Prawo gospodarcze i handlowe

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Opracowanie przedstawia problematykę dotyczącą przekształcenia spółek handlowych oraz wpływu wybranych uwarunkowań ekonomicznych i prawnych na proces przekształcenia. Ze względu na zasadę kontynuacji istniejących już na rynku... więcej
Restrukturyzacja przedsiębiorstw jest zjawiskiem występującym dość często w praktyce gospodarczej. Jej rozpoznanie teoretycznoprawne i ekonomiczne, choć znaczne, nie jest pełne. W głównej części rozważania prawne w tym zakresie... więcej
Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2014 r. Książka omawia zagadnienia związane z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi przez podatników w prowadzonej działalności gospodarczej. Przedstawiono w niej tematy w oparciu o przepisy podatkowe... więcej
Książka - w formie przewodnika - adresowana jest do osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek. W sposób przystępny, praktyczny i kompleksowy wskazuje: jaką formę prawną wybrać, jakie płacić podatki,... więcej
Poradnik „Turystyka” adresowany jest do właścicieli biur podróży oraz innych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług turystycznych i powstała w celu rozwiązania wątpliwości rodzących się na tle... więcej
Niniejsza publikacja powstała z myślą zarówno o przedsiębiorcach już prowadzących działalność gospodarczą jak również dopiero rozpoczynających swoją działalność. W sposób kompleksowy omawia obowiązki przedsiębiorców... więcej
Publikacja adresowana jest do podmiotów prowadzących działalaność gospodarczą w zakresie usług transportowych i powstała wcelu rozwiązania wątpliwości dotyczących, rodzących się na tle opodatkowania tej działalności. Autorka... więcej
W poradniku w sposób jasny i przejrzysty opisane zostały sytuacje i warunki na jakich można wybrać ryczałt ewidencjonowany oraz wskazano kto nie może skorzystać z tej formy opodatkowania. Pozycja ta pozwala również na podjęcie... więcej
Książka przybliża podstawowe zagadnienia związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług (VAT). Poradnik jest wprowadzeniem w podstawowe definicje i pojęcia, które występują w podatku VAT - co ułatwia posługiwanie się ustawą... więcej
E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH. Roszczenie o wynagrodzenie członka rady nadzorczej przedawnia się z upływem 3 lat. 2.ZASADY UCZCIWEJ KONKURENCJI. Porównywanie cen w reklamie jest dopuszczalne,... więcej
E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.OBOWIĄZKI PODATKOWE PRZY WYPŁACIE DYWIDENDY. Obowiązki przy wypłacie dywidendy spoczywają na spółce oraz na poszczególnych członkach zarządu. 2.STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH OPŁACANYCH PRZEZ FIRMY.... więcej
E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.FIRMA MOŻE BYĆ UKARANA GRZYWNĄ PRZEZ PIP. Obowiązki z zakresu bhp oraz wypłaty należnego wynagrodzenia nakładane decyzją PIP podlegają egzekucji. 2.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEOPŁACONE SKŁADKI ZUS.... więcej
E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.PRZESŁANKA NEGATYWNA ODPOWIEDZIALNOŚCI. Członek zarządu ma obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli wiedział o negatywnej sytuacji finansowej spółki. 2.TERMIN ZGŁOSZENIA... więcej
E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.PŁATNOŚCI Z UŻYCIEM TELEFONU KOMÓRKOWEGO. Podobnie jak przy wykorzystaniu karty kredytowej, tak samo przy płatnościach mobilnych nie jest dopuszczalna opłata dodatkowa. 2.MOŻNA ODLICZYĆ CAŁY VAT... więcej
E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU PRZESTĘPSTWA. W razie powzięcia podejrzenia o popełnieniu przestępstwa w firmie należy złożyć zawiadomienie do prokuratury. 2.WNIOSEK O ŚCIĄGANIE SPRAWCY PRZESTĘPSTWA.... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: