Diagnostyka prenatalna w praktyce

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

138,60  154,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 154,00 zł (-10%)

Najniższa cena z 30 dni: 92,40 zł  


138,60

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce omówiono:
- Badanie ultrasonograficzne wczesnej ciąży
- Badanie ultrasonograficzne w poszczególnych tygodniach ciąży
- Badania biochemiczne w diagnostyce prenatalnej
- Ocenę ryzyka aberracji chromosomowych
- Inwazyjną diagnostykę prenatalną
- Skrining w kierunku porodu przedwczesnego
- Badania dopplerowskie
- Badania przesiewowe w kierunku preeklampsji
- Ocenę serca płodu
- Badania: cytogenetyczne, molekularne oraz DNA płodu w surowicy krwi matki
- Aspekty prawne w diagnostyce prenatalnej
Publikacja adresowana do lekarzy specjalizujących się w położnictwie i ginekologii, w diagnostyce obrazowej oraz genetyce klinicznej.


Rok wydania2015
Liczba stron336
KategoriaDiagnostyka laboratoryjna
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4849-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

   Przedmowa     8
  
  1. Badanie ultrasonograficzne wczesnej ciąży Dariusz Borowski, Wojciech Cnota, Krzysztof Sodowski    1
    1.1. Technika badania     2
    1.2. Pęcherzyk ciążowy     2
    1.3. Pęcherzyk żółtkowy     4
    1.4. Czynność serca płodu     4
    1.5. Wczesny obraz zarodka     6
    1.6. Długość ciemieniowo-siedzeniowa     6
    1.7. Ocena wieku ciążowego     8
    1.8. Ciąża wielopłodowa     9
    1.9. Cechy nieprawidłowego rozwoju wczesnej ciąży     10
      1.9.1. Ciąża o nieznanym umiejscowieniu     11
    1.10. Ciąża pozamaciczna     13
  
  2. Badanie ultrasonograficzne między 11. a 14. tygodniem ciąży Piotr Węgrzyn, Dariusz Borowski, Bartosz Czuba    17
    2.1. Pomiar przezierności karku i ocena innych markerów między 11. a 14. tygodniem ciąży     27
      2.1.1. Pomiar przezierności karku     28
      2.1.2. Inne markery ultrasonograficzne oceniane w I trymestrze ciąży     34
      2.1.3. Pozostałe markery ultrasonograficzne oceniane w I trymestrze ciąży     46
  
  3. Badania biochemiczne w diagnostyce prenatalnej Dariusz Borowski, Piotr Sieroszewski, Bartosz Czuba, Piotr Węgrzyn     51
    3.1. Badania biochemiczne przeprowadzane w I trymestrze     51
    3.2. Badania biochemiczne przeprowadzane w II trymestrze     60
  
  4. Ocena ryzyka aberracji chromosomowych Piotr Węgrzyn, Dariusz Borowski, Mirosław Wielgoś    69
    4.1. Ryzyko trisomii w ciążach bliźniaczych     74
    4.2. Ryzyko amniopunkcji     75
    4.3. Praktyczne wskazówki dotyczące techniki i przygotowania pacjentki do badania ultrasonograficznego     77
  
  5. Inwazyjna diagnostyka prenatalnaPiotr Kaczmarek, Piotr Węgrzyn     83
    5.1. Amniopunkcja     85
    5.2. Biopsja trofoblastu     89
    5.3. Kordocenteza     93
    5.4. Odrębności inwazyjnej diagnostyki prenatalnej w ciąży wielopłodowej     96
    5.5. Celocenteza     97
    5.6. Inne metody prenatalnej diagnostyki inwazyjnej     98
    5.7. Podsumowanie     98
  
  6. Badanie ultrasonograficzne w okresie 18.–22. i 28.– 32. tygodnia ciąży – ocena anatomii płodu Marek Pietryga, Piotr Węgrzyn, Dariusz Borowski    101
    6.1. Ocena struktur i narządów płodu     104
    6.2. Badanie łożyska     114
    6.3. Badanie szyjki macicy, macicy, przydatków     115
    6.4. Ocena płynu owodniowego     115
    6.5. Badanie płci płodu     115
    6.6. Podsumowanie     115
  
  7. Odrębności diagnostyczne ciąży wielopłodowej Mariola Ropacka-Lesiak, Krzysztof Szaflik    119
    7.1. Badania wykonywane w I trymestrze ciąży     120
      7.1.1. Liczba płodów     120
      7.1.2. Pęcherzyk żółtkowy     120
      7.1.3. Zygotyczność, kosmówkowość i owodniowość     121
      7.1.4. Różnicowanie ciąży dwukosmówkowej i jednokosmówkowej     124
      7.1.5. Diagnostyka prenatalna     125
      7.1.6. Weryfikacja wieku ciążowego oraz asymetria wzrastania płodów     126
      7.1.7. Nieprawidłowości rozwojowe     126
      7.1.8. Ciąża heterotopowa     127
      7.1.9. Ciążowa choroba trofoblastyczna     127
    7.2. Badania wykonywane w II i III trymestrze ciąży     128
      7.2.1. Poród przedwczesny     128
      7.2.2. Wady rozwojowe     129
      7.2.3. Wzrastanie i rozwój płodów     129
      7.2.4. Monitorowanie niepowikłanych ciąż dwukosmówkowych i jednokosmówkowych     131
      7.2.5. Powikłania charakterystyczne dla ciąży jednokosmówkowej     132
  
  8. Skrining w kierunku porodu przedwczesnegoKatarzyna Kosińska-Kaczyńska, Mirosław Wielgoś    145
    8.1. Ultrasonograficzna ocena szyjki macicy     147
    8.2. Fibronektyna płodowa     152
  
  9. Badania dopplerowskie – badania przesiewowe w kierunku stanu przedrzucawkowegoSzymon Bednarek, Mariusz Dubiel, Anna Lewandowska, Grzegorz H. Bręborowicz    155
    9.1. Tętnice maciczne     157
    9.2. Krążenie mózgowe płodu     161
    9.3. Tętnice pępowinowe     162
    9.4. Ciąża bliźniacza     162
    9.5. Zmiany w naczyniach matczynych wskazujące na stan przedrzucawkowy     164
    9.6. Wpływ leczenia stanu przedrzucawkowego na krążenie płodowe     164
    9.7. Inne markery     165
    9.8. Żyły maciczne     165
    9.9. Podsumowanie     167
  
  10. Badanie serca płodu w I trymestrze ciążyAgata Włoch, Katarzyna Janiak    169
    10.1. Definicja echokardiografii I trymestru ciąży     170
    10.2. Technika badania     170
      10.2.1. Badanie podstawowe serca (rekomendacje PTG) – technika 2D     170
      10.2.2. Badanie rozszerzone serca płodu (rekomendacje PTG) – podstawowe badanie w technice 2D z zastosowaniem pulsacyjnej techniki dopplerowskiej (PW)     174
      10.2.3. Echokardiografia I trymestru ciąży – pełne badanie serca     179
    10.3. Podsumowanie     183
  
  11. Ocena serca płodu między 20. a 24. tygodniem ciążyKatarzyna Janiak, Agata Włoch, Mariola Ropacka-Lesiak     185
    11.1. Aparatura     188
    11.2. Technika badania     189
    11.3. Nieprawidłowe obrazy – objawy w badaniu serca płodu     199
      11.3.1. Nieprawidłowe położenie serca     200
      11.3.2. Nieprawidłowa wielkość serca     202
      11.3.3. Nieprawidłowy obraz jam serca     206
      11.3.4. Nieprawidłowy obraz przegród serca     208
      11.3.5. Nieprawidłowy wymiar wielkich naczyń     210
      11.3.6. Nieprawidłowości położenia i obrazu wielkich naczyń     212
      11.3.7. Podsumowanie     215
  
  12. Badania cytogenetyczne w diagnostyce prenatalnej Małgorzata I. Srebniak, Beata Nowakowska    219
    12.1. Rodzaje aberracji chromosomowych     220
    12.2. Podstawy embriologii i mozaikowość     222
      12.2.1. Przyczyny powstania konstytucyjnych aberracji chromosomowych     223
      12.2.2. Mechanizm naprawy     225
    12.3. Materiał do cytogenetycznych badań prenatalnych     228
      12.3.1. Płyn owodniowy     228
      12.3.2. Biopsja kosmówki     229
      12.3.3. Kordocenteza     231
    12.4. Rodzaje badań cytogenetycznych     231
      12.4.1. Szybkie testy diagnostyczne w kierunku najczęstszych aneuploidii oraz zespołów mikrodelecji/mikroduplikacji     231
      12.4.2. Identyfikacja aberracji chromosomowej w przypadku podejrzenia określonej nieprawidłowości na podstawie wywiadu rodzinnego lub nieprawidłowego wyniku
  
  badania ultrasonograficznego     236
    12.5. Badanie kariotypu i genotypu     237
      12.5.1. Klasyczna ocena kariotypu     237
      12.5.2. Badanie genotypu     240
  
  13. Badania molekularne w diagnostyce prenatalnejBeata Nowakowska, Katarzyna Wertheim-Tysarowska    247
    13.1. Typy dziedziczenia chorób jednogenowych     248
      13.1.1. Dziedziczenie autosomalne dominujące     248
      13.1.2. Dziedziczenie autosomalne recesywne     249
      13.1.3. Choroby recesywne sprzężone z chromosomem X     251
      13.1.4. Choroby dominujące sprzężone z chromosomem X     253
      13.1.5. Inne typy dziedziczenia     254
      13.1.6. Choroby mitochondrialne     255
      13.1.7. Choroby związane z defektem piętna genomowego/zaburzeniami regulacji epigenetycznej     255
    13.2. Mutacje    256
      13.2.1. Mutacje dynamiczne     258
    13.3. Podstawowe metody analityczne stosowane w molekularnych badaniach prenatalnych     260
      13.3.1. Izolacja DNA     260
      13.3.2. Podstawowe metody analizy DNA     262
      13.3.3. Sekwencjonowanie następnej generacji     266
      13.3.4. Badanie chorób genetycznych za pomocą testów biochemicznych     267
    13.4. Materiał do molekularnych badań prenatalnych     267
    13.5. Wskazania do molekularnych badań prenatalnych     268
      13.5.1. Choroba u dziecka z poprzedniej ciąży danej pary lub choroba o dziedziczeniu dominującym u jednego z rodziców     268
      13.5.2. Stwierdzenie nosicielstwa mutacji patogennych     270
      13.5.3. Małżeństwa krewniacze     270
      13.5.4. Wyniki badań ultrasonograficznych sugerujące występowanie choroby jednogenowej     270
  
  14. Badanie wolnego DNA płodu w surowicy krwi matkiPiotr Węgrzyn, Beata Nowakowska    273
    14.1. Wolne DNA płodu w organizmie człowieka     275
    14.2. Molekularne metody analizy genomu wykorzystywane w badaniach wolnego DNA płodu     276
      14.2.1. Identyfikacja chorób jednogenowych     276
      14.2.2. Identyfikacja aneuploidii     277
    14.3. Badanie wolnego DNA płodu i badanie w kierunku mikrodelecji     280
    14.4. Skrining wolnego DNA płodu w ciążach bliźniaczych     281
    14.5. Przyczyny otrzymywania wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych     282
    14.6. Skrining w kierunku chromosomów płci     284
    14.7. Badania weryfikacyjne     285
    14.8. Implikacje kliniczne i podstawowe zasady poradnictwa     287
  
  15. Prawne aspekty diagnostyki prenatalnejMałgorzata Serwach    293
    15.1. Pojęcie błędu medycznego     295
    15.2. Szkoda wyrządzona przez lekarza w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych     298
    15.3. Związek przyczynowy jako przesłanka i granica odpowiedzialności cywilnej lekarza     300
    15.4. Wina jako generalna zasada odpowiedzialności cywilnej lekarza     301
    15.5. Czasowy zakres odpowiedzialności cywilnej lekarza     303
    15.6. Umowa o pracę czy tzw. kontrakt lekarski?     304
    15.7. Oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody albo sprzeciwu     306
      15.7.1. Osoby uprawnione do wyrażenia zgody     307
      15.7.2. Forma zgody oraz czas jej udzielenia     309
      15.7.3. Pojęcie zgody świadomej     310
      15.8. Obecność osób bliskich przy świadczeniach medycznych     312
  Skorowidz     315
RozwińZwiń