Podstawy biologii człowieka. Komórka, tkanki, rozwój, dziedziczenie

1 opinia

Format:

epub, mobi

KUP I POBIERZ

Format: epub, mobi

53,10  59,00 (-10%)

Najniższa cena z 30 dni: 41,30 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik zawiera podstawowe informacje niezbędne do zrozumienia procesów życiowych zachodzących w organizmie człowieka.


Książka składa się z pięciu części, w których omówiono:


- budowę i funkcje komórki – budowę błony komórkowej, cytoplazmę, organelle komórkowe, jądro komórkowe, rodzaje chromosomów, kwasy nukleinowe, proces biosyntezy białek, mechanizm regulacji ekspresji genów, cykl życiowy komórki, zjawisko apoptozy i nekrozy komórek oraz właściwości komórek macierzystych;
- tkanki – nabłonkową, łączną z jej poszczególnymi rodzajami, krew i limfę, mięśniową i nerwową z uwzględnieniem ich pochodzenia, budowy, pełnionych funkcji oraz możliwości regeneracji;
- gruczoły dokrewne człowieka - przysadkę mózgową, szyszynkę, tarczycę, przytarczyce, nadnercza i trzustkę, uwzględniając wydzielane przez nie hormony oraz wpływ tych hormonów na funkcjonowanie organizmu;
- rozmnażanie i rozwój – budowę i funkcjonowanie gonady męskiej i żeńskiej, ich czynności wydzielnicze, w tym regulację hormonalną cyklu miesięcznego kobiety, proces zapłodnienia, rozwój zarodkowy od momentu zapłodnienia do wykształcenia narządów i tkanek oraz budowę i funkcję łożyska;
- zmienność i dziedziczność – m.in: pojęcia genetyczne, prawa Mendla, krzyżowanie i jego znaczenie w dziedziczeniu, w tym dziedziczenie grup krwi; chromosomową teorię dziedziczności Morgana; cechy sprzężone z płcią człowieka; przykłady mutacji u człowieka; choroby wieloczynnikowe, mitochondrialne, wady rozwojowe, klonowanie, a ponadto podstawy genetyki populacyjnej.


Każdy opisany dział kończy się zestawem pytań kontrolnych i zalecaną literaturą uzupełniającą. Na końcu podręcznika znajduje się wykaz skrótów stosowanych w tekście.


Jest to podręcznik dla studentów: akademii wychowania fizycznego - fizjoterapia, rehabilitacja, wychowanie fizyczne i sport; uniwersytetów medycznych – nauka o zdrowiu, promocja zdrowia, pielęgniarstwo, położnictwo; uniwersytetów – psychologia i pedagogika.


Rok wydania2013
Liczba stron252
KategoriaBiologia rozwoju
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19370-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa V
  
  1. Budowa i funkcje komórki     1
  
  1.1. Budowa i właściwości błon biologicznych     3
  1.1.1. Modele budowy błony     3
  1.1.2. Transport błonowy substancji drobnocząsteczkowych     7
  1.1.3. Transport makrocząstek i cząstek     12
  Problemy i pytania     14
  1.2. Cytoplazma     15
  1.2.1. Skład chemiczny i właściwości cytozolu     15
  1.2.2. Organelle komórkowe     16
  Problemy i pytania     31
  1.3. Jądro komórkowe     32
  1.3.1. Budowa jądra     33
  Problemy i pytania     38
  1.4. Kwasy nukleinowe     39
  1.4.1. Budowa DNA     39
  1.4.2. Replikacja DNA     42
  1.4.3. Ekspresja genów     44
  1.4.3.1. Budowa RNA     44
  1.4.3.2. Transkrypcja     46
  1.4.3.3. Dojrzewanie RNA     47
  1.4.3.4. Kod genetyczny     49
  1.4.3.5. Translacja     50
  1.4.4. Regulacja ekspresji genów     52
  Problemy i pytania     55
  1.5. Cykl życiowy komórki     56
  1.5.1. Podział mitotyczny     58
  1.5.2. Podział mejotyczny     60
  Problemy i pytania     64
  1.6. Rodzaje śmierci komórki     64
  1.7. Komórki macierzyste     67
  Problemy i pytania     68
  Literatura uzupełniająca     69
  
  2. Tkanki     70
  
  2.1. Tkanka nabłonkowa     71
  2.1.1. Budowa tkanki nabłonkowej     71
  2.1.2. Klasyfikacja nabłonków     75
  2.1.3. Funkcje nabłonków     78
  2.1.4. Odnowa komórek nabłonkowych     79
  Problemy i pytania     80
  2.2. Tkanka łączna     81
  2.2.1. Tkanka łączna właściwa     81
  2.2.2. Tkanka łączna galaretowata     87
  2.2.3. Tkanka siateczkowata     87
  2.2.4. Tkanka tłuszczowa     87
  2.2.5. Tkanka chrzęstna     90
  2.2.6. Tkanka kostna     92
  Problemy i pytania     98
  2.3. Krew i limfa     98
  2.3.1. Osocze     99
  2.3.2. Erytrocyty     100
  2.3.3. Leukocyty     102
  2.3.3.1. Granulocyty (leukocyty ziarniste)     103
  2.3.3.2. Agranulocyty     106
  2.3.4. Trombocyty     107
  2.3.5. Funkcje krwi     109
  2.3.6. Limfa     111
  Problemy i pytania     111
  2.4. Tkanka mięśniowa     112
  2.4.1. Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa     113
  2.4.2. Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana sercowa     117
  2.4.3. Tkanka mięśniowa gładka     119
  Problemy i pytania     120
  2.5. Tkanka nerwowa     120
  2.5.1. Budowa komórki nerwowej     121
  2.5.2. Przewodzenie impulsu przez neuron     124
  2.5.3. Synapsa nerwowa     126
  2.5.4. Odruch i łuk odruchowy     128
  2.5.5. Komórki neurogleju     129
  2.5.6. Regeneracja tkanki nerwowej     131
  Problemy i pytania     132
  Literatura uzupełniająca     132
  
  3. Gruczoły wydzielania wewnętrznego     133
  
  3.1. Hormony     134
  3.2. Przysadka mózgowa     136
  3.3. Szyszynka     140
  3.4. Tarczyca     140
  3.5. Przytarczyce     142
  3.6. Nadnercza     144
  3.7. Wyspy trzustkowe     146
  Problemy i pytania     148
  Literatura uzupełniająca     149
  
  4. Rozmnażanie i rozwój     150
  
  4.1. Gonada męska     151
  4.1.1. Budowa jądra     151
  4.1.2. Spermatogeneza     152
  4.1.3. Hormony jądra     156
  Problemy i pytania     158
  4.2. Gonada żeńska     158
  4.2.1. Budowa jajnika     158
  4.2.1.1. Kora jajnika     159
  4.2.1.2. Rdzeń jajnika     163
  4.2.2. Hormonalna regulacja cyklu jajnikowego     163
  Problemy i pytania     166
  4.3. Rozwój zarodkowy     167
  4.3.1. Zapłodnienie     167
  4.3.2. Bruzdkowanie – blastulacja     168
  4.3.3. Powstawanie listków zarodkowych – gastrulacja     170
  4.3.4. Organogeneza i histogeneza     172
  4.3.5. Błony płodowe     173
  4.3.6. Łożysko     174
  Problemy i pytania     178
  Literatura uzupełniająca     178
  
  5. Zmienność i dziedziczność     179
  
  5.1. Podstawy genetyki mendlowskiej     180
  5.1.1. Pojęcia genetyczne     181
  5.1.2. Prawa Mendla     182
  5.1.3. Reguły mendlowskie     183
  Problemy i pytania     186
  5.2. Współdziałanie genów     187
  5.2.1. Geny polimeryczne (poligeny, geny kumulatywne)     187
  5.2.2. Geny plejotropowe (polifoniczne)     188
  5.2.3. Epistaza     189
  5.2.4. Geny dopełniające się i uzupełniające się     189
  5.2.5. Geny letalne i subletalne     190
  Problemy i pytania     190
  5.3. Krzyżowanie i jego znaczenie     191
  5.3.1. Dziedziczenie grup krwi: A, B, AB, 0     191
  5.3.2. Dziedziczenie czynnika Rh     192
  Problemy i pytania     193
  5.4. Chromosomowa teoria dziedziczenia Morgana     194
  5.4.1. Główne założenia chromosomowej teorii dziedziczenia     194
  5.4.2. Inne osiągnięcia „szkoły morganowskiej”     194
  5.5. Cechy sprzężone z płcią u człowieka     196
  5.5.1. Hemofilia     197
  5.5.2. Daltonizm     197
  5.5.3. Dystrofia mięśniowa Duchenne’a (DMD)     198
  5.6. Cechy związane z płcią     198
  Problemy i pytania     199
  5.7. Rodzaje zmienności     200
  5.7.1. Zmienność fenotypowa     200
  5.7.2. Zmienność genotypowa     202
  5.7.2.1. Zmienność genotypowa rekombinacyjna     202
  5.7.2.2. Zmienność genotypowa mutacyjna     202
  Problemy i pytania     204
  5.8. Rodzaje mutacji     205
  5.8.1. Mutacje chromosomowe – liczbowe (genomowe)     205
  5.8.1.1. Zespół Downa     207
  5.8.1.2. Zespół Edwardsa     208
  5.8.1.3. Zespół Pataua     209
  5.8.1.4. Zespół Turnera     210
  5.8.1.5. Zespół Klinefeltera     211
  5.8.1.6. Zespół XYY     212
  5.8.1.7. Zespół XXX     212
  5.8.2. Mutacje chromosomowe strukturalne (aberracje chromosomowe)     213
  5.8.2.1. Delecje     213
  5.8.2.2. Inwersje     216
  5.8.2.3. Translokacje     216
  5.8.2.4. Duplikacje     216
  5.8.3. Mutacje genowe     216
  5.8.3.1. Mukowiscydoza (zwłóknienie torbielowate)     218
  5.8.3.2. Fenyloketonuria     218
  5.8.3.3. Albinizm (bielactwo uogólnione)     219
  5.8.3.4. Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (anemia sierpowata)     219
  5.8.3.5. Zespół łamliwego chromosomu X     220
  5.8.3.6. Choroba Huntingtona     220
  Problemy i pytania     221
  5.9. Choroby genetyczne wieloczynnikowe     221
  5.10. Choroby mitochondrialne     222
  5.11. Wady rozwojowe i czynniki teratogenne     222
  5.12. Klonowanie     223
  5.13. Podstawy genetyki populacji     225
  Problemy i pytania     228
  
  Literatura uzupełniająca     228
  Wykaz skrótów     229
  Skorowidz     231
  Źródła ilustracji i tabel     240
RozwińZwiń