Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych

-25%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

15,00  20,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

15,0020,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W rozdziale pierwszym zwrócono uwagę na znaczenie strategii rozwoju dla realizacji zmian jakościowych w krajach lub grupach krajów. Omówiono istotę strategii rozwoju na przykładzie Unii Europejskiej, zwracając uwagę na fiasko obowiązującej w latach 2000-2010 Strategii Lizbońskiej. W rozdziale drugim przedstawiono konsekwencje rozszerzenia UE z 2004 r. dla spójności ekonomiczno-społecznej ugrupowania. W rozdziale trzecim zbadano sytuację na rynku pracy w państwach członkowskich UE w latach 2004-2014. W kolejnym rozdziale przedstawiono najistotniejsze inicjatywy podejmowane w konsekwencji kryzysu finansowego w celu usprawnienia funkcjonowania strefy euro oraz systemu finansowego całej Unii. Tematem piątego rozdziału jest polityka Unii w zakresie wykorzystania potencjału nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Rozdział szósty zawiera całościową analizę budowy europejskiego jednolitego rynku cyfrowego wg założeń zapisanych w Strategii Europa 2020. W ostatnim rozdziale przedstawiono wyniki badań unijnego handlu produktami ICT.


Liczba stron192
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-306-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  1. Europa 2020 jako strategia rozwoju Unii Europejskiej (Katarzyna Czech)    13
  1.1. Wprowadzenie     13
  1.2. Cele i priorytety Strategii Europa 2020    15
  1.3. Zróżnicowany poziom celów Strategii Europa 2020 – analiza porównawcza – cele dla UE a cele narodowe    21
  1.4. Stopień realizacji celów Strategii Europa 2020 na przykładzie wskaźników ogólnoekonomicznych     23
  1.5. Zróżnicowany poziom realizacji Strategii Europa 2020 na przykładzie celów środowiskowych    25
  1.6. Edukacyjne cele Strategii Europa 2020 i poziom ich realizacji w krajach UE     27
  1.7. Realizacja celów Strategii Europa 2020 w zakresie ograniczenia ubóstwa w krajach UE    29
  1.8. Realizacja celów Strategii Europa 2020 a pozycja konkurencyjna krajów członkowskich    30
  1.9. Podsumowanie    34
  2. Spójność ekonomiczno-społeczna w poszerzonej Unii Europejskiej (Małgorzata Dziembała)    35
  2.1. Wprowadzenie     35
  2.2. Wpływ rozszerzenia UE na spójność ekonomiczno-społeczną     37
  2.3. Skutki kryzysu gospodarczego    45
  2.4. Wpływ polityki spójności UE na rozwój regionów    51
  2.5. Długookresowe efekty wsparcia z polityki spójności    54
  2.6. Wsparcie regionów w ramach polityki spójności 2014-2020    56
  2.7. Wnioski i podsumowanie     59
  3. Sytuacja na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej (Iwona Pawlas)    61
  3.1. Wprowadzenie     61
  3.2. Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w krajach UE w latach 2004-2014     62
  3.3. Wybrane działania i inicjatywy podejmowane w ramach polityki zatrudnienia w kontekście Strategii Europa 2020    71
  3.3.1. Europejska Strategia Zatrudnienia – geneza oraz funkcje    71
  3.3.2. Wytyczne Unii Europejskiej w sprawie Zatrudnienia – 2005, 2010, 2015    73
  3.3.3. Pakiet Zatrudnienia    75
  3.3.4. Unia Europejska wobec problemu bezrobocia osób młodych    76
  3.3.5. Unijny model flexicurity    78
  3.4. Podsumowanie    79
  4. Formy wsparcia państw strefy euro przez Europejski Mechanizm Stabilności (Tadeusz Sporek)    81
  4.1. Zasady fiskalne UE    81
  4.2. Europejski System Nadzoru Finansowego (ESFS)    81
  4.3. Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej (EFSM) oraz Europejski Instrument Stabilności Finansowej (EFSF)     83
  4.4. Europejski Mechanizm Stabilności (EMS)    85
  4.5. Zintegrowane ramy finansowe – „unia bankowa”     90
  4.6. Zakaz dyskryminacji    96
  4.7. Podsumowanie     98
  5. Polityka Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania potencjału ICT (Joanna Kos-Łabędowicz)    99
  5.1. Wprowadzenie     99
  5.2. Początkowe działania w obszarze wykorzystania ICT    100
  5.3. Strategia Lizbońska    103
  5.4. Odnowiona Strategia Lizbońska    112
  5.5. Europa 2020     116
  5.6. Podsumowanie    121
  6. Jednolity rynek cyfrowy Unii Europejskiej – koncepcja, realizacja, skutki (Sylwia Talar)     123
  6.1. Wprowadzenie     123
  6.2. Koncepcja jednolitego rynku cyfrowego (JCR) i jego miejsce w Strategii Europa 2020     125
  6.3. Obszary i specyfika działań tworzących JRC     128
  6.4. Ocena efektywności realizacji zadań tworzących JRC    132
  6.5. Skuteczność działań UE w obszarze JRC    136
  6.6. Podsumowanie    138
  7. Unijny handel zagraniczny produktami ICT – kierunki zmian po 2003 roku (Małgorzata Fronczek)     140
  7.1. Wprowadzenie    140
  7.2. Produkty ICT    140
  7.3. Rozwój unijnego handlu produktami ICT według krajów i kierunków    142
  7.3.1. Unijny handel produktami ICT według krajów    144
  7.3.2. Strumienie unijnego handlu produktami ICT według kierunków    146
  7.4. Struktura rodzajowa unijnego handlu produktami ICT    149
  7.5. Podsumowanie    152
  Załączniki    155
  Bibliografia     169
  Spis tabel     189
  Spis rysunków    191
  Spis załączników    192
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia