Wymiary konteksty i wzory karier

Proces stawania się sportowcem przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną - analiza społecznych mechanizmów (re)konstruowania tożsamości

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

21,96  27,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

21,9627,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autor książki rekonstruuje doświadczenia idziałania składające się na wieloetapowy proces „stawania się” sportowcem przez osobę niepełnosprawną. Proces ten, będący zasadniczym przedmiotem podjętych analiz, został przedstawiony w jak najszerszych ramach strukturalno-instytucjonalnych, podając uwarunkowania i konteksty głównego działania, a więc sportu. Wyniki badań obrazują, iż proces „stawania się” sportowcem przebiega w sieci społecznych powiązań, ale także ograniczeń, które jednostki napotyka, odpowiednio adaptuje i oswaja. Na kolejnych etapach podążania określoną drogą osoba niepełnosprawna jest wystawiana na różnego rodzaju próby (takie jak ocena przez innych, publiczne wystąpienia czy pokonywanie własnych słabości) a ich pozytywne przejście i osiągane gratyfikacje zwiększają intensywność jej angażowania się w uprawianie sportu. Jest to działanie umożliwiające przedefiniowane nie tylko postrzegania siebie w sposób subiektywny, lecz także dokonanie rekonstrukcji jaźni społecznej, czyli „przestrojenia” wizji siebie w oczach innych. Człowiek niepełnosprawny pod wpływem zaangażowania w sport zmienia zarówno swój ogląd rzeczywistości, jak i sposób myślenia o sobie pozostałych aktorów społecznych.


Liczba stron372
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8088-638-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    15
  Wstęp    19
  Rozdział 1. Sfery i konteksty życia osób niepełnosprawnych w Polsce    25
  1.1. Definiowanie pojęcia niepełnosprawności    25
  1.2. Kategoria osób niepełnosprawnych na tle polskiego społeczeństwa – charakterystyka demograficzna     28
  1.3. Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych    31
  1.4. Zabezpieczenie prawno-instytucjonalne osób niepełnosprawnych w Polsce – zarys problematyki     33
  Rozdział 2. Sport – zagadnienia definicyjne    39
  2.1. Podejście atrybucyjne a podejście kontekstualne    39
  2.2. Pomiędzy strukturą a kontekstem – zintegrowana definicja sportu    42
  Rozdział 3. Charakterystyka sportu osób niepełnosprawnych    45
  3.1. Sport osób niepełnosprawnych – od aktywności prozdrowotnej do działalności profesjonalnej     46
  3.2. Rozwój idei sportu osób niepełnosprawnych fizycznie    49
  3.3. Ruch Paraolimpijski, Deaflympics i Olimpiady Specjalne    51
  3.4. Rozwój sportu osób niepełnosprawnych w Polsce    54
  3.5. Specyfika sportu osób niepełnosprawnych fizycznie    55
  Rozdział 4. Od socjologii sportu do socjologii sportu osób niepełnosprawnych    59
  4.1. Proces kształtowania się socjologii kultury fizycznej i sportu w Polsce    60
  4.2. Sport osób niepełnosprawnych jako dyscyplina akademicka    63
  Rozdział 5. Pojęcie kariery w ujęciu socjologicznym    69
  5.1. Kariera z perspektywy biograficznej    72
  5.2. Typologie i wzory karier na podstawie przeglądu literatury przedmiotu    74
  5.3. Pojęcie i charakterystyka kariery sportowej    77
  5.4. Badania karier w sporcie osób niepełnosprawnych – uwarunkowania i modele    82
  5.5. Kariera – podsumowanie    87
  Rozdział 6. Perspektywa teoretyczna badań    89
  6.1. Założenia paradygmatyczne i orientacje teoretyczne    89
  6.1.1. Teoria symbolicznego interakcjonizmu    91
  6.1.1.1. Komunikacja symboliczna i interakcje społeczne    92
  6.1.1.2. Pojęcie jaźni    93
  6.1.1.3. Praca biograficzna i praca nad tożsamością    95
  6.1.1.4. Znaczący inni i grupy odniesienia    99
  6.1.1.5. Emocje w interakcji    100
  6.1.1.6. Aktywność jednostki i działania połączone    101
  6.1.2. Problematyka interakcji w perspektywie fenomenologicznej, etnometodologicznej i wybranych koncepcjach Ervinga Goffmana    103
  6.1.2.1. Interakcjonizm fenomenologiczny Alfreda Schützego    103
  6.1.2.2. Etnometodologia Harolda Garfinkla     105
  6.1.2.3. Wybrane koncepcje teoretyczne Ervinga Goffmana    107
  6.2. Uzasadnienie zastosowania wybranych koncepcji teoretycznych    111
  Rozdział 7. Metodologia badań    113
  7.1. Cel i problematyka badań    113
  7.2. Techniki badawcze    114
  7.2.1 Wywiad swobodny    115
  7.2.2. Obserwacja    117
  7.2.3. Dane zastane    119
  7.3. Charakterystyka źródeł danych    120
  7.4. Metody badawcze    122
  7.4.1. Metodologia teorii ugruntowanej     122
  7.4.2. Metoda biograficzna    125
  7.4.3. Etnografia    128
  7.4.4. Przyczyny oraz konsekwencje zastosowanych wybranych metod badawczych    131
  7.5. Naturalna historia badania    135
  7.6. Wsparcie procesu badawczego komputerową analizą danych jakościowych    136
  7.7. Aksjologiczne i etyczne aspekty badań    139
  7.7.1. Zdobywanie zaufania w środowisku niepełnosprawnych sportowców    141
  7.7.2. Etnocentryzm – perspektywa pełnosprawnego badacza a badanie niepełnosprawności    143
  7.7.3. Emocjonalny kontekst badań – oczekiwania badanych a zaangażowanie badacza    145
  7.7.4. Przemiana roli badacza terenowego    147
  7.7.5. Kontekst etyczny badań – podsumowanie    149
  Rozdział 8. Uwarunkowania i konteksty uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne fizycznie    151
  8.1. Uwarunkowania systemowe z zakresu wsparcia uprawiania sportu i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych    151
  8.1.1. Realizacja polityki aktywizacji osób niepełnosprawnych przez sport    153
  8.1.2. (Nie)dostępność odpowiedniego zaplecza organizacyjnego w zakresie aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych    154
  8.1.3. (Nie)dostosowanie oferty i rozwiązań systemowych w zakresie aktywizowania przez sport do potrzeb osób niepełnosprawnych.    155
  8.1.4. (Nie)równość traktowania osób pełno- i niepełnosprawnych w zakresie uprawiania sportu i aktywności fizycznej    157
  8.1.5. (Nie)możność wpływania osób niepełnosprawnych na politykę kreowania zmian dotyczących sportu    159
  8.1.6. Uwarunkowania systemowe – podsumowanie    160
  8.2. Uwarunkowania ekonomiczne    161
  8.2.1. Sport osób niepełnosprawnych w kontekście ekonomicznym    162
  8.2.2. Uwarunkowania ekonomiczne – podsumowanie    166
  8.3. Kontekst medialny    167
  8.3.1. Proces mediatyzacji sportu – zagadnienia teoretyczne    167
  8.3.2. Sport i sportowcy niepełnosprawni w dyskursie medialnym    169
  8.3.3. Kontekst medialny – podsumowanie    174
  8.4. Kontekst rodzinny    176
  8.4.1. Sport osób niepełnosprawnych w kontekście uwarunkowań rodzinnych    177
  8.4.2. Wpływ rodziny na uprawianie sportu osób niepełnosprawnych    179
  8.4.3. Kontekst rodzinny – podsumowanie    182
  8.5. Uwarunkowania i konteksty sportu osób niepełnosprawnych – podsumowanie.    183
  Rozdział 9. (Nie)przenikanie się światów osób pełno- i niepełnosprawnych w sporcie    187
  9.1. Niepełnosprawni sportowcy wśród sportowców pełnosprawnych – koegzystencja, współpraca i współdziałanie     187
  9.1.1. Organizacyjne (re)konstruowanie pojęcia niepełnosprawności w środowisku osób uprawiających sport    188
  9.1.2. Relacje sportowców pełno- z niepełnosprawnymi – podsumowanie    193
  9.2. Polityka dominacji i asymetria władzy w sporcie osób niepełnosprawnych    194
  9.2.1. Charakterystyka władzy – podstawowe pojęcia i inspiracje teoretyczne    195
  9.2.2. Sfery, aspekty i konteksty dominacji osób pełnosprawnych w sporcie osób niepełnosprawnych     196
  9.2.3. Sport osób niepełnosprawnych w kontekście władzy – podsumowanie    202
  9.3. (Nie)przenikanie się światów osób pełno- i niepełnosprawnych – wnioski    203
  Rozdział 10. Oswajanie ciała i konstruowanie cielesności w sporcie osób niepełnosprawnych    207
  10.1. Od sportu rekreacyjnego do sportu wyczynowego – zmiana sposobu definiowania i postrzegania własnego ciała przez osobę niepełnosprawną    209
  10.1.1. Ciało jako cel w procesie rehabilitacji    209
  10.1.2. Ciało jako środek – narzędzie rozrywki    211
  10.1.3. Ciało jako środek – narzędzie rywalizacji    214
  10.1.4. Ciało i cielesność w sporcie osób niepełnosprawnych – podsumowanie    217
  10.2. Praca nad ciałem i jej wpływ na zmianę percepcji siebie osoby niepełnosprawnej fizycznie uprawiającej sport    217
  10.2.1. Ciało niepełnosprawne jako źródło negatywnych doświadczeń jednostki    218
  10.2.2. Ciało nieznane – ciało (na nowo) odkrywane    221
  10.2.3. Ciało psychospołecznie „zrehabilitowane” – ciało jako źródło satysfakcji i poczucia dumy    224
  10.2.4. Praca nad ciałem – podsumowanie    227
  10.3. Płeć, kultura i niepełnosprawność w perspektywie aktywności sportowej    228
  10.3.1. Ciało męskie vs. ciało kobiece – podobieństwa i różnice sytuacji płci w sporcie osób niepełnosprawnych.    231
  10.3.2. Płeć, kultura i niepełnosprawność – podsumowanie    237
  10.4. Transgraniczny wymiar cielesności – wykorzystanie technologii w sporcie osób niepełnosprawnych     238
  10.4.1. Technologia w służbie niepełnosprawnych sportowców    239
  10.4.2. Technologia (nie)równości w sporcie osób niepełnosprawnych     241
  10.4.3. Transgraniczny wymiar cielesności – podsumowanie    244
  10.5. Oswajanie ciała i konstruowanie cielesności – wnioski    246
  
  Rozdział 11. Znaczenie sportu w życiu osoby niepełnosprawnej z perspektywy procesu rekonstrukcji tożsamości    249
  11.1. Funkcje i wymiary sportu uprawianego przez osoby niepełnosprawne    249
  11.1.1. Sport jako podstawa usamodzielnienia    250
  11.1.2. Sport jako psychiczne wzmocnienie    251
  11.1.3. Sport jako forma odreagowania i źródło rozrywki    252
  11.1.4. Sport jako źródło wsparcia i poszukiwania grupy odniesienia    252
  11.1.5. Sport jako forma ujawnienia się i walki ze stygmatem    253
  11.1.6. Sport jako forma rekompensaty    252
  11.1.7. Sport jako życiowe wyzwanie    255
  11.1.8. Sport jako źródło nowych możliwości    255
  11.1.9. Sport jako udowodnienie i forma walki ze stereotypem    256
  11.1.10. Sport jako propagowanie wiedzy i transfer informacji    257
  11.2. Wpływ uprawiania sportu na osobę niepełnosprawną    258
  11.3. Znaczenie sportu w życiu osoby niepełnosprawnej – podsumowanie    260
  Rozdział 12. Proces stawania się sportowcem przez osobę niepełnosprawną    263
  12.1. Konstruowanie roli osoby aktywnej fizycznie poprzez nabywanie atrybutów sportowca    263
  12.2. Zmiana perspektywy poznawczej osoby niepełnosprawnej pod wpływem aktywności fizycznej    267
  12.3. Identyfikacja i autoidentyfikacja osoby niepełnosprawnej uprawiającej sport    269
  12.4. Znaczący inni i grupa odniesienia    272
  12.4.1. Socjalizacja w grupie odniesienia    273
  12.4.2. Rola znaczących innych w procesie stawania się sportowcem    277
  12.4.2.1. Proces trenowania i rola trenera jako formalno-instytucjonalnego znaczącego innego    278
  12.4.2.2. Rola wspierających i symbolicznych znaczących innych    281
  12.4.3. Znaczący inni i grupa odniesienia w procesie stawania się sportowcem – podsumowanie    283
  12.5. Praca nad sobą – od początkującego sportowca do autokreacji celebryty.    284
  12.5.1. Proces poszukiwania własnego „ja” i rekonstruowania definicji (nie)pełnosprawnego sportowca     285
  12.5.2. Podkreślanie atrybutów prawdziwego sportowca    286
  12.5.3. Proces ugruntowywania własnego „ja” poprzez legitymizację sportu osób niepełnosprawnych w opinii otoczenia     289
  12.5.4. Tworzenie kreacji siebie i podtrzymywanie poczucia bycia prawdziwym
  sportowcem    291
  12.5.5. Praca nad sobą – podsumowanie    292
  12.6. Proces stawania się sportowcem przez osobę niepełnosprawną – uwagi końcowe.    294
  Rozdział 13. Etapy i wzory karier sportowych osób niepełnosprawnych    297
  13.1. Etapy kariery w procesie stawania się sportowcem    298
  13.2. Wzory karier i strategie działania osób niepełnosprawnych uprawiających sport    306
  13.2.1. Kariera ustabilizowana    306
  13.2.2. Kariera defragmentowana    308
  13.2.3. Kariera konstruowana    310
  13.2.4. Wzory i strategie karier – wnioski    312
  13.3. Kariera sportowa – podsumowanie    314
  Rozdział 14. Wzory biografii osób niepełnosprawnych fizycznie uprawiających sport     317
  14.1. Typy wzorów biografii    317
  14.1.1. Typ poszukujący    318
  14.1.2. Typ odnaleziony    319
  14.1.3. Typ inspirowany    320
  14.1.4. Typ kierowany    322
  14.2. Typy wzorów biografii – podsumowanie    324
  Zakończenie – wnioski    327
  Bibliografia    335
  Akty prawne    359
  Spis diagramów    361
  Aneks – zestawienie badanych osób    363
  Dimensions, contexts and patterns of careers. Analysis of social mechanisms for (re)construction of identities of physically disabled individuals practicing sport (Summary)    369
  Od Redakcji    371
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia