Diagnostyka i leczenie chorób nadnerczy

4 oceny

Format:

epub, mobi

KUP I POBIERZ

Format: epub, mobi

179,10  199,00 (-10%)

Najniższa cena z 30 dni: 135,32 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia przedstawiająca w ujęciu wielodyscyplinarnym aktualny stan wiedzy na patologii gruczołu nadnerczowego oraz metod diagnostycznych i terapeutycznych aktualnie stosowanych w chorobach nadnerczy. W książce - przygotowanej przez zespół uznanych krajowych autorytetów w tej dziedzinie - omówiono m.in. anatomię i fizjologię nadnerczy, metody diagnostyczne, w tym najnowsze badania obrazowe, leczenie Publikacja jest adresowana do endokrynologów i chirurgów zajmujących się chorobami nadnerczy. Farmakologiczne i chirurgiczne, wraz z zastosowaniem chirurgii laparoskopowej.


Rok wydania2013
Liczba stron310
KategoriaEndokrynologia i andrologia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4782-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wprowadzenie – chirurgia nadnerczy wczoraj, dziś i jutro – Tadeusz Tołłoczko     1
  1.1. Wstęp     1
  1.2. Przełomowe osiągnięcia wiedzy o nadnerczach     1
  1.3. Przez myśl, trud i wątpliwości do sukcesów i porażek     3
  1.4. Postęp     4
  1.5. Postęp technologiczny     5
  1.5.1. Adrenalektomia laparoskopowa klasyczna i wspomagana operacyjnym robotem     5
  1.5.2. Jakość i bezpieczeństwo     6
  1.5.3. Wady     6
  1.6. Wpływ technologii na wskazania operacyjne     7
  1.7. Postęp w zakresie medycyny klinicznej     7
  1.7.1. Częściowa adrenalektomia     7
  1.7.2. Genetyka     7
  1.7.3. Markery nowotworowe     8
  1.7.4. Markery angiogenezy     8
  1.7.5. Diagnostyka obrazowa     8
  1.7.6. Diagnostyka I obrazowanie molekularne. Genomika funkcjonalna     8
  1.7.7. Badania biochemiczne     9
  1.8. Wizja przyszłości     9
  2. Anatomia chirurgiczna nadnerczy – Sławomir Nazarewski     11
  3. Funkcja i budowa nadnerczy – Lucyna Papierska     16
  3.1. Rozwój embrionalny i starzenie się nadnerczy     16
  3.2. Fizjologia wydzielania nadnerczowego     17
  3.3. Hormony kory nadnerczy     17
  3.3.1. Efekty działania hormonów kory nadnerczy     19
  3.4. Hormony rdzenia nadnerczy     22
  3.5. Patofizjologiczne uwarunkowania chorób nadnerczy     23
  4. Podstawowe badania biochemiczne i ich interpretacja w chorobach nadnerczy – Urszula Ambroziak, Tomasz Bednarczuk     25
  4.1. Wstęp     25
  4.2. Diagnostyka zaburzeń czynności kory nadnerczy     26
  4.2.1. Całkowite stężenie kortyzolu w surowicy     26
  4.2.2. Stężenie kortyzolu w ślinie     27
  4.2.3. Stężenie wolnego kortyzolu w moczu     28
  4.2.4. Stężenie ACTH     30
  4.2.5. Stężenie aldosteronu     31
  4.2.6. Ocena aktywności reninowej osocza (ARO) i bezpośredni pomiar stężenia reniny (DRC)     32
  4.2.7. Stężenie androgenów nadnerczowych     33
  4.2.8. Stężenie 17?-hydroksyprogesteronu (17-OHP)     35
  4.2.9. Testy dynamiczne wykorzystywane w diagnostyce zaburzeń czynności kory nadnerczy     36
  4.3. Diagnostyka zaburzeń czynności rdzenia nadnerczy     49
  4.3.1. Stężenie metoksykatecholamin/amin katecholowych w moczu     49
  4.3.2. Stężenie metoksykatecholamin/amin katecholowych w osoczu     50
  4.4. Podsumowanie     51
  5. Leczenie hormonami i pochodnymi hormonów – Lucyna Papierska     53
  5.1. Kortykotropina i kortykosteroidy     53
  5.1.1. Kortykotropina     53
  5.1.2. Kortykosteroidy     54
  5.2. Leki adrenostatyczne     59
  5.3. Leki blokujące układ renina–angiotensyna–aldosteron     60
  6. Współczesne metody obrazowe w diagnostyce guzów nadnerczy – Andrzej Cieszanowski    63
  6.1. Wstęp     63
  6.2. Anatomia radiologiczna nadnerczy     63
  6.3. Metody obrazowania nadnerczy     65
  6.3.1. Tomografia komputerowa     65
  6.3.2. Rezonans magnetyczny     68
  6.3.3. Ultrasonografia     69
  6.3.4. Pozytonowa tomografia emisyjna (PET, PET-CT)     71
  6.4. Scyntygrafia     72
  6.5. Pozostałe metody diagnostyczne     73
  6.5.1. Biopsja pod kontrolą USG lub CT     73
  6.5.2. Cewnikowanie żył nadnerczowych     73
  6.6. Zmiany w nadnerczach w badaniach obrazowych     73
  6.6.1. Gruczolak kory nadnerczy     73
  6.6.2. Przerzuty     76
  6.6.3. Rak kory nadnerczy     78
  6.6.4. Guz chromochłonny (pheochromocytoma)     80
  6.6.5. Przerost kory nadnerczy     83
  6.6.6. Rzadkie zmiany w nadnerczach     84
  6.7. Podsumowanie     87
  7. Choroby kory nadnerczy     90
  7.1. Diagnostyka i leczenie pierwotnego hiperaldosteronizmu – Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz     90
  7.1.1. Definicja i częstość występowania     90
  7.1.2. Postacie     92
  7.1.3. Obraz kliniczny     94
  7.1.4. Diagnostyka biochemiczna     95
  7.1.5. Lokalizacja zmian     98
  7.1.6. Leczenie     101
  7.2. Nadczynność kory nadnerczy – choroba i zespół Cushinga – Lucyna Papierska     106
  7.2.1. Wstęp     106
  7.2.2. Objawy     106
  7.2.3. Diagnostyka hiperkortyzolemii     110
  7.2.4. Badania obrazowe     113
  7.2.5. Leczenie     114
  7.3. Incydentaloma nadnerczy – Anna A. Kasperlik-Załuska     114
  7.3.1. Wstęp     114
  7.3.2. Epidemiologia     115
  7.3.3. Etiologia i patogeneza     115
  7.3.4. Obraz kliniczny     116
  7.3.5. Rozpoznanie     118
  7.3.6. Rozpoznanie różnicowe     121
  7.3.7. Leczenie     122
  7.4. Wrodzony przerost kory nadnerczy – Lucyna Papierska     126
  7.4.1. Wstęp     126
  7.4.2. Niedobór 21-hydroksylazy     126
  7.4.3. Rozpoznanie     128
  7.4.4. Leczenie     129
  7.4.5. Inne, rzadko występujące zaburzenia steroidogenezy nadnerczowej     131
  7.5. Niedoczynność kory nadnerczy – Lucyna Papierska     132
  7.5.1. Epidemiologia     132
  7.5.2. Przyczyny     133
  7.5.3. Objawy     137
  7.5.4. Badania laboratoryjne     139
  7.5.5. Rozpoznanie     141
  7.5.6. Testy stymulacyjne     141
  7.5.7. Badania obrazowe     143
  7.5.8. Leczenie     143
  8. Choroby rdzenia nadnerczy     144
  8.1. Guz chromochłonny i przyzwojaki – Mariola Pęczkowska     144
  8.1.1. Wstęp     144
  8.1.2. Patofizjologia     146
  8.1.3. Obraz kliniczny     147
  8.1.4. Diagnostyka     150
  8.1.5. Leczenie     154
  8.1.6. Złośliwy guz chromochłonny i złośliwe przyzwojaki     155
  8.2. Zespoły wielogruczołowe uwarunkowane genetycznie – Sylwia Szpak-Ulczok, Barbara Jarząb     160
  8.2.1. Wstęp     160
  8.2.2. Zespół mnogich nowotworów endokrynnych typu 1 (MEN1)     160
  8.2.3. Zespół mnogich nowotworów endokrynnych typu 2 (MEN2)     162
  8.2.4. Zespół guzów chromochłonnych i przyzwojaków (PGL)     163
  8.2.5. Zespół von Hippla–Lindaua (VHL)     164
  8.2.6. Nerwiakowłókniakowatość typu 1 (NF1)     165
  8.2.7. Zespół Carneya     165
  9. Diagnostyka molekularna w rozpoznawaniu chorób nadnerczy – Kornelia Hasse-Lazar, Sylwia Szpak-Ulczok, Barbara Jarząb     168
  9.1. Wstęp     168
  9.2. Zespoły dziedzicznie uwarunkowanych guzów chromochłonnych i przyzwojaków     168
  9.2.1. Zespół mnogich nowotworów endokrynnych typu 2 (MEN2)     168
  9.2.2. Zespół guzów chromochłonnych i przyzwojaków (PGL)     169
  9.2.3. Nerwiakowłókniakowatość typu 1 (NF1)     170
  9.2.4. Zespół von Hippla–Lindaua     171
  9.2.5. Diagnostyka molekularna guzów rdzenia nadnerczy     171
  9.3. Zespół mnogich nowotworów endokrynnych typu 1 (MEN1)     173
  9.4. Rak kory nadnerczy     173
  9.5. Zespół Carneya     173
  9.6. Podsumowanie     175
  10. Rak kory nadnercza – Krzysztof Kołomecki     176
  10.1. Wstęp     176
  10.2. Etiopatogeneza     176
  10.3. Objawy kliniczne     178
  10.4. Badania hormonalne     179
  10.5. Badania obrazowe     180
  10.5.1. Ultrasonografia (USG)     180
  10.5.2. Tomografia komputerowa (CT)     180
  10.5.3. Rezonans magnetyczny (MRI)     181
  10.5.4. Scyntygrafia     182
  10.5.5. Pozytonowa tomografia emisyjna (PET)     182
  10.5.6. Tomografia emisyjna jednego fotonu     182
  10.5.7. Biopsja cienkoigłowa     183
  10.6. Ocena histopatologiczna     183
  10.7. Stopień zaawansowania klinicznego     184
  10.8. Leczenie chirurgiczne     184
  10.9. Radioterapia     186
  10.10. Inne techniki ablacyjne     186
  10.11. Chemioterapia     186
  10.12. Leczenie adjuwantowe     187
  10.13. Przerzuty guzów złośliwych do nadnerczy     187
  10.14. Rokowanie     188
  10.15. Zespoły wielogruczołowe     188
  10.15.1. Zespół Li–Fraumeni     188
  10.15.2. Zespół Beckwitha–Wiedemanna     188
  10.15.3. Zespół MEN1 (zespół Wermera)     189
  10.15.4. Zespół rodzinnej polipowatości gruczolakowatej (zespół Gardnera)     189
  10.16. Podsumowanie     189
  11. Stany nagłe w chorobach nadnerczy wymagające adrenalektomii lub tumorektomii w trybie pilnym – Krzysztof Kuzdak     191
  11.1. Wstęp     191
  11.2. Przełom nadnerczowy w guzie chromochłonnym jako hormonalna przyczyna adrenalektomii w trybie pilnym     191
  11.3. Uwarunkowania anatomiczne i powikłania ze strony sąsiadujących narządów jako przyczyna adrenalektomii w trybie pilnym     193
  11.4. Powikłania miejscowe w przebiegu guza nadnercza jako przyczyna adrenalektomii w trybie pilnym     194
  11.5. Zmiany nadnerczowe u kobiet w ciąży jako przyczyna adrenalektomii w trybie pilnym     194
  12. Ocena anestezjologiczna – postępowanie śródoperacyjne i pooperacyjne – Andrzej Kański, Remigiusz Gelo, Paweł Andruszkiewicz     197
  12.1. Wstęp     197
  12.2. Znieczulenie do operacji usunięcia guza chromochłonnego nadnercza (pheochromocytoma)     197
  12.2.1. Przedoperacyjna ocena chorego i premedykacja     198
  12.2.2. Monitorowanie funkcji życiowych podczas operacji i kaniulacja naczyń     198
  12.2.3. Wybór metody znieczulenia     199
  12.2.4. Hiperglikemia i hipoglikemia     201
  12.3. Znieczulenie do operacji usunięcia guza nadnercza wywołującego nadnerczową hiperkortyzolemię (zespół Cushinga)     201
  12.3.1. Przedoperacyjna ocena chorego oraz premedykacja     202
  12.3.2. Wybór metody znieczulenia     202
  12.4. Znieczulenie do usunięcia guza nadnercza wywołującego nadnerczowy hiperaldosteronizm (zespół Conna)     203
  12.4.1. Przygotowanie do operacji     203
  12.4.2. Wybór metody znieczulenia     203
  12.5. Ułożenie pacjenta podczas adrenalektomii     204
  12.6. Opieka pooperacyjna     204
  12.7. Podsumowanie     205
  13. Klasyczne operacje nadnerczy – Maciej Otto     207
  13.1. Wstęp     207
  13.2. Wskazania, przygotowanie przedoperacyjne i problemy w kwalifikacji do operacji    208
  13.3. Rodzaje dostępów operacyjnych do nadnercza stosowanych w metodzie klasycznej (otwartej)     215
  13.4. Zakres operacji     224
  13.5. Powikłania po adrenalektomii     224
  13.6. Podsumowanie     225
  14. Małoinwazyjne operacje nadnerczy – Maciej Otto     227
  14.1. Wstęp     227
  14.2. Wskazania do laparoskopowej/wideoskopowej adrenalektomii     228
  14.3. Rodzaje dostępów do nadnercza w metodzie wideoskopowej     232
  14.3.1. Dostęp przezotrzewnowy przedni     233
  14.3.2. Dostęp przezotrzewnowy boczny     233
  14.3.3. Dostęp do prawego nadnercza     235
  14.3.4. Dostęp do lewego nadnercza     239
  14.3.5. Dostęp zaotrzewnowy boczny     242
  14.3.6. Dostęp zaotrzewnowy tylny     243
  14.3.7. Wideoskopowa adrenalektomia w zmianach obustronnych nadnerczy     244
  14.3.8. Oszczędzająca adrenalektomia wideoskopowa     246
  14.3.9. Modyfikacja klasycznych dostępów wideoskopowych     248
  14.3.10. Powiłania po adrenalektomii wideoskopowej     249
  14.4. Podsumowanie     250
  15. Trudności w kwalifikowaniu chorych do operacji i problemy operacyjne – Krzysztof Kołomecki     251
  15.1. Wstęp     251
  15.2. Trudności w kwalifikowaniu chorych do operacji     251
  15.3. Problemy operacyjne     254
  15.4. Podsumowanie     256
  16. Terapia uzupełniająca guzów endokrynnych – Kornelia Hasse-Lazar, Barbara Jarząb     257
  16.1. Wstęp     257
  16.2. Złośliwy guz chromochłonny     257
  16.2.1. Leczenie chirurgiczne     258
  16.2.2. Leczenie izotopowe przy użyciu metajodobenzylguanidyny znakowanej
  131I (131I-MIBG)     258
  16.2.3. Leczenie izotopowe przy użyciu analogów somatostatyny znakowanych radioaktywnym itrem (90Y) lub lutetem (144Lu)     259
  16.2.4. Chemioterapia     260
  16.2.5. Radioterapia     261
  16.2.6. Kontrola objawów hormonalnych     261
  16.3. Rak kory nadnerczy     261
  16.3.1. Leczenie operacyjne     261
  16.3.2. Mitotan     262
  16.3.3. Chemioterapia     263
  16.3.4. Radioterapia     264
  16.3.5. Kontrola objawów hormonalnych     264
  16.4. Podsumowanie     264
  17. Zasady leczenia zastępczego niedoczynności kory nadnerczy – Lucyna Papierska     266
  17.1. Uzupełnianie niedoboru glikokortykosteroidów     266
  17.2. Uzupełnianie niedoboru mineralokortykosteroidów     270
  17.3. Uzupełnianie niedoboru androgenów nadnerczowych     271
  17.4. Leczenie substytucyjne po zabiegach operacyjnych na nadnerczach     272
  18. Diagnostyka morfologiczna guzów nadnercza – Barbara Górnicka     274
  18.1. Wstęp     274
  18.2. Nowotwory kory nadnercza     274
  18.3. Nowotwory rdzenia nadnerczy     280
  19. Nowe technologie w chirurgii nadnerczy – Sławomir Nazarewski     288
  20. Wademekum leków stosowanych w chorobach nadnerczy – Maciej Jędrasik     295
  20.1. Wstęp     295
  20.2. Leczenie farmakologiczne chorób nadnerczy     297
  20.2.1. Niedoczynność kory nadnerczy     297
  20.2.2. Zespół Cushinga     297
  20.2.3. Pierwotny hiperaldosteronizm     298
  20.2.4. Wrodzony przerost nadnerczy     299
  20.2.5. Guz chromochłonny nadnerczy     299
  20.2.6. Rak kory nadnercza     299
  20.3. Podsumowanie     300
  Skorowidz     306
RozwińZwiń