Zastosowanie oprogramowania komputerowego w prowadzeniu badań jakościowych

Wybrane funkcje NVivo

1 opinia

Format:

ibuk

W książce przedstawiono sześć niezwykle przydatnych funkcji NVivo, które stanowią przykład rozwoju i ewaluowania oprogramowania. Przy wyborze kierowano się walorami użytkowymi, związanymi m.in. ze specyfiką pracy badaczy jakościowych oraz kierunkami rozwoju współcześnie realizowanych studiów. Wszystkie opisane w publikacji narzędzia cechuje nie tylko szerokie spektrum zastosowań, ale także wysoce uniwersalny charakter. Z tego względu możliwości NVivo powinni docenić zarówno przedstawiciele różnych środowisk naukowych, jak i praktycy, którzy poszukują wyspecjalizowanego narzędzia wspomagającego proces analizy danych jakościowych.


Liczba stron148
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8220-125-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  1. Internet jako źródło danych     13
  1.1. Instalacja NCapture     13
  1.2. Przechwytywanie danych za pomocą NCapture     14
  1.3. Importowanie do NVivo danych przechwyconych za pomocą NCapture     18
  1.3.1. Importowanie danych z Facebooka     20
  1.3.2. Importowanie danych z Twittera     20
  1.3.3. Importowanie danych z YouTube     21
  1.4. Scalanie danych podczas importowania pliku NCapture do programu NVivo     22
  1.5. Praca z danym pochodzącymi z Internetu     23
  1.5.1. Zbieranie postów lub komentarzy użytkowników Facebooka     24
  1.5.2. Zbieranie tweetów z Twittera według wybranych parametrów     27
  1.5.3. Zbieranie komentarzy oraz odpowiedzi z YouTube     28
  1.5.4. Wizualizacja danych za pomocą analizy skupień na podstawie danych pochodzących z Facebooka, Twittera oraz YouTube     29
  1.5.5. Wizualizowanie danych pochodzących z Twittera w formie wykresów     30
  1.5.6. Wizualizowanie danych z Twittera w formie socjogramu     31
  1.6. Podsumowanie     32
  
  2. Dane pochodzące z kwestionariuszy wywiadów     35
  2.1. Wygląd i nawigowanie po danych źródłowych     36
  2.2. Przygotowanie arkuszy kalkulacyjnych i plików tekstowych do importowania     39
  2.3. Importowanie danych     41
  2.3.1. Importowanie danych z arkuszy kalkulacyjnych i plików tekstowych     41
  2.3.2. Importowanie plików za pomocą narzędzia NCapture zawierających dane z mediów społecznościowych     44
  2.3.3. Importowanie odpowiedzi ankiety z SurveyMonkey lub Qualtrice     44
  2.3.4. Pola kodowalne i klasyfikacyjne     45
  2.3.5. Atrybuty demograficzne oparte na zamkniętych (klasyfikujących) informacjach zawartych w zbiorze danych     46
  2.3.6. Zestawy danych zawierające skróty (linki) źródłowe     47
  2.4. Analizowanie wyników zaimportowanej ankiety     47
  2.4.1. Zestawienia oparte na odpowiedziach na pytania     48
  2.4.2. Zestawienia oparte na odpowiedziach respondentów     49
  2.4.3. Kodowanie danych w oparciu o istniejące wzorce kodowania     50
  2.4.4. Zakresowe grupowanie wartości demograficznych     51
  2.5. Filtrowanie, sortowanie i dostosowywanie zestawów danych
  2.6. Dodatkowe opcje dostępne w pracy z zestawem danych     53
  2.7. Podsumowanie     55
  
  3. Techniki zautomatyzowanego kodowania danych     57
  3.1. Automatyczne kodowanie dokumentów na podstawie struktury tekstu lub stylu akapitów     57
  3.1.1. Automatyczne kodowanie w oparciu o style akapitów     59
  3.1.2. Autokodowanie w oparciu o akapity     60
  3.1.3. Automatyczne kodowanie dokumentów w oparciu o istniejące wzorce kodowania     61
  3.2. Automatyczne kodowanie na podstawie zestawów danych     61
  3.2.1. Automatyczne kodowanie zestawu danych dla wybranych kolumn     63
  3.2.2. Automatyczne kodowanie zestawów danych dla każdej wartości w kolumnie    64
  3.2.3. Automatyczne kodowanie zestawu danych pochodzących z mediów społecznościowych     66
  3.3. Automatyczne kodowanie transkrypcji materiałów audio lub wideo     67
  3.4. Automatyczne źródła kodu oparte na istniejących wzorcach kodowania     70
  3.4.1. Przeglądanie i ocena trafności automatycznego kodowania     73
  3.4.2. Identyfikacja kodowania opartego na wzorcach     73
  3.5. Automatycznie wykrywanie i kodowanie motywów lub sentymentów     74
  3.6. Kodowanie zakresu     74
  3.7. Podsumowanie     75
  
  4. Zautomatyzowany proces analizy danych     77
  4.1. Możliwości wykorzystania zautomatyzowanej analizy danych     78
  4.2. Ograniczenia dotyczące zautomatyzowanych analiz     78
  4.3. Automatyczne kodowanie motywów.     79
  4.3.1. Tworzenie motywów     81
  4.3.2. Grupowanie motywów     81
  4.3.3. Kolekcje materiałów     82
  4.3.4. Automatyczne wykrywanie i kodowanie motywów     83
  4.3.5. Praca z wynikami automatycznie zakodowanych motywów     84
  4.3.6. Przeglądanie i modyfikowanie kodowania motywów     85
  4.3.7. Zróżnicowane wyniki automatycznego kodowania motywów     86
  4.3.8. Identyfikacja odniesień do zakodowanych motywów     86
  4.4. Automatyczne kodowanie sentymentu     87
  4.4.1. Przykłady autokodowania sentymentu     88
  4.4.2. Mieszane kodowanie sentymentów     89
  4.4.3. Automatycznie wykrywanie i kodowanie sentymentu     90
  4.4.4. Praca z wynikami kodowania sentymentu     91
  4.4.5. Charakterystyka węzłów sentymentu     92
  4.4.6. Kolejne kroki po wykonaniu czynności kodowania sentymentu     93
  4.4.7. Zmiany w zakresie kodowania sentymentu     93
  4.5. Podsumowanie     93
  
  5. Analiza sieci społecznościowych     95
  5.1. Szczegółowy widok socjogramu     95
  5.2. Praca z socjogramami egocentrycznymi     96
  5.2.1. Tworzenie socjogramu egocentrycznego     97
  5.2.2. Pokazywanie i ukrywanie relacji wyświetlanych na socjogramie     98
  5.2.3. Zmiana liczby kroków pokazanych na socjogramie     99
  5.2.4. Zmiana sposobu wyświetlania socjogramu w oparciu o miary centralności     99
  5.2.5. Filtrowanie wierzchołków wyświetlanych na socjogramie     99
  5.2.6. Zmiana sposobu wyświetlania krawędzi w socjogramie     100
  5.3. Praca z socjogramami sieciowymi     101
  5.3.1. Tworzenie socjogramu sieciowego     102
  5.3.2. Inne funkcje dostępne w ramach diagramów sieciowych     103
  5.4. Kopiowanie i eksportowanie socjogramów     103
  5.4.1. Kopiowanie socjogramu jako obrazu     103
  5.4.2. Wyeksportowanie socjogramu jako obrazu     104
  5.4.3. Wyeksportowanie socjogramu jako listy krawędzi     105
  5.5. Miary centralności socjogramu     106
  5.5.1. Stopień centralności     107
  5.5.2. Stopień wejścia i stopień wyjścia.     107
  5.5.3. Miara pomiędzy (Betweenness).     108
  5.5.4. Miara bliskości (Closeness)     109
  5.5.5. Miara gęstości (Density)     110
  5.5.6. Miara wzajemności (Reciprocity)     111
  5.6. Podsumowanie     111
  
  6. Praca zespołowa     113
  6.1. Praca zespołowa oparta na współdzieleniu projektu     114
  6.1.1. Wykorzystanie profilu użytkownika w zarządzaniu pracą członków zespołu     114
  6.1.2. Zmiana domyślnego profilu użytkownika NVivo     115
  6.1.3. Sprawdzanie aktualnego profilu użytkownika     116
  6.1.4. Zmiana inicjałów związanych z profilem użytkownika projektu     117
  6.1.5. Przełączanie profili użytkowników projektu     117
  6.1.6. Włączanie lub wyłączanie automatycznego monitu dla użytkownika     117
  6.1.7. Usuwanie i scalanie profili użytkowników projektu     118
  6.2. Wykorzystanie możliwości eksportowania i łączenia kopii projektu     119
  6.2.1. Zapisywanie i tworzenie kopii projektu.     120
  6.2.2. Importowanie i scalanie kopii projektu     123
  6.3. Wspieranie pracy zespołowej za pomocą NVivo Server     124
  6.3.1. Profile użytkowników projektu w projekcie zespołowym     125
  6.4. Monitorowanie pracy zespołowej     129
  6.4.1. Identyfikacja członków zespołu za pomocą profili użytkowników     129
  6.4.2. Ustawianie lub zmiana koloru związanego z profilem użytkownika projektu    129
  6.4.3. Widoczność zmian dokonanych przez inne osoby uczestniczące w projekcie    130
  6.4.4. Sprawdzanie bieżącej aktywności użytkowników     130
  6.4.5. Używanie dziennika zdarzeń projektu w celu monitorowania aktywności użytkowników     131
  6.4.6. Sposoby wizualizacji pracy członków zespołu     132
  6.4.7. Raport z pracy wykonanej przez członków zespołu     133
  6.5. Sprawdzanie spójności kodowania wykonanego przez członków zespołu     136
  6.5.1. Paski kodowania danych     136
  6.5.2. Opcje filtrowania kodów     137
  6.5.3. Zapytanie o porównanie kodowania     137
  6.6. Podsumowanie     141
  
  Zakończenie    143
  
  Bibliografia    145
  
  Summary    147
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia