Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 4(17)

Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 4(17)

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Prezentujemy Państwu kolejny numer naszego kwartalnika, obejmujący artykuły zróżnicowane tematycznie, dotyczące różnych, jak się wydaje kluczowych, aspektów współczesnego zarządzania. Zwracamy przy tym uwagę, że większość prezentowanych publikacji dotyczy badań empirycznych, prezentując rezultaty przeprowadzonych analiz bądź opisując metody badań czy też podejmowane projektowane projekty badawcze. Uważamy to za istotny walor publikacji dotyczącej nauk o zarządzaniu, które z założenia są naukami stosowanymi.

Polecamy uwadze Czytelników artykuły poświęcone fundamentom zarządzania, jakimi są struktury organizacyjne. W tym nurcie wyróżnia się publikacja G. Osbert-Pociechy poruszająca kwestie zmian upraszczających organizacje, co jest trendem równie istotnym, co rzadko badanym. W ten nurt wpisuje się artykuł A. Sankowskiej i K. Santarka poświęcony kształtowaniu sieci organizacyjnych w nieczęsto badanej sferze nauki. Także grupy kapitałowe, efekty i problemy ich funkcjonowania wydają się niedostatecznie zbadane, pomimo powszechności ich występowania. Lukę poznawczą w tym zakresie stara się wypełnić w swej publikacji K. Ćwik.

Fundamentem zarządzania są możliwie sprawne struktury organizacyjne. Ich modelowaniu, poprzez doskonalenie reguł i procesów biznesowych, poświęcony jest artykuł W. Fliegnera.

W przedkładanej Państwu publikacji najintensywniej prezentowana jest tematyka metod zarządzania i sposobów ich doskonalenia. W tym obszarze sytuuje się aż 5 przedstawionych niżej propozycji. Polecamy uwadze Czytelników artykuł poświęcony rzadko poruszanemu aspektowi wypełniania funkcji menedżerskich, jakim jest intuicja w zarządzaniu – publikację K. Malewskiej. Dwa artykuły dotyczą kluczowego problemu w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, jakim bez wątpienia jest kreowanie ich innowacyjności. W jednym przypadku – w propozycji P. Klimas – analizowane są wymiary innowacyjności organizacyjnej w świetle badań empirycznych. W przypadku drugim, w prezentacji P. Rutkowskiego, mowa jest o innowacjach produktowych w powiązaniu z problematyką kształtowania portfela produktów.

Szczególnie istotnymi kierunkami doskonalenia współczesnych metod zarządzania jest, z jednej strony, zarządzanie projektami, a z drugiej strony – zarządzanie wiedzą. Pierwszemu zagadnieniu poświęcone są rozważania T. Kopczyńskiego dotyczące wykorzystania podejścia systemowego do udoskonalenia klasycznych metod podejścia projektowego. Drugim problemem zajęto się w przygotowanej przez E. Karaś i A. Piasecką-Głuszak analizie metod zarządzania wiedzą na przykładzie korporacji Google, a więc organizacji o szczególnych osiągnięciach w tym zakresie.

Ważnym obszarem współczesnych nauk o zarządzaniu jest problematyka komunikacji organizacji z otoczeniem, której w przedkładanym Państwu periodyku poświęcono aż 4 pozycje. W nurcie tym mieści się artykuł J. Woźniczki, prezentujący niekonwencjonalne spojrzenie na konkurencję marketingową przez pryzmat czasu. Zbliżonych zagadnień dotyczy publikacja K. Stepaniuka, opisująca wykorzystanie najnowocześniejszych instrumentów komunikacji w praktyce, zaprezentowanych za pomocą studium przypadku. Szeroko rozumianej problematyce komunikacji rynkowej poświęcono prezentację dotyczącą praktyki kształtowania polityki cenowej autorstwa P. Waniowskiego oraz przygotowaną przez M. Terleckiego pracę przedstawiającą sponsoring w praktyce organizacji sportowych.

Istotnymi, godnymi polecenia Czytelnikom elementami niniejszego numeru pisma są artykuły poświęcone metodyce badań ankietowych, zarządzaniu ryzykiem oraz finansowaniu współczesnej polityki kadrowej. Artykuł A. Zięby, prezentujący sposoby wykorzystania badań ankietowych w badaniach społecznych, dotyczy problemu rzadko rozpatrywanego, przez co wypełnia istotną lukę poznawczą, a jednocześnie ma znaczne walory aplikacyjne. Równie inspirująca dla Czytelników może być opracowana przez M. Jankowskiego analiza empiryczna problemów zarządzania ryzykiem kursowym na przykładzie toksycznych opcji walutowych. Znaczące, zarówno z naukowego, jak i z praktycznego punktu widzenia, wydają się też rozważania K. Tracz-Krupy, stanowiące krytyczną ocenę doświadczeń w zakresie wydatkowania środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój polityki kadrowej przedsiębiorstw.

Mamy nadzieję, że przedkładany Państwu numer naszego czasopisma dostarczy wartościowej lektury, inspirującej do przemyśleń i badań naukowych.


Liczba stron234
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  Krzysztof Ćwik, Wzrost przedsiębiorstwa przez tworzenie ugrupowania kapitałowego    9
  Wojciech Fliegner, Analiza relacji między regułami i procesami biznesowymi    18
  Michał Jankowski, Toksyczne opcje walutowe – negatywne aspekty ograniczania ryzyka walutowego dla przedsiębiorstw na przykładzie wydarzeń z roku 2008    29
  Elżbieta Karaś, Agnieszka Piasecka-Głuszak, Zarządzanie wiedzą – dlaczego tak ważne?    45
  Patrycja Klimas, Współzależność wymiarów innowacyjności organizacyjnej    61
  Tomasz Kopczyński, Zarządzanie projektami na tle wzrastającej złożoności i dynamiki otoczenia    73
  Kamila Malewska, Doskonalenie potencjału intuicyjnego współczesnego menedżera    83
  Grażyna Osbert-Pociecha, Zmiany upraszczające w organizacji – wyniki badań sondażowych    95
  Ireneusz P. Rutkowski, Zmodyfikowane metody analizy portfelowej i ich zastosowanie do oceny projektów innowacji produktowych    109
  Anna Sankowska, Krzysztof Santarek, Zaufanie w sieci badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Studia przypadków    123
  Krzysztof Stepaniuk, Facebook jako płaszczyzna kreowania więzi społecznych między wybranymi podmiotami turystycznymi a użytkownikami serwisu. Studium przypadku    142
  Michał Terlecki, Wykorzystanie sponsoringu imiennego w sporcie na przykładzie koszykarskiego Śląska Wrocław    154
  Katarzyna Tracz-Krupa, Efektywność wydatkowania środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój kadr    172
  Paweł Waniowski, Uczciwość cen. Etyczne aspekty procesu kształtowania cen w przedsiębiorstwach    184
  Jarosław Woźniczka, Czas jako zmienna w procesach planowania i pomiaru efektów komunikacji marketingowej    198
  Anna Zięba, Zastosowanie funkcji informacyjnej pytania w doskonaleniu analizy ankiet wykorzystywanych w przedsiębiorstwach    219
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia