Odkrywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych

Odkrywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych

1 opinia

Format:

ibuk

Książka Jakuba Niedbalskiego to wartościowa publikacja z zakresu metodyki badań jakościowych, napisana przez kompetentnego Autora zarówno w zakresie wiedzy o metodologiach jakościowych, jak i umiejętności korzystania z technologii informacyjnych, poświęcona prezentacji i upowszechnieniu wybranych bezpłatnych programów komputerowych służących wspomaganiu analizy danych jakościowych. Czytelnik tej książki – aktualny bądź potencjalny badacz jakościowy – z pewnością będzie mógł po jej przeczytaniu wzmocnić swoje kompetencje w tym zakresie, a tym samym wdrożyć lub szerzej zastosować nowoczesne technologie w swojej pracy naukowo-badawczej.


Liczba stron310
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-881-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    11
  1. Audacity – program do edycji i obróbki dźwięku    17
  1.1. Uwagi wstępne    17
  1.2. Wygląd okna programu    18
  1.3. Pasek menu    19
  1.4. Paski narzędzi    32
  1.4.1. Pasek narzędzi urządzenia    32
  1.4.2. Pasek narzędzi edycji    33
  1.4.3. Pasek narzędzi pomiarów    34
  1.4.4. Pasek narzędzi miksera    35
  1.4.5. Pasek narzędzi zaznaczenia    35
  1.4.6. Pasek narzędzi edycji ścieżki dźwiękowej    36
  1.4.7. Pasek narzędzi transkrypcji    37
  1.4.8. Pasek narzędzi transportu    38
  1.5. Oś czasu i ścieżka dźwiękowa    39
  1.6. Ustawienia i konfiguracje    40
  1.7. Rozpoczynanie pracy    42
  1.7.1. Tworzenie i zapisywanie nowego projektu    42
  1.7.2. Metadane – opisywanie wywiadu    43
  1.7.3. Importowanie danych audio    44
  1.7.4. Eksportowanie danych audio    45
  1.7.5. Pisanie, importowanie i eksportowanie etykiet    46
  1.7.6. Wklejanie, wycinanie, przycinanie i przenoszenie fragmentów ścieżki dźwiękowej    53
  1.8. Transkrypcja danych audio za pomocą programu Audacity    55
  1.9. Inne przydatne funkcje w procesie transkrypcji    58
  1.10. Skróty klawiaturowe    62
  1.11. Uwagi końcowe    62
  2. OpenCode – oprogramowanie wspomagające proces przeszukiwania i kodowania danych tekstowych    65
  2.1. Uwagi wstępne    65
  2.2. Wygląd okna programu    66
  2.3. Tworzenie projektu    67
  2.4. Importowanie danych    67
  2.5. Analiza zaimportowanych materiałów tekstowych    68
  2.5.1. Kodowanie danych    68
  2.5.2. Przeglądanie listy kodów    71
  2.5.3. Przeszukiwanie kodów    72
  2.5.4. Tworzenie kategorii    73
  2.5.5. Przeszukiwanie kategorii    75
  2.5.6. Tworzenie memo    76
  2.6. Wyszukiwanie danych w tekście    77
  2.7. Funkcje przeglądania, eksportowania i drukowania danych    78
  2.8. Uwagi końcowe    80
  3. Weft QDA – program z rozbudowaną funkcją przeszukiwania danych i możliwością tworzenia struktury kategorii    83
  3.1. Uwagi wstępne    83
  3.2. Znaczenie i zakres stosowanych pojęć    84
  3.3. Wygląd okna programu    84
  3.4. Tworzenie projektu    85
  3.5. Importowanie danych    87
  3.6. Edycja zaimportowanego dokumentu    88
  3.7. Analiza danych    90
  3.7.1. Tworzenie nowej kategorii    91
  3.7.2. Kodowanie danych    93
  3.7.3. Przeglądanie danych    93
  3.8. Funkcje edycji i porządkowania danych    95
  3.9. Przeszukiwanie danych    97
  3.10. Eksportowanie i przenoszenie danych    102
  3.11. Uwagi końcowe    102
  4. CmapTools – oprogramowanie do tworzenia map pojęciowych i prezentowania danych za pomocą graficznego rekonstruowania analizowanych procesów    105
  4.1. Uwagi wstępne    105
  4.2. Wygląd okna „Widoku” programu    106
  4.3. Tworzenie modeli map pojęciowych    109
  4.4. Organizowanie danych    121
  4.4.1. Grupowanie oraz łączenie kategorii (elementów modelu)    121
  4.4.2. Tworzenie powiązań pomiędzy różnymi modelami    127
  4.5. Dodawanie adnotacji oraz dodatkowych informacji do elementów modelu    128
  4.6. Modyfikowanie elementów projektowanego modelu    130
  4.6.1. Reorganizacja i styl linii łączących elementy modelu    130
  4.6.2. Modyfikacje elementów projektowanego modelu    135
  4.6.3. Modyfikacje czcionki nazw w projekcie modelu    138
  4.6.4. Modyfikowanie tła modelu    140
  4.6.5. Tworzenie stylów niestandardowych    146
  4.6.6. Tworzenie autoukładu modeli    148
  4.7. Narzędzia przeszukiwania, nawigowania i porównywania danych    149
  4.7.1. Opcje przeszukiwania    149
  4.7.2. Widok listy modelu    150
  4.7.3. Porównywanie dwóch modeli map    153
  4.8. Eksportowanie danych    155
  4.8.1. Eksport modelu jako obrazu    155
  4.8.2. Eksport modeli map pojęciowych jako strony sieci Web    156
  4.8.3. Przesyłanie modelu przez pocztę e-mail    157
  4.9. Narzędzia multimedialne    158
  4.9.1. Funkcja nagrywania    158
  4.9.2. Tworzenie prezentacji    159
  4.10. Wspomaganie pracy konceptualnej – współpraca, dyskusja, sugestie i porady    162
  4.10.1. Współpraca synchroniczna    162
  4.10.2. Nadawanie uprawnień dostępu innym użytkownikom    163
  4.10.3. Udostępnienie skopiowanych folderów i ich zawartości    167
  4.10.4. Sugestie i porady    169
  4.10.5. Tematy dyskusji    170
  4.10.6. „Zupa wiedzy”    174
  4.11. Inne funkcje programu    177
  4.11.1. Drukowanie    177
  4.11.2. Zmiana języka    177
  4.11.3. Sprawdzanie poprawności językowej    178
  4.11.4. Weryfikacja i naprawa linków    178
  4.12. Uwagi końcowe    180
  5. EZ-Text – program wspomagający analizę częściowo ustrukturyzowanych danych jakościowych    183
  5.1. Uwagi wstępne    183
  5.2. Wygląd i specyfika programu    184
  5.3. Opis głównego okna programu i poszczególnych jego funkcji    190
  5.4. Tworzenie bazy i formularza danych    190
  5.4.1. Tworzenie bazy danych    191
  5.4.2. Tworzenie formularza    192
  5.5. Wprowadzanie danych do programu    199
  5.6. Wprowadzanie treści odpowiedzi na pytania – funkcja importowania tekstu    203
  5.7. Kodowanie danych    206
  5.8. Zarządzanie bazą kodów    210
  5.8.1. Generowanie raportów    210
  5.8.2. Edycja bazy danych    210
  5.8.3. Eksportowanie i importowanie codebooka    213
  5.9. Opcje przeszukiwania    216
  5.10. Funkcje pomocnicze    219
  5.10.1. Agent drukowania raportów    220
  5.10.2. Tworzenie plików tekstowych ASCII i numerycznych macierzy przy pomocy agenta eksportowania danych    222
  5.10.3. Scalanie plików zawierających bazy danych    225
  5.10.4. Kopiowanie podzbiorów danych do nowej bazy    226
  5.10.5. Agent sprawdzania poprawności pisowni    228
  5.11. Agent testowania poprawności analizy danych (moduł sprawdzania wiarygodności kodowania)    230
  5.12. Podgląd i drukowanie raportu wiarygodności    237
  5.13. Uwagi końcowe    239
  6. TranscriberAG – oprogramowanie do segmentowania, kodowania i transkrypcji danych    241
  6.1. Uwagi wstępne    241
  6.2. Wygląd okna głównego    242
  6.2.1. Pasek menu    243
  6.2.2. Pasek narzędzi    250
  6.2.3. Menu eksplorera    252
  6.3. Rozpoczynanie pracy w programie    256
  6.3.1. Tworzenie nowego pliku transkrypcji („adnotacji”)    257
  6.3.2. Zapisywanie bieżącego pliku    258
  6.3.3. Otwarcie istniejącego pliku    259
  6.3.4. Eksport pliku do innego formatu    260
  6.3.5. Automatyczne tworzenie i przywracanie kopii zapasowych    260
  6.3.6. Zsynchronizowane przeglądanie plików tekstowych i materiałów audio    261
  6.3.7. Obsługa plików stereofonicznych (dwukanałowych)    262
  6.4. Praca nad tekstem – podstawowe funkcje    263
  6.4.1. Dodawanie tekstu i jego porządkowanie    264
  6.4.2. Segmenty    266
  6.4.3. Dodawanie pośrednich znaczników czasu w segmencie    266
  6.4.4. Sekwencja    267
  6.4.5. Dodawanie nowej sekwencji    268
  6.4.6. Sekcje    269
  6.4.7. Dodawanie nowego elementu tła    269
  6.5. Praca nad tekstem – dodatkowe znaczniki    271
  6.6. Zarządzanie podstawowymi opcjami pracy z tekstem i dodatkowymi znacznikami    272
  6.6.1. Podstawowe menu kontekstowe    272
  6.6.2. Menu kontekstowe segmentu    272
  6.6.3. Menu kontekstowe sekwencji    273
  6.6.4. Menu kontekstowe zdarzeń    274
  6.6.5. Menu kontekstowe nazw i atrybutów    275
  6.6.6. Właściwości sekcji    276
  6.6.7. Właściwości sekwencji    277
  6.6.8. Właściwości dźwięków tła    277
  6.6.9. Właściwości zdarzeń    277
  6.6.10. Właściwości nazw oznaczeń    277
  6.7. Podział tekstu transkrypcji na segmenty, sekwencje i sekcje a ich wizualna reprezentacja    277
  6.8. Opcje audio    279
  6.8.1. Pasek narzędzi obsługi plików audio    280
  6.8.2. Ścieżka dźwiękowa    281
  6.8.3. Boczne menu edycji pliku audio    285
  6.9. Materiały wideo    285
  6.10. Listy rozmówców    286
  6.11. Pozostałe funkcje programu    289
  6.11.1. Opcje ustawień językowych    289
  6.11.2. Opcje przeszukiwania i zastępowania    290
  6.11.3. Schowek i jego edycja    292
  6.11.4. Sprawdzanie pisowni    293
  6.12. Konfiguracja programu    294
  6.12.1. Konfiguracja właściwości transkrypcji    295
  6.12.2. Konfiguracja edytora tekstu    296
  6.12.3. Konfiguracja audio    297
  6.12.4. Konfiguracja materiałów wideo    297
  6.12.5. Konfiguracja ustawień rozmówców    298
  6.12.6. Konfiguracja ustawień wyglądu okna i czcionki    298
  6.13. Uwagi końcowe    299
  Zakończenie    301
  Bibliografia    305
  Summary    309
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia