AutoCAD 2012/LT2012/WS+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D

AutoCAD 2012/LT2012/WS+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 49,95 zł  


49,95

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik zawiera kompletny kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D/3D oraz drukowania dokumentacji wyrobów dowolnej branży i o dowolnym stopniu złożoności, za pomocą programów: AutoCAD 2012 lub AutoCAD LT 2012 (tylko 2D) i wersji mobilnej AutoCAD WS oraz nowszych, w polskiej lub angielskiej wersji językowej.


Dlaczego warto wybrać właśnie tę książkę?


● Autor jest jednym z najlepszych specjalistów w Polsce w dziedzinie metodyki parametrycznego projektowania 2D i 3D. Ma status Autodesk Authorized Author.


● Książka zawiera materiał pozwalający Czytelnikowi samodzielnie projektować bez konieczności dodatkowego szkolenia. Jej zakres jest zgodny z najnowszymi programami kursów autoryzowanych przez producenta programu AutoCAD – firmę Autodesk.


● Czytelnik znajdzie tu przede wszystkim starannie przemyślane ćwiczenia, oparte na wieloletnim doświadczeniu Autora – zarówno dydaktycznym, jak i zdobytym w przemyśle.


● Integralną częścią książki są przykłady i zadania, które można nieodpłatnie pobrać z zakładki DO POBRANIA.


● Omówione zostały także techniki pracy za pomocą wersji AutoCAD WS dla urządzeń przenośnych: iPad, iPhone, smartfony z systemem operacyjnym Android itp.


Rok wydania2012
Liczba stron876
KategoriaCAD/CAM
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16730-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Koncepcja i zawartość podręcznika     23
  1.1. Zawartość programowa     23
  1.2. Zakładany efekt i metodyka szkolenia     24
  1.3. Dodatkowe źródła informacji     25
  1.3.1. Literatura drukowana     25
  1.3.2. Blog     25
  1.3.3. Kanał YouTube     26
  1.4. Przeznaczenie     26
  2. Zastosowane oznaczenia     27
  2.1. Oznaczenia podstawowe     27
  2.2. Sposoby wydawania poleceń     28
  2.2.1. Wstążka     28
  2.2.2. Menu aplikacji     31
  2.2.3. Pasek szybkiego dostępu i menu rozwijane     32
  2.2.4. Pasek nawigacji     33
  2.2.5. Menu kursora     33
  2.2.6. Wiersz poleceń i nazwy poleceń     34
  2.2.7. Inne operacje     35
  2.3. Formatowanie dialogu w wierszu poleceń     36
  2.3.1. Wskazówki metodyczne     37
  2.4. Instrukcje do ćwiczeń     38
  2.4.1. Dane wyjściowe do ćwiczeń     39
  2.4.2. Polecenia ćwiczeń i rozwiązania     40
  2.5. Narzędzia niedostępne w wersji LT     41
  
  CZĘŚĆ I. NIEPARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D     43
  
  3. Podstawy środowiska AutoCAD     45
  3.1. Techniki pracy za pomocą myszy     45
  3.2. Uruchamianie programu     47
  3.3. Podstawowe elementy okna programu     49
  3.3.1. Rozszerzone etykiety narzędzi     50
  3.3.2. Operacje wykonywane za pomocą wstążki     51
  3.3.2.1. Podsumowanie     53
  3.3.3. Przełączniki i przyciski na Pasku stanu     55
  3.3.3.1. Wyświetlanie przełączników i przycisków na pasku     55
  3.3.3.2. Przełączanie przełączników     57
  3.3.4. Karta modelu i karty arkuszy (układów)     58
  3.4. Metody wydawania poleceń     59
  3.5. Wydawanie polecenia za pomocą panelu wstążki     59
  3.5.1. Ćwiczenia     59
  3.6. Podstawowe kształty kursora     61
  3.6.1. Kursor graficzny     61
  3.6.2. Wskaźnik zbioru wskazań     62
  3.6.3. Kursor graficzny ze wskaźnikiem zbioru wskazań     62
  3.7. Cofanie i ponawianie polecenia – ćwiczenia     63
  3.8. Wyszukiwanie polecenia za pomocą Menu aplikacji     64
  3.8.1. Ćwiczenia     64
  3.9. Wydawanie polecenia za pomocą klawiatury     65
  3.9.1. Okno poleceń i wiersz poleceń     65
  3.9.2. Autouzupełnianie (Autocomplete)     67
  3.9.3. Rysowanie odcinków za pomocą klawiatury – ćwiczenia     68
  3.10. Opcje poleceń     69
  3.10.1. Opcja domyślna     72
  3.10.2. Pozostałe opcje     72
  3.10.3. Opcje polecenia linia (line)     73
  3.10.4. Przykłady opcji innych poleceń     73
  3.10.5. Ćwiczenia     74
  3.11. Przerywanie działania polecenia     74
  3.12. Powtarzanie poleceń     75
  3.13. Ćwiczenia     76
  3.14. System pomocy (Help)     77
  3.14.1. Autodesk Exchange     77
  3.14.2. Lokalna przeglądarka pomocy     78
  3.14.3. Uruchamianie systemu pomocy     78
  3.14.3.1. Pomoc w trybie oczekiwania na polecenie     79
  3.14.3.2. Pomoc w trakcie działania polecenia     79
  3.15. Wydawanie polecenia za pomocą Paska szybkiego dostępu     80
  3.16. Usuwanie obiektów – ćwiczenia     81
  3.17. Zapisywanie projektu na dysku     83
  3.18. Podstawowe typy plików     85
  3.19. Ponowny zapis projektu na dysku     85
  3.20. Zapisywanie kopii projektu na dysku     86
  3.21. Zamykanie okna projektu     87
  3.22. Otwieranie istniejącego projektu     88
  3.22.1. Pełne otwieranie pliku projektu     89
  3.22.2. Otwieranie pliku projektu w trybie tylko do odczytu     90
  3.23. Kończenie pracy     92
  4. Instalacja plików dodatkowych     93
  5. Wybrane operacje konfiguracyjne     96
  5.1. Ustawienia opcji wykorzystywane na kursie     96
  5.1.1. Profile użytkownika     97
  5.1.2. Tworzenie i uaktywnienie profilu     98
  5.1.3. Resetowanie profilu     99
  5.1.4. Karta Wyświetl (Display)     100
  5.1.5. Karta Otwórz i zapisz (Open and Save)     102
  5.1.6. Karta System     104
  5.1.7. Karta Parametry użytkownika (User Preferences)     105
  5.1.8. Karta Pomoce rysunkowe (Drafting)     107
  5.1.9. Karta Modelowanie 3D (3D Modeling)     108
  5.1.10. Karta Wybór (Selection)     109
  5.1.11. Rozmiar wskaźnika zbioru wskazań     112
  5.1.12. Pasek nawigacji (Navigation Bar)     112
  5.2. Operowanie kartami i panelami narzędzi     112
  5.2.1. Wyświetlanie i ukrywanie elementów interfejsu     113
  5.2.2. Zmiana położenia elementów interfejsu     114
  5.3. Okna typu Paleta i paski narzędzi     115
  5.4. Obiekty na Pasku stanu     116
  5.5. Obszary robocze     117
  5.5.1. Ustawienia obszaru roboczego     117
  5.5.2. Definiowanie własnego obszaru roboczego     118
  5.5.3. Wybór obszaru roboczego     120
  6. Tworzenie nowego projektu     121
  6.1. Typowy algorytm tworzenia nowego projektu     123
  6.2. Ćwiczenia     123
  6.2.1. Tworzenie nowego projektu na podstawie szablonu     124
  6.2.2. Przegląd wybranych obiektów i ustawień szablonu     125
  6.2.3. Zapis utworzonego projektu w folderze roboczym kursu     126
  7. Podstawy zarządzania szablonami     128
  7.1. Typowy algorytm tworzenia szablonu     128
  7.1.1. Zapis projektu jako szablon – ćwiczenia     130
  7.1.1.1. Szablon-1     131
  7.1.1.2. Szablon-2     132
  7.1.1.3. AJ-ISO-A4     134
  7.1.1.4. Szablon----K     134
  7.1.1.5. Szablon-3D     135
  7.2. Tworzenie nowego projektu bezpośrednio po zapisie szablonu     135
  7.2.1. Ćwiczenia     136
  7.2.2. Przegląd wybranych obiektów i ustawień szablonu z rzutnią     137
  8. Współrzędne 2D     139
  8.1. Układy współrzędnych 2D     139
  8.2. Wprowadzanie współrzędnych 2D     140
  8.3. Współrzędne kartezjańskie 2D     141
  8.3.1. Współrzędne bezwzględne     142
  8.3.2. Ćwiczenia     142
  8.3.3. Współrzędne względne     144
  8.3.4. Ćwiczenia     146
  9. Zadania kontrolne     149
  10. Śledzenie biegunowe i bezpośrednie wprowadzanie odległości     151
  10.1. Ćwiczenia     152
  11. Wymiary obiektów a podziałka rysunkowa     157
  11.1. Format jednostek     157
  12. Współrzędne biegunowe     160
  12.1. Ćwiczenia     161
  13. Zadania kontrolne     163
  14. Wprowadzanie dynamiczne     164
  14.1. Elementy trybu wprowadzania dynamicznego     165
  14.2. Konfiguracja trybu wprowadzania dynamicznego     166
  14.3. Wprowadzanie dynamiczne – ćwiczenia     168
  14.4. Weryfikacja długości i kątów – ćwiczenia     172
  15. Tworzenie obiektów podstawowych     174
  15.1. Odcinek (linia)     174
  15.1.1. Opcje     175
  15.1.2. Tryb kontynuacji     175
  15.1.3. Ćwiczenia     176
  15.2. Okrąg     177
  15.2.1. Opcje     178
  15.2.2. Ćwiczenia     178
  15.3. Domyślne wartości wejściowe     182
  15.4. Elipsa     183
  15.4.1. Opcje     183
  15.4.2. Ćwiczenia     184
  15.5. Prosta     184
  15.5.1. Opcje     185
  15.5.2. Ćwiczenia     186
  15.6. Krzywe typu splajn     188
  15.6.1. Opcje     189
  15.6.2. Ćwiczenia     190
  15.7. Łuk     191
  15.7.1. Opcje     193
  15.7.2. Tryb kontynuacji     194
  15.7.3. Ćwiczenia     194
  15.7.3.1. Opcje: Początek, środek     195
  16. Ćwiczenia projektowe     197
  17. Tworzenie obiektów złożonych     198
  17.1. Polilinia     198
  17.1.1. Opcje     198
  17.1.2. Tryb kontynuacji     200
  17.1.3. Ćwiczenia     200
  17.1.4. Sterowanie wypełnieniem     205
  17.2. Wielokąty     205
  17.2.1. Prostokąt     206
  17.2.1.1. Opcje     206
  17.2.2. Ćwiczenia     207
  17.2.3. Inne wielokąty     209
  17.2.3.1. Opcje     210
  17.2.4. Ćwiczenia     210
  17.3. Obiekty opisowe i standardowe     212
  17.3.1. Tworzenie obiektów opisowych     213
  17.3.2. Zmiana listy skal     213
  17.3.3. Aktualizacja obiektów opisowych     213
  17.3.4. Optymalizacja stosowania obiektów opisowych     214
  17.3.4.1. Wydruk w podziałce 1:1     214
  17.3.4.2. Wydruk w podziałce innej niż 1:1     215
  17.4. Obiekty tekstowe     216
  17.4.1. Styl tekstu     217
  17.4.2. Przegląd istniejących stylów tekstu     218
  17.4.2.1. Czcionki TrueType     219
  17.4.2.2. Czcionki typu SHX     220
  17.4.2.3. Wysokość tekstu w definicji stylu     221
  17.4.2.4. Dostępne style tekstu – podsumowanie     222
  17.4.3. Znaki specjalne     222
  17.4.4. Tworzenie wiersza tekstu – ćwiczenia     223
  17.4.5. Zmiana skali opisu istniejących obiektów – ćwiczenia     231
  17.4.6. Opcje tworzenia wiersza tekstu     234
  17.4.7. Tekst wielowierszowy     235
  17.4.8. Definiowanie stylu tekstu i tworzenie tekstu wielowierszowego – ćwiczenia     236
  17.4.9. Inne operacje wykonywane za pomocą edytora tekstu wielowierszowego     240
  17.4.9.1. Wybrane operacje formatowania akapitów, znaków oraz symbole i ułamki     240
  17.4.9.2. Pola tekstowe     241
  17.4.9.3. Opcje dopasowania (wyrównania) tekstu     241
  17.5. Tabele     242
  17.5.1. Styl tabeli     242
  17.5.2. Tworzenie tabeli     243
  17.5.3. Ćwiczenia     243
  17.6. Kreskowanie i wypełnienie     247
  17.6.1. Rodzaje kreskowania     249
  17.6.2. Definiowanie kreskowania     251
  17.6.2.1. Opcja domyślna – Wskaż punkty (Pick Points)     252
  17.6.2.2. Opcja Wybierz obiekty (Select Objects)     253
  17.6.3. Ćwiczenia     253
  17.7. Poznawanie innych obiektów     255
  18. Narzędzia rysowania precyzyjnego     257
  18.1. Tryby lokalizacji     257
  18.1.1. Stałe tryby lokalizacji     259
  18.1.2. Chwilowy tryb lokalizacji     261
  18.1.3. Zestawienie trybów lokalizacji     262
  19. Ćwiczenia projektowe     264
  19.1. Wprowadzenie     265
  19.2. Rysowanie trójkąta     265
  19.3. Rysowanie wysokości     266
  19.4. Rysowanie okręgów stycznych     267
  19.5. Rysowanie pozostałych odcinków     268
  19.6. Rysowanie nietypowego okręgu     270
  20. Narzędzia rysowania precyzyjnego – śledzenie     272
  20.1. Tymczasowe punkty śledzenia     273
  20.2. Ćwiczenia     273
  20.2.1. Włączanie tymczasowego punktu śledzenia     274
  20.2.2. Wyłączanie tymczasowego punktu śledzenia     275
  21. Zadania kontrolne     278
  22. Sterowanie wyświetlaniem 2D     282
  22.1. Narzędzie ViewCube w modelu 2D     283
  22.2. Wyświetlanie siatki rysunkowej     283
  22.3. Uwagi ogólne     284
  22.4. Panoramowanie     284
  22.5. Ćwiczenia     285
  22.6. Operowanie powiększeniem     286
  22.7. Ćwiczenia     287
  22.7.1. Szybki zoom     287
  22.7.2. Okno     288
  22.7.3. Zoom i nowy fragment     289
  22.7.4. Zakres     289
  22.7.5. Wszystko i Okno     290
  22.7.6. Skala względna     291
  22.7.7. Poprzedni widok     291
  22.7.8. Okno i poprzedni     292
  22.8. Strategie sterowania wyświetlaniem     292
  22.8.1. Bez użycia rolki     292
  22.8.2. Z użyciem rolki     293
  22.8.3. Inne narzędzia sterowania wyświetlaniem     294
  23. Edycja obiektów     296
  23.1. Ogólna metoda edycji     297
  23.2. Zbiory wskazań (kolekcje)     298
  23.2.1. Wybieranie pojedynczego obiektu     299
  23.2.1.1. Wybór elementów pokrywających się (metoda standardowa)     299
  23.2.1.2. Wybór elementów pokrywających się (cykliczny)     300
  23.2.2. Uzupełnianie kolekcji     301
  23.2.3. Usuwanie elementu z kolekcji     302
  23.2.4. Wybór za pomocą okna     302
  23.2.4.1. Okno typu przecinającego     302
  23.2.4.2. Okno typu ciągłego     303
  23.2.5. Niejawne opcje wybierania obiektów     304
  23.3. Usuwanie obiektów     305
  23.3.1. Ćwiczenia     305
  23.4. Przekształcenia o wektor     306
  23.4.1. Metoda „punkt bazowy” (skąd–dokąd)     306
  23.4.1.1. Ogólny algorytm metody „punkt bazowy” (skąd–dokąd)     307
  23.4.2. Metoda „przesunięcie” (o ile i w którą stronę)     308
  23.4.2.1. Ogólny algorytm metody „przesunięcie” (o ile i w którą stronę)     309
  23.5. Przesuwanie obiektów     309
  23.5.1. Ćwiczenia     310
  23.6. Przesuwanie ortogonalne za pomocą klawiatury (Nudging)     314
  23.6.1. Ćwiczenia     315
  23.7. Kopiowanie obiektów     315
  23.7.1. Opcje     316
  23.7.2. Ćwiczenia     316
  23.8. Rozciąganie obiektów     318
  23.8.1. Ćwiczenia     319
  23.9. Kopiowanie obiektów w szyku     322
  23.9.1. Szyki standardowe i zespolone     322
  23.9.1.1. Szyk prostokątny     323
  23.9.1.2. Szyk biegunowy     324
  23.9.1.3. Szyk wzdłuż ścieżki     324
  23.9.2. Ćwiczenia     324
  23.9.2.1. Szyk prostokątny     324
  23.9.2.2. Szyk biegunowy     327
  23.9.2.3. Szyk wzdłuż ścieżki     330
  23.10. Kopiowanie obiektów przez odsunięcie     331
  23.10.1. Ćwiczenia     332
  23.11. Lustrzane odbicie     335
  23.11.1. Ćwiczenia     336
  23.12. Skalowanie     338
  23.12.1. Ćwiczenia     339
  23.13. Obracanie obiektów     341
  23.13.1. Ćwiczenia     342
  23.14. Ucinanie i wydłużanie obiektów     344
  23.14.1. Ogólna metoda ucinania i wydłużania     345
  23.14.1.1. Pełny algorytm ucinania i wydłużania     345
  23.14.1.2. Skrócony algorytm ucinania i wydłużania     346
  23.14.1.3. Uwagi dodatkowe     347
  23.14.2. Ćwiczenia     347
  23.15. Przedłużanie i skracanie obiektów     351
  23.15.1. Ćwiczenia     351
  23.16. Przerywanie obiektów     353
  23.16.1. Ćwiczenia     354
  23.17. Łączenie obiektów     357
  23.17.1. Ćwiczenia     358
  23.18. Fazowanie krawędzi     359
  23.18.1. Ćwiczenia     361
  23.19. Zaokrąglanie krawędzi     364
  23.19.1. Ćwiczenia     366
  23.20. Rozbijanie obiektów złożonych     369
  23.20.1. Ćwiczenia     370
  23.21. Indywidualne polecenia edycyjne     371
  23.21.1. Łączenie odcinków i łuków w polilinię – edycja polilinii     373
  23.21.2. Ćwiczenia     374
  23.21.3. Inne indywidualne polecenia edycyjne     375
  23.21.4. Edycja kreskowania – ćwiczenia     376
  23.21.4.1. Zmiana skali opisu     377
  23.21.5. Edycja tekstu – ćwiczenia     377
  23.21.5.1. Zmiana skali opisu     378
  23.21.6. Ćwiczenia dodatkowe     378
  24. Ćwiczenia projektowe     380
  25. Zadania kontrolne     386
  26. Edycja za pomocą uchwytów     388
  26.1. Wybór metody edycji     388
  26.2. Uchwyty standardowe     389
  26.2.1. Ogólna metoda edycji     392
  26.2.1.1. Pełny algorytm edycji za pomocą uchwytów     392
  26.2.1.2. Skrócony algorytm edycji za pomocą uchwytów     393
  26.2.2. Ćwiczenia     394
  26.2.2.1. Rozciąganie odcinka     394
  26.2.2.2. Przesuwanie i rozciąganie okręgu     395
  26.2.2.3. Inne operacje edycyjne     397
  26.3. Uchwyty wielofunkcyjne     398
  26.3.1. Ogólna metoda edycji za pomocą uchwytów wielofunkcyjnych     399
  26.3.2. Ćwiczenia     400
  27. Zadania kontrolne     403
  28. Ćwiczenia przejściowe     405
  28.1. Rysowanie projektu BUD1     405
  28.2. Rysowanie projektu DET1     408
  28.2.1. Podstawowa koncepcja rozwiązania     408
  28.2.2. Realizacja koncepcji podstawowej     410
  28.2.2.1. Pierwszy fragment łamanej     410
  28.2.2.2. Drugi fragment łamanej     412
  28.2.2.3. Kopiowanie przez odsunięcie     412
  28.2.2.4. Obcięcie końców     413
  28.2.2.5. Tworzenie napisu     414
  28.2.3. Inne koncepcje rysowania zarysu     415
  28.2.3.1. Kalkulator     415
  28.2.3.2. Tryb śledzenia     417
  28.3. Rysowanie projektu DET2     418
  29. Właściwości ogólne obiektów     423
  29.1. Technika warstw     424
  29.2. Właściwości logiczne i określone wprost     426
  29.2.1. Właściwości logiczne     426
  29.2.2. Właściwości określone wprost     427
  29.2.3. Właściwości logiczne a określone wprost     427
  29.3. Właściwości bieżące i właściwości kolekcji obiektów     428
  29.4. Rodzaj linii     429
  29.4.1. Wczytywanie i usuwanie rodzaju linii – ćwiczenia     430
  29.4.2. Efektywne zarządzanie rodzajami linii     435
  29.4.2.1. Poprawna organizacja środowiska pracy     435
  29.4.2.2. Wymuszona praca w źle zorganizowanym środowisku     436
  29.4.3. Skala globalna rodzaju linii     437
  29.5. Szerokość (grubość) linii     439
  29.5.1. Standardowa szerokość linii     439
  29.5.2. Regulacja sposobu wyświetlania szerokości (grubości) linii     441
  29.6. Kolor     442
  29.7. Przezroczystość ogólna     442
  29.8. Sterowanie właściwościami za pośrednictwem warstwy     444
  29.9. Budowa struktury warstw – ćwiczenia     446
  29.9.1. Wczytanie definicji linii     447
  29.9.2. Zmiana nazwy i koloru warstwy     447
  29.9.3. Tworzenie nowej warstwy     448
  29.9.4. Ustawianie warstwy bieżącej     450
  19.9.5. Usuwanie warstwy     451
  29.9.6. Modyfikacja struktury i właściwości warstw     452
  29.10. Operacje na warstwach – ćwiczenia     452
  29.10.1. Filtry warstw     452
  29.10.2. Wybór warstwy aktualnej     453
  29.10.3. Blokowanie (ukrywanie) warstwy     456
  29.10.4. Przenoszenie obiektów na inną warstwę     457
  29.10.5. Uzgadnianie właściwości     458
  29.10.6. Właściwość określona wprost     459
  29.10.7. Zmiana właściwości obiektów przez warstwę     460
  30. Ćwiczenia przejściowe     462
  30.1. Szablon ze strukturą warstw     462
  31. Wymiarowanie     467
  31.1. Styl wymiarowania     471
  31.2. Czynności wstępne     472
  31.3. Ogólne warianty wymiarowania     473
  31.4. Wymiar liniowy     474
  31.4.1. Ćwiczenia     475
  31.5. Wymiar normalny     478
  31.5.1. Ćwiczenia     478
  31.6. Ćwiczenia     480
  31.7. Wymiary promienia i średnicy     481
  31.7.1. Znacznik środka     482
  31.7.2. Ćwiczenia     482
  31.8. Wymiar kątowy     484
  31.8.1. Ćwiczenia     485
  31.9. Dołączanie przedrostka i przyrostka     485
  31.9.1. Ćwiczenia     486
  31.10. Szybkie wymiarowanie     490
  31.10.1. Modyfikacja stylu wymiarowania     491
  31.10.2. Ćwiczenia     492
  31.11. Linie i wielolinie odniesienia     495
  31.11.1. Styl wielolinii odniesienia     497
  31.11.2. Tworzenie wielolinii odniesienia     498
  31.11.3. Edycja wielolinii odniesienia     499
  31.11.4. Ćwiczenia     500
  31.11.4.1. Tworzenie wielolinii     501
  31.11.4.2. Edycja wielolinii za pomocą uchwytów     502
  31.11.4.3. Dołączanie i usuwanie linii odniesienia     503
  31.11.4.4. Wyrównywanie położenia wielolinii     506
  31.11.4.5. Grupowanie wielolinii     507
  31.11.4.6. Modyfikacja stylu wielolinii     509
  31.11.4.7. Ćwiczenie kontrolne     509
  31.11.4.8. Zmiana skali opisu wielolinii odniesienia     510
  31.12. Podstawy edycji wymiarów     510
  31.12.1. Zmiana skali opisu     511
  31.12.2. Ćwiczenia     511
  31.12.2.1. Edycja za pomocą uchwytów     511
  31.12.2.2. Porządkowanie rozmieszczenia wymiarów     514
  31.12.2.3. Przerywanie obiektów wymiarowych     514
  31.12.2.4. Inne operacje edycyjne     515
  31.13. Inne narzędzia wymiarowania i edycji wymiarów     516
  32. Uniwersalne narzędzia zarządzania właściwościami obiektów     517
  32.1. Szybkie właściwości istniejących obiektów     518
  32.1.1. Bez włączania przełącznika SW (QP)     518
  32.1.2. Przy włączonym przełączniku SW (QP)     519
  32.2. Właściwości istniejących obiektów     520
  32.2.1. Ćwiczenia     521
  32.3. Uzyskiwanie informacji o istniejących obiektach     526
  32.3.1. Lista informacji o istniejących obiektach     526
  32.3.2. Pomiar odległości     527
  32.3.3. Odczyt współrzędnych punktu     527
  32.3.4. Pomiar pola powierzchni     527
  32.3.5. Nowe narzędzia pomiarowe     527
  33. Ćwiczenia przejściowe     529
  33.1. Wymiarowanie projektu BUD1     529
  33.2. Wymiarowanie projektu DET1     530
  33.3. Wymiarowanie projektu DET2     535
  33.4. Edycja projektu DET1     538
  33.4.1. Rozciągnięcie     539
  33.4.2. Fazowania i zaokrąglenia     540
  33.4.3. Edycja istniejących wymiarów     540
  33.4.3.1. Edycja za pomocą uchwytów     541
  33.4.3.2. Edycja metodą doczepiania     541
  33.4.3.3. Dalsze operacje edycyjne     543
  33.4.4. Tworzenie nowych wymiarów     543
  33.4.4.1. Definiowanie nowych stylów wymiarowania     544
  33.4.4.2. Zastosowanie zdefiniowanych stylów wymiarowania     549
  33.4.5. Inne operacje     550
  33.4.5.1. Definiowanie podstylu wymiarowania     551
  33.5. Edycja projektu DET2     552
  34. Poprawna organizacja środowiska pracy     553
  34.1. Zarządzanie rodzajami linii     553
  34.2. Zarządzanie stylami tekstu     554
  34.3. Zarządzanie stylami wymiarowania     554
  35. Ćwiczenia przejściowe     555
  35.1. Modyfikacja szablonu ze strukturą warstw     555
  36. Projekt końcowy     562
  36.1. Uwagi ogólne     563
  36.2. Wymagania podstawowe     563
  36.3. Wymagania dodatkowe     564
  36.4. Czynności wstępne     564
  36.5. Tworzenie zarysu     565
  36.6. Wymiarowanie     569
  36.6.1. Wymiarowanie faz i zaokrągleń     569
  36.6.2. Wymiar obrócony     571
  36.6.3. Pozostałe wymiary     572
  36.6.4. Kreskowanie     573
  36.6.5. Tabliczka rysunkowa     575
  36.6.6. Operacje końcowe     575
  36.7. Ćwiczenie kontrolne     576
  36.8. Narzędzia wydruku dokumentacji     577
  36.9. Wydruk dokumentacji z obszaru modelu     577
  36.9.1. Ustawienia strony     578
  36.9.2. Podgląd wydruku     581
  36.9.3. Uruchomienie wydruku     582
  37. Podstawy techniki bloków     586
  37.1. Ćwiczenia     589
  37.1.1. Tworzenie bloku     590
  37.1.2. Wstawianie bloku     592
  37.1.3. Zapis definicji bloku na dysku     594
  37.1.4. Wstawianie pliku     595
  37.1.5. Modyfikacja pliku bloku na dysku     596
  37.1.6. Modyfikacja definicji bloku bezpośrednio w miejscu wstawienia     598
  37.1.7. Zmiana skali opisu     601
  38. Zaawansowane techniki wykonywania i wydruku dokumentacji     602
  38.1. Sposoby przygotowania dokumentacji pod kątem wydruku     602
  38.2. Przygotowanie bloku z atrybutami tekstowymi     605
  38.2.1. Atrybuty tekstowe     607
  38.3. Wydruk z wykorzystaniem układów arkuszy     608
  38.4. Wydruk arkusza – wymiary w obszarze modelu     608
  38.4.1. Ustawienia strony     610
  38.4.2. Wstawianie bloku z atrybutami     616
  38.4.3. Tworzenie i skalowanie rzutni     618
  38.4.4. Zmiana obiektów nieopisowych na opisowe     622
  38.4.5. Porządkowanie rozmieszczenia wymiarów     624
  38.4.6. Postępowanie z obiektami nieopisowymi     625
  38.4.7. Przenoszenie napisu na kartę arkusza     625
  38.4.8. Obszar papieru i modelu na arkuszu (Layout)     626
  38.4.8.1. Obszar modelu na arkuszu     627
  38.4.8.2. Obszar papieru na arkuszu     627
  38.4.9. Ustalanie położenia obiektów w rzutni     628
  38.4.10. Style wydruku zależne od koloru     629
  38.4.11. Wypełnianie pól tabliczki rysunkowej – atrybuty tekstowe     632
  38.4.12. Blokowanie rzutni     634
  38.4.13. Obiekty opisowe dla innej skali rzutni     635
  38.5. Wydruk arkusza – wymiary w obszarze papieru     636
  38.6. Projekty w jednostkach innych niż milimetry     641
  38.7. Wymiary w obu obszarach     643
  39. Design Center     644
  39.1. Wstawianie bloku za pomocą DesignCenter – ćwiczenia     646
  40. Palety narzędzi użytkownika     648
  40.1. Ćwiczenia     648
  40.1.1. Tworzenie palety     648
  40.1.2. Wstawianie bloku z palety     649
  40.1.3. Modyfikacja palety narzędzi     649
  40.1.4. Usuwanie narzędzi i palet     651
  40.2. Sterowanie widocznością okna palet narzędzi     651
  41. Zadania kontrolne     653
  42. Nieparametryczne projektowanie 2D – uwagi końcowe     657
  
  CZĘŚĆ II. PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D     659
  
  43. Podstawowe pojęcia     661
  43.1. Parametryczność     661
  43.2. Więzy i wymiary     661
  43.2.1. Więzy geometryczne     662
  43.2.2. Więzy wymiarowe     663
  43.2.3. Wymiary     664
  43.3. Przykład rysunku parametrycznego i nieparametrycznego     664
  44. Konfiguracja narzędzi więzów     667
  45. Operowanie więzami geometrycznymi – ćwiczenia     670
  45.1. Automatyczne wprowadzanie więzów geometrycznych     670
  45.2. Sterowanie widocznością więzów geometrycznych     674
  45.2.1. Selektywne wyświetlanie więzów geometrycznych     675
  45.3. Sprawdzenie poprawności systemu więzów geometrycznych     676
  45.4. Usuwanie więzów geometrycznych     677
  45.5. Ręczne wprowadzanie więzów geometrycznych     678
  45.6. Stopnie swobody     681
  45.7. Wprowadzanie więzów geometrycznych podczas tworzenia i edycji obiektów     681
  46. Operowanie więzami wymiarowymi – ćwiczenia     685
  46.1. Konfiguracja narzędzi więzów wymiarowych     687
  46.1.1. Sterowanie widocznością więzów wymiarowych w formie dynamicznej     688
  46.2. Więzy wymiarowe zdefiniowane przez jeden obiekt     689
  46.3. Więzy wymiarowe zdefiniowane przez dwa obiekty     690
  46.4. Wymiary nadmiarowe     691
  46.5. Zmiana sposobu wyświetlania więzów wymiarowych     693
  46.5.1. Zmiana formy więzów wymiarowych     694
  46.6. Wyświetlanie i ukrywanie więzów w formie dynamicznej     694
  46.7. Edycja wartości więzów wymiarowych     695
  46.7.1. Parametryczne modyfikacje konstrukcji     697
  46.7.2. Parametry użytkownika     698
  46.7.3. Filtry i grupy parametrów     701
  46.7.4. Edycja wartości więzów za pomocą uchwytów standardowych     703
  47. Ćwiczenia przejściowe     704
  47.1. Typoszereg z parametrem użytkownika     704
  47.1.1. Wprowadzanie więzów geometrycznych     705
  47.1.2. Nakładanie więzów wymiarowych     708
  47.1.3. Parametryczne modyfikacje konstrukcji     709
  47.2. Typoszereg bez parametru użytkownika     711
  47.2.1. Wprowadzanie więzów geometrycznych     712
  47.2.2. Nakładanie więzów wymiarowych     713
  47.2.3. Parametryczne modyfikacje konstrukcji     714
  47.2.4. Inny sposób modelowania symetrii     715
  48. Zadania kontrolne     716
  49. Transformacja wymiarów na więzy     718
  50. Ćwiczenia przejściowe     719
  50.1. Transformacja projektu DET2     719
  50.1.1. Wprowadzanie więzów geometrycznych     720
  50.1.2. Transformacja więzów wymiarowych     721
  50.1.3. Tworzenie i wiązanie punktu konstrukcyjnego     723
  50.1.4. Formatowanie więzów wymiarowych     724
  50.1.5. Parametryczne modyfikacje konstrukcji     726
  50.2. Parametryzacja otworu w projekcie DET2     727
  51. Parametryczne projektowanie 2D – uwagi końcowe     731
  
  CZĘŚĆ III. PODSTAWY MODELOWANIA 3D     733
  
  52. Interfejs użytkownika podczas pracy 3D     735
  52.1. Opcje modelowania 3D     736
  53. Sterowanie wyświetlaniem 3D – ćwiczenia     738
  53.1. Zmiana sposobu wyświetlania modelu     739
  53.2. Zmiana sposobu budowy obrazu     739
  53.3. Narzędzie ViewCube     740
  53.3.1. Widoki standardowe     742
  53.3.2. Redefinicja widoku głównego (Home View)     743
  53.4. Narzędzia SteeringWheels     744
  53.4.1. Zmiana środka obrotu     745
  53.4.2. Wywoływanie poprzednich i następnych widoków     746
  53.4.3. Inne operacje     746
  53.5. Nazwane widoki     746
  54. Układy współrzędnych     749
  54.1. Układy współrzędnych w przestrzeni 3D     749
  54.1.1. Układ globalny i lokalne układy współrzędnych     751
  54.1.2. Symbol układu współrzędnych     751
  54.2. Zarządzanie układami współrzędnych     752
  54.3. Standardowe metody zarządzania układami współrzędnych – ćwiczenia     753
  54.3.1. Definiowanie lokalnego układu współrzędnych     754
  54.3.2. Zapisywanie lokalnego układu współrzędnych     755
  54.3.3. Uaktywnianie zapisanego lokalnego układu współrzędnych     757
  54.3.4. Wywołanie widoku planarnego     758
  54.3.5. Definiowanie LUW na obiekcie     759
  54.3.5.1. Obiekt typu linia (krawędź)     759
  54.3.6. Usuwanie zapisanego lokalnego układu współrzędnych     761
  54.4. Zarządzanie układami współrzędnych metodą edycji symbolu (ikony) układu – ćwiczenia     762
  54.4.1. Definiowanie układu współrzędnych na powierzchni (ścianie)     762
  54.4.2. Zapisywanie lokalnego układu współrzędnych metodą edycji uchwytów     764
  54.5. Dynamiczny LUW     765
  55. Metody modelowania 3D     766
  56. Tworzenie obiektów 3D metodami 2D     768
  56.1. Model krawędziowy – ćwiczenia     768
  56.2. Klasyczne siatki wielokątne – ćwiczenia     770
  56.3. Wysokość i poziom     772
  56.3.1. Ćwiczenia     774
  56.4. Polibryły – ćwiczenia     776
  57. Klasyczne obiekty 3D     779
  57.1. Bryły elementarne – ćwiczenia     779
  57.2. Powierzchnie elementarne     781
  58. Operacje logiczne Boole’a – ćwiczenia     783
  59. Operacje modelowania 3D za pomocą profilu     786
  59.1. Wyciąganie – ćwiczenia     788
  59.2. Obrót – ćwiczenia     790
  59.3. Przeciąganie – ćwiczenia     792
  59.4. Rozpinanie powierzchni – ćwiczenia     793
  60. Edycja obiektów 3D     797
  60.1. Czynności wstępne i konfiguracyjne     798
  60.2. Metauchwyty     799
  60.2.1. Ograniczanie zakresu operacji edycyjnej     800
  60.3. Podobiekty     801
  60.3.1. Wybór podobiektów     801
  60.3.1.1. Wybór podobiektów z wykorzystaniem filtrów     802
  60.3.1.2. Wybór podbryły bez stosowania filtru     803
  60.3.1.3. Cykliczny wybór podbrył     804
  60.4. Rodzaje uchwytów     804
  60.5. Ćwiczenia     805
  60.5.1. Przesunięcie swobodne     805
  60.5.2. Przesunięcie ograniczone     806
  60.5.3. Obrót ograniczony     807
  60.5.4. Przesunięcie z kolekcją uchwytów aktywnych     808
  60.5.5. Rejestrowanie historii bryły     809
  60.5.6. Edycja właściwości obiektów 3D     810
  60.5.7. Usuwanie historii obiektów 3D     811
  61. Ćwiczenia przejściowe     813
  61.1. Transformacja projektu BUD1 do przestrzeni 3D     813
  61.2. Edycja projektu BUD1     816
  61.3. Model 3D sworznia     816
  61.4. Edycja modelu 3D sworznia     819
  62. Modelowanie 3D – uwagi końcowe     822
  
  CZĘŚĆ IV. PODSTAWY USŁUGI SIECIOWEJ I SYSTEMU AUTOCAD WS     823
  
  63. AutoCAD WS jako usługa sieciowa     827
  63.1. Bezpośredni dostęp z programu AutoCAD     827
  63.1.1. Przesyłanie (Upload) pliku     827
  63.1.2. Otwieranie pliku w trybie online     829
  63.2. Praca za pomocą przeglądarki internetowej     830
  63.2.1. Logowanie do serwisu AutoCAD WS     830
  63.2.2. Przesyłanie (Upload) pliku     831
  63.2.3. Edycja pliku     832
  63.2.4. Pobieranie (Download) pliku z serwisu sieciowego     838
  63.2.5. Przegląd pliku po edycji     839
  64. AutoCAD WS na urządzeniach przenośnych     841
  64.1. Podstawowe techniki pracy     842
  64.2. Przygotowanie urządzenia do pracy     842
  64.3. Logowanie do serwisu AutoCAD WS     843
  64.4. Podstawowe operacje konfiguracyjne     844
  64.5. Synchronizacja urządzenia z serwisem AutoCAD WS     844
  64.6. Otwieranie pliku na urządzeniu     845
  64.7. Edycja lokalna pliku     845
  64.7.1. Usuwanie obiektów     846
  64.7.2. Tworzenie obiektów     846
  64.7.3. Edycja istniejących obiektów     848
  64.7.4. Elementy opisu rysunku     849
  64.8. Synchronizacja urządzenia z serwisem AutoCAD WS     850
  64.9. Usuwanie plików lokalnych     851
  64.10. Wylogowanie z serwisu AutoCAD WS     851
  65. Zarządzanie danymi projektowymi (PDM) i projektowanie współbieżne (CD)     852
  65.1. Projektowanie współbieżne     852
  65.1.1. Dołączanie konstruktora do zespołu     853
  65.1.2. Praca zespołowa     854
  65.2. Elementy zarządzania danymi     857
  65.2.1. Zarządzanie z serwisu AutoCAD WS     857
  65.2.2. Zarządzanie z programu AutoCAD 2012     858
  66. Podstawy usługi sieciowej i systemu AutoCAD WS – uwagi końcowe     860
  
  Skorowidz     862
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia