Diagnostyka konstrukcji żelbetowych, t. 1

Diagnostyka konstrukcji żelbetowych, t. 1

Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali

5 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

34,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ocena bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych według Eurokodów i norm krajowych!


Pierwsza część 2-tomowego, kompleksowego podręcznika poświęconego diagnostyce konstrukcji żelbetowych. Przedstawiono w nim podstawowe zasady i metody badawcze przeprowadzania diagnostyki żelbetu zgodnie z zaleceniami Eurokodów i norm krajowych.


Opisano metody umożliwiające określenie:  • wytrzymałości betonu metodami nieniszczącymi, mało niszczącymi i niszczącymi,

  • ciężaru objętościowego i jednorodności betonu w konstrukcji,

  • wilgotności betonu badanego elementu,

  • szerokości i głębokości zarysowań betonu,

  • wewnętrznych wad struktury konstrukcji,

  • lokalizacji i średnicy zbrojenia oraz grubości otuliny betonowej,

  • wytrzymałości stali,

  • wymiarów, deformacji i przemieszczeń obiektu lub elementu.


Podano przykłady każdego z omawianych typów badań zawierające opis techniki pomiaru i sposobu analizy oraz interpretację uzyskanych wyników. Szczegółowo omówiono urządzenia badawcze dostępne w kraju i na świecie. Książkę zilustrowano rysunkami, schematami badań i fotografiami urządzeń.


Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów budownictwa, inżynierii lądowej i architektury oraz inżynierów praktyków i rzeczoznawców budowlanych.


Liczba stron658
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16103-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Metodyka diagnostyki    1
[][].. Ogólne zasady diagnostyki konstrukcji żelbetowych    1
    []... Typy diagnostyki żelbetowych obiektów budowlanych    1
      1.1.2. Metody oceny stanu konstrukcji    4
    1.2. Wiarygodność wyników badań    10
      1.2.1. Niezawodność i niepewność badań    10
      1.2.2. Sposoby wyznaczania niepewności wyników badań nieniszczących in situ    12
    1.3. Metody opracowywania wyników badań    18
      1.3.1. Podstawowe definicje    18
      1.3.2. Rozkłady statystyczne wyników badań    19
      1.3.3. Metoda najmniejszych kwadratów i regresja liniowa    25
    Literatura do rozdziału 1    31
  2. Pomiary geometrii konstrukcji    32
    2.1. Bezpośredni pomiar konstrukcji    32
      2.1.1. Metodyka pomiaru    32
      2.1.2. Zasada działania mierników automatycznych    33
      2.1.3. Stosowany sprzęt    35
    2.2. Pomiary geodezyjne konstrukcji    37
      2.2.1. Pomiar przemieszczeń poziomych    38
      2.2.2. Pomiar przemieszczeń pionowych    40
      2.2.3. Stosowany sprzęt    43
    2.3. Fotogrametria    43
      2.3.1. Podstawy metody    43
      2.3.2. Metodyka pomiaru    45
      2.3.3. Opracowanie wyników badań    47
      2.3.4. Stosowany sprzęt    48
    2.4. Trójwymiarowa identyfikacja obiektu    48
      2.4.1. Podstawy metody    49
      2.4.2. Metodyka i dokładność pomiaru    49
      2.4.3. Opracowanie wyników    50
      2.4.4. Stosowany sprzęt    51
    2.5. Przykłady pomiarów    56
      Przykład 1. Bezpośredni pomiar nachylenia posadzki przemysłowej    56
      Przykład 2. Pomiar geodezyjny ugięć stropu    57
    Literatura do rozdziału 2    59
  3. Zarysowania konstrukcji z betonów konstrukcyjnych    61
    3.1. Przyczyny zarysowań    63
    3.2. Rodzaje zarysowań    67
    3.3. Zarysowania rożnych elementów konstrukcji    70
      3.3.1. Belki    71
      3.3.2. Płyty jednokierunkowo zbrojone    75
      3.3.3. Płyty krzyżowo zbrojone    78
      3.3.4. Ustroje płytowo-słupowe    79
      3.3.5. Tarcze    83
      3.3.6. Krótkie wsporniki słupowe i belkowe    86
      3.3.7. Słupy    87
    3.4. Metody określania szerokości rys    91
      3.4.1. Pomiar mikrorys    91
      3.4.2. Pomiar szerokości rys w warunkach laboratoryjnych i in situ    94
      3.4.3. Pomiar szerokości rys podpowierzchniowych    97
    3.5. Sposoby określania głębokości (zasięgu) zarysowań    99
    3.6. Monitoring zarysowań    101
    Literatura do rozdziału 3    112
  4. Obciążenia próbne konstrukcji    116
    4.1. Rodzaje obciążeń próbnych    116
      4.1.1. Nieniszczące obciążenia próbne    117
      4.1.2. Praktyczne wskazówki prowadzenia nieniszczących obciążeń próbnych    129
      4.1.3. Niszczące obciążenia próbne    132
    4.2. Przykłady badań    135
      Przykład 1. Obciążenia nieniszczące    135
      Przykład 2. Obciążenia niszczące    140
    Literatura do rozdziału 4    143
  5. Określenie wytrzymałości betonu    145
    5.1. Badania niszczące betonu    147
      5.1.1. Pobieranie i przygotowywanie próbek    147
      5.1.2. Przeprowadzenie badań i określenie wytrzymałości betonu na ściskanie    152
      5.1.3. Określenie klasy betonu na podstawie badań próbek rdzeniowych    161
      5.1.4. Określenie wytrzymałości charakterystycznej betonu na podstawie badań próbek rdzeniowych    167
      5.1.5. Przykłady    170
    5.2. Sklerometryczne badania nieniszczące betonu    175
      5.2.1. Podstawy metody    175
      5.2.2. Wpływ wybranych czynników na wielkości pomiarowe    179
      5.2.3. Warunki pomiarów    187
      5.2.4. Opracowanie wyników badań    191
      5.2.5. Skalowanie przyrządów i określenie wytrzymałości na ściskanie    192
      5.2.6. Stosowany sprzęt    204
      5.2.7. Przykład    211
    5.3. Określanie wytrzymałości betonu metodą pull-out    220
      5.3.1. Podstawy metody    220
      5.3.2. Wpływ wybranych czynników na wyniki badań    232
      5.3.3. Zależności korelacyjne    234
      5.3.4. Skalowanie przyrządów i określenie wytrzymałości na ściskanie    237
      5.3.5. Stosowany sprzęt    246
      5.3.6. Przykład    253
    5.4. Badania ultradźwiękowe    257
      5.4.1. Podstawy metody ultradźwiękowej    259
      5.4.2. Zależność między wytrzymałością betonu a prędkością ultradźwięku    272
      5.4.3. Wpływ wybranych czynników na prędkość ultradźwięku    274
      5.4.4. Warunki techniczne badań    279
      5.4.5. Opracowanie wyników badań    282
      5.4.6. Skalowanie przyrządów i określenie wytrzymałości na ściskanie    284
       5.4.7. Stosowany sprzęt    299
   5.4.8. Przykłady    307
   Literatura do rozdziału 5    319
  6. Określanie gęstości, wilgotności i składu stwardniałego betonu    325
   6.1. Metoda suszarkowo-wagowa    325
   6.1.1. Oznaczanie gęstości stwardniałego betonu    325
   6.1.2. Określanie wilgotności betonu    332
   6.2. Metody chemiczne oznaczania wilgotności    335
   6.2.1. Szacowanie wilgotności metodą papierków wskaźnikowych    335
   6.2.2. Badanie wilgotności betonu metodą karbidową (CM)    336
   6.3. Metody elektryczne określania wilgotności    340
   6.3.1. Właściwości elektryczne betonu    340
   6.3.2. Badanie wilgotności na podstawie pomiaru rezystywności    345
   6.3.3. Metoda dielektryczna określania wilgotności betonu    349
   6.3.4. Metoda mikrofalowa badania wilgotności betonu    354
   6.3.5. Aparatura do badań wilgotności metodami elektrycznymi    356
   6.4. Badanie gęstości i wilgotności betonu metodami radiologicznymi    362
   6.4.1. Przenikanie przez beton promieniowania T i X    362
   6.4.2. Badanie gęstości metodą radiometryczną    368
   6.4.3. Określanie wilgotności metodą radiometryczną    375
   6.5. Określanie składu stwardniałego betonu    376
   6.5.1. Pobieranie próbek do badań    377
   6.5.2. Metoda szacunkowa    379
   6.5.3. Metody chemiczne    386
   6.5.4. Metoda granulometryczna    394
   6.5.5. Metody oparte na oznaczaniu gęstości betonu i jego składników    394
   6.5.6. Metody radiologiczne    398
   6.5.7. Metoda mikroskopowa    399
   6.5.8. Metody kompleksowe    400
   6.6. Przykłady badań    402
   Przykład 1. Oznaczanie wilgotności betonu metodą suszarkowo-wagową    402
   Przykład 2. Badania wilgotności keramzytobetonu metodą dielektryczną    403
   Przykład 3. Badania wilgotności elementów z betonu zwykłego metodą dielektryczną    404
   Przykład 4. Określanie wilgotności ścian prefabrykowanych metodą dielektryczną    404
   Przykład 5. Określanie wilgotności materiałów budowlanych metodą mikrofalową    406
   Przykład 6. Badanie podciągania kapilarnego metodą mikrofalową    408
   Przykład 7. Określanie wilgotności muru metodą mikrofalową    409
   Przykład 8. Badania wilgotności betonu metodą radarową    410
   Przykład 9. Badania gęstości objętościowej metodą rozproszonego promieniowania jonizującego    411
   Przykład 10. Określanie gęstości mieszanki betonowej metodą radiometryczną    412
   Przykład 11. Badania wilgotności betonu lekkiego metodą radiometryczną    414
   Przykład 12. Oznaczanie składu stwardniałego betonu metodą szacunkową    415
   Przykład 13. Określanie składu stwardniałego betonu zawierającego kruszywo z wapnia    417
   Przykład 14. Badanie składu betonu metodą granulometryczną    417
   Przykład 15. Oznaczanie składu stwardniałego betonu metodą mikroskopową    419
   Literatura do rozdziału 6    421
  7. Lokalizacja wad w betonie    424
   7.1. Badania wizualne    424
   7.1.1. Istotność wizualnej oceny konstrukcji    424
   7.1.2. Ogólne zalecenia dotyczące prowadzenia badań wizualnych    425
   7.1.3. Aparatura wspomagająca wizualną ocenę konstrukcji    429
   7.2. Metoda ultradźwiękowa    431
   7.2.1. Propagacja fal sprężystych w betonie    432
   7.2.2. Sposoby określania nieciągłości struktury betonu metodą ultradźwiękową    438
   7.2.3. Stosowany sprzęt    442
   7.3. Metoda młoteczkowa    446
   7.3.1. Podstawy teoretyczne metody młoteczkowej    446
   7.3.2. Stosowany sprzęt    454
   7.4. Metoda termograficzna    457
   7.4.1. Podstawy aktywnej termografii podczerwieni    457
   7.4.2. Termografia impulsowa    463
   7.4.3. Termografia modulacyjna    466
   7.4.4. Termografia impulsowo-fazowa    468
   7.4.5. Wibrotermografia    470
   7.4.6. Detektory podczerwieni    472
   7.5. Przykłady badań    477
   Przykład 1. Badania elementów betonowych metodą ultradźwiękową    477
   Przykład 2. Określanie przyczepności powłok polimerowych do podkładów metodą ultradźwiękową    479
   Przykład 3. Badania metodą młoteczkową grubości kopuły żelbetowej przy dostępie jednostronnym    483
   Przykład 4. Badania stanu ścian kanału żelbetowego metodą młoteczkową    484
   Przykład 5. Wykrywanie nieciągłości betonu metodą młoteczkową    487
   Przykład 6. Badanie modelowe stanu iniekcji kanałów kablowych metodą młoteczkową    489
   Przykład 7. Wykorzystanie metody młoteczkowej do wykrywania rozwarstwień między elementami betonowymi    491
   Przykład 8. Wykrywanie zarysowań metodą termografii podczerwieni    492
   Przykład 9. Badania modelowe stanu iniekcji kanałów kablowych metodą termografii podczerwieni    493
   Przykład 10. Wykrywanie nieciągłości struktury betonu metodą termografii impulsowo-fazowej    496
   Literatura do rozdziału 7    498
  8. Lokalizacja zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych    501
   8.1. Metoda elektromagnetyczna    501
   8.1.1. Podstawy metody elektromagnetycznej    503
   8.1.2. Kalibracja urządzeń i metodyka pomiaru    511
   8.1.3. Dokładność metody i interpretacja wyników    514
   8.1.4. Stosowany sprzęt    519
   8.1.5. Przykłady badań    543
   8.2. Metoda radarowa    551
   8.2.1. Podstawy metody radarowej    552
   8.2.2. Metodyka pomiaru    561
   8.2.3. Dokładność metody i interpretacja wyników    563
   8.2.4. Stosowany sprzęt    565
   8.3. Metoda radiologiczna    573
   8.3.1. Podstawy metody radiograficznej    574
   8.3.2. Metodyka pomiaru    585
   8.3.3. Stosowany sprzęt    593
   8.4. Metoda ultradźwiękowa    596
   8.4.1. Podstawy metody    596
   8.4.2. Metodyka pomiaru i stosowany sprzęt    601
   8.5. Urządzenia hybrydowe    601
   Literatura do rozdziału 8    602
  9. Określenie wytrzymałości stali zbrojeniowej    608
   9.1. Badanie stali w odkrywkach    608
   9.1.1. Wykonywanie odkrywek zbrojenia    608
   9.1.2. Określanie gatunku stali na podstawie użebrowania prętów    609
   9.1.3. Określanie producenta stali na podstawie użebrowania zbrojenia    635
   9.2. Pobieranie próbek i badania wytrzymałościowe    637
   9.2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek    637
   9.2.2. Badania cech mechanicznych    638
   9.2.3. Badania chemiczne    653
   9.3. Przykłady badań    654
   Przykład 1. Określenie gatunku stali na podstawie użebrowania i daty wzniesienia obiektu    654
   Przykład 2. Próba rozciągania prętów pobranych z konstrukcji    655
   Literatura do rozdziału 9    656
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia