Zadania z chemii ogólnej i analitycznej

Zadania z chemii ogólnej i analitycznej

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

6,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Umiejętność rozwiązywania zadań z chemii ogólnej i analitycznej stanowi podstawę lepszego i głębszego rozumienia procesów chemicznych. Ma to szczególne znaczenie
w przypadku Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów na wydziale liczba godzin wykładów z chemii ogólnej i nieorganicznej oraz ćwiczeń rachunkowych jest bardzo ograniczona. Obliguje to studentów wydziału do znacznej samodzielności w zdobywaniu wiedzy z tego przedmiotu. Studenci wydziału rekrutują się z różnych szkół średnich, dlatego zakres ich wiadomości z chemii jest bardzo zróżnicowany.
Brak podręczników dostosowanych do specyficznego kształcenia (inżynieryjno-ekonomicznego) i programu nauczania chemii ogólnej i nieorganicznej na wydziale skłonił autorów do napisania niniejszego skryptu. Obejmuje on osiem rozdziałów. Każdy zaczyna się wstępem teoretycznym, który zawiera podstawowe pojęcia i wyjaśnia podstawowe zagadnienia związane z tematem rozdziału. Następnie podane są typowe, przykładowe zadania oraz sposób ich rozwiązania. Kolejna część rozdziału obejmuje zbiór kilkudziesięciu zadań do rozwiązania. Rozdział kończy zestaw prawidłowych odpowiedzi do poszczególnych zadań. Na końcu skryptu znajdują się tablice, niezbędne do rozwiązywania zadań.
W skrypcie zastosowano jednostki miar SI oraz słownictwo chemiczne zgodne z zaleceniami Komisji Nomenklaturowej PTCH podanymi w książce „Nomenklatura związków nieorganicznych” (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego i PTChem, 1998).
Autorzy mają nadzieję, że skrypt jest opracowany w formie przystępnej i będzie stanowił istotną pomoc dla studentów wydziału w pogłębianiu wie-dzy z podstawowych działów chemii ogólnej i analitycznej.


Autorzy


Liczba stron166
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-251-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA    7
  1. PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH    9
    1.1. Układ jednostek SI    9
    1.2. Zasady logarytmowania    9
    1.3. Dokładność obliczeń    12
  2. PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE    14
    2.1. Przedmiot chemii, materia i jej budowa    14
    2.2. Model budowy atomu    15
    2.3. Izotopy i izobary    16
    2.4. Bezwzględna masa atomu i względna masa atomowa    17
    2.5. Masa cząsteczkowa    19
    2.6. Mol − jednostka liczności materii    21
    2.7. Podstawowe prawa chemii    25
    2.8. Wartościowość    29
    2.9. Wzory kreskowe (strukturalne)    31
    2.10. Zadania    33
  3. RÓWNANIA REAKCJI CHEMICZNYCH    38
    3.1. Zasady układania równań chemicznych i dobieranie współczynników    38
    3.2. Typy reakcji chemicznych    41
    3.3. Reakcje utleniania i redukcji    45
    3.4. Zadania    56
  4. OBLICZENIA STECHIOMETRYCZNE    69
    4.1. Obliczenia na podstawie wzorów związków chemicznych    69
    4.2. Obliczenia na podstawie równań reakcji chemicznych    73
    4.3. Zadania    75
  5. STĘŻENIA ROZTWORÓW    80
    5.1. Stężenie procentowe    80
    5.2. Stężenie molowe    83
    5.3. Przeliczanie jednostek stężenia roztworów    85
    5.4. Mieszanie roztworów o różnych stężeniach    87
    5.5. Zadania    92
  6. PODSTAWOWE PRAWA STANU GAZOWEGO    98
    6.1. Prawo stosunków objętościowych (Gay-Lussaca) i prawo Avogadra    98
    6.2. Przemiana izotermiczna. Prawo Boyle’a-Mariotte’a    101
    6.3. Przemiany izobaryczna i izochoryczna. Prawa Gay-Lussaca i Charlesa    102
    6.4. Równanie stanu gazu. Stała gazowa    104
    6.5. Równanie van der Waalsa    107
    6.6. Zadania    108
  7. RÓWNOWAGI W WODNYCH ROZTWORACH ELEKTROLITÓW    111
    7.1. Dysocjacja elektrolityczna    111
      7.1.1. Moc elektrolitów    111
      7.1.2. Elektrolity mocne − aktywność jonów    116
    7.2. Teorie kwasów i zasad    117
      7.2.1. Teoria Arrheniusa    117
      7.2.2. Teoria protonowa Lowry’ego i Brönsteda    118
    7.3. Dysocjacja wody    119
    7.4. Hydroliza    124
    7.5. Roztwory buforowe    126
    7.6. Iloczyn rozpuszczalności    131
    7.7. Zadania    135
  8. ANALIZA MIARECZKOWA    142
    8.1. Alkacymetria    146
    8.2. Redoksymetria    147
    8.3. Analiza strąceniowa    150
    8.4. Zadania    151
  TABELE UZUPEŁNIAJĄCE    159
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia