Zadania z chemii ogólnej i analitycznej

Zadania z chemii ogólnej i analitycznej

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

6,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Umiejętność rozwiązywania zadań z chemii ogólnej i analitycznej stanowi podstawę lepszego i głębszego rozumienia procesów chemicznych. Ma to szczególne znaczenie
w przypadku Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów na wydziale liczba godzin wykładów z chemii ogólnej i nieorganicznej oraz ćwiczeń rachunkowych jest bardzo ograniczona. Obliguje to studentów wydziału do znacznej samodzielności w zdobywaniu wiedzy z tego przedmiotu. Studenci wydziału rekrutują się z różnych szkół średnich, dlatego zakres ich wiadomości z chemii jest bardzo zróżnicowany.
Brak podręczników dostosowanych do specyficznego kształcenia (inżynieryjno-ekonomicznego) i programu nauczania chemii ogólnej i nieorganicznej na wydziale skłonił autorów do napisania niniejszego skryptu. Obejmuje on osiem rozdziałów. Każdy zaczyna się wstępem teoretycznym, który zawiera podstawowe pojęcia i wyjaśnia podstawowe zagadnienia związane z tematem rozdziału. Następnie podane są typowe, przykładowe zadania oraz sposób ich rozwiązania. Kolejna część rozdziału obejmuje zbiór kilkudziesięciu zadań do rozwiązania. Rozdział kończy zestaw prawidłowych odpowiedzi do poszczególnych zadań. Na końcu skryptu znajdują się tablice, niezbędne do rozwiązywania zadań.
W skrypcie zastosowano jednostki miar SI oraz słownictwo chemiczne zgodne z zaleceniami Komisji Nomenklaturowej PTCH podanymi w książce „Nomenklatura związków nieorganicznych” (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego i PTChem, 1998).
Autorzy mają nadzieję, że skrypt jest opracowany w formie przystępnej i będzie stanowił istotną pomoc dla studentów wydziału w pogłębianiu wie-dzy z podstawowych działów chemii ogólnej i analitycznej.


Autorzy


Liczba stron166
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-251-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA    7
  
  1. PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH    9
    1.1. Układ jednostek SI     9
    1.2. Zasady logarytmowania     9
    1.3. Dokładność obliczeń     12
  
  2. PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE     14
    2.1. Przedmiot chemii, materia i jej budowa     14
    2.2. Model budowy atomu     15
    2.3. Izotopy i izobary     16
    2.4. Bezwzględna masa atomu i względna masa atomowa     17
    2.5. Masa cząsteczkowa     19
    2.6. Mol − jednostka liczności materii     21
    2.7. Podstawowe prawa chemii     25
    2.8. Wartościowość     29
    2.9. Wzory kreskowe (strukturalne)     31
    2.10. Zadania     33
  
  3. RÓWNANIA REAKCJI CHEMICZNYCH     38
    3.1. Zasady układania równań chemicznych i dobieranie współczynników     38
    3.2. Typy reakcji chemicznych     41
    3.3. Reakcje utleniania i redukcji     45
    3.4. Zadania     56
  
  4. OBLICZENIA STECHIOMETRYCZNE     69
    4.1. Obliczenia na podstawie wzorów związków chemicznych     69
    4.2. Obliczenia na podstawie równań reakcji chemicznych     73
    4.3. Zadania     75
  
  5. STĘŻENIA ROZTWORÓW     80
    5.1. Stężenie procentowe     80
    5.2. Stężenie molowe     83
    5.3. Przeliczanie jednostek stężenia roztworów     85
    5.4. Mieszanie roztworów o różnych stężeniach     87
    5.5. Zadania     92
  
  6. PODSTAWOWE PRAWA STANU GAZOWEGO     98
    6.1. Prawo stosunków objętościowych (Gay-Lussaca) i prawo Avogadra     98
    6.2. Przemiana izotermiczna. Prawo Boyle’a-Mariotte’a     101
    6.3. Przemiany izobaryczna i izochoryczna. Prawa Gay-Lussaca i Charlesa     102
    6.4. Równanie stanu gazu. Stała gazowa     104
    6.5. Równanie van der Waalsa     107
    6.6. Zadania     108
  
  7. RÓWNOWAGI W WODNYCH ROZTWORACH ELEKTROLITÓW    111
    7.1. Dysocjacja elektrolityczna     111
      7.1.1. Moc elektrolitów     111
      7.1.2. Elektrolity mocne − aktywność jonów     116
    7.2. Teorie kwasów i zasad     117
      7.2.1. Teoria Arrheniusa     117
      7.2.2. Teoria protonowa Lowry’ego i Brönsteda     118
    7.3. Dysocjacja wody     119
    7.4. Hydroliza     124
    7.5. Roztwory buforowe     126
    7.6. Iloczyn rozpuszczalności     131
    7.7. Zadania     135
  
  8. ANALIZA MIARECZKOWA     142
    8.1. Alkacymetria     146
    8.2. Redoksymetria     147
    8.3. Analiza strąceniowa     150
    8.4. Zadania     151
  
  TABELE UZUPEŁNIAJĄCE     159
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia