Projektowanie zbiorników żelbetowych, t. 1. Zbiorniki na materiały sypkie

Zbiorniki na materiały sypkie

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

41,30  59,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

41,3059,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Teoria i praktyka projektowania zbiorników żelbetowych wg Eurokodów!


Pierwszy tom dwutomowego, nowoczesnego podręcznika poświęconego projektowaniu zbiorników żelbetowych na materiały sypkie i ciecze, uwzględniającego zalecenia najnowszych norm europejskich.


Żelbetowe zbiorniki są obiektami inżynierskimi, których projektowanie ma swoją specyfikę. Kształty, wymiary i wyposażenie zbiorników są podporządkowane technologii. W przypadku silosów jest to technologia składowania materiałów sypkich. W przypadku zbiorników na ciecze, będących elementami ciągów technologicznych, decyduje technologia produkcji, a w obiektach gospodarki wodno-ściekowej – technologia oczyszczania ścieków lub uzdatniania wody.


W pierwszej części tomu pierwszego Autorki, po wstępnym scharakteryzowaniu zbiorników na materiały sypkie, opisują:
- normy europejskie regulujące określanie obciążeń i projektowanie takich zbiorników (Eurokod 2-3 dotyczący projektowania zbiorników żelbetowych oraz Eurokod 1-4 dotyczący obciążeń oddziałujących na zbiorniki i silosy);
- zasady obliczania naporu materiałów sypkich na ściany silosów według EC1-4, sposoby obliczania sił wewnętrznych w silosach z uwypukleniem kwestii obciążeń i ich wpływu na siły wewnętrzne;
- zasady wymiarowania, konstruowania i zbrojenia silosów smukłych, średniosmukłych, niskich i retencyjnych;
- zagadnienia trwałości i sposoby naprawy silosów.


W drugiej części tomu pierwszego ilustrują przedstawione treści przykładami. Obliczenia sił wewnętrznych wykonują zarówno metodami tradycyjnymi jak i za pomocą MES, porównując uzyskane wyniki. Zdając sobie sprawę z faktu, że przyszłość należy do MES, metody tradycyjne zostały przedstawione ze względów dydaktycznych.


Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunku budownictwo, skierowany jest także do projektantów konstrukcji.


Liczba stron336
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-011-6649-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie IX
  Podstawowe oznaczenia XII
  CZĘŚĆ I. KSZTAŁTOWANIE, OBCIĄŻENIA I SIŁY WEWNĘTRZNE, KONSTRUOWANIE I ZBROJENIE, NAPRAWY     1
  1. Ogólna charakterystyka zbiorników na materiały sypkie     3
    1.1. Krótki rys historyczny     3
    1.2. Klasyfikacja zbiorników na materiały sypkie     8
    1.3. Parametry geometryczne i klasyfikacja silosów według normy EC1-4     11
    1.4. Operacje technologiczne i zjawiska fizyczne wpływające na pracę statyczną i rozwiązania konstrukcyjne silosów żelbetowych     13
      1.4.1. Napełnianie silosów     13
      1.4.2. Opróżnianie silosów     16
      1.4.3. Przepływ materiału podczas opróżniania     22
      1.4.4. Wprowadzanie sprężonego powietrza     25
      1.4.5. Homogenizacja     25
      1.4.6. Wybuchy pyłów     26
      1.4.7. Zasypywanie materiału gorącego     26
      1.4.8. Mechaniczne ścieranie powierzchni komór     27
      1.4.9. Izolacja termiczna silosów     28
      1.4.10. Inne instalacje w silosach     29
  2. Silosy smukłe     30
    2.1. Charakterystyka technologiczno-konstrukcyjna     30
    2.2. Parcie materiału sypkiego na ściany silosów smukłych     43
      2.2.1. Informacje ogólne     43
      2.2.2. Klasyczne teorie obliczania parcia materiałów sypkich w silosach smukłych     45
      2.2.3. Parcie materiału sypkiego w silosach smukłych po napełnieniu według normy EC1-4     47
      2.2.4. Parcie materiału sypkiego w silosach smukłych podczas opróżniania według normy EC1-4     52
      2.2.5. Zestawienie parć w silosach smukłych     56
      2.2.6. Parcie na ściany w silosach na materiały napowietrzane według normy EC1-4     56
    2.3. Parcie na leje i dna silosów     58
      2.3.1. Parcie na lej według teorii klasycznych     58
      2.3.2. Klasyfikacja den silosów według normy EC1-4     60
      2.3.3. Zasady obliczania parć na dna silosów według normy EC1-4     61
    2.4. Pozostałe obciążenia silosów     64
      2.4.1. Wyszczególnienie obciążeń     64
      2.4.2. Obciążenie termiczne     65
      2.4.3. Odkształcenia wymuszone     67
      2.4.4. Obciążenie wybuchem pyłów     68
    2.5. Siły wewnętrzne w ścianach silosów smukłych     69
    2.6. Silosy kołowe – obliczanie sił wewnętrznych w sposób tradycyjny     72
      2.6.1. Silosy jednokomorowe     72
      2.6.2. Leje stożkowe     81
      2.6.3. Silosy z komorami dzielonymi ścianami działowymi     84
      2.6.4. Baterie wielokomorowe     86
    2.7. Silosy o przekrojach niekołowych – obliczanie sił wewnętrznych w sposób tradycyjny     90
      2.7.1. Silosy jednokomorowe     91
      2.7.2. Baterie wielokomorowe     95
      2.7.3. Leje ostrosłupowe     97
  3. Silosy niskie i średniosmukłe     107
    3.1. Charakterystyka ogólna     107
      3.1.1. Silosy o przekroju kołowym     107
      3.1.2. Bunkry na materiały gruboziarniste     108
    3.2. Obciążenia wynikające z parcia materiału sypkiego według normy EC1-4    120
      3.2.1. Obciążenia symetryczne po napełnieniu     120
      3.2.2. Parcie lokalne przy napełnianiu     122
      3.2.3. Parcie symetryczne podczas opróżniania     123
      3.2.4. Efekty lokalne podczas opróżniania     124
      3.2.5. Zestawienie parć w silosach średniosmukłych i niskich     126
      3.2.6. Obciążenia den i lejów     126
    3.3. Obliczanie sił wewnętrznych w sposób tradycyjny     130
      3.3.1. Silosy o przekrojach kołowych     130
      3.3.2. Silosy o komorach kwadratowych i prostokątnych     130
  4. Silosy retencyjne     137
    4.1. Charakterystyka ogólna     137
    4.2. Parcie materiału sypkiego według normy EC1-4     138
      4.2.1. Parcie po napełnieniu     138
      4.2.2. Parcie podczas opróżniania     139
    4.3. Siły wewnętrzne w silosach retencyjnych     139
  5. Obliczanie sił wewnętrznych w silosach metodą elementów skończonych     141
    5.1. Informacje wstępne     141
    5.2. Układy odniesienia i analiza otrzymanych wartości sił     142
    5.3. Kształtowanie modelu i siatka elementów skończonych     143
    5.4. Modelowanie posadowienia silosu     145
    5.5. Modelowanie obciążenia parciem materiału sypkiego     146
    5.6. Modelowanie innych obciążeń silosów     147
  6. Wymiarowanie silosów     148
    6.1. Kombinacje oddziaływań     148
      6.1.1. Sytuacje obliczeniowe     148
      6.1.2. Kombinacje oddziaływań w stanach granicznych nośności     149
      6.1.3. Kombinacje oddziaływań w stanach granicznych użytkowalności     152
    6.2. Stany graniczne nośności     153
    6.3. Stany graniczne użytkowalności     154
      6.3.1. Stan graniczny zarysowania     154
      6.3.2. Efekty odkształceń wymuszonych w ścianach silosów     157
      6.3.3. Stan graniczny ugięć     158
  7. Elementy konstrukcyjne silosów i ich zbrojenie     159
    7.1. Fundamenty     159
    7.2. Ściany i leje     164
      7.2.1. Wymagania ogólne dotyczące betonu i zbrojenia     164
      7.2.2. Zbrojenie ścian i lejów silosów kołowych     166
      7.2.3. Zbrojenie ścian i lejów silosów o przekroju prostokątnym     170
      7.2.4. Wykonawstwo silosów     174
      7.2.5. Silosy prefabrykowane     178
    8. Sprężanie silosów     182
    9. Trwałość, awarie i naprawy silosów     189
      9.1. Przyczyny uszkodzeń silosów     189
      9.2. Diagnostyka silosów     192
      9.3. Metody napraw i wzmacniania silosów     193
  CZĘŚĆ II. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE     197
  P1. Silos kołowy smukły ze ścianami sprowadzonymi do fundamentu     201
  P2. Silos kołowy smukły ze ścianami sprowadzonymi do fundamentu, obliczony z uwzględnieniem skurczu betonu     221
  P3. Silos kołowy smukły ze ścianami sprowadzonymi do fundamentu, przeznaczony do przechowywania materiału wsypywanego w stanie gorącym     226
  P4. Silos kołowy smukły z dnem płaskim w formie stropu opartego na ścianach sprowadzonych do fundamentu     240
  P5. Silos kołowy smukły ze ścianami utwierdzonymi w płycie dennej, opróżniany niecentrycznie     248
  P6. Silos kołowy smukły z dnem płaskim i ze ścianami opartymi na słupach     251
  P7. Silos kołowy smukły z lejem stożkowym i ze ścianami opartymi na słupach    259
  P8. Silos smukły o przekroju prostokątnym ze ścianami opartymi na słupach     265
  P9. Silos kołowy średniosmukły ze ścianami sprowadzonymi do fundamentu i z dnem w postaci stropu grzybkowego     278
  P10. Silos niski o przekroju kwadratowym ze ścianami opartymi na słupach     287
  P11. Silos niski o przekroju prostokątnym ze ścianami opartymi na słupach i z niecentrycznym otworem wysypowym     300
  P12. Silos retencyjny     308
  Bibliografia     311
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia