Prawo ochrony środowiska

Pełna lista książek

  • Sortuj:
  • Pokazuj:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Redakcja: Anna Kolasa

Formaty plików: pdfibuk

Po zakończonym postępowaniu przetargowym na odbiór odpadów komunalnych trzeba zawrzeć z wybranym podmiotem umowę. Bardzo ważne jest odpowiednie doprecyzowanie zapisów, zwłaszcza dla właścicieli nieruchomości. Istnieje bowiem spore... więcej

Łowiectwo. Aspekt humanitarno-prawny

Redakcja: Anna Dolska

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

Współczesne łowiectwo budzi coraz więcej kontrowersji. W ostatnich latach na krajowym rynku wydawniczym pojawiło się kilka pozycji o zróżnicowanym charakterze literackim ale jednoznacznie antymyśliwskim wydźwięku. Farba znaczy krew... więcej
Celem niniejszego opracowania było przeprowadzenie kompleksowej analizy dokumentów międzynarodowych dotyczących problemu zmian klimatycznych, zawartych w nich rozwiązań w zakresie celów i metod łagodzenia już zachodzących oraz... więcej

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Redakcja: Katarzyna Jacukowicz

Formaty plików: pdfibuk

Nie ma znaczenia, czy posiadasz dużą firmę wykonawczą, emitującą w wyniku swej działalności gazy, odprowadzającą ścieki do wód lub do ziemi i w której powstają odpady, czy też masz w firmie „tylko” flotę samochodową. I tak... więcej

Prawo wodne po zmianach

Formaty plików: pdfibuk

Planowana jest zmiana ustawy prawo wodne Zmiany dotyczą restrukturyzacji administracji rządowej, nadania kompetencji nowo powołanym organom oraz przypisania części zadań dotyczących gospodarki wodnej do obszaru jednostek samorządu... więcej
Rewolucja śmieciowa już weszła w życie! Od 1 lipca nastąpiła rewolucyjna zmiana, nazywana także zmianą systemową i końcowym etapem transformacji. Rewolucja ta trwa już jakiś czas i wydawałaby się, że wszystko powinno już być... więcej

Budowa biogazowni aspekty finansowe i praktyczne

Redakcja: Katarzyna Jacukowicz

Formaty plików: pdfibuk

W Polsce jest jeszcze stosunkowo niewiele obiektów korzystających z odnawialnych źródeł energii (OZE), dlatego warto zainteresować się takim typem działalności. W tej publikacji omówione zostały wszystkie kwestie ekonomiczne i... więcej

Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Redakcja: Katarzyna Jacukowicz

Formaty plików: pdfibuk

Projekt założeń projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) jest już gotowy. Przepisy dotyczące ZSEE wymagały nie nowelizacji, ale opracowania zupełnie nowej ustawy. Wkrótce czekają nas więc poważne... więcej

Ochrona środowiska w praktyce, wydanie styczeń-luty 2015 r.

Formaty plików: multiformat ( epub pdf mobi ), ibuk

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: Nowości 1.Kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dokumentacja, opłaty, kary 2.Dla niektórych odpadów nie trzeba prowadzić ewidencji 3.Komunalne osady ściekowe może... więcej
E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: Nowości 1.Zmienią się zasady wyliczania opłaty rejestracyjnej niezbędnej do uzyskania pozwolenia zintegrowanego 2.W 2015 roku zapłacimy więcej za korzystanie ze środowiska 3.Będą nowe wymagania dla... więcej

Odpady, wydanie grudzień 2014 r.

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: Nowości 1.Wzrosną opłaty za składowanie odpadów na wysypiskach 2.Dodatkowy rok na uzyskanie nowych zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów 3.Obowiązkowe odblaski na śmieciarkach 4.Zmiany w... więcej

Odpady, wydanie styczeń 2015 r.

Formaty plików: multiformat ( mobi pdf epub ), ibuk

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: Nowości 1.Nie będzie opłaty recyklingowej za pojazdy sprowadzane do Polski 2.Gminy same wyegzekwują zaległą opłatę śmieciową 3.Nowy sposób wyliczania opłat na kampanie edukacyjne dla... więcej

Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki

FREL, 2014
 
Redakcja: Bogusław Sawicki, Marian Harasimiuk

Formaty plików: pdf

Jak korzystać z obszarów chronionych i jednocześnie zachować je nienaruszone? Celem niniejszej monografii jest promocja nowych form zarządzania środowiskiem na obszarach chronionych i organizacji turystyki w cennych przyrodniczo regionach,... więcej

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

 
Redakcja: Barbara Mikołajczyk

Formaty plików: pdfibuk

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i... więcej

Sądowe stosowanie prawa

 
Redakcja: Bogdan Dolnicki

Formaty plików: pdfibuk

Wydawnictwo stanowi zbiór referatów będących efektem I Warsztatów Doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, które odbyły się w dniu 6 lipca 2013 r. a nosiły tytuł „Sądowe stosowanie prawa”. Zawiera... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: