Anestezjologia i intensywna terapia położnicza

4 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

97,30  139,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

97,30139,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce przedstawiono zagadnienia, dotyczące anestezjologii i intensywnej terapii położniczej. W pierwszej części publikacji omówiono zmiany fizjologiczne związane z ciążą, specyfikę bólu porodowego, a także problemy patofizjologiczne dotyczące matki i dziecka, leki anestezjologiczne oraz ich drogi podania, farmakodynamikę i farmakokinetykę, różne metody znieczulania porodu, w tym także odbywającego się przez cięcie cesarskie. Druga część książki poświęcona jest stanom zagrożenia życia w położnictwie wymagającym interwencji anestezjologa, takim jak: - nadciśnienie tętnicze i zespół HELLP, - wstrząs krwotoczny, - wstrząs septyczny, - zatorowość płucna, - choroby serca (m.in. wady wrodzone i nabyte, kardiomiopatie, zaburzenia rytmu). Ponadto obszernie omówiono: - obowiązujące obecnie standardy leczenia sepsy i wstrząsu septycznego,- stosowanie płynów infuzyjnych,- resuscytację krążeniowo-oddechową kobiet w ciąży,- znieczulenie ciężarnej otyłej,- znieczulenie ciężarnej z chorobą neurologiczną,- powikłania znieczulenia położniczego. Publikacja jest przeznaczona dla lekarzy anestezjologów i ginekologów położników.


Liczba stron300
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4596-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz najczęściej używanych skrótów    10
  ANESTEZJOLOGIA POŁOŻNICZA     13
  1. Ogólne problemy anestezji położniczej     15
    1.1. Zmiany fizjologiczne spowodowane ciążą    15
      1.1.1. Zmiany ogólne    15
      1.1.2. Układ oddechowy    15
      1.1.3. Układ krążenia    17
      1.1.4. Układ pokarmowy    17
      1.1.5. Układ dokrewny    17
    1.2. Problemy patofizjologiczne dotyczące matki    18
      1.2.1. Zespół aortalno-żylny    18
      1.2.2. Zespół Mendelsona    20
      1.2.3. Zmieniona farmakodynamika i farmakokinetyka leków    21
    1.3. Problemy patofizjologiczne dotyczące dziecka    23
      1.3.1. Przepływ maciczno-łożyskowy    23
      1.3.2. Łożyskowy transfer leków    24
      1.3.3. Aminy katecholowe i stres    29
      1.3.4. Hiper- i hipokapnia    29
    1.4. Leki anestezjologiczne    30
      1.4.1. Anestetyki dożylne    30
      1.4.2. Benzodiazepiny    32
      1.4.3. Analgetyki opioidowe    32
      1.4.4. Środki zwiotczające mięśnie poprzecznie prążkowane    33
      1.4.5. Anestetyki wziewne    34
      1.4.6. Środki służące do znieczulenia przewodowego    36
    1.5. Modulacja czynności skurczowej macicy    40
      1.5.1. Oksytocyna    40
      1.5.2. Metylergometryna    42
      1.5.3. Prostaglandyny    42
      1.5.4. Leki hamujące skurcze macicy (tokolityki)    45
  2. Znieczulenie porodu     49
    2.1. Ból porodowy    50
      2.1.1. Ból dwóch okresów porodu    51
      2.1.2. Wpływ bólu porodowego na matkę i płód    52
    2.2. Znieczulenie ogólne porodu    53
      2.2.1. Środki służące do znieczulenia dożylnego i domięśniowego    54
      2.2.2. Znieczulenie porodu techniką ciągłej infuzji dożylnej    56
      2.2.3. Środki służące do znieczulenia wziewnego    57
    2.3. Znieczulenie przewodowe porodu    59
      2.3.1. Ciągłe zewnątrzoponowe znieczulenie porodu (CZZP)    60
      2.3.2. Kwalifikacja do ciągłego zewnątrzoponowego znieczulenia porodu    62
      2.3.3. Leki stosowane w ciągłym zewnątrzoponowym znieczuleniu porodu    63
      2.3.4. Wykonanie ciągłego zewnątrzoponowego znieczulenia porodu    68
      2.3.5. Nadzór nad rodzącą z ciągłym zewnątrzoponowym znieczuleniem porodu    73
      2.3.6. Skutki niepożądane ciągłego zewnątrzoponowego znieczulenia porodu    74
      2.3.7. Połączone znieczulenie zewnątrzoponowo-podpajęczynówkowe    76
      2.3.8. Znieczulenie podpajęczynówkowe porodu (ZPP)    77
      2.3.9. „Walking” epidural analgesia    78
  3. Znieczulenie do cięcia cesarskiego     83
    3.1. Skala nagłości cięcia    83
    3.2. Znieczulenie przewodowe do cięcia cesarskiego    84
      3.2.1. Znieczulenie podpajęczynówkowe (ZP)    86
      3.2.2. Znieczulenie zewnątrzoponowe (ZZO)    89
      3.2.3. Znieczulenie połączone do cięcia cesarskiego (CSE)    90
      3.2.4. Konwersja zewnątrzoponowej analgezji porodu do anestezji do cięcia cesarskiego     90
    3.3. Znieczulenie ogólne do cięcia cesarskiego    91
      3.3.1. Przygotowanie do znieczulenia    93
      3.3.2. Wprowadzenie do znieczulenia    93
      3.3.3. Kontynuacja znieczulenia    95
      3.3.4. Wybudzenie i nadzór pooperacyjny    96
      3.3.5. Kontrowersje dotyczące znieczulenia ogólnego do cięcia cesarskiego    96
  4. Znieczulenie w wybranych stanach położniczych     101
    4.1. Znieczulenie ciężarnej otyłej    101
      4.1.1. Definicje    102
      4.1.2. Przyrost masy ciała w czasie ciąży    103
      4.1.3. Zmiany ciążowe u kobiet otyłych    104
      4.1.4. Zmieniona farmakokinetyka i farmakodynamika leków    105
      4.1.5. Problemy anestezjologiczne u otyłych ciężarnych    106
      4.1.6. Znieczulenie przewodowe porodu i cięcia cesarskiego    106
      4.1.7. Znieczulenie ogólne do cięcia cesarskiego    109
      4.1.8. Postępowanie pooperacyjne po cięciu cesarskim    110
    4.2. Znieczulenie ciężarnej z chorobą serca    110
      4.2.1. Ogólne problemy anestezjologiczne u ciężarnych z chorobą serca    112
      4.2.2. Wady serca nabyte    113
      4.2.3. Wady serca wrodzone    116
      4.2.4. Ciężarna z wszczepioną mechaniczną zastawką serca    118
      4.2.5. Nadciśnienie płucne    119
      4.2.6. Kardiomiopatia ciążowa    120
      4.2.7. Ciężarna z przeszczepionym sercem    121
      4.2.8. Środki obkurczające macicę i tokolityki    121
      4.2.9. Kardiogenny obrzęk płuc    122
    4.3. Znieczulenie ciężarnej z chorobą neurologiczną    125
      4.3.1. Ogólne zasady postępowania    126
      4.3.2. Wybrane choroby neurologiczne    128
      4.3.3. Problemy związane z kręgosłupem i rdzeniem kręgowym    131
  5. Powikłania znieczulenia położniczego     137
    5.1. Powikłania znieczulenia ogólnego    137
      5.1.1. Trudna i nieudana intubacja tchawicy    137
      5.1.2. Aspiracja treści pokarmowej    144
      5.1.3. Wybudzenie śródoperacyjne    144
      5.1.4. Powikłania neurologiczne    144
      5.1.5. Powikłania krążeniowe    145
    5.2. Powikłania znieczulenia przewodowego    145
      5.2.1. Popunkcyjne bóle głowy    146
      5.2.2. Podpajęczynówkowe podanie dużej dawki analgetyku przewodowego    153
      5.2.3. Dożylne podanie analgetyku przewodowego    153
      5.2.4. Krwiak zewnątrzoponowy    156
      5.2.5. Zakażenie    161
      5.2.6. Bóle pleców    161
      5.2.7. Inne powikłania neurologiczne    161
      5.2.8. Zerwanie i zapętlenie cewnika zewnątrzoponowego    162
      5.2.9. Powikłania krążeniowe    163
      5.2.10. Następstwa użycia opioidów do blokad centralnych    164
  POŁOŻNICZE STANY NAGLĄCE     171
  1. Epidemiologia stanów naglących w położnictwie     173
    1.1. Intensywna terapia położnicza    173
    1.2. Zgony matek    174
  2. Nadciśnienie ciążowe i zespół HELLP     181
    2.1. Przedrzucawka    182
      2.1.1. Rozpoznanie    183
      2.1.2. Etiopatogeneza    184
      2.1.3. Leczenie przedrzucawki    185
      2.1.4. Znieczulenie położnicze w nadciśnieniu ciążowym    189
    2.2. Zespół HELLP    192
      2.2.1. Patofizjologia zespołu HELLP    192
      2.2.2. Rozpoznanie    193
      2.2.3. Leczenie    195
  3. Wstrząs krwotoczny     199
    3.1. Definicja i przyczyny krwotoku położniczego    200
    3.2. Patofizjologia wstrząsu krwotocznego    201
      3.2.1. Hemodynamiczne konsekwencje krwotoku    201
      3.2.2. Obraz kliniczny wstrząsu    203
    3.3. Rozpoznanie i monitorowanie wstrząsu krwotocznego    205
      3.3.1. Ocena objętości utraconej krwi    205
      3.3.2. Monitorowanie hemodynamiczne    205
      3.3.3. Ocena perfuzji tkankowej    206
      3.3.4. Badania laboratoryjne    207
    3.4. Leczenie wstrząsu krwotocznego    207
      3.4.1. Postępowanie położnicze    207
      3.4.2. Resuscytacja krążenia    208
      3.4.3. Przetaczanie krwi i jej preparatów    213
      3.4.4. Leczenie zaburzeń krzepnięcia    215
      3.4.5. Rekombinowany aktywowany czynnik krzepnięcia VIIa (rFVIIa)    216
      3.4.6. Pozostałe elementy terapii    217
      3.4.7. Permisywna hipotensja tętnicza    218
    3.5. Anestezja w przypadku krwotoku położniczego    219
  4. Wstrząs septyczny     223
    4.1. Definicja i epidemiologia    223
      4.1.1. Definicje stanów septycznych    223
      4.1.2. Epidemiologia i śmiertelność    226
    4.2. Etiopatogeneza    226
      4.2.1. Czynniki etiologiczne    226
      4.2.2. Mediatory wstrząsu    227
      4.2.3. Wstrząs septyczny i zespół uogólnionej odpowiedzi zapalnej (SIRS)    228
    4.3. Zaburzenia narządowe w przypadku wstrząsu septycznego    229
      4.3.1. Układ krążenia    229
      4.3.2. Inne narządy    230
      4.3.3. Wstrząs septyczny i płód    231
    4.4. Rozpoznanie i monitorowanie    231
    4.5. Resuscytacja układu krążenia    234
      4.5.1. Objętość przetaczanych płynów    236
      4.5.2. Rodzaj przetaczanych płynów    237
      4.5.3. Przywrócenie ciśnienia perfuzji    237
      4.5.4. Aminy katecholowe    238
      4.5.5. Wazopresyna    240
    4.6. Antybiotykoterapia    241
    4.7. Modulacja odpowiedzi zapalnej    243
      4.7.1. Glikokortykosteroidy    244
      4.7.2. Kontrola glikemii    245
      4.7.3. Inne leki immunomodulujące    246
    4.8. Pozostałe elementy terapii    246
      4.8.1. Leczenie zaburzeń oddychania    246
      4.8.2. Leczenie żywieniowe    247
      4.8.3. Terapia nerkozastępcza    248
      4.8.4. Zaburzenia krzepnięcia    248
    4.9. Zespół wstrząsu toksycznego    249
      4.9.1. Etiopatogeza    249
      4.9.2. Rozpoznanie    250
      4.9.3. Leczenie    250
  5. Zatorowość płucna     253
    5.1. Zator spowodowany skrzepliną    253
      5.1.1. Rozpoznanie zatoru płucnego    253
      5.1.2. Leczenie tromboembolii płucnej    260
    5.2. Zator spowodowany płynem owodniowym    265
      5.2.1. Patofizjologia zatoru spowodowanego płynem owodniowym    265
      5.2.2. Histopatologia    270
      5.2.3. Epidemiologia i objawy kliniczne    271
      5.2.4. Rozpoznanie    272
      5.2.5. Leczenie    273
      5.2.6. Aspekt płodowy zatoru spowodowanego płynem owodniowym    276
    5.3. Zator spowodowany powietrzem    277
      5.3.1. Patomechanizm zatoru spowodowanego powietrzem    277
      5.3.2. Rozpoznanie zatoru spowodowanego powietrzem    279
      5.3.3. Leczenie zatoru spowodowanego powietrzem    281
  6. Resuscytacja ciężarnej i cięcie cesarskie u ciężarnej z zatrzymaniem krążenia     287
    6.1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ciężarnej    287
      6.1.1. Przyczyny i mechanizmy zatrzymania krążenia u ciężarnej    288
      6.1.2. Odmienności resuscytacji ciężarnej    289
      6.1.3. Rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia    289
      6.1.4. Podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa (BLS)    290
      6.1.5. Poszerzona resuscytacja krążeniowo-oddechowa (ALS)    290
      6.1.6. Leczenie choroby poresuscytacyjnej    293
      6.1.7. Śmierć mózgu u ciężarnej    294
    6.2. Cięcie cesarskie u matki z zatrzymaniem krążenia    294
  Skorowidz    298
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia