Obrazy w umyśle

-18%

Obrazy w umyśle

1 opinia

Redakcja:

Piotr Francuz

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

35,26  43,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

35,2643,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pytania o to, czym jest wyobraźnia i jakie pełni funkcje w życiu człowieka, należały do kanonu podstawowych problemów filozoficznych, stawianych przez myślicieli od czasów Platona i Arystotelesa. Na przełomie XIX i XX wieku psychologowie na krótko podjęli próbę empirycznej eksploracji tego zjawiska, ale gwałtowny rozwój behawioryzmu niemal całkowicie odwrócił ich uwagę od wyobraźni. Dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku wyobraźnia ponownie wzbudziła ogromne zainteresowanie. (...)


Obecnie większość psychologów zgadza się co do dwóch spraw. Po pierwsze, że wyobraźnia jest pierwotnym, umysłowym mechanizmem generowania obrazów wizualnych w sytuacji, gdy wyobrażany obiekt nie jest aktualnie rejestrowany za pomocą zmysłów. I po drugie, że neuroanatomiczne szlaki wzrokowe, które są odpowiedzialne za percepcję wizualną, są także intensywnie wykorzystywane podczas procesów wyobrażeniowych. (...)


W niniejszej książce zebraliśmy owoce naszych poszukiwań zmierzających do zrozumienia, czym jest wyobraźnia. Dotknęliśmy w niej wielu zagadnień, m.in. percepcji wzrokowej, sztuk wizualnych, neuronauki i perswazji. Każda z tych perspektyw odkrywa nieco inny aspekt wyobraźni. (...) 


tak o książce Piotr Francuz (fragmenty wstępu).


Książka adresowana do wykładowców i studentów nauk społecznych, zwłaszcza psychologii i socjologii, a także kierunków artystycznych, medycyny i filozofii.


Autorzy tomu:


Piotr Francuz, Dobrosław Bagiński, Jarosław Janowski, Piotr Markiewicz, Piotr Przybysz, Bibianna Bałaj, Paweł Fortuna, Marcin Łatkowski, Oleg Gorbaniuk, Ewelina Soszyńska.


Rok wydania2007
Liczba stron328
KategoriaPsychologia osobowości
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-246-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WprowadzeniePiotr Francuz    11
  Dobrosław Bagiński, Piotr Francuz; I. W poszukiwaniu podstaw kodów wizualnych    19
    1. Komunikacja wizualna    19
    2. Kody wizualne    20
    3. Kształt obiektu wizualnego    21
    4. Figura jako pojęcie obiektu wizualnego    23
    5. Morfologia, struktura i kontekst jako składowe pojęcia obiektu wizualnego    26
      5.1. Morfologia    27
      5.2. Struktura    27
      5.3. Kontekst    30
    6. Figura jako narzędzie organizowania przestrzeni    31
    7. Strukturalne cechy kształtu figury    36
      7.1. Pojedynczość    37
      7.2. Pryncypialność (uchwytność zasady)    38
      7.3. Integralność (kompletność)    39
    8. Zakończenie    41
    Bibliografia    42
  Piotr Francuz, Dobrosław Bagiński; II. Własności kształtów jako podstawa kodów wizualnych    45
    1. Eksperyment    47
    2. Metoda    48
      2.1. Osoby badane    48
      2.2. Materiały    48
      2.3. Procedura    50
    3. Wyniki    51
    4. Interpretacja wyników    60
    Bibliografia    61
  Jarosław Janowski; III. Przedstawienia wyobrażonej przestrzeni na obrazach    63
    1. Widzenie głębi na obrazach    64
      1.1. Percepcja bezpośrednia i pośrednia    64
      1.2. Widzenie stereopsyjne    66
      1.3. Pozastereopsyjne złudzenie głębi    67
      1.4. Pozastereopsyjne wskaźniki głębi zastosowane w perspektywie    68
      1.5. Perspektywa jako powiązanie transpozycji i porównywania wielkości    80
      1.6. Mechanizmy złudzenia głębi niezwiązane z perspektywą    83
      1.7. Pozastereopsyjne mechanizmy złudzenia głębi związane z ruchem    91
      1.8. Przyczyny przemian w obrazowaniu    92
    2. Perspektywa jako poprawna forma przedstawiania wyobrażeń    95
      2.1. Na czym polega odwzorowanie perspektywiczne?    95
      2.2. Teorie kwestionujące perspektywę jako poprawny zapis widzenia    96
      2.3. Perspektywa jako język    99
      Bibliografia    109
  Piotr Markiewicz, Piotr Przybysz; IV. Neuroestetyczne aspekty komunikacji wizualnej i wyobraźni    111
    1. Neuroestetyczne badania nad sztuką    111
      1.1. Czym jest neuroestetyka?    111
      1.2. Zadania i cele badawcze neuroestetyki    111
      1.3. Niektóre badania neuroestetyczne: wyniki    112
    2. Jak mózg/umysł przetwarza informację na temat dzieła sztuki?    113
      2.1. O specyfice artystycznie spreparowanego bodźca    114
      2.2. Jak mózg przetwarza informację o bodźcu wzrokowym?    116
      2.3. Różnice między przetwarzaniem informacji o bodźcu zwykłym i artystycznie przetworzonym    119
    3. Typologia artystycznych bodźców i reakcji wizualnych    121
      3.1. Bodziec iluzyjny    122
      3.2. Bodziec niejednoznaczny    124
      3.3. Bodziec wyolbrzymiony    127
      3.4. Bodziec relacyjny    129
      3.5. Bodziec empatyzujący    132
    4. Wyobraźnia estetyczna    135
    5. Neuropsychologia zachowań artystycznych    140
    6. Podsumowanie    144
    Bibliografia    144
  Piotr Francuz; V. Teoria wyobraźni Stephena Kosslyna. Próba reinterpretacji    149
    1. Krótka historia debaty na temat wyobraźni    149
    2. Założenia teorii wyobraźni Stephena Kosslyna    155
      2.1. Bufor wizualny    156
      2.2. Przetwarzanie własności obiektu i własności przestrzeni    157
      2.3. Pamięć asocjacyjna    159
      2.4. System przerzucania informacji (information shunting)    159
      2.5. Moduły: przesunięcia uwagi (attention shifting) i torowania góra-dół (top-down priming)    160
    3. Krytyczna analiza teorii wyobraźni Stephena Kosslyna    161
      3.1. Wejście do systemu    161
      3.2. Czy mózg ogląda wytwarzane przez siebie mapy topograficzne?    162
      3.3. Oddolne i odgórne sterowanie oknem uwagi    165
      3.4. Hipoteza holograficznego szkicu pierwotnego w emulatorze percepcyjnym    170
      3.5. O neuroanatomicznych podstawach rozpoznawania obiektów wizualnych i typologii wyobrażeń    174
      3.6. Jaką rolę w powstawaniu wyobrażeń odgrywają płaty czołowe?    177
    4. W kierunku teorii wyobraźni    179
    Zakończenie    183
    Bibliografia    185
  Piotr Markiewicz; VI. Procesy wyobraźni w modelu mózgowia jako systemu zamkniętego    191
    1. Mózgowie jako system izolowany    191
    2. Dlaczego żachwa zjada swój mózg?    192
    3. Neuronauka i model mózgu    193
      3.1. Autonomia układu nerwowego    194
      3.2. Przedsensoryczne dyspozycje mózgowia    195
      3.3. Niezależność mózgowia od stymulacji sensorycznej    196
    4. Dane empiryczne i ich interpretacja    197
    5. Wątpliwości    200
    6. W kierunku wyobraźni jako systemu symulacji    201
    Bibliografia    204
  Piotr Francuz; VII. Wyobraźnia jako wytwór aktywności mózgowego emulatora procesów motorycznych i percepcyjnych    207
    1. Tradycyjne modele kontroli zachowań motorycznych    210
    2. Model kontroli zachowania motorycznego za pośrednictwem emulatora ruchu    212
    3. Filtr Kalmana    216
    4. Wyobraźnia motoryczna    221
    5. Wyobraźnia wzrokowa    223
    6. Modalny i amodalny emulator    224
    7. Percepcja    226
    Podsumowanie    227
    Bibliografia    229
  Bibianna Bałaj; VIII. Umysłowa symulacja z wykorzystaniem wyobraźni motorycznej. Przegląd teorii i badań    231
    1. Czym jest symulacja motoryczna?    232
    2. Czego dotyczy symulacja? Bezpośrednie połączenie między percepcją a działaniem    234
    3. Skuteczność wyobrażeniowego treningu motorycznego    235
    4. Efekt interakcji postawy ciała i zadania wyobrażeniowego    239
    5. Rozróżnienie czynności na własne i cudze    242
    Podsumowanie    245
    Bibliografia    246
  Paweł Fortuna; IX. Zmiana przekonań w wyimaginowanym świecie. Rola wyobraźni w perswazji narracyjnej    249
    1. Założenia modelu wyobrażeniowego przenoszenia się w narrację (TIM).    251
      1.1. Pobudzające wyobraźnię odbiorców przekazy narracyjne    252
      1.2. Przenoszenie się w świat narracji a zmiana przekonań odbiorcy komunikatu    254
      1.3. Czynniki wpływające na uleganie przeniesieniu w świat narracji    256
    2. Empiryczne potwierdzenie założeń koncepcji TIM    257
    3. TIM a dwutorowe modele komunikacji perswazyjnej    260
    4. Alternatywne wyjaśnienia roli wyobraźni w perswazji narracyjnej – heurystyka symulacji    263
    5. Wnioski końcowe    266
    Bibliografia    267
  Marcin Łatkowski, Oleg Gorbaniuk, Paweł Fortuna; X. Wpływ instrukcji wyobrażeniowej i narracyjnej formy komunikatu na skuteczność reklamy prasowej    271
    1. Instrukcja wyobrażeniowa a skuteczność reklamy    272
    2. Narracyjna forma przekazu    276
    3. Pytania i hipotezy badawcze    279
    4. Metoda    281
      4.1. Zmienne niezależne    281
      4.2. Zmienne zależne    282
      4.3. Osoby badane i przebieg badań    282
    5. Wyniki    283
      5.1. Zapamiętywanie treści reklamy    283
      5.2. Postawa wobec reklamy i wizerunek marki    285
    6. Dyskusja    285
    Bibliografia    287
  Ewelina Soszyńska, Piotr Francuz; XI. Wpływ aktywizacji wyobraźni na myślenie dywergencyjne oraz na odbiór wrażeń płynących z ciała    291
    1. Techniki wizualizacyjne    291
    2. Rola instrukcji wyobrażeniowych w aktywizacji wyobraźni    292
      2.1. Rola aktora i obserwatora w wyobrażeniu    293
      2.2. Werbalizacja wyobrażeń    294
    3. Wpływ wyobraźni na myślenie dywergencyjne    295
    4. Znaczenie wyobraźni dla odbioru wrażeń płynących z ciała    297
    5. Problem i hipotezy badawcze    298
    6. Metoda    300
      6.1. Materiały    300
      6.2. Osoby badane i przebieg badań    300
    7. Wyniki    301
      7.1. Wpływ aktywizacji wyobraźni na myślenie dywergencyjne    301
      7.2. Wpływ aktywizacji wyobraźni na odbiór wrażeń płynących z ciała    306
    8. Dyskusja    307
      8.1. Wpływ aktywizacji wyobraźni na myślenie dywergencyjne    307
      8.2. Wpływ aktywizacji wyobraźni na odbiór wrażeń płynących z ciała    308
    Bibliografia    310
    Załącznik 1    313
    Załącznik 2    314
  Źródła i opisy rycin    315
  Indeks nazwisk    319
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia