X

  WSTĘP 15
  CZĘŚĆ PIERWSZA – EMOCJE 17
    ROZDZIAŁ I. CZYM SĄ EMOCJE – U PODSTAW OKREŚLENIA PRZEDMIOTU ROZWAŻAŃ 19
      1. Problem rozumienia pojęcia emocji 19
      2. Emocje jako zjawiska o charakterze interakcyjnym 24
    ROZDZIAŁ II. ZRÓŻNICOWANIE EMOCJI I ICH WŁAŚCIWOŚCI 31
      1. Kategorie czy wymiary emocji 31
      2. Emocje pierwotne i wtórne 37
      3. Podstawowe kategorie i poziomy analizy emocji 45
      4. Właściwości i funkcje emocji 51
    ROZDZIAŁ III. PREDYSPOZYCJE I PROCESY EMOCJONALNE W INTERPRETACJI TEORII KLASYCZNYCH 62
      1. U źródeł kontrowersji – zmiany cielesne podstawą wzbudzania emocji 62
      2. Wzgórze jako struktura odpowiadająca za procesy emocjonalne – analizy W. Cannona 66
      3. Poznanie i ocena podstawą emocji 69
      4. Percepcyjno-motywacyjna teoria R. W. Leepera 75
      5. Ekspresja emocji jako podstawa adaptacji 76
      6. Podsumowanie: podstawowe modele emocji 78
    ROZDZIAŁ IV. POZIOM PREDYSPOZYCJI EMOCJONALNYCH – EMOCJE W PERSPEKTYWIE BIOLOGICZNEJ 81
      1. Układy struktur neuronalnych jako podstawa emocji 82
      2. neurofizjologiczne mechanizmy zróżnicowanych kategorii emocji 89
      3. neurofizjologiczne mechanizmy ekspresji emocji 95
      4. Mechanizmy neurofizjologiczne emocji i motywacji – znaczenie systemów pobudzania i hamowania 103
      Podsumowanie 111
    ROZDZIAŁ V. EKSPRESJA JAKO PODSTAWA DYSPOZYCJI I STANÓW EMOCJONALNYCH – EMOCJE W PERSPEKTYWIE OBSERWATORA 115
      1. Dowody na znaczenie ekspresji 115
      2. Podstawowe teorie ekspresywne 124
      3. Wielofunkcyjna rola ekspresji emocji w życiu człowieka – refleksje podsumowujące 130
    ROZDZIAŁ VI. PRÓBY ROZSTRZYGNIĘCIA DYLEMATU „POZNANIE – EMOCJE” – EMOCJE W PERSPEKTYWIE PODMIOTU 133
      1. Próba integracji peryferalnego i poznawczego modelu emocji w interpretacji S. Schachtera 134
      2. Próby wyjaśnienia relacji „poznanie – emocje” przez zróżnicowanie na poziomy, systemy i sposoby przetwarzania informacji 138
      3. Jednoczesność i nierozdzielność procesów poznawczych oraz emocji 151
      4. Poznawczo-motywacyjno-relacyjna teoria emocji R. Lazarusa 156
      Podsumowanie 164
    ROZDZIAŁ VII. WYMIAR DOŚWIADCZANIA I ŚWIADOMOŚCI JAKO DYSPOZYCJA I WYZNACZNIK PRZEBIEGU PROCESU EMOCJONALNEGO – EMOCJE W PERSPEKTYWIE PODMIOTU 166
      1. Mechanizmy tworzenia doświadczenia emocjonalnego – perceptualno-motoryczna teoria H. Leventhala 167
      2. Świadomość i doświadczanie emocji – perspektywa poznawcza 172
      3. Doświadczanie emocji w interpretacji fenomenologicznej 178
      4. Doświadczanie jako komponenta emocji – uwagi ogólne 181
    ROZDZIAŁ VIII. SOCJOKULTUROWE INTERPRETACJE EMOCJI – EMOCJE W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNEJ 185
      1. Znaczenie kontekstu społeczno-kulturowego w kształtowaniu emocji 185
      2. Kultura jako podstawa rozwoju umysłowości i interpretacji emocji 187
      3. Społeczno-kulturowe teorie i modele interpretacji emocji 190
      4. Emocje a relacje społeczne – propozycja Th. Kempera 197
      5. Uwagi ogólne 199
    ROZDZIAŁ IX. O NIEKTÓRYCH SPOSOBACH BADANIA EMOCJI 201
      1. Możliwości pomiaru emocji – uwagi ogólne 201
      2. Sposoby pomiaru komponentu doświadczania i świadomości emocji 202
      3. Psychofizjologiczne wskaźniki emocji 212
      4. Behawioralne metody pomiaru emocji 216
  CZĘŚĆ DRUGA – MOTYWACJA 219
    ROZDZIAŁ X. POJMOWANIE, KRYTERIA I SPOSOBY ANALIZY MOTYWACJI 221
      1. Pojęcie motywacji i jej cechy 221
      2. Źródła i rodzaje motywacji 224
      3. Analiza motywacji w kategoriach predyspozycji – dyspozycji – stanu – procesu 235
  PREDYSPOZYCJE I DYSPOZYCJE JAKO WYZNACZNIKI STANÓW I PROCESÓW MOTYWACYJNYCH 239
    ROZDZIAŁ XI. OD INSTYNKTU DO POTRZEBY REALIZACJI SIEBIE SAMEGO 239
      1. Instynkty jako podstawa motywacji 239
      2. Popęd jako forma dyspozycji motywacyjnej 247
      3. Przywiązanie u podstaw rozwoju dyspozycji motywacyjnych – interpretacja J. Bowlby’ego 250
      4. Dążenie do realizacji siebie jako dyspozycja motywacyjna 255
      Podsumowanie 267
    ROZDZIAŁ XII. POTRZEBA AKTYWACJI I STYMULACJI JAKO DYSPOZYCJA MOTYWACYJNA 269
   1. Poziom energetyczny wskaźnikiem emocji i motywacji 270
   2. Analiza dążenia do optymalnego poziomu aktywacji 271
   3. D. E. Berlyne’a próba modyfikacji teorii D. Hebba 274
   4. Rola zapotrzebowanie na stymulację 278
   5. Predyspozycje i dyspozycje do stymulacji 282
   5.1. Temperament jako dyspozycja motywacyjna 283
   6. Emocje a dążenie do stymulacji i aktywacji – teoria odwrócenia M. Aptera 284
   Podsumowanie 288
   ROZDZIAŁ XIII. DĄŻENIE DO RÓWNOWAGI jako PODSTAWA UAKTYWNIENIA STANÓW I PROCESÓW MOTYWACYJNYCH 290
   1. Homeostaza jako wyznacznik stanu i procesu motywacji 291
   2. Mechanizmy dążenia do równowagi poznawczej 296
   3. Dążenie do równowagi emocjonalnej jako podstawa motywacji 303
   4. Mechanizmy i rodzaje regulacji – na przykładzie dążenia do realizacji celów 307
   5. Samoregulacja jako mechanizm dążenie do równowagi 310
   Podsumowanie 314
   ROZDZIAŁ XIV. ROZWÓJ DYSPOZYCJI MOTYWACYJNYCH – MECHANIZMY KSZTAŁTOWANIA MOTYWACJI WTÓRNEJ 317
   1. Motywacja wtórna lub nabyta – tradycja behawioralna 317
   2. Motywacja wtórna w interpretacji S. Freuda 320
   3. Mechanizm autonomii funkcjonalnej 321
   4. Kanalizacja jako podstawa motywacji wtórnej – interpretacja G. Murphy’ego 322
   Podsumowanie 324
  MECHANIZMY WZBUDZANIA STANÓW I PROCESÓW MOTYWACYJNYCH 325
   ROZDZIAŁ XV. INTERAKCJA MIĘDZY PREDYSPOZYCJAMI MOTYWACYJNYMI A AFEKTAMI JAKO PODSTAWA MOTYWACYJI 325
   1. Prekursorzy teorii hedonistycznych i podnietowych 325
   2. Hedonistyczna koncepcja motywacji P. Younga 328
   3. Podnietowa teoria motywacji D. C. McClellanda 331
   Podsumowanie 341
   ROZDZIAŁ XVI. MECHANIZMY WZBUDZANIA MOTYWACJI – TEORIE „WARTOŚĆ – OCZEKIWANIE” 342
   1. Teoria J. W. Atkinsona jako podstawa analizy motywacji w kategoriach „wartość – oczekiwanie” 342
   2. Czynniki wzbudzające stan i proces motywacyjny – rola kompetencji i oczekiwania własnej skuteczności 345
   3. Poziom lub mistrzostwo wykonania jako czynniki wyjaśniające dążenie do osiągnięć 351
   4. Procesy atrybucji i ich uwarunkowania jako źródła motywacji 352
   5. Wartościowanie i antycypacja jako samodzielne motywy 357
   6. O wariantach teorii „wartość – oczekiwanie” 360
   Podsumowanie 363
   ROZDZIAŁ XVII. EMOCJE A DYSPOZYCJE I STANY MOTYWACYJNE 365
   1. Emocje a popędy 366
   2. Emocje jako czynniki wyznaczające stany motywacyjne 372
   3. Uczucia moralne a motywacja 376
   Podsumowanie 381
   ROZDZIAŁ XVIII. FRUSTRACJE, KONFLIKTY, KRYZYSY JAKO STANY EMOCJONALNO-MOTYWACYJNE 383
   1. Frustracja a motywacja 383
   2. Konflikty motywacyjne 385
   3. Kryzysy jako źródło motywacji 387
   4. Mechanizmy obronne jako motywy 393
  KU FUNDAMENTALNYM ŹRÓDŁOM MOTYWACJI LUDZKIEJ 400
   ROZDZIAŁ XIX. WARTOŚCI I ZNACZENIA JAKO PODSTAWA ROZWOJU DYSPOZYCJI MOTYWACYJNYCH. OD WARTOŚCI NARZUCANYCH KU WARTOŚCIOM WYBIERANYM 400
   1. Potrzeby źródłem wartości 402
   2. Mechanizmy nadawania znaczeń 405
   3. Spójność wartości jako podstawowy motyw 416
   4. Motywy jako następstwo utrwalenia wzorców uporządkowania społecznego – propozycja A. P. Fiske 418
   5. „Ja” centrum i wyznacznikiem wartości 423
   Podsumowanie 426
   ROZDZIAŁ XX. „JA” FUNDAMENTEM I ŹRÓDŁEM MOTYWACJI LUDZKIEJ 427
   1. Rola „ja” we wzbudzaniu motywacji – uwagi wstępne 427
   2. Rodzaj interakcji jako podstawa angażowania i rozwoju „ja” 429
   3. Potrzeba wartości siebie jako motyw 436
   4. Stany uczuciowe związane z samym sobą jako źródła motywacji 445
   Podsumowanie 455
   ROZDZIAŁ XXI. O ŹRÓDŁACH PODMIOTOWOŚCI – OD MOTYWACJI EGOCENTRYCZNEJ KU SPEŁNIANIU SIEBIE JAKO OSOBY 457
   1. Podmiot jako sprawca –wybrane sposoby analizy w psychologii 459
   2. U źródeł motywacji egocentrycznej 470
   3. Rozważania o możliwych mechanizmach zmiany charakteru motywacji 473
   4. Atrybuty osoby jako predyspozycje motywacyjne 477
   5. Dążenie do realizacji atrybutów osobowych jako cel rozwoju 480
   Podsumowanie 487
  ZAKOŃCZENIE 488
   ROZDZIAŁ XXII. ROZWÓJ EMOCJONALNY I ROZWÓJ W ZAKRESIE MOTYWACJI 488
   1. Rozwój emocji i motywacji jako układ sprzężony z całościowym rozwojem psychicznym człowieka 488
   2. Właściwości „ja” jako podstawa rozwoju emocji i motywacji 493
   3. Specyfika rozwoju emocji i motywacji w różnych okresach życia 497
   4. Ogólne zasady rozwoju emocji i motywacji – podsumowanie 504
  BIBLIOGRAFIA 509
Teorie emocji i motywacji
- 5%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

523

Kategoria

Psychologia osobowości

ISBN-13

978-83-7072-423-8

Numer wydania

2

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 6,80 MB

Słowa kluczowe

Psychologia, Stres, Motywacja

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

35,00

33,25

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Opracowanie zawiera przegląd współczesnych sposobów analizy emocji i motywacji, w którym autor odwołuje się także do wcześniejszych interpretacji.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!