Transport opodatkowanie transportu i spedycji 2014

1 ocena

Format:

pdf

RODZAJ DOSTĘPU

48,97

Format: pdf

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 48,97 zł  


48,97

w tym VAT

Publikacja adresowana jest do podmiotów prowadzących działalaność gospodarczą w zakresie usług transportowych i powstała wcelu rozwiązania wątpliwości dotyczących, rodzących się na tle opodatkowania tej działalności. Autorka dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wieloletniej praktyki w zawodzie Doradcy Podatkowego, dając przy tym wskazówki pomagające unikać błędów w rozliczaniu się z urzędem skarbowym. Wszystkich wyjaśnień udziela z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego ze wskazaniem przepisów prawnych regulujących poszczególne zagadnienia tematyczne.


Rok wydania2014
Liczba stron160
KategoriaRachunkowość i controlling
WydawcaForum Doradców Podatkowych
ISBN-13978-83-63913-29-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  ROZDZIAŁ I
  1. Pojęcie i funkcje transportu
  2. Pojęcie i zakres spedycji
  3. Kiedy ma miejsce transport międzynarodowy
  4. Jak zatrudnić kierowcę
  4.1. Przepisy regulujące zagadnienie zatrudniania kierowców
  5. Czas pracy kierowców
  ROZDZIAŁ II
  JAK I W JAKIEJ FORMIE ZAŁOŻYĆ FIRMĘ TRANSPORTOWĄ
  1.1. Pojęcie przedsiębiorcy, firmy przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa
  2.1. Formy organizacyjne podmiotów prowadzących działalność transportową
  3.1. Jak założyć działalność gospodarczą osoby fizycznej
  4.1. Moment rozpoczęcia działalności gospodarczej
  5.1. Podmioty gospodarcze w formie spółek
  5.1. Podział spółek
  5.2. Charakterystyka spółek
  6.1. Mały podatnik w podatku dochodowym i VAT
  6.1. Mały podatnik w podatku dochodowym od osób fizycznych
  6.2. Mały podatnik w podatku od towarów i usług
  7.1. Pozostałe zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
  7.1. Zasady rozliczeń w formie bezgotówkowej
  7.2. Czy można realizować należności i zobowiązania w innej walucie niż PLN pomiędzy krajowymi podmiotami
  7.3. Prawidłowa nazwa firmy
  7.4. Współodpowiedzialność nabywców majątku firmy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy
  ROZDZIAŁ III
  OPODATKOWANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH PODATKIEM DOCHODOWYM
  1. Zasady ogólne - opodatkowanie według skali podatkowej
  1.1. Skala podatkowa
  1.2. Przychody
  1.3. Moment powstania przychodu
  1.4. Pojęcie kosztów
  1.5. Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności
  1.6. Typowe koszty w firmie transportowej
  1.7. Amortyzacja środków trwałych
  1.8. Zasady ustalania dochodu
  1.9. Sposoby opłacania zaliczek
  1.10. Zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku
  1.11. Ustalenie wysokości dochodu za dany rok podatkowy
  8.1. Podatek liniowy
  8.1. Wyłączenia z podatku liniowego
  8.2. Utrata prawa do liniowego opodatkowania dochodu
  8.3. Skutki utraty prawa do opodatkowania w formie liniowej
  8.4. Zasady opodatkowania podatkiem liniowym
  8.5. Zaliczki w podatku liniowym
  8.6. Zeznanie roczne
  9.1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przy świadczeniu usług transportowych
  9.1. Zakres przedmiotowy opodatkowania
  9.2. Zakres podmiotowy opodatkowania
  9.3. Podstawa opodatkowania ryczałtem
  9.4. Stawki ryczałtu stosowane przy usługach transportowych
  9.5. Odliczenia od podatku w ryczałcie
  9.6. Księgi, ewidencje i dokumentacja w ryczałcie
  9.7. Zasady płatności podatku w ryczałcie
  9.8. Przykład obliczenia zaliczki na podatek ryczałtowy w ciągu roku
  9.9. Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem
  10.1. Karta podatkowa przy świadczeniu usług transportowych
  10.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy karty podatkowej
  10.2. Wysokość podatku w karcie podatkowej przy świadczeniu usług transportowych
  10.3. Obowiązki formalne podatnika opodatkowanego kartą podatkową
  ROZDZIAŁ IV
  OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA PODATKU VAT
  10.3. Podstawowe cechy podatku VAT, czyli podatku od wartości dodanej
  10.3. Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem VAT
  10.3. Zakres podmiotowy opodatkowania podatkiem VAT
  10.3. Zwolnienie podmiotowe z VAT
  10.3. Zasady ustalania zobowiązania w podatku VAT
  10.3. Podatek należny
  10.3. Podatek naliczony
  10.3. Terminy odliczenia podatku naliczonego
  10.3. Zasady ogólne
  10.3. Termin odliczenia podatku naliczonego z faktur za media
  10.3. Odliczenie podatku naliczonego z faktur korygujących
  10.3. Odliczenie podatku naliczonego z faktur od podatnika rozliczającego VAT„metodą kasową".
  10.3. Odliczenie podatku naliczonego poprzez korektę deklaracji
  10.3. Zasady odliczania VAT przy zakupie samochodów
  10.3. Zwrot nadwyżki podatku VAT na rachunek bankowy
  10.3. Ulga na„złe długi"
  ROZDZIAŁ V
  VAT W FIRMIE TRANSPORTOWEJ
  1, Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych i spedycyjnych w transporcie krajowym
  2, Usługi transportowe transgraniczne - świadczone pomiędzy podatnikami z różnych krajów
  Miejsce opodatkowania transportu towarów
  2.1. Miejsce opodatkowania transportu pasażerów (art. 28f ust. 1)
  3.1. Miejsce opodatkowania usług spedycyjnych
  4.1. Miejsce opodatkowania usług pomocniczych do usług transportowych (art. 28h)
  5.1. Miejsce opodatkowania usług pośrednictwa w transporcie
  6.1. Import usług transportu towarów
  7.1. Usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób
  8.1. Zasady i terminy fakturowania
  9.1. Obowiązki świadczących usługi transportu i spedycji towarów
  10.1. Stawki VAT
RozwińZwiń