Diagnostyka i leczenie chorób nadnerczy

4 oceny

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

100,10  143,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

100,10143,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia przedstawiająca w ujęciu wielodyscyplinarnym aktualny stan wiedzy na patologii gruczołu nadnerczowego oraz metod diagnostycznych i terapeutycznych aktualnie stosowanych w chorobach nadnerczy. W książce - przygotowanej przez zespół uznanych krajowych autorytetów w tej dziedzinie - omówiono m.in. anatomię i fizjologię nadnerczy, metody diagnostyczne, w tym najnowsze badania obrazowe, leczenie Publikacja jest adresowana do endokrynologów i chirurgów zajmujących się chorobami nadnerczy. Farmakologiczne i chirurgiczne, wraz z zastosowaniem chirurgii laparoskopowej.


Liczba stron310
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4782-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Wprowadzenie – chirurgia nadnerczy wczoraj, dziś i jutro – Tadeusz Tołłoczko    1
[].. Wstęp    1
[].2. Przełomowe osiągnięcia wiedzy o nadnerczach    1
  1.. Przez myśl, trud i wątpliwości do sukcesów i porażek    3
  1.. Postęp    4
  1.. Postęp technologiczny    5
  1..1. Adrenalektomia laparoskopowa klasyczna i wspomagana operacyjnym robotem    5
  1.5.2. Jakość i bezpieczeństwo    6
  1.5.3. Wady    6
  1.6. Wpływ technologii na wskazania operacyjne    7
  1.. Postęp w zakresie medycyny klinicznej    7
  1..1. Częściowa adrenalektomia    7
  1..2. Genetyka    7
  1.7.3. Markery nowotworowe    8
  1.7.4. Markery angiogenezy    8
  1.7.5. Diagnostyka obrazowa    8
  1.7.6. Diagnostyka I obrazowanie molekularne. Genomika funkcjonalna    8
  1.7.7. Badania biochemiczne    9
  1.8. Wizja przyszłości    9
  2. Anatomia chirurgiczna nadnerczy – Sławomir Nazarewski    11
  3. Funkcja i budowa nadnerczy – Lucyna Papierska    16
  3.1. Rozwój embrionalny i starzenie się nadnerczy    16
  3.2. Fizjologia wydzielania nadnerczowego    17
  3.3. Hormony kory nadnerczy    17
  3.3.1. Efekty działania hormonów kory nadnerczy    19
  3.4. Hormony rdzenia nadnerczy    22
  3.5. Patofizjologiczne uwarunkowania chorób nadnerczy    23
  4. Podstawowe badania biochemiczne i ich interpretacja w chorobach nadnerczy – Urszula Ambroziak, Tomasz Bednarczuk    25
  4.1. Wstęp    25
  4.2. Diagnostyka zaburzeń czynności kory nadnerczy    26
  4.2.1. Całkowite stężenie kortyzolu w surowicy    26
  4.2.2. Stężenie kortyzolu w ślinie    27
  4.2.3. Stężenie wolnego kortyzolu w moczu    28
  4.2.4. Stężenie ACTH    30
  4.2.5. Stężenie aldosteronu    31
  4.2.6. Ocena aktywności reninowej osocza (ARO) i bezpośredni pomiar stężenia reniny (DRC)    32
  4.2.7. Stężenie androgenów nadnerczowych    33
  4.2.8. Stężenie 17?-hydroksyprogesteronu (17-OHP)    35
  4.2.9. Testy dynamiczne wykorzystywane w diagnostyce zaburzeń czynności kory nadnerczy    36
  4.3. Diagnostyka zaburzeń czynności rdzenia nadnerczy    49
  4.3.1. Stężenie metoksykatecholamin/amin katecholowych w moczu    49
  4.3.2. Stężenie metoksykatecholamin/amin katecholowych w osoczu    50
  4.4. Podsumowanie    51
  5. Leczenie hormonami i pochodnymi hormonów – Lucyna Papierska    53
  5.1. Kortykotropina i kortykosteroidy    53
  5.1.1. Kortykotropina    53
  5.1.2. Kortykosteroidy    54
  5.2. Leki adrenostatyczne    59
  5.3. Leki blokujące układ renina–angiotensyna–aldosteron    60
  6. Współczesne metody obrazowe w diagnostyce guzów nadnerczy – Andrzej Cieszanowski    63
  6.1. Wstęp    63
  6.2. Anatomia radiologiczna nadnerczy    63
  6.3. Metody obrazowania nadnerczy    65
  6.3.1. Tomografia komputerowa    65
  6.3.2. Rezonans magnetyczny    68
  6.3.3. Ultrasonografia    69
  6.3.4. Pozytonowa tomografia emisyjna (PET, PET-CT)    71
  6.4. Scyntygrafia    72
  6.5. Pozostałe metody diagnostyczne    73
  6.5.1. Biopsja pod kontrolą USG lub CT    73
  6.5.2. Cewnikowanie żył nadnerczowych    73
  6.6. Zmiany w nadnerczach w badaniach obrazowych    73
  6.6.1. Gruczolak kory nadnerczy    73
  6.6.2. Przerzuty    76
  6.6.3. Rak kory nadnerczy    78
  6.6.4. Guz chromochłonny (pheochromocytoma)    80
  6.6.5. Przerost kory nadnerczy    83
  6.6.6. Rzadkie zmiany w nadnerczach    84
  6.7. Podsumowanie    87
  7. Choroby kory nadnerczy    90
  7.1. Diagnostyka i leczenie pierwotnego hiperaldosteronizmu – Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz    90
  7.1.1. Definicja i częstość występowania    90
  7.1.2. Postacie    92
  7.1.3. Obraz kliniczny    94
  7.1.4. Diagnostyka biochemiczna    95
  7.1.5. Lokalizacja zmian    98
  7.1.6. Leczenie    101
  7.2. Nadczynność kory nadnerczy – choroba i zespół Cushinga – Lucyna Papierska    106
  7.2.1. Wstęp    106
  7.2.2. Objawy    106
  7.2.3. Diagnostyka hiperkortyzolemii    110
  7.2.4. Badania obrazowe    113
  7.2.5. Leczenie    114
  7.3. Incydentaloma nadnerczy – Anna A. Kasperlik-Załuska    114
  7.3.1. Wstęp    114
  7.3.2. Epidemiologia    115
  7.3.3. Etiologia i patogeneza    115
  7.3.4. Obraz kliniczny    116
  7.3.5. Rozpoznanie    118
  7.3.6. Rozpoznanie różnicowe    121
  7.3.7. Leczenie    122
  7.4. Wrodzony przerost kory nadnerczy – Lucyna Papierska    126
  7.4.1. Wstęp    126
  7.4.2. Niedobór 21-hydroksylazy    126
  7.4.3. Rozpoznanie    128
  7.4.4. Leczenie    129
  7.4.5. Inne, rzadko występujące zaburzenia steroidogenezy nadnerczowej    131
  7.5. Niedoczynność kory nadnerczy – Lucyna Papierska    132
  7.5.1. Epidemiologia    132
  7.5.2. Przyczyny    133
  7.5.3. Objawy    137
  7.5.4. Badania laboratoryjne    139
  7.5.5. Rozpoznanie    141
  7.5.6. Testy stymulacyjne    141
  7.5.7. Badania obrazowe    143
  7.5.8. Leczenie    143
  8. Choroby rdzenia nadnerczy    144
  8.1. Guz chromochłonny i przyzwojaki – Mariola Pęczkowska    144
  8.1.1. Wstęp    144
  8.1.2. Patofizjologia    146
  8.1.3. Obraz kliniczny    147
  8.1.4. Diagnostyka    150
  8.1.5. Leczenie    154
  8.1.6. Złośliwy guz chromochłonny i złośliwe przyzwojaki    155
  8.2. Zespoły wielogruczołowe uwarunkowane genetycznie – Sylwia Szpak-Ulczok, Barbara Jarząb    160
  8.2.1. Wstęp    160
  8.2.2. Zespół mnogich nowotworów endokrynnych typu 1 (MEN1)    160
  8.2.3. Zespół mnogich nowotworów endokrynnych typu 2 (MEN2)    162
  8.2.4. Zespół guzów chromochłonnych i przyzwojaków (PGL)    163
  8.2.5. Zespół von Hippla–Lindaua (VHL)    164
  8.2.6. Nerwiakowłókniakowatość typu 1 (NF1)    165
  8.2.7. Zespół Carneya    165
  9. Diagnostyka molekularna w rozpoznawaniu chorób nadnerczy – Kornelia Hasse-Lazar, Sylwia Szpak-Ulczok, Barbara Jarząb    168
  9.1. Wstęp    168
  9.2. Zespoły dziedzicznie uwarunkowanych guzów chromochłonnych i przyzwojaków    168
  9.2.1. Zespół mnogich nowotworów endokrynnych typu 2 (MEN2)    168
  9.2.2. Zespół guzów chromochłonnych i przyzwojaków (PGL)    169
  9.2.3. Nerwiakowłókniakowatość typu 1 (NF1)    170
  9.2.4. Zespół von Hippla–Lindaua    171
  9.2.5. Diagnostyka molekularna guzów rdzenia nadnerczy    171
  9.3. Zespół mnogich nowotworów endokrynnych typu 1 (MEN1)    173
  9.4. Rak kory nadnerczy    173
  9.5. Zespół Carneya    173
  9.6. Podsumowanie    175
  10. Rak kory nadnercza – Krzysztof Kołomecki    176
  10.1. Wstęp    176
  10.2. Etiopatogeneza    176
  10.3. Objawy kliniczne    178
  10.4. Badania hormonalne    179
  10.5. Badania obrazowe    180
  10.5.1. Ultrasonografia (USG)    180
  10.5.2. Tomografia komputerowa (CT)    180
  10.5.3. Rezonans magnetyczny (MRI)    181
  10.5.4. Scyntygrafia    182
  10.5.5. Pozytonowa tomografia emisyjna (PET)    182
  10.5.6. Tomografia emisyjna jednego fotonu    182
  10.5.7. Biopsja cienkoigłowa    183
  10.6. Ocena histopatologiczna    183
  10.7. Stopień zaawansowania klinicznego    184
  10.8. Leczenie chirurgiczne    184
  10.9. Radioterapia    186
  10.10. Inne techniki ablacyjne    186
  10.11. Chemioterapia    186
  10.12. Leczenie adjuwantowe    187
  10.13. Przerzuty guzów złośliwych do nadnerczy    187
  10.14. Rokowanie    188
  10.15. Zespoły wielogruczołowe    188
  10.15.1. Zespół Li–Fraumeni    188
  10.15.2. Zespół Beckwitha–Wiedemanna    188
  10.15.3. Zespół MEN1 (zespół Wermera)    189
  10.15.4. Zespół rodzinnej polipowatości gruczolakowatej (zespół Gardnera)    189
  10.16. Podsumowanie    189
  11. Stany nagłe w chorobach nadnerczy wymagające adrenalektomii lub tumorektomii w trybie pilnym – Krzysztof Kuzdak    191
  11.1. Wstęp    191
  11.2. Przełom nadnerczowy w guzie chromochłonnym jako hormonalna przyczyna adrenalektomii w trybie pilnym    191
  11.3. Uwarunkowania anatomiczne i powikłania ze strony sąsiadujących narządów jako przyczyna adrenalektomii w trybie pilnym    193
  11.4. Powikłania miejscowe w przebiegu guza nadnercza jako przyczyna adrenalektomii w trybie pilnym    194
  11.5. Zmiany nadnerczowe u kobiet w ciąży jako przyczyna adrenalektomii w trybie pilnym    194
  12. Ocena anestezjologiczna – postępowanie śródoperacyjne i pooperacyjne – Andrzej Kański, Remigiusz Gelo, Paweł Andruszkiewicz    197
  12.1. Wstęp    197
  12.2. Znieczulenie do operacji usunięcia guza chromochłonnego nadnercza (pheochromocytoma)    197
  12.2.1. Przedoperacyjna ocena chorego i premedykacja    198
  12.2.2. Monitorowanie funkcji życiowych podczas operacji i kaniulacja naczyń    198
  12.2.3. Wybór metody znieczulenia    199
  12.2.4. Hiperglikemia i hipoglikemia    201
  12.3. Znieczulenie do operacji usunięcia guza nadnercza wywołującego nadnerczową hiperkortyzolemię (zespół Cushinga)    201
  12.3.1. Przedoperacyjna ocena chorego oraz premedykacja    202
  12.3.2. Wybór metody znieczulenia    202
  12.4. Znieczulenie do usunięcia guza nadnercza wywołującego nadnerczowy hiperaldosteronizm (zespół Conna)    203
  12.4.1. Przygotowanie do operacji    203
  12.4.2. Wybór metody znieczulenia    203
  12.5. Ułożenie pacjenta podczas adrenalektomii    204
  12.6. Opieka pooperacyjna    204
  12.7. Podsumowanie    205
  13. Klasyczne operacje nadnerczy – Maciej Otto    207
  13.1. Wstęp    207
  13.2. Wskazania, przygotowanie przedoperacyjne i problemy w kwalifikacji do operacji    208
  13.3. Rodzaje dostępów operacyjnych do nadnercza stosowanych w metodzie klasycznej (otwartej)    215
  13.4. Zakres operacji    224
  13.5. Powikłania po adrenalektomii    224
  13.6. Podsumowanie    225
  14. Małoinwazyjne operacje nadnerczy – Maciej Otto    227
  14.1. Wstęp    227
  14.2. Wskazania do laparoskopowej/wideoskopowej adrenalektomii    228
  14.3. Rodzaje dostępów do nadnercza w metodzie wideoskopowej    232
  14.3.1. Dostęp przezotrzewnowy przedni    233
  14.3.2. Dostęp przezotrzewnowy boczny    233
  14.3.3. Dostęp do prawego nadnercza    235
  14.3.4. Dostęp do lewego nadnercza    239
  14.3.5. Dostęp zaotrzewnowy boczny    242
  14.3.6. Dostęp zaotrzewnowy tylny    243
  14.3.7. Wideoskopowa adrenalektomia w zmianach obustronnych nadnerczy    244
  14.3.8. Oszczędzająca adrenalektomia wideoskopowa    246
  14.3.9. Modyfikacja klasycznych dostępów wideoskopowych    248
  14.3.10. Powiłania po adrenalektomii wideoskopowej    249
  14.4. Podsumowanie    250
  15. Trudności w kwalifikowaniu chorych do operacji i problemy operacyjne – Krzysztof Kołomecki    251
  15.1. Wstęp    251
  15.2. Trudności w kwalifikowaniu chorych do operacji    251
  15.3. Problemy operacyjne    254
  15.4. Podsumowanie    256
  16. Terapia uzupełniająca guzów endokrynnych – Kornelia Hasse-Lazar, Barbara Jarząb    257
  16.1. Wstęp    257
  16.2. Złośliwy guz chromochłonny    257
  16.2.1. Leczenie chirurgiczne    258
  131I (131I-MIBG)    258
  16.2.3. Leczenie izotopowe przy użyciu analogów somatostatyny znakowanych radioaktywnym itrem (90Y) lub lutetem (144Lu)    259
  16.2.4. Chemioterapia    260
  16.2.5. Radioterapia    261
  16.2.6. Kontrola objawów hormonalnych    261
  16.3. Rak kory nadnerczy    261
  16.3.1. Leczenie operacyjne    261
  16.3.2. Mitotan    262
  16.3.3. Chemioterapia    263
  16.3.4. Radioterapia    264
  16.3.5. Kontrola objawów hormonalnych    264
  16.4. Podsumowanie    264
  17. Zasady leczenia zastępczego niedoczynności kory nadnerczy – Lucyna Papierska    266
  17.1. Uzupełnianie niedoboru glikokortykosteroidów    266
  17.2. Uzupełnianie niedoboru mineralokortykosteroidów    270
  17.3. Uzupełnianie niedoboru androgenów nadnerczowych    271
  17.4. Leczenie substytucyjne po zabiegach operacyjnych na nadnerczach    272
  18. Diagnostyka morfologiczna guzów nadnercza – Barbara Górnicka    274
  18.1. Wstęp    274
  18.2. Nowotwory kory nadnercza    274
  18.3. Nowotwory rdzenia nadnerczy    280
  19. Nowe technologie w chirurgii nadnerczy – Sławomir Nazarewski    288
  20. Wademekum leków stosowanych w chorobach nadnerczy – Maciej Jędrasik    295
  20.1. Wstęp    295
  20.2. Leczenie farmakologiczne chorób nadnerczy    297
  20.2.1. Niedoczynność kory nadnerczy    297
  20.2.2. Zespół Cushinga    297
  20.2.3. Pierwotny hiperaldosteronizm    298
  20.2.4. Wrodzony przerost nadnerczy    299
  20.2.5. Guz chromochłonny nadnerczy    299
  20.2.6. Rak kory nadnercza    299
  20.3. Podsumowanie    300
  Skorowidz    306
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia