FILTROWANIE

KATEGORIE

FORMAT

pokaż >

WYDAWNICTWO

pokaż >

CENA

pokaż >

Wydawca:

Wydawnictwo Instytut Nauk Prawnych PAN

Znaleziono: 16 pozycji

Przeglądaj:

Sortuj według:
Wyświetl:

w abonamencie

Niniejsza publikacja została przygotowana na podstawie rozprawy doktorskiej i analizuje różne aspekty związane z ingerencją prawa konkurencji Unii Europejskiej w autonomię samoregulacyjną federacji sportowych. Federacje sportowe, będąc... więcej >

247,50 zł

do koszyka

Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej jest ważnym praktycznym i politycznym wyzwaniem, przed którym stoją zarówno wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, jak i sama Unia. Znaczenie tej kwestii jest nie do przecenienia,... więcej >

79,86 zł

do koszyka

Księga jubileuszowa zawiera inspirujące teksty, dotykające ważnych zjawisk gospodarczych, społecznych i technologicznych, mających wpływ na prawo własności intelektualnej i prowokujących do nieustannego stawiania pytań o aktualność... więcej >

161,25 zł

do koszyka

Od kilku już dekad utrzymują się kontrowersje wokół wpływu obecnie dominującego modelu ochrony patentowej na postęp techniczny i rozwój gospodarczy, a także wokół jego zgodności z aksjologicznymi fundamentami współczesnych systemów... więcej >

60,00 zł

do koszyka

Monografia stanowi pierwsze obszerne opracowanie dotyczące problematyki występowania zjawiska obstrukcji w procesie karnym. W opracowaniu dokonano ogólnej charakterystyki pojęcia obstrukcji na podstawie dostępnych źródeł. Następnie autorka... więcej >

22,28 zł

do koszyka

Naruszenia wzajemnych uprawnień przysługujących dorosłym i małoletnim potencjalnie mogą mieć i często mają różnego rodzaju krótko- i długoterminowe skutkiw sferze psychiki, zdrowia, sytuacji prawnej, ekonomicznej czy wychowawczej... więcej >

205,26 zł

do koszyka

Kwalifikacja prawna umowy faktoringu. Studium prawnoporównawczeNakładem Wydawnictwa INP PAN ukazała się monografia dr Roberta Siwika pt. Kwalifikacja prawna umowy faktoringu. Studium prawnoporównawcze. Monografia stanowi zaktualizowaną wersję... więcej >

50,90 zł

do koszyka

Akty prawa miejscowego – aktualne problemy w świetle doktryny i orzecznictwaNakładem Wydawnictwa INP PAN ukazała się monografia Sylwestra Szczepaniaka pt. Akty prawa miejscowego – aktualne problemy w świetle doktryny i orzecznictwa.... więcej >

10,10 zł

do koszyka

Nakładem Wydawnictwa INP PAN ukazała się monografia dr Dominika Sybilskiego pt. Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Publikacja wydana w serii Rozprawy... więcej >

161,77 zł

do koszyka

Kilka lat temu, zarówno na forum ONZ, Unii Europejskiej, jak i Rady Europy, zagadnie- nie rozwoju Sztucznej Inteligencji było przedmiotem dokumentów programowych, analiz oraz projektów regulacji, jednak stosunkowo niewiele było źródeł prawa,... więcej >

55,70 zł

do koszyka

Zasady obrotu nieruchomościami rolnymi wpływają na funkcjonowanie całego sektora rolnego. Nieruchomości rolne stanowią bowiem podstawę prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie oraz wszechstronnego, nie tylko ekonomicznego, rozwoju... więcej >

30,70 zł

do koszyka

Uregulowania prawne dotyczące zarówno pieczy zastępczej, kontaktów z dzieckiem oraz przysposobienia, mają na celu ochronę dobra dziecka, w tym zwłaszcza jego świata emocji i ładu potrzebnego dla harmonijnego przeżywania dzieciństwa.... więcej >

Znaleziono: 16 pozycji

Przeglądaj:

Sortuj według:
Wyświetl: