Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania

-20%

Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania

Humanistyczna perspektywa ekonomii

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

28,00  35,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

28,0035,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tematem książki jest przede wszystkim człowiek w gospodarce i w społeczeństwie, a w mniejszym zakresie sama gospodarka. Tym różni się ona od większości prac z ekonomii, które koncentrują się zazwyczaj na mechanizmach i strukturach gospodarki, a zwłaszcza na sferze dla ekonomisty najważniejszej, jaką jest rynek. Rynek to potężny i ważny mechanizm regulujący zachowania ludzi, ale teoria rynku, będąca trzonem ekonomii, nie wyjaśnia w pełni wielu fundamentalnych zjawisk w zakresie procesów gospodarczych.
ze wstępu autora


Książka stanowi ważny wkład do dyskusji o kondycji i problemach metodologicznych współczesnej ekonomii, a także do dyskusji o polityce gospodarczej i kierunkach zmian ustrojowych. Jerzy Wilkin, wskazując ekonomię instytucjonalną jako ważny nurt ekonomicznej refleksji, pokazuje jej zróżnicowanie i niewykorzystany potencjał badawczy. Zwraca także uwagę na braki nowej ekonomii instytucjonalnej, które wydają się konsekwencją trudności zaistnienia w głównym nurcie koncepcji prawdziwie nieortodoksyjnych. Główny nurt ekonomii otworzył się na koncepcje Ronalda Coase’a, Douglassa Northa, Olivera Williamsona, ale już nie na Johna Galbraitha. A przecież w kontekście ostatniego kryzysu i zmian instytucjonalnych współczesnego kapitalizmu analizy tego ostatniego wydają się zawierać większy potencjał wyjaśniający i prognostyczny.
z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Janiny Godłów-Legiędź


Liczba stron264
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-800-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  Wstęp     11
  Rozdział    1
  Pluralizm metodologiczny w ekonomii – jego podstawy i konsekwencje     17
  1.1. O pożyteczności studiów metodologicznych     18
  1.2. Inspiracje metodologiczne i alchemia metodologii naukowej     20
  1.3. Metodologia ekonomii – główne kierunki poszukiwań i obszary
  sporów teoretycznych     21
  1.4. Źródła frustracji i satysfakcji w uprawianiu ekonomii     23
  1.5. Koncepcja człowieka gospodarującego jako fundament ekonomii
  głównego nurtu     24
  1.6. Ekonomia jako wiedza i nauka     26
  1.7. Matematyczność świata i matematyczność ekonomii     29
  1.8. Dwa dominujące nurty w badaniach nad podstawami
  zachowań ludzkich     32
  1.9. Nauka a prawda     36
  Rozdział    2
  Wizje gospodarki i świata społecznego – trzy metafory     38
  2.1. Metafora mechanizmu     38
  2.2. Metafora systemu     39
  2.3. Metafora dramatu     45
  2.3.1. Człowiek gospodarujący jako istota dramatyczna     45
  2.3.2. Czym jest dramat: w sztuce, życiu społecznym i nauce     47
  2.3.3. Świat jako scena dramatu i dialog jako otwarcie na innego     49
  2.3.4. Dramat a wolność człowieka     51
  Rozdział    3
  Dlaczego ekonomistom potrzebna jest filozofia?     53
  3.1. O potrzebie filozofii zaangażowanej     53
  3.2. Filozofia, nauka, Bóg – fundament wiedzy i mądrości     55
  3.3. Kondycja nauk ekonomicznych – kilka wstępnych refleksji
  filozoficznych    56
  3.4. Nauka a filozofia     59
  3.5. Czy ekonomista bywa metafizykiem?    60
  Rozdział    4
  Czy ekonomia może być piękna?     63
  4.1. Poszukiwanie piękna w ekonomii    63
  4.2. Czym jest piękno?     65
  4.3. Piękno w nauce     67
  4.4. Przedmiot ekonomii a jej piękno     69
  4.5. Metody badawcze ekonomii a jej piękno    73
  4.6. Czy ekonomia jest etyczna?     76
  Uwagi końcowe     78
  Rozdział    5
  Kultura jako fundament instytucjonalny gospodarki     79
  5.1. Ewolucja zainteresowania kulturą wśród ekonomistów     80
  5.2. Czym jest kultura?     82
  5.3. Trudności w budowaniu teorii kultury     84
  5.4. Jedność i różnorodność człowieka oraz kultury     87
  5.5. Ewolucja kultur i cywilizacji – długookresowa perspektywa
  instytucjonalna     89
  5.6. Proces społeczno-kulturowego wykorzeniania się gospodarki     91
  5.7. Kultura rywalizacji     93
  5.8. Różnorodność kultur a systemy kulturowe     94
  5.9. Porządkująca rola kultury w chaotycznym świecie     95
  Uwagi końcowe     97
  Rozdział    6
  Instytucje – koncepcje, definicje i spory interpretacyjne     98
  6.1. Gdzie kryją się instytucje?     98
  6.2. Spontaniczność i kreacjonizm w kształtowaniu instytucji     99
  6.3. Definicje instytucji     100
  6.4. Instytucje, środowisko instytucjonalne i system instytucjonalny     105
  6.5. Instytucje i instytucjonalny system gospodarczy w ujęciu
  Leszka Balcerowicza     106
  6.6. Koncepcja Mary Douglas – podejście antropologiczne
  do problematyki instytucji     108
  6.7. Instytucje jako podstawa wspólnego życia     109
  6.8. Instytucje a organizacje     109
  6.9. Instytucje totalne     110
  6.10. Instytucje długiego trwania     111
  6.11. Nauka w okruchach a instytucje     112
  Rozdział    7
  Równowaga instytucjonalna i zmiana instytucjonalna     114
  7.1. Koncepcje równowagi gospodarczej w teorii ekonomii     114
  7.2. Ekonomia układów złożonych i ekonomia złożoności     118
  7.3. Krytyka teorii równowagi ekonomicznej     119
  7.4. Równowaga instytucjonalna     120
  7.5. Koncepcja równowagi instytucjonalnej w ujęciu Masahiko Aokiego     123
  7.6. Równowaga instytucjonalna a ład społeczny     124
  7.7. Zmiana instytucjonalna     127
  Uwagi końcowe     130
  Rozdział    8
  Thorstein Veblen i klasyczny instytucjonalizm    131
  8.1. Veblenowska koncepcja instytucji     132
  8.2. Rywalizacja jako źródło marnotrawstwa     133
  8.3. Symbole i wyznaczniki pozycji społecznej     135
  8.4. Krytyka stosunków kapitalistycznych     136
  8.5. Inni przedstawiciele klasycznego instytucjonalizmu     137
  Rozdział    9
  Nowa ekonomia instytucjonalna. Ogólna charakterystyka,
  podstawy metodologiczne i główne nurty badawcze     140
  9.1. Prekursorzy nowej ekonomii instytucjonalnej     140
  9.2. Ogólna charakterystyka nowej ekonomii instytucjonalnej:
  między tradycyjną ekonomią instytucjonalną a ekonomią
  neoklasyczną     143
  9.3. Podstawowe pojęcia nowej ekonomii instytucjonalnej     147
  9.3.1. Koncepcja instytucji     147
  9.3.2. Pojęcie transakcji i kontraktu     149
  9.3.3. Kategoria kosztów transakcji     150
  9.3.4. Efektywność a inne determinanty instytucji     152
  9.4. Podstawowe problemy metodologiczne nowej ekonomii
  instytucjonalnej     154
  9.4.1. Problem relacji jednostki do instytucji i indywidualizm
  metodologiczny nowej ekonomii instytucjonalnej     154
  9.4.2. Problem ograniczeń informacyjnych i racjonalności ludzi
  jako podmiotów gospodarujących     155
  9.4.3. Problem nieuczciwości ludzi jako podmiotów gospodarowania:
  oportunizm     158
  Uwagi końcowe     160
  Rozdział    10
  Ekonomia uprawnień własnościowych     163
  10.1. Pojęcie uprawnień własnościowych    163
  10.2. Koncepcja uprawnień własnościowych w teorii ekonomii     165
  10.3. Podstawowe funkcje ekonomiczne uprawnień własnościowych
  według teorii praw własności     167
  10.4. Zakres i znaczenie uprawnień własnościowych     171
  10.5. Przyczyny, mechanizmy i skutki zmian uprawnień własnościowych     174
  10.6. Dyskusje wokół teorii praw własności     176
  Uwagi końcowe     178
  Rozdział    11
  Teoria agencji     180
  11.1. Ogólna charakterystyka i podstawy metodologiczne teorii agencji     180
  11.2. Problem optymalnego kontraktu a warunki wynagrodzenia agentów     184
  11.3. Problem monitorowania realizacji kontraktu między zwierzchnikiem
  i agentem     186
  11.4. Praktyczne problemy dotyczące kontraktów w świetle teorii agencji     187
  11.5. Pozytywna teoria agencji     189
  11.6. Ilustracja problemu agencji: przypadek amerykańskiego finansisty
  Bernarda L. Madoffa i lekcja z kryzysu finansowego 2007–2009     191
  Rozdział    12
  Ekonomia kosztów transakcji     194
  12.1. Czym są transakcje i co wpływa na ich przebieg oraz efekty     195
  12.2. Koszty transakcji a koszty gospodarowania     196
  12.3. Koszty transakcji a specyficzność i charakter zasobów     198
  12.4. Procesy adaptacji w gospodarce a koszty transakcji     200
  12.5. Bodźce i kontraktowanie w procesach transakcji     204
  12.6. Struktury instytucjonalne transakcji – klasyfikacja i charakterystyka     208
  12.7. Integracja pionowa jako instytucjonalna forma adaptacji     209
  12.8. Struktury transakcji a stosunki zatrudnienia pracowników     210
  Uwagi końcowe     212
  Rozdział    13
  Przedsiębiorstwo jako instytucja     213
  13.1. Czym jest przedsiębiorstwo?     213
  13.2. Problem granic przedsiębiorstwa w nowej ekonomii instytucjonalnej     218
  13.3. Różnicowanie się teorii przedsiębiorstwa we współczesnej ekonomii     219
  Rozdział    14
  Państwo w ujęciu ekonomii instytucjonalnej     221
  14.1. Państwo jako instytucja i zarazem kreator instytucji formalnych     222
  14.2. Spór o koncepcję i rolę państwa w gospodarce – dwa paradygmaty     224
  14.3. Koncepcje państwa w klasycznym i nowym instytucjonalizmie     227
  14.4. Zmiana roli państwa w warunkach globalizacji     231
  14.5. Państwo a rozwój, wolność i demokracja     232
  Uwagi końcowe     235
  Podsumowanie     236
  Bibliografia     240
  Indeks osób     257
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia