Instytucjonalne uwarunkowania elastyczności rynku pracy w krajach OECD

-20%

Instytucjonalne uwarunkowania elastyczności rynku pracy w krajach OECD

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

20,80  26,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

20,8026,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

Dyskusja nad elastycznością rynku pracy dotychczas nie przyniosła jednoznacznych rozstrzygnięć. Podejmując badania nad elastycznością rynku pracy, warto wyjść od założenia, które pozwala na uzyskanie szerokiego spektrum prowadzonych rozważań. Mianowicie w pracy nie przyjęto a priori (jak to się zazwyczaj dzieje w większości prac badawczych na temat elastyczności rynku pracy), że rynek pracy jest tym bardziej elastyczny, im mniejszy jest zakres interwencji państwa w ten rynek. Założono natomiast, że rynek pracy jest tym bardziej elastyczny, im szybciej osiąga stan równowagi. Biorąc pod uwagę specyfikę rynku pracy (łącznie z najnowszymi ustaleniami w tym zakresie), pytania typu: na ile elastyczność tego rynku jest zdeterminowana zakresem interwencji państwa i czy brak interwencji państwa jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia korzystnych parametrów na rynku pracy w postaci niskiej stopy bezrobocia, pozostają pytaniami otwartymi. Sformułowaniu odpowiedzi posłużą zarówno rozważania teoretyczne, jak i badania empiryczne, zawarte w kolejnych rozdziałach pracy.


Zasadniczym celem badań podjętych w niniejszej pracy jest ustalenie, w jaki sposób czynniki o charakterze instytucjonalnym, występujące na rynku pracy wpływają na elastyczność jego funkcjonowania. Celem dodatkowym jest lepsze zrozumienie funkcjonowania mechanizmów rynku pracy oraz poszukiwanie przyczyn zróżnicowanego natężenia bezrobocia równowagi pomiędzy poszczególnymi gospodarkami.


Ze wstępu autorki


Liczba stron260
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISBN-13978-83-7865-075-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  1. Elastyczność rynku pracy    12
  1.1. Istota i klasyfikacja elastyczności rynku pracy    12
  1.2. Elastyczność a efektywność rynku pracy    16
  1.3. Instytucje, regulacje i deregulacja rynku pracy    21
  1.4. Sposoby pomiaru instytucji i instrumentów polityki rynku pracy    27
  
  2. Elastyczność i regulacje rynku pracy w wybranych teoriach ekonomii    35
  2.1. Podstawowa oś sporu    35
  2.2. Model neoklasyczny    36
  2.3. Keynesowska teoria zatrudnienia    39
  2.4. Teorie bezrobocia równowagi    43
  2.5. Teoria płacy wydajnościowej    48
  2.6. Teoria „insider–outsider”    53
  2.7. Teoria poszukiwań na rynku pracy    58
  2.8. Rynek pracy z frykcjami    63
  2.9. Nowa ekonomia instytucjonalna    72
  
  3. Znaczenie czynników instytucjonalnych dla funkcjonowania rynku pracy.    77
  3.1. Mechanizmy procesów dostosowawczych na rynku pracy    77
  3.2. Ochrona zatrudnienia    78
  3.3. Instrumenty polityki rynku pracy    82
  3.4. Systemy negocjacji płacowych    90
  3.5. Opodatkowanie pracy    93
  3.6. Interakcje pomiędzy czynnikami instytucjonalnymi    101
  
  4. Uwarunkowania funkcjonowania rynków pracy w krajach OECD w latach 1990–2009    106
  4.1. Dobór krajów oraz ustalenie czasowego zakresu analizy    106
  4.2. Podstawowe tendencje w zakresie bezrobocia na badanych rynkach pracy    107
  4.3. Charakterystyka poziomu ochrony zatrudnienia    113
  4.4. Kształtowanie się wydatków na politykę rynku pracy    123
  4.5. Poziom uzwiązkowienia i zasięg umów zbiorowych    142
  4.6. Centralizacja i koordynacja negocjacji płacowych    151
  4.7. Wartości klina podatkowego    157
  
  5. Wpływ czynników instytucjonalnych na kształtowanie się poziomu bezrobocia – wyniki badań empirycznych     163
  5.1. Przegląd dotychczasowych wyników badań    163
  5.2. Empiryczna estymacja wpływu czynników instytucjonalnych na poziom bezrobocia w dwudziestu krajach OECD w latach 1990–2009    177
  5.3. Wykorzystanie syntetycznego indeksu regulacji rynku pracy do oceny efektywności jego funkcjonowania    192
  
  Zakończenie     209
  
  Załącznik 1A. Komponenty sumarycznego indeksu restrykcyjności kryteriów uprawniających do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych     212
  Załącznik 1B. Sposób obliczania sumarycznego indeksu restrykcyjności kryteriów uprawniających do otrzymywania zasiłku     215
  Załącznik 1C. Komponenty sumarycznego indeksu ochrony zatrudnienia     216
  Załącznik 1D. Sposób obliczania sumarycznego indeksu ochrony zatrudnienia    220
  Załącznik 3A. Przeciętna stopa bezrobocia w wybranych krajach OECD w latach 1980–1987    221
  Załącznik 4A. Wartości stóp bezrobocia w poszczególnych dwudziestu krajach OECD w latach 1990–2009    222
  Załącznik 5A. Wartości syntetycznego indeksu regulacji rynku pracy z wyszczególnieniem wartości zmiennych diagnostycznych dla wybranych krajów OECD w latach: 1991, 1995, 2000, 2005, 2007, 2009    229
  Załącznik 5B. Modele rynku pracy wraz z wartością syntetycznego indeksu regulacji rynku pracy oraz wartością stopy bezrobocia dla wybranych krajów OECD w latach: 1991, 1995, 2000, 2005, 2007    233
  
  Bibliografia     238
  Wykaz tabel     254
  Wykaz rysunków     256
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia