Jak badać zjawisko niepełnosprawności

Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością

1 opinia

Format:

ibuk

Książka dotyczy zagadnień metodologiczno-teoretycznych, w tym podmiotowości i tożsamości, a także edukacji i aktywności zawodowej oraz pozazawodowej osób z niepełnosprawnościami. Zwrócono w niej uwagę na szanse i zagrożenia wynikające z kontekstu kulturowo-społecznego oraz systemowo-instytucjonalnego w badaniach nad niepełnosprawnością. Poszczególne rozdziały zawierają konkretne przykłady ilustrujące podejmowane zagadnienia badawcze oraz bezpośrednie doświadczenia osób badających zjawisko niepełnosprawności w różnych obszarach życia społecznego.
Publikacja łączy w sobie zarówno cechy opracowania naukowego, opartego na badaniach własnych poszczególnych autorów, jak i praktycznego poradnika z wnioskami o charakterze rekomendacji. Z tego względu powinna zainteresować nie tylko przedstawicieli nauki, lecz także praktyków zatrudnionych w instytucjach pomocowych, organizacjach pozarządowych i rządowych, których jednym z zasadniczych obszarów działania jest diagnozowanie sytuacji osób z niepełnosprawnościami i projektowanie zmian mających na celu aktywizację tego środowiska.


Liczba stron300
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-757-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Dorota Żuchowska-Skiba, W kierunku Disability Studies – rozwój badań nad niepełnosprawnością i osobami z niepełnosprawnościami    7
  
  Zbigniew Głąb, Zrozumieć „innego” – socjologia wiedzy jako perspektywa badawcza dla Disability Studies    19
  
  Agnieszka Woynarowska, Dyskursywne konstrukcje niepełnosprawności. Dyskurs jako narzędzie dominacji, wykluczenia, emancypacji i kreowania tożsamości osób z niepełnosprawnością    37
  
  Milena Trojanowska, Znaczenie badań pogranicza w kontekście badań o niepełnosprawności    55
  
  Jolanta Rzeźnicka-Krupa, Performatywny wymiar studiów o niepełnosprawności: badania na pograniczu nauk społecznych, humanistyki i sztuki    65
  
  Maria Stojkow, Czy niepełnosprawność zawsze znaczy to samo? – analiza wpływu kultury na rozumienie niepełnosprawności    83
  
  Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz, Badać – nie wykluczając. Rozważania nad „metodologią dostępności”    97
  
  Jakub Niedbalski, Zastosowanie metod jakościowych w badaniach osób z niepełnosprawnością – przykład etnografii opartej na procedurach metodologii teorii ugruntowanej    111
  
  Celina Kamecka-Antczak, Mateusz Szafrański, Klaudia Wos, Wyzwania dla badań włączających osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Doświadczenia własne     129
  
  Tomasz Kasprzak, Zastosowanie metodologii konstruktywistycznej teorii ugruntowanej do analizy światów społecznych osób głuchoniewidomych    145
  
  Kamila Albin, Mniej obrazów, więcej słów. Dostępność konferencji naukowych dla osób z dysfunkcją wzroku    161
  
  Tomasz Masłyk, Deficyt wsparcia społecznego – osoby niepełnosprawne w nieformalnych sieciach społecznych    177
  
  Dorota Żuchowska-Skiba, Wykluczenie cyfrowe osób z niepełnosprawnościami – perspektywy badawcze    195
  
  Wojciech Mankowski, Znaczenie studiowania dla osób z niepełnosprawnością    213
  
  Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Wchodzenie niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych na rynek pracy    229
  
  Rafał Maciąg, Stygmatyzacja osób z niepełnosprawnościami w procesie edukacji    241
  
  Joanna Wojtyńska, Niepełnosprawni seniorzy – problemy operacjonalizacji pojęcia     255
  
  Klaudia Izabela Majewska, Wyznaczniki kształtowania się tożsamości psychospołecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym    275
  
  Podsumowanie    293
  
  Noty o autorach    297
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia