Odkrywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych

Odkrywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych

1 opinia

Format:

ibuk

Książka Jakuba Niedbalskiego to wartościowa publikacja z zakresu metodyki badań jakościowych, napisana przez kompetentnego Autora zarówno w zakresie wiedzy o metodologiach jakościowych, jak i umiejętności korzystania z technologii informacyjnych, poświęcona prezentacji i upowszechnieniu wybranych bezpłatnych programów komputerowych służących wspomaganiu analizy danych jakościowych. Czytelnik tej książki – aktualny bądź potencjalny badacz jakościowy – z pewnością będzie mógł po jej przeczytaniu wzmocnić swoje kompetencje w tym zakresie, a tym samym wdrożyć lub szerzej zastosować nowoczesne technologie w swojej pracy naukowo-badawczej.


Rok wydania2013
Liczba stron310
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-881-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     11
  
  1. Audacity – program do edycji i obróbki dźwięku     17
  
  1.1. Uwagi wstępne     17
  1.2. Wygląd okna programu     18
  1.3. Pasek menu     19
  1.4. Paski narzędzi     32
  1.4.1. Pasek narzędzi urządzenia     32
  1.4.2. Pasek narzędzi edycji     33
  1.4.3. Pasek narzędzi pomiarów     34
  1.4.4. Pasek narzędzi miksera     35
  1.4.5. Pasek narzędzi zaznaczenia     35
  1.4.6. Pasek narzędzi edycji ścieżki dźwiękowej     36
  1.4.7. Pasek narzędzi transkrypcji     37
  1.4.8. Pasek narzędzi transportu     38
  1.5. Oś czasu i ścieżka dźwiękowa     39
  1.6. Ustawienia i konfiguracje     40
  1.7. Rozpoczynanie pracy     42
  1.7.1. Tworzenie i zapisywanie nowego projektu     42
  1.7.2. Metadane – opisywanie wywiadu     43
  1.7.3. Importowanie danych audio     44
  1.7.4. Eksportowanie danych audio     45
  1.7.5. Pisanie, importowanie i eksportowanie etykiet     46
  1.7.6. Wklejanie, wycinanie, przycinanie i przenoszenie fragmentów ścieżki dźwiękowej     53
  1.8. Transkrypcja danych audio za pomocą programu Audacity     55
  1.9. Inne przydatne funkcje w procesie transkrypcji     58
  1.10. Skróty klawiaturowe     62
  1.11. Uwagi końcowe     62
  
  2. OpenCode – oprogramowanie wspomagające proces przeszukiwania i kodowania danych tekstowych     65
  
  2.1. Uwagi wstępne     65
  2.2. Wygląd okna programu     66
  2.3. Tworzenie projektu     67
  2.4. Importowanie danych     67
  2.5. Analiza zaimportowanych materiałów tekstowych     68
  2.5.1. Kodowanie danych     68
  2.5.2. Przeglądanie listy kodów     71
  2.5.3. Przeszukiwanie kodów     72
  2.5.4. Tworzenie kategorii     73
  2.5.5. Przeszukiwanie kategorii     75
  2.5.6. Tworzenie memo     76
  2.6. Wyszukiwanie danych w tekście     77
  2.7. Funkcje przeglądania, eksportowania i drukowania danych     78
  2.8. Uwagi końcowe     80
  
  3. Weft QDA – program z rozbudowaną funkcją przeszukiwania danych i możliwością tworzenia struktury kategorii     83
  
  3.1. Uwagi wstępne     83
  3.2. Znaczenie i zakres stosowanych pojęć     84
  3.3. Wygląd okna programu     84
  3.4. Tworzenie projektu     85
  3.5. Importowanie danych     87
  3.6. Edycja zaimportowanego dokumentu     88
  3.7. Analiza danych     90
  3.7.1. Tworzenie nowej kategorii     91
  3.7.2. Kodowanie danych     93
  3.7.3. Przeglądanie danych     93
  3.8. Funkcje edycji i porządkowania danych     95
  3.9. Przeszukiwanie danych     97
  3.10. Eksportowanie i przenoszenie danych     102
  3.11. Uwagi końcowe     102
  
  4. CmapTools – oprogramowanie do tworzenia map pojęciowych i prezentowania danych za pomocą graficznego rekonstruowania analizowanych procesów     105
  
  4.1. Uwagi wstępne     105
  4.2. Wygląd okna „Widoku” programu     106
  4.3. Tworzenie modeli map pojęciowych     109
  4.4. Organizowanie danych     121
  4.4.1. Grupowanie oraz łączenie kategorii (elementów modelu)     121
  4.4.2. Tworzenie powiązań pomiędzy różnymi modelami     127
  4.5. Dodawanie adnotacji oraz dodatkowych informacji do elementów modelu     128
  4.6. Modyfikowanie elementów projektowanego modelu     130
  4.6.1. Reorganizacja i styl linii łączących elementy modelu     130
  4.6.2. Modyfikacje elementów projektowanego modelu     135
  4.6.3. Modyfikacje czcionki nazw w projekcie modelu     138
  4.6.4. Modyfikowanie tła modelu     140
  4.6.5. Tworzenie stylów niestandardowych     146
  4.6.6. Tworzenie autoukładu modeli     148
  4.7. Narzędzia przeszukiwania, nawigowania i porównywania danych     149
  4.7.1. Opcje przeszukiwania     149
  4.7.2. Widok listy modelu     150
  4.7.3. Porównywanie dwóch modeli map     153
  4.8. Eksportowanie danych     155
  4.8.1. Eksport modelu jako obrazu     155
  4.8.2. Eksport modeli map pojęciowych jako strony sieci Web     156
  4.8.3. Przesyłanie modelu przez pocztę e-mail     157
  4.9. Narzędzia multimedialne     158
  4.9.1. Funkcja nagrywania     158
  4.9.2. Tworzenie prezentacji     159
  4.10. Wspomaganie pracy konceptualnej – współpraca, dyskusja, sugestie i porady     162
  4.10.1. Współpraca synchroniczna     162
  4.10.2. Nadawanie uprawnień dostępu innym użytkownikom     163
  4.10.3. Udostępnienie skopiowanych folderów i ich zawartości     167
  4.10.4. Sugestie i porady     169
  4.10.5. Tematy dyskusji     170
  4.10.6. „Zupa wiedzy”     174
  4.11. Inne funkcje programu     177
  4.11.1. Drukowanie     177
  4.11.2. Zmiana języka     177
  4.11.3. Sprawdzanie poprawności językowej     178
  4.11.4. Weryfikacja i naprawa linków     178
  4.12. Uwagi końcowe     180
  
  5. EZ-Text – program wspomagający analizę częściowo ustrukturyzowanych danych jakościowych     183
  5.1. Uwagi wstępne     183
  5.2. Wygląd i specyfika programu     184
  5.3. Opis głównego okna programu i poszczególnych jego funkcji     190
  5.4. Tworzenie bazy i formularza danych     190
  5.4.1. Tworzenie bazy danych     191
  5.4.2. Tworzenie formularza     192
  5.5. Wprowadzanie danych do programu     199
  5.6. Wprowadzanie treści odpowiedzi na pytania – funkcja importowania tekstu     203
  5.7. Kodowanie danych     206
  5.8. Zarządzanie bazą kodów     210
  5.8.1. Generowanie raportów     210
  5.8.2. Edycja bazy danych     210
  5.8.3. Eksportowanie i importowanie codebooka     213
  5.9. Opcje przeszukiwania     216
  5.10. Funkcje pomocnicze     219
  5.10.1. Agent drukowania raportów     220
  5.10.2. Tworzenie plików tekstowych ASCII i numerycznych macierzy przy pomocy agenta eksportowania danych     222
  5.10.3. Scalanie plików zawierających bazy danych     225
  5.10.4. Kopiowanie podzbiorów danych do nowej bazy     226
  5.10.5. Agent sprawdzania poprawności pisowni     228
  5.11. Agent testowania poprawności analizy danych (moduł sprawdzania wiarygodności kodowania)     230
  5.12. Podgląd i drukowanie raportu wiarygodności     237
  5.13. Uwagi końcowe     239
  
  6. TranscriberAG – oprogramowanie do segmentowania, kodowania i transkrypcji danych     241
  
  6.1. Uwagi wstępne     241
  6.2. Wygląd okna głównego     242
  6.2.1. Pasek menu     243
  6.2.2. Pasek narzędzi     250
  6.2.3. Menu eksplorera     252
  6.3. Rozpoczynanie pracy w programie     256
  6.3.1. Tworzenie nowego pliku transkrypcji („adnotacji”)     257
  6.3.2. Zapisywanie bieżącego pliku     258
  6.3.3. Otwarcie istniejącego pliku     259
  6.3.4. Eksport pliku do innego formatu     260
  6.3.5. Automatyczne tworzenie i przywracanie kopii zapasowych     260
  6.3.6. Zsynchronizowane przeglądanie plików tekstowych i materiałów audio     261
  6.3.7. Obsługa plików stereofonicznych (dwukanałowych)     262
  6.4. Praca nad tekstem – podstawowe funkcje     263
  6.4.1. Dodawanie tekstu i jego porządkowanie     264
  6.4.2. Segmenty     266
  6.4.3. Dodawanie pośrednich znaczników czasu w segmencie     266
  6.4.4. Sekwencja     267
  6.4.5. Dodawanie nowej sekwencji     268
  6.4.6. Sekcje     269
  6.4.7. Dodawanie nowego elementu tła     269
  6.5. Praca nad tekstem – dodatkowe znaczniki     271
  6.6. Zarządzanie podstawowymi opcjami pracy z tekstem i dodatkowymi znacznikami     272
  6.6.1. Podstawowe menu kontekstowe     272
  6.6.2. Menu kontekstowe segmentu     272
  6.6.3. Menu kontekstowe sekwencji     273
  6.6.4. Menu kontekstowe zdarzeń     274
  6.6.5. Menu kontekstowe nazw i atrybutów     275
  6.6.6. Właściwości sekcji     276
  6.6.7. Właściwości sekwencji     277
  6.6.8. Właściwości dźwięków tła     277
  6.6.9. Właściwości zdarzeń     277
  6.6.10. Właściwości nazw oznaczeń     277
  6.7. Podział tekstu transkrypcji na segmenty, sekwencje i sekcje a ich wizualna reprezentacja     277
  6.8. Opcje audio     279
  6.8.1. Pasek narzędzi obsługi plików audio     280
  6.8.2. Ścieżka dźwiękowa     281
  6.8.3. Boczne menu edycji pliku audio     285
  6.9. Materiały wideo     285
  6.10. Listy rozmówców     286
  6.11. Pozostałe funkcje programu     289
  6.11.1. Opcje ustawień językowych     289
  6.11.2. Opcje przeszukiwania i zastępowania     290
  6.11.3. Schowek i jego edycja     292
  6.11.4. Sprawdzanie pisowni     293
  6.12. Konfiguracja programu     294
  6.12.1. Konfiguracja właściwości transkrypcji     295
  6.12.2. Konfiguracja edytora tekstu     296
  6.12.3. Konfiguracja audio     297
  6.12.4. Konfiguracja materiałów wideo     297
  6.12.5. Konfiguracja ustawień rozmówców     298
  6.12.6. Konfiguracja ustawień wyglądu okna i czcionki     298
  6.13. Uwagi końcowe     299
  
  Zakończenie     301
  
  Bibliografia     305
  Summary     309
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia