Prawo ochrony środowiska

Pełna lista książek

  • Sortuj:
  • Pokazuj:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Redakcja: Anna Kolasa

Formaty plików: pdfibuk

Po zakończonym postępowaniu przetargowym na odbiór odpadów komunalnych trzeba zawrzeć z wybranym podmiotem umowę. Bardzo ważne jest odpowiednie doprecyzowanie zapisów, zwłaszcza dla właścicieli nieruchomości. Istnieje bowiem spore... więcej

Łowiectwo. Aspekt humanitarno-prawny

Redakcja: Anna Dolska

Formaty plików: multiformat ( mobi epub pdf ), ibuk

Współczesne łowiectwo budzi coraz więcej kontrowersji. W ostatnich latach na krajowym rynku wydawniczym pojawiło się kilka pozycji o zróżnicowanym charakterze literackim ale jednoznacznie antymyśliwskim wydźwięku. Farba znaczy krew... więcej
Celem niniejszego opracowania było przeprowadzenie kompleksowej analizy dokumentów międzynarodowych dotyczących problemu zmian klimatycznych, zawartych w nich rozwiązań w zakresie celów i metod łagodzenia już zachodzących oraz... więcej

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Redakcja: Katarzyna Jacukowicz

Formaty plików: pdfibuk

Nie ma znaczenia, czy posiadasz dużą firmę wykonawczą, emitującą w wyniku swej działalności gazy, odprowadzającą ścieki do wód lub do ziemi i w której powstają odpady, czy też masz w firmie „tylko” flotę samochodową. I tak... więcej

Prawo wodne po zmianach

Formaty plików: pdfibuk

Planowana jest zmiana ustawy prawo wodne Zmiany dotyczą restrukturyzacji administracji rządowej, nadania kompetencji nowo powołanym organom oraz przypisania części zadań dotyczących gospodarki wodnej do obszaru jednostek samorządu... więcej
Rewolucja śmieciowa już weszła w życie! Od 1 lipca nastąpiła rewolucyjna zmiana, nazywana także zmianą systemową i końcowym etapem transformacji. Rewolucja ta trwa już jakiś czas i wydawałaby się, że wszystko powinno już być... więcej

Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki

FREL, 2014
 
Redakcja: Bogusław Sawicki, Marian Harasimiuk

Formaty plików: pdf

Jak korzystać z obszarów chronionych i jednocześnie zachować je nienaruszone? Celem niniejszej monografii jest promocja nowych form zarządzania środowiskiem na obszarach chronionych i organizacji turystyki w cennych przyrodniczo regionach,... więcej

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

 
Redakcja: Barbara Mikołajczyk

Formaty plików: pdfibuk

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i... więcej

Sądowe stosowanie prawa

 
Redakcja: Bogdan Dolnicki

Formaty plików: pdfibuk

Wydawnictwo stanowi zbiór referatów będących efektem I Warsztatów Doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, które odbyły się w dniu 6 lipca 2013 r. a nosiły tytuł „Sądowe stosowanie prawa”. Zawiera... więcej
W pracy poruszono problematykę pozyskiwania oraz wykorzystania na cele energetyczne biomasy stałej i biogazu z materii pochodzenia rolniczego w świetle obowiązujących (jak projektowanych) krajowych i unijnych regulacji prawnych. Opracowanie... więcej

Ochrona środowiska w praktyce, wydanie październik 2014 r.

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Będzie łatwiej wprowadzać baterie i akumulatory – nowelizacja ustawy o bateriach i akumulatorach przyjęta przez Sejm 2.W Prawie wodnym nadal bez rewolucji – kolejna nowelizacja ustawy 3.Nie wolno... więcej
Celem niniejszej monografii jest jest przede wszystkim wskazanie podstaw dla dokonania oceny stanu funkcjonowania zasad prawa ochrony środowiska w systemie prawa ochrony środowiska. Książka ta może być użyteczna dla wszystkich, którzy... więcej

Odpady, wydanie kwiecień 2015 r.

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: Aktualności 1.Pieniądze na odpady tylko dla inwestycji ujętych w wojewódzkich planach inwestycyjnych 2.Więcej elektroodpadów trafi do odzysku 3.Organizacje samorządu gospodarczego będą składały... więcej

Swoiste źródła prawa

 
Redakcja: Bogdan Dolnicki

Formaty plików: pdfibuk

Opracowanie Swoiste źródła prawa zawiera zbiór referatów będących efektem II Warsztatów Doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, które odbyły się 2 lipca 2014 roku. Podjęto na nich bardzo... więcej

Odpady, wydanie wrzesień 2015 r.

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: Aktualności 1.Od nowego roku ruszą pierwsze audyty w branży opakowaniowej 2.Ponad 200 mln zł wsparcia na walkę z odpadami 3.Już można poddać odzyskowi niektóre odpady medyczne 4.Nowa deklaracja... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: