Projektowanie zbiorników żelbetowych, t. 2. Zbiorniki na ciecze

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

44,40  74,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 74,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 44,40 zł  


44,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Teoria i praktyka projektowania zbiorników żelbetowych według Eurokodów!


Drugi tom nowoczesnego podręcznika poświęconego projektowaniu zbiorników żelbetowych na materiały sypkie i ciecze, uwzględniającego zalecenia najnowszych norm europejskich.
Autorki kompleksowo omówiły najważniejsze zasady i reguły obliczeniowe dotyczące projektowania, realizacji wykonania i napraw zbiorników przemysłowych, zbiorników w oczyszczalniach ścieków i zbiorników wodociągowych.


W pierwszej części drugiego tomu opisano:
– oddziaływania i obciążenia wywierane na zbiorniki (Eurokod 2-3 – projektowanie zbiorników żelbetowych, Eurokod 1-4 – obciążenia oddziałujące na zbiorniki i silosy);
– zasady obliczania sił wewnętrznych na ściany zbiorników o przekroju kołowym oraz na zbiorniki prostopadłościenne;
– obliczanie sił wewnętrznych metodą elementów skończonych;
– zasady wymiarowania, konstruowania i zbrojenia zbiorników;
– wykonawstwo, szczególne konstrukcje zbiorników oraz ich trwałość, awarie i naprawy.


Szczególną zaletą książki są wyczerpujące omówienia i komentarze do wymagań normowych w zakresie projektowania zbiorników na ciecze. Niezwykle pomocne dla studentów i projektantów są także zaprezentowane przez Autorki rozwiązania dotyczące inżynierskich metod projektowania posadowień żelbetowych zbiorników z uwzględnieniem modelowania współpracy konstrukcji z podłożem gruntowym.


W drugiej części podręcznika przedstawiono przykłady obliczania różnych zbiorników w sposób tradycyjny.


Książka jest przeznaczona dla studentów kierunku budownictwo, a także dla projektantów konstrukcji.


Rok wydania2014
Liczba stron390
KategoriaBudownictwo
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17816-1
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie IX
  Podstawowe oznaczenia XII
  
  CZĘŚĆ I. KSZTAŁTOWANIE, OBCIĄŻENIA I SIŁY WEWNĘTRZNE, WYMIAROWANIE, KONSTRUOWANIE I ZBROJENIE     1
  
  1. Specyfika żelbetowych zbiorników na ciecze     3
  
  1.1. Charakterystyka ogólna i klasyfikacja     3
  1.2. Specyfika projektowania zbiorników żelbetowych     11
  1.2.1. Szczelność zbiorników     11
  1.2.2. Różnorodność oddziaływań w stadiach eksploatacyjnych i przedeksploatacyjnych     12
  1.2.3. Wrażliwość modelu obliczeniowego zbiornika na przyjętą charakterystykę podłoża gruntowego     13
  1.2.4. Trudne warunki eksploatacyjne wpływające na trwałość zbiorników    13
  
  2. Geometria i kształty zbiorników jako konsekwencja ich funkcji – wybrane przykłady     15
  
  2.1. Zbiorniki w oczyszczalniach ścieków     15
  2.1.1. Charakterystyka ogólna     15
  2.1.2. Piaskowniki     16
  2.1.3. Osadniki     19
  2.1.4. Bioreaktory     23
  2.1.5. Złoża biologiczne     26
  2.1.6. Urządzenia do oczyszczania fizykochemicznego     27
  2.1.7. Wydzielone komory fermentacyjne – WKF     27
  2.1.8. Inne zbiorniki do przeróbki osadu     31
  2.1.9. Przepompownie ścieków     32
  2.2. Zbiorniki wodociągowe     34
  2.2.1. Informacje ogólne     34
  2.2.2. Zbiorniki ujęć wody     34
  2.2.3. Zbiorniki w stacjach uzdatniania wody     35
  2.2.4. Zbiorniki wody czystej     40
  2.2.5. Zbiorniki wieżowe     50
  2.3. Kriogeniczne zbiorniki na gaz płynny     53
  2.4. Zbiorniki w biogazowniach     54
  2.5. Baseny pływackie     56
  
  3. Oddziaływania i obciążenia wywierane na zbiorniki     58
  
  3.1. Rodzaje oddziaływań     58
  3.2. Ciśnienie cieczy w zbiorniku     59
  3.3. Obciążenie gruntem     60
  3.3.1. Obciążenie przekrycia zbiorników podziemnych zasypką     60
  3.3.2. Parcie gruntu na ściany zbiorników podziemnych i zagłębionych     64
  3.3.3. Obciążenie powierzchni nachylonych     70
  3.3.4. Tarcie gruntu o ścianę     70
  3.3.5. Oddziaływanie podłoża gruntowego na zbiornik     70
  3.3.6. Obliczeniowe wartości parcia gruntu     80
  3.4. Obciążenie wiatrem według EC1-1-4 [N4]     82
  3.4.1. Prędkość wiatru i szczytowa wartość ciśnienia prędkości     82
  3.4.2. Sposoby opisu obciążenia wiatrem     85
  3.4.3. Ciśnienie wiatru na konstrukcje     86
  3.4.4. Wypadkowa siła wiatru     93
  3.4.5. Obliczeniowa wartość obciążenia wiatrem     98
  3.5. Obciążenie śniegiem według EC1-1-3 [N3]     98
  3.5.1. Charakterystyczne obciążenie śniegiem dachu     98
  3.5.2. Współczynnik kształtu dachu     99
  3.5.3. Obliczeniowa wartość obciążenia śniegiem     101
  3.6. Obciążenie termiczne     101
  3.6.1. Różnica między temperaturami wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni ściany według EC1-1-5 [N5]     101
  3.6.2. Różnica między temperaturą pracy konstrukcji a temperaturą początkową według EC1-1-5 [N5]     102
  3.6.3. Wpływ temperatury na pełzanie betonu według EC2-3 [N9]     103
  3.6.4. Wpływ temperatury na właściwości betonu według EC2-3 [N9]     104
  3.7. Odkształcenia wymuszone     106
  3.7.1. Skurcz betonu     106
  3.7.2. Samoocieplenie betonu podczas hydratacji cementu     106
  3.7.3. Skutki skurczu i samoocieplenia betonu w zbiornikach     108
  3.7.4. Pełzanie betonu     110
  
  4. Zbiorniki o przekroju kołowym     112
  
  4.1. Kształty zbiorników     112
  4.2. Obliczanie sił wewnętrznych w sposób analityczny     115
  4.2.1. Dane podstawowe     115
  4.2.2. Stan błonowy powłoki     116
  4.2.3. Stan momentowy powłok     134
  4.2.4. Siły wewnętrzne wynikające z obciążeń termicznych     153
  4.2.5. Siły wewnętrzne wynikające z odkształceń wymuszonych w stadiach przedeksploatacyjnych     154
  
  5. Zbiorniki prostopadłościenne     155
  
  5.1. Kształty zbiorników     155
  5.2. Obliczanie sił wewnętrznych metodą płyt wydzielonych     156
  5.2.1. Informacje wstępne     156
  5.2.2. Obliczanie zbiorników zwartych w planie metodą płyt wydzielonych    156
  5.2.3. Obliczanie zbiorników rozległych w planie     165
  5.2.4. Obliczanie sił wewnętrznych w zbiornikach prostopadłościennych od obciążeń termicznych i odkształceń wymuszonych     167
  
  6. Obliczanie sił wewnętrznych metodą elementów skończonych     170
  
  6.1. Informacje podstawowe     170
  6.2. Modelowanie konstrukcji     172
  6.3. Modelowanie obciążeń     174
  6.4. Modelowanie podłoża gruntowego     176
  6.4.1. Modele sprężyste     176
  6.4.2. Modele nieliniowe     176
  
  7. Wymiarowanie zbiorników     178
  
  7.1. Kombinacje obciążeń     178
  7.1.1. Kombinacje obciążeń w stanach granicznych nośności     178
  7.1.2. Kombinacje obciążeń w stanach granicznych użytkowalności     179
  7.2. Obliczenia zbiornika jako konstrukcji żelbetowej     181
  7.2.1. Założenie podstawowe     181
  7.2.2. Stany graniczne nośności     181
  7.2.3. Stany graniczne użytkowalności     185
  7.3. Obliczanie zbiorników w aspekcie współpracy z podłożem gruntowym     191
  7.3.1. Kategorie geotechniczne     191
  7.3.2. Stany graniczne nośności     192
  7.3.3. Stany graniczne użytkowalności     196
  
  8. Szczegóły konstrukcyjne     198
  
  8.1. Podstawowe elementy konstrukcyjne     198
  8.1.1. Dno i fundamenty     198
  8.1.2. ściany     204
  8.1.3. Przekrycie     207
  8.2. Przerwy robocze i dylatacje     209
  8.2.1. Przerwy robocze     209
  8.2.2. Dylatacje     216
  
  
  9. Wykonawstwo zbiorników     220
  
  9.1. Deskowania     220
  9.2. Właściwości betonu do wykonywania zbiorników     224
  9.3. Uszczelnienie powierzchniowe zbiorników i ochrona przed korozją     227
  9.4. Przejścia rur przez ściany i dno     231
  
  10. Szczególne konstrukcje zbiorników     234
  
  10.1. Zbiorniki prefabrykowane     234
  10.2. Zbiorniki w formie studni opuszczanych     239
  10.2.1. Dane ogólne     239
  10.2.2. Technologia opuszczania     240
  10.2.3. Szczegóły konstrukcyjne     242
  10.2.4. Zasady obliczeń     244
  10.3. Zbiorniki sprężone     250
  10.3.1. Informacje podstawowe     250
  10.3.2. Technologia sprężania zbiorników o przekroju kołowym     250
  10.3.3. Projektowanie zbiorników sprężonych     253
  10.3.4. Sprężanie kopuł przekrywających zbiorniki     262
  
  11. Awarie i naprawy zbiorników     263
  
  11.1. Przyczyny uszkodzeń zbiorników     263
  11.2. Diagnostyka     264
  11.3. Sposoby napraw i wzmacniania     265
  
  CZĘŚĆ II. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE     267
  
  P1. Naziemny zbiornik cylindryczny na ciecz     271
  P2. Naziemny zbiornik cylindryczny na ciecz – analiza w stadiach przedeksploatacyjnych     288
  P3. Naziemny zbiornik cylindryczny na ciecz o temperaturze 30°C     300
  P4. Wymiarowanie zbrojenia ścian naziemnego cylindrycznego zbiornika naciecz     310
  P5. Naziemny cylindryczny zbiornik na ciecz przekryty kopułą kulistą     318
  P6. Podziemny cylindryczny zbiornik na ciecz przekryty kopułą kulistą     335
  P7. Zbiornik w formie studni opuszczanej     339
  P8. Zagłębiony otwarty zbiornik prostopadłościenny     346
  
  Bibliografia     360
RozwińZwiń