
      9.3.2. Organizmy w rurociągach dosyłowych i innych urządzeniach wodociągowych    233
      9.3.3. Organizmy na filtrach powolnych i pospiesznych    235
      9.3.4. Organizmy w sieci wodociągowej    237
      9.3.5. Organizmy w studniach kopanych i wierconych    242
    9.4. Metody zwalczania organizmów i zapobiegania ich rozwojowi    243
      9.4.1. Zapobieganie powstawaniu zakwitów    243
      9.4.2. Likwidacja zakwitów w zbiornikach wodnych    244
      9.4.3. Zwalczanie i usuwanie organizmów na stacjach uzdatniania wody    253
    9.5. Przykłady trudności wywoływanych przez organizmy wodne na ujęciach w Polsce    260
      9.5.1. Zapach wody    260
      9.5.2. Zarastanie przewodów, kolmatacja filtrów, przenikanie do wody uzdatnionej    262
    Literatura    264
  10. DEZYNFEKCJA WODY (Urszula Raczyk-Stanisławiak, Krystyna Katarzyna Danielak)    271
    10.1. Organizmy chorobotwórcze w wodach powierzchniowych i podziemnych    272
    10.2. Pierwotniaki pasożytnicze w wodach    275
      10.2.1. Charakterystyka wybranych organizmów    275
      10.2.2. Rozprzestrzenianie się chorób inwazyjnych drogą wodną    280
    10.3. Mikrobiologiczne badanie czystości wód do picia    281
    10.4. Mikrobiologiczne wskaźniki jakości wody do picia według WHO                       284
    10.5. Dezynfekcja wody    286
      10.5.1. Kinetyka dezynfekcji    289
      10.5.2. Metody chemiczne    291
      10.5.3. Metody fizyczne    302
      10.5.4. Podsumowanie    307
    10.6. Dezynfekcja a uboczne produkty dezynfekcji    311
    Literatura    313
  11. UZDATNIANIE WÓD PODZIEMNYCH W WARSTWIE WODONOŚNEJ (Józef Górski)    316
    11.1. Wstęp    316
    11.2. Naturalne procesy hydrogeochemiczne w wodach podziemnych i możliwości ich wykorzystania w uzdatnianiu wód    317
    11.3. Odżelazianie i odmanganianie wód podziemnych w warstwie wodonośnej    321
      11.3.1. Podstawy hydrogeochemiczne metody    322
      11.3.2. Warianty rozwiązań technologicznych i technicznych    324
      11.3.3. Charakterystyka przeobrażeń środowiska hydrogeochemicznego oraz wpracowanie warstwy wodonośnej    329
      11.3.4. Efektywność uzdatniania    334
      11.3.5. Efekty uzdatniania w zakresie innych wskaźników hydrochemicznych (poza żelazem i manganem)    338
      11.3.6. Kolmatacja warstwy wodonośnej    338
      11.3.7. Zasady wdrażania metody    341
      11.3.8. Zalety i wady metody    342
      11.3.9. Efekty dotychczasowych wdrożeń metody w Polsce    343
      11.3.10. Ocena efektów dotychczasowych wdrożeń oraz perspektywy i uwarunkowania w zakresie wykorzystania metody w Polsce    348
    11.4. Wykorzystanie biodegradacji in situ do eliminacji zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego    350
    11.5. Denitryfikacja    351
    11.6. Usuwanie zanieczyszczeń nieorganicznych z wód podziemnych przy użyciu przepuszczalnych reaktywnych barier    355
    Literatura    356
  12. WODY BUTELKOWANE (Agata Dąbrowska)    358
    12.1. Wody butelkowane jako alternatywa wody przeznaczonej do picia dostarczanej przez wodociągi    358
    12.2. Podział wód naturalnych i ich właściwości fizyczno-chemiczne    359
    12.3. Uzdatnianie wód mineralnych    362
    12.4. Zagrożenia, jakie mogą powodować opakowania i nieprawidłowe przechowywanie wód butelkowanych    368
      12.4.1. Migracja zanieczyszczeń organicznych z opakowań    368
      12.4.2. Magazynowanie wód butelkowanych    372
    Literatura    375
  Indeks rzeczowy    376
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia