Intensywna terapia i medycyna ratunkowa

Wybrane zagadnienia

5 ocen

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

95,40  159,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 159,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 95,40 zł  


95,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to zwięzłe repetytorium z dziedziny ratownictwa medycznego i medycyny katastrof. Obejmuje zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez studentów w czasie studiów oraz przez stażystów w trakcie cząstkowego stażu podyplomowego z tego zakresu (6 tygodni).
Książka ułatwi przygotowanie się do LEP-u (21 pytań). Będą mogli korzystać z niej również zdający L-DEP. Treść jest zgodna z Ramowym programem stażu podyplomowego lekarza i Programem stażu cząstkowego z zakresu intensywnej terapii i medycyny ratunkowej. Repetytorium może być również przydatne dla lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego. Pytania testowe ułatwią przygotowującym się do egzaminów w opanowaniu materiału.


Rok wydania2016
Liczba stron398
KategoriaMedycyna ratunkowa
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5143-8
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     11
  Przedmowa     15
  Wstęp     17
  
  1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa     19
    1.1. Mechanizmy zatrzymania krążenia     19
    1.2. Wskazania do resuscytacji     20
    1.3. Brak wskazań do resuscytacji     21
    1.4. Powikłania masażu serca (uciskania klatki piersiowej)     21
  
  2. Przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych     23
  
  3. Farmakoterapia w resuscytacji     31
    3.1. Drogi podawania leków w resuscytacji     36
  
  4. Procedury ratunkowe     39
    4.1. Niestabilna choroba niedokrwienna serca (IHD)     39
      4.1.1. Farmakoterapia w niestabilnej chorobie niedokrwiennej serca..     40
    4.2. Zawał mięśnia sercowego     40
      4.2.1. Farmakoterapia w zawale mięśnia sercowego (MONA)     43
    4.3. Leki stosowane w niestabilnej chorobie niedokrwiennej i zawale mięśnia sercowego     43
      4.3.1. Leki blokujące receptor β-adrenergiczny     44
    4.4. Obrzęk płuc w przebiegu zawału mięśnia sercowego     45
      4.4.1. Farmakoterapia w obrzęku płuc     45
    4.5. Wstrząs kardiogenny     46
      4.5.1. Leki katecholaminergiczne     46
    4.6. Zaburzenia rytmu serca     49
    4.7. Zaburzenia przewodnictwa     54
    4.8. Leki przeciwarytmiczne     56
  
  5. Elektroterapia w stanach nagłego zagrożenia życia     63
    5.1. Defibrylacja     63
      5.1.1. Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewnętrzne- go: lifeline     66
    5.2. Kardiowersja (defibrylacja synchronizowana)     68
      5.2.1. Bezpieczeństwo defibrylacji – zalecenia Europejskiej Rady Resuscytacji     69
    5.3. Elektrostymulacja     70
  
  6. Algorytmy w zaburzeniach czynności serca     73
    6.1. Uniwersalny algorytm – ALS     73
    6.2. Algorytm postępowania w bradykardii     74
    6.3. Algorytm postępowania w częstoskurczu z szerokimi zespołami komorowymi     75
    6.4. Algorytm postępowania w częstoskurczu z wąskimi zespołami komorowymi     76
    6.5. Algorytm postępowania w migotaniu przedsionków (FA)     77
  
  7. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji i Polskiej Rady Resuscytacji obowiązujące od grudnia 2015 r.     79
    7.1. Kluczowe zmiany w wytycznych 2015 w stosunku do 2010 roku     80
    7.2. Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych     81
    7.3. Najważniejsze zmiany dotyczące opieki poresuscytacyjnej     85
    7.4. Etyka w resuscytacji i decyzje dotyczące końca życia     86
    7.5. Sekwencja podstawowych czynności resuscytacyjnych u dorosłych     88
    7.6. Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych VF/VT według wytycznych 2015     91
  
  8. Wybrane stany zagrożenia życia     93
    8.1. Udar mózgu – postępowanie przedszpitalne i wczesnoszpitalne     93
      8.1.1. Udar niedokrwienny     93
      8.1.2. Udar krwotoczny, krwotok mózgowy     94
        Ogólne zasady postępowania     95
        Postępowanie diagnostyczne     95
        Postępowanie terapeutyczne     97
    8.2. Zaburzenia świadomości. Śpiączka     107
      8.2.1. Przyczyny śpiączek     108
      8.2.2. Postępowanie wstępne u pacjenta z zaburzeniami świadomości     110
      8.2.3. Diagnostyka śpiączki     112
      8.2.4. Zapobieganie uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego     117
      8.2.5. Ogólne zasady postępowania z pacjentem nieprzytomnym     118
    8.3. Padaczka     119
      8.3.1. Stan padaczkowy     119
    8.4. Astma oskrzelowa     120
      8.4.1. Przewlekła obturacyjna choroba płuc     120
      8.4.2. Stan astmatyczny     121
    8.5. Ostra niewydolność oddechowa     122
    8.6. Wstrząs anafilaktyczny     124
      8.6.1. Ukąszenia i użądlenia owadów błonkoskrzydłych     125
      8.6.2. Obturacja dolnych dróg oddechowych     127
      8.6.3. Nagłe zatrzymanie krążenia w przebiegu reakcji anafilaktycznej     130
    8.7. Zatorowość płucna     131
    8.8. Hipotermia     132
    8.9. Oparzenie     134
      8.9.1. Odmienności postępowania w oparzeniach chemicznych     138
    8.10. Udar cieplny     139
    8.11. Utonięcie     140
      8.11.1. Resuscytacja bez prób usunięcia zaaspirowanej wody     141
  
  9. Zadania lekarza Zespołu Ratownictwa Medycznego na miejscu zdarzenia     143
    9.1. Kolejność postępowania z poszkodowanym     144
      Postępowanie w ambulansie     145
    9.2. „Łańcuch ratunkowy”     145
      9.2.1. „Złota godzina”     146
    9.3. Postępowanie przedszpitalne u pacjentów z obrażeniami o.u.n..     152
    9.4. Obrażenia klatki piersiowej     156
      Wskazania, zasady i sposoby drenażu jamy opłucnej     160
    9.5. Złamanie (fractura)     167
    9.6. Krwawienie (sanguinatio)     169
    9.7. Zespół zmiażdżenia (crush syndrome)     170
    9.8. Obrażenia kręgosłupa     171
    9.9. Postępowanie we wstrząsie pourazowym     173
  
  10. Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym    175
    10.1. Obrażenia głowy i szyi     176
    10.2. Obrażenia klatki piersiowej     177
    10.3. Obrażenia narządów jamy brzusznej     178
    10.4. Obrażenia wielonarządowe     180
    10.5. Ostry ból w klatce piersiowej     184
    10.6. Bóle brzucha     186
    10.7. Zaburzenia rytmu pracy serca     187
    10.8. Utrata przytomności     188
    10.9. Zatrucia     189
    10.10. Bóle głowy     190
    10.11. Drgawki     191
    10.12. Udar mózgu     192
    10.13. Duszność     193
    10.14. Bóle podbrzusza u kobiet     193
  
  11. Rana postrzałowa     195
  
  12. Zatrucia – postępowanie przedszpitalne i wczesnoszpitalne     217
    12.1. Ogólne zasady postępowania w zatruciach     224
      12.1.1. Usuwanie trucizny z przewodu pokarmowego (płukanie żołądka)     225
      12.1.2. Podanie węgla aktywowanego     227
      12.1.3. Gastroskopia     227
      12.1.4. Odtrutki     228
    12.2. Postępowanie w najczęściej spotykanych zatruciach     229
      12.2.1. Zatrucie alkoholem etylowym (alkohol spożywczy, etanol)     229
      12.2.2. Zatrucie alkoholem metylowym (metanol)     231
      12.2.3. Zatrucie tlenkiem węgla     232
        Terapia hiperbaryczna     234
      12.2.4. Zatrucie pestycydami fosforoorganicznymi     239
      12.2.5. Zatrucie gazami drażniącymi     240
      12.2.6. Zatrucie cyjankami     241
  
  13. Ostre schorzenia ciężarnych     245
    13.1. Urazy krocza     245
    13.2. Pierwszy trymestr ciąży     246
    13.3. Drugi i trzeci trymestr ciąży     247
      13.3.1. Przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego     247
    13.4. Poród przedwczesny     249
    13.5. Ciąża donoszona     249
    13.6. Krwotok po wydaleniu łożyska     251
    13.7. Ciąża pozamaciczna     251
    13.8. Łożysko przodujące     252
    13.9. Przedwczesne oddzielenie łożyska     253
    13.10. Pęknięcie macicy     254
    13.11. Wstrząs położniczy     254
  
  14. Wybrane problemy pediatryczne w medycynie ratunkowej     257
    14.1. Stany zagrożenia życia u dzieci     257
    14.2. Utrata przytomności, obrażenia     261
    14.3. Zaburzenia oddychania u dzieci     263
      14.3.1. Predyspozycje do niewydolności oddechowej     266
      14.3.2. Zasady leczenia niewydolności oddechowej     267
        Etapy leczenia niewydolności oddechowej     268
        Podstawowe rodzaje wentylacji stosowane u dzieci     270
        Powikłania wentylacji zastępczej     273
        Odzwyczajanie od respiratora     273
    14.4. Jednostki chorobowe i ich leczenie     273
      14.4.1. Zespół zaburzeń oddychania (ZZO, RDS)     273
        Ostry zespół zaburzeń oddychania (acute respiratory distress syndrome – ARDS)     274
      14.4.2. Astma oskrzelowa, zapalenie oskrzelików     275
      14.4.3. Niedrożność górnych dróg oddechowych     276
      14.4.4. Przejściowe tachypnoë noworodka (TTN)     276
      14.4.5. Zapalenie płuc     277
      14.4.6. Zespół aspiracji smółki (MAS) i nadciśnienie płucne (PPHN)     277
      14.4.7. Urazy i obrażenia wieku dziecięcego     278
      14.4.8. Wielonarządowe, mnogie i wielomiejscowe obrażenia ciała     279
      14.4.9. Obrażenia czaszkowo-mózgowe     282
        Diagnostyka obrażeń czaszkowo-mózgowych u dzieci     283
        Leczenie obrażeń czaszkowo-mózgowych u dzieci     283
      14.4.10. Obrażenia rdzenia kręgowego u dzieci     285
      14.4.11. Obrażenia klatki piersiowej     286
      14.4.12. Obrażenia brzucha i miednicy     286
      14.4.13. Obrażenia układu moczowego     288
      14.4.14. Obrażenia układu kostno-stawowego     289
  
  15. Leki uspokajające i przeciwbólowe podawane na miejscu zdarzenia     293
    15.1. Niebezpieczeństwa związane ze znieczuleniem w warunkach przedszpitalnych i SOR w ramach medycznych czynności ratunkowych     297
  
  16. Organizacja pracy na oddziale intensywnej terapii     299
    16.1. Podstawowe techniki terapeutyczne stosowane na oddziale intensywnej terapii     305
  
  17. Definicja i podział katastrof     315
    17.1. Ogólny zakres czynności zapobiegawczych, ratowniczych i rekonstrukcyjnych podczas katastrof     316
  
  18. Zagrożenie obszaru kraju w czasie pokoju     321
    18.1. Zagrożenie życia i zdrowia w sytuacjach nadzwyczajnych i stanach nagłych     321
    18.2. Sytuacje nadzwyczajne     322
      18.2.1. Czynniki sprawcze     323
        Toksyczne środki przemysłowe (TŚP)     324
        Skażenia promieniotwórcze     324
      18.2.2. Ochrona ludności     325
      18.2.3. Ratowanie zdrowia i życia w stanach nagłego zagrożenia     328
    18.3. Praktyczne aspekty medycznych działań ratowniczych w przypadkach zdarzeń masowych     334
      18.3.1. Segregacja medyczna (triage)     336
      18.3.2. Organizacja działań ratowniczych     340
    18.4. Przygotowanie zespołów ratownictwa medycznego do działań w zdarzeniach masowych i katastrofach     343
      18.4.1. Przygotowanie personelu     344
        Faza osiągnięcia gotowości     345
        Faza rozpoznania     345
        Faza medycznych działań ratowniczych     347
        Faza zakończenia działań ratowniczych     350
      18.4.2. Wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego     350
      18.4.3. Procedury     352
      18.4.4. Ćwiczenia     352
    18.5. Segregacja medyczna     353
    18.6. Zabezpieczenie medyczne imprez masowych     356
      18.6.1. Planowanie zabezpieczenia medycznego imprez masowych     359
        Opracowanie graficzne planów zabezpieczenia     361
      18.6.2. Czas trwania zabezpieczenia medycznego i trwania imprezy     361
      18.6.3. Współpraca z innymi służbami porządkowymi i organizacjami społecznymi    362
      18.6.4. Rodzaj zabezpieczenia medycznego     362
      18.6.5. Zakres udzielanej pierwszej pomocy     364
  
  19. Bioterroryzm     367
    19.1. Patogeny biologiczne     369
    19.2. Dekontaminacja     377
  
  20. Mechanizmy psychospołeczne zachowań pomocnych naocznego świadka w sytuacji nagłego wypadku     381
  
  Piśmiennictwo     389
  
  Skorowidz     391
RozwińZwiń