Prawo cywilne

Pełna lista książek

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Paweł Blajer w swojej monografii podejmuje próbę wypełnienia luki, która istnieje w polskiej doktrynie prawa rolnego odnośnie do prawnego pojęcia rolnika. W swych rozważaniach słusznie skorzystał z metody prawnoporównawczej,... więcej
e-ISBN: 978-83-233-8686-5 Niniejsza ekspertyza została przygotowana w ramach projektu "Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych" (nr PL0465) współfinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy a realizowanego przez Instytut Prawa... więcej

Nieuczciwe praktyki rynkowe
Ocena regulacji

 
Redakcja: Ewa Nowińska, Dariusz Kasprzycki

Formaty plików: ibuk

e-ISBN: 978-83-233-8391-8 Niniejsza książka zawiera wyczerpującą analizę ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym ze szczególnym uwzględnieniem sposobu w jaki została implementowana do niej treść dyrektywy 2005 29 WE... więcej
e-ISBN: 978-83-233-8532-5 Praca poświęcona jest zagadnieniu klauzul abuzywnych we wzorcach umownych stosowanych przez organizatorów turystyki przy zawieraniu z konsumentami umów o imprezę turystyczną. Temat powyższy wynika ze... więcej

Praktyczny poradnik prawa spadkowego

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf )

”Praktyczny poradnik prawa spadkowego z wzorami pism” Mariusza Korcyla powstał z myślą o studentach prawa, administracji, ekonomii i zarządzania, a także osobach, które na co dzień nie są związane ze stosowaniem prawa. Może być... więcej
Przedstawiona problematyka tajnego współpracownika policji została ujęta nie tylko w kontekście analiz dogmatycznych dotyczących aktualnego stanu prawnego, ale także analiz historycznoprawnych oraz prawnoporównawczych. Rozważania autor... więcej
Do rąk Czytelnika oddajemy "Praktyczny komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych". Stanowi on syntetyczne ujęcie problematyki, odnoszące się do zagadnień najważniejszych z punktu widzenia autorów. W pracy można zaobserwować... więcej

Serwis podatkowy VAT, wydanie styczeń 2014 r.

Formaty plików: multiformat ( epub mobi ), ibuk

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Niedobory niezawinione nie wymagają korekty odliczonego . 2.O rozliczeniu prezentu decyduje jego wartość. 3.Organy podatkowe nie pozwalają refakturować na najemców wydatków poniesionych na media.... więcej

Serwis podatkowy VAT, wydanie lipiec 2014 r.

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Usługa gastronomiczna jest opodatkowana stawką 8%. 2.Dokument RW nie wpływa na zasady odliczania VAT od paliwa tankowanego na własnej stacji. 3.Sprzedaż starego budynku jest zwolniona z podatku.... więcej

Serwis podatkowy VAT, wydanie sierpień 2014 r.

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Podstawą opodatkowania przy sprzedaży za złotówkę jest cena brutto. 2.Świadczenie własne wykonane w ramach usługi turystyki nie może być rozliczone od marży. 3.Usługi spedycji międzynarodowej... więcej

Serwis podatkowy VAT, wydanie maj 2014 r.

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Do przyspieszonego zwrotu konieczne jest uregulowanie należności w danym okresie. 2.Pakietowa usługa konferencyjna dla podatnika z UE nie podlega VAT. 3.Obowiązek podatkowy od usługi budowlanej powstaje... więcej
E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Samorządowe jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT. 2.Sprzedaż wysyłkowa towarów poza UE podlega opodatkowaniu 0% stawką VAT. 3.Odpłatna naprawa gwarancyjna wyklucza zwolnienie z VAT od importu.... więcej

Serwis podatkowy VAT, wydanie styczeń-marzec 2014 r.

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Od 1 stycznia 2014 roku podatnicy szybciej zapłacą VAT należny. 2.Fakturą jest każdy dokument zawierające wymagane dane. 3.Brak rejestracji w charakterze podatnika VAT-UE nie wpływa na uznanie... więcej
Niniejsze opracowanie dotyczy niezbyt romantycznego aspektu małżeństwa, a mianowicie jego skutków majątkowych, które obecnie nabierają wymiaru międzynarodowego. Zmiana miejsca zamieszkania kilka czy nawet kilkanaście razy w ciągu życia... więcej
Kobieto - jaka naprawdę jesteś? W pracy przeanalizowano medialny obraz kobiety na polskich i niemieckich stronach internetowych oraz w prasie drukowanej. Oglądowi poddano teksty zarówno traktujące o kobietach, jak i adresowane do kobiet,... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: