AutoCAD 2014/LT2014/360 (WS+). Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska.

AutoCAD 2014/LT2014/360 (WS+). Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska.

3 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 49,95 zł  


49,95

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik zawiera kompletny kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D/3D oraz drukowania dokumentacji wyrobów dowolnej branży i o dowolnym stopniu złożoności, za pomocą programów: AutoCAD 2014 lub AutoCAD LT 2014 (tylko 2D) i wersji mobilnej AutoCAD 360 (WS+) oraz nowszych, w polskiej lub angielskiej wersji językowej.
Umożliwia przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego AutoCAD Certified Professional.


Dlaczego warto wybrać właśnie tę książkę?


- Autor jest jednym z najlepszych specjalistów w Polsce w dziedzinie metodyki parametrycznego projektowania 2D i 3D. Ma status Autodesk Authorised Author.
- Książka zawiera materiał pozwalający Czytelnikowi samodzielnie projektować bez konieczności dodatkowego szkolenia. Jej zakres jest zgodny z najnowszymi programami kursów i egzaminów certyfikacyjnych autoryzowanych przez producenta programu AutoCAD – firmę Autodesk.
- Zawiera rozdział poświęcony metodyce procesu przygotowań i zdawania egzaminu certyfikacyjnego AutoCAD Certified Professional.
- Czytelnik znajdzie tu przede wszystkim starannie przemyślane ćwiczenia, oparte na wieloletnim doświadczeniu Autora zarówno dydaktycznym, jak i zdobytym w przemyśle.
- Integralną częścią książki są przykłady i zadania, które można nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej Wydawnictwa www.pwn.pl.
- Omówione zostały także techniki i narzędzia typu Cloud Computing - Autodesk 360, w tym w szczególności metody pracy za pomocą najnowszych wersji AutoCAD 360 (WS+) dla urządzeń przenośnych: iPad, iPhone, smartfony z systemem operacyjnym Android itp.


Rok wydania2013
Liczba stron1010
KategoriaCAD/CAM
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17356-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Koncepcja i zawartość podręcznika     27
  
  1.1. Zawartość programowa     28
  1.2. Zakładany efekt i metodyka szkolenia     29
  1.3. Dodatkowe źródła informacji     29
  1.3.1. Literatura drukowana     30
  1.3.2. Blog     30
  1.3.3. Kanał YouTube     31
  1.4. Przeznaczenie     31
  
  2. Zastosowane oznaczenia     32
  
  2.1. Oznaczenia podstawowe     32
  2.2. Sposoby wydawania poleceń     33
  2.2.1. Wstążka     33
  2.2.2. Menu aplikacji     36
  2.2.3. Pasek szybkiego dostępu i menu rozwijane     37
  2.2.4. Pasek nawigacji     38
  2.2.5. Menu kursora     38
  2.2.6. Wiersz poleceń i nazwy poleceń     39
  2.2.7. Inne operacje     40
  2.3. Formatowanie dialogu w wierszu poleceń     41
  2.3.1. Wskazówki metodyczne     43
  2.4. Instrukcje do ćwiczeń     44
  2.4.1. Dane wyjściowe do ćwiczeń     44
  2.4.2. Polecenia ćwiczeń i rozwiązania     45
  2.5. Narzędzia niedostępne w wersji LT     46
  
  CZĘŚĆ I. NIEPARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D     47
  
  3. Podstawy środowiska AutoCAD     49
  
  3.1. Techniki pracy za pomocą myszy     49
  3.2. Uruchamianie programu     51
  3.3. Podstawowe elementy okna programu     53
  3.3.1. Rozszerzone etykiety narzędzi     55
  3.3.2. Operacje wykonywane za pomocą wstążki     56
  3.3.2.1. Podsumowanie     58
  3.3.3. Przełączniki i przyciski na Pasku stanu     60
  3.3.3.1. Wyświetlanie przełączników i przycisków na pasku     60
  3.3.3.2. Przełączanie przełączników     62
  3.3.4. Karta modelu i karty arkuszy (układów)     63
  3.4. Metody wydawania poleceń     64
  3.5. Wydawanie polecenia za pomocą panelu wstążki     65
  3.5.1. Ćwiczenia     65
  3.6. Podstawowe kształty kursora     66
  3.6.1. Kursor graficzny     67
  3.6.2. Wskaźnik zbioru wskazań     68
  3.6.3. Kursor graficzny ze wskaźnikiem zbioru wskazań     68
  3.7. Cofanie i ponawianie polecenia – ćwiczenia     69
  3.8. Wyszukiwanie polecenia za pomocą Menu aplikacji     70
  3.8.1. Ćwiczenia     70
  3.9. Wydawanie polecenia za pomocą klawiatury     71
  3.9.1. Okno poleceń i wiersz poleceń     73
  3.9.2. Dodatkowe funkcje wiersza poleceń     75
  3.9.2.1. Autouzupełnianie (Autocomplete)     75
  3.9.3. Autokorekta, synonimy, rozpoznawanie obiektów, wyszukiwanie     76
  3.9.4. Rysowanie odcinków za pomocą klawiatury – ćwiczenia     77
  3.10. Opcje poleceń     79
  3.10.1. Opcja domyślna     80
  3.10.2. Pozostałe opcje     81
  3.10.3. Sposoby wybierania opcji poleceń     81
  3.10.4. Opcje polecenia linia (line)     82
  3.10.5. Przykłady opcji innych poleceń     83
  3.10.6. Ćwiczenia     84
  3.11. Przerywanie działania polecenia     84
  3.12. Powtarzanie poleceń     85
  3.13. Ćwiczenia     86
  3.14. System pomocy (Help)     86
  3.14.1. Wewnętrzna przeglądarka pomocy     87
  3.14.2. Uruchamianie systemu pomocy     88
  3.14.2.1. Pomoc w trybie oczekiwania na polecenie     89
  3.14.2.2. Pomoc w trakcie działania polecenia     89
  3.15. Wydawanie polecenia za pomocą Paska szybkiego dostępu     90
  3.16. Usuwanie obiektów – ćwiczenia     91
  3.17. Zapisywanie projektu w pamięci zewnętrznej     93
  3.18. Podstawowe typy plików     95
  3.19. Ponowny zapis projektu na dysku     96
  3.20. Zapisywanie kopii projektu na dysku     96
  3.21. Zamykanie okna projektu     97
  3.22. Otwieranie istniejącego projektu     99
  3.22.1. Pełne otwieranie pliku projektu     100
  3.22.2. Otwieranie pliku projektu w trybie tylko do odczytu     101
  3.23. Kończenie pracy     103
  
  4. Instalacja plików dodatkowych     104
  
  5. Wybrane operacje konfiguracyjne     107
  
  5.1. Przywrócenie ustawień domyślnych     107
  5.2. Ustawienia opcji wykorzystywane podczas kursu     110
  5.2.1. Profile użytkownika     110
  5.2.2. Tworzenie i uaktywnienie profilu     111
  5.2.3. Resetowanie profilu     113
  5.2.4. Karta Wyświetl (Display)     114
  5.2.5. Karta Otwórz i zapisz (Open and Save)     116
  5.2.6. Karta System     118
  5.2.7. Karta Parametry użytkownika (User Preferences)     119
  5.2.8. Karta Pomoce rysunkowe (Drafting)     121
  5.2.9. Karta Modelowanie 3D (3D Modeling)     123
  5.2.10. Karta Wybór (Selection)     124
  5.2.11. Rozmiar wskaźnika zbioru wskazań i kursora     126
  5.2.12. Pasek nawigacji (Navigation Bar)     127
  5.2.13. Pasek szybkiego dostępu (Quick Access Toolbar)     127
  5.2.13.1. Modyfikacja paska szybkiego dostępu     128
  5.2.14. Karty i panele narzędzi     129
  5.2.15. Okna typu Paleta i paski narzędzi     130
  5.2.16. Obiekty na Pasku stanu     131
  5.2.17. Ustawienia rysunkowe Skok i siatka (Snap and Grid)     132
  5.2.17.1. Skok (snap)     133
  5.2.17.2. Siatka rysunkowa (Grid)     134
  5.3. Obszary robocze     135
  5.3.1. Ustawienia obszaru roboczego     136
  5.3.2. Definiowanie własnego obszaru roboczego     136
  5.3.3. Wybór obszaru roboczego     138
  
  6. Tworzenie nowego projektu     140
  
  6.1. Typowy algorytm tworzenia nowego projektu     142
  6.2. Ćwiczenia     142
  6.2.1. Tworzenie nowego projektu na podstawie szablonu     142
  6.2.2. Przegląd wybranych obiektów i ustawień szablonu     144
  6.2.3. Zapis utworzonego projektu w folderze roboczym kursu     145
  
  7. Podstawy zarządzania szablonami     147
  
  7.1. Typowy algorytm tworzenia szablonu     147
  7.1.1. Zapis projektu jako szablon – ćwiczenia     149
  7.1.1.1. Szablon-1     150
  7.1.1.2. Szablon-2     151
  7.1.1.3. AJ-ISO-A4     153
  7.1.1.4. Szablon----K     154
  7.1.1.5. Szablon-3D     154
  7.2. Tworzenie nowego projektu bezpośrednio po zapisie szablonu     154
  7.2.1. Ćwiczenia     155
  7.2.2. Przegląd wybranych obiektów i ustawień szablonu z rzutnią     157
  
  8. Współrzędne 2D     159
  
  8.1. Układy współrzędnych 2D     159
  8.2. Wprowadzanie współrzędnych 2D     160
  8.3. Współrzędne kartezjańskie 2D     161
  8.3.1. Współrzędne bezwzględne     162
  8.3.2. Ćwiczenia     163
  8.3.3. Współrzędne względne     165
  8.3.4. Ćwiczenia     166
  
  9. Zadania kontrolne     169
  
  10. Śledzenie biegunowe i bezpośrednie wprowadzanie odległości     171
  
  10.1. Ćwiczenia     172
  
  11. Wymiary obiektów a podziałka rysunkowa     177
  
  11.1. Format jednostek     177
  
  12. Współrzędne biegunowe     180
  
  12.1. Ćwiczenia     181
  
  13. Zadania kontrolne     183
  
  14. Dynamiczne wprowadzanie danych     184
  
  14.1. Elementy trybu wprowadzania dynamicznego     185
  14.2. Konfiguracja trybu wprowadzania dynamicznego     187
  14.3. Wprowadzanie dynamiczne – ćwiczenia     188
  14.4. Weryfikacja długości i kątów – ćwiczenia     192
  
  15. Tworzenie obiektów podstawowych     194
  
  15.1. Odcinek (polecenie – linia)     195
  15.1.1. Opcje     195
  15.1.2. Tryb kontynuacji     196
  15.1.3. Ćwiczenia     196
  15.2. Okrąg     197
  15.2.1. Opcje     198
  15.2.2. Ćwiczenia     199
  15.3. Domyślne wartości wejściowe     202
  15.4. Elipsa     203
  15.4.1. Opcje     203
  15.4.2. Ćwiczenia     204
  15.5. Prosta     204
  15.5.1. Opcje     205
  15.5.2. Ćwiczenia     206
  15.6. Krzywe typu splajn     208
  15.6.1. Opcje     209
  15.6.2. Ćwiczenia     210
  15.7. Łuk     212
  15.7.1. Opcje     213
  15.7.2. Tryb kontynuacji     214
  15.7.3. Ćwiczenia     215
  15.7.3.1. Opcje: Początek, środek     215
  
  16. Ćwiczenia projektowe     218
  
  17. Tworzenie obiektów złożonych     219
  
  17.1. Polilinia     219
  17.1.1. Opcje     220
  17.1.2. Tryb kontynuacji     221
  17.1.3. Ćwiczenia     221
  17.1.4. Sterowanie wypełnieniem     226
  17.2. Wielokąty     227
  17.2.1. Prostokąt     227
  17.2.1.1. Opcje     228
  17.2.2. Ćwiczenia     229
  17.2.3. Inne wielokąty     231
  17.2.3.1. Opcje     231
  17.2.4. Ćwiczenia     232
  17.3. Obiekty opisowe i standardowe     234
  17.3.1. Tworzenie obiektów opisowych     234
  17.3.2. Zmiana listy skal     235
  17.3.3. Aktualizacja obiektów opisowych     235
  17.3.4. Optymalizacja stosowania obiektów opisowych     236
  17.3.4.1. Wydruk w podziałce 1:1     236
  17.3.4.2. Wydruk w podziałce innej niż 1:1     236
  17.4. Obiekty tekstowe     237
  17.4.1. Styl tekstu     239
  17.4.2. Przegląd istniejących stylów tekstu     240
  17.4.2.1. Czcionki TrueType     241
  17.4.2.2. Czcionki typu SHX     242
  17.4.2.3. Wysokość tekstu w definicji stylu     243
  17.4.2.4. Dostępne style tekstu – podsumowanie     244
  17.4.3. Znaki specjalne     244
  17.4.4. Tworzenie wiersza tekstu – ćwiczenia     245
  17.4.5. Zmiana skali opisu istniejących obiektów – ćwiczenia     253
  17.4.6. Opcje tworzenia wiersza tekstu     257
  17.4.7. Tekst wielowierszowy     257
  17.4.8. Definiowanie stylu tekstu i tworzenie tekstu wielowierszowego – ćwiczenia     258
  17.4.9. Inne operacje wykonywane za pomocą edytora tekstu wielowierszowego     263
  17.4.9.1. Wybrane operacje formatowania akapitów, znaków oraz symbole i ułamki     263
  17.4.9.2. Pola tekstowe     264
  17.4.9.3. Opcje dopasowania (wyrównania) tekstu     264
  17.5. Tabele     265
  17.5.1. Styl tabeli     266
  17.5.2. Tworzenie tabeli     266
  17.5.3. Ćwiczenia     267
  17.6. Kreskowanie i wypełnienie     271
  17.6.1. Rodzaje kreskowania     272
  17.6.2. Definiowanie kreskowania     274
  17.6.2.1. Opcja domyślna – Wskaż punkty (Pick Points)     275
  17.6.2.2. Opcja Wybierz obiekty (Select Objects)     276
  17.6.3. Ćwiczenia     276
  17.7. Inne obiekty     278
  
  18. Narzędzia rysowania precyzyjnego     280
  
  18.1. Tryby lokalizacji     281
  18.1.1. Stałe tryby lokalizacji     282
  18.1.2. Chwilowy tryb lokalizacji     284
  18.1.3. Zestawienie trybów lokalizacji     285
  
  19. Ćwiczenia projektowe     287
  
  19.1. Wprowadzenie     288
  19.2. Rysowanie trójkąta     288
  19.3. Rysowanie wysokości trójkąta     289
  19.4. Rysowanie okręgów stycznych     290
  19.5. Rysowanie pozostałych odcinków     292
  19.6. Rysowanie nietypowego okręgu     293
  
  20. Narzędzia rysowania precyzyjnego – śledzenie     296
  
  20.1. Tymczasowe punkty śledzenia     297
  20.2. Ćwiczenia     297
  20.2.1. Włączanie tymczasowego punktu śledzenia     298
  20.2.2. Wyłączanie tymczasowego punktu śledzenia     299
  
  21. Zadania kontrolne     302
  
  22. Sterowanie wyświetlaniem 2D     306
  
  22.1. Narzędzie ViewCube w modelu 2D     307
  22.2. Wyświetlanie siatki rysunkowej     307
  22.3. Uwagi ogólne     308
  22.4. Panoramowanie     308
  22.5. Ćwiczenia     309
  22.6. Operowanie powiększeniem     310
  22.7. Ćwiczenia     311
  22.7.1. Szybki zoom     311
  22.7.2. Okno     312
  22.7.3. Zoom i nowy fragment     313
  22.7.4. Zakres     313
  22.7.5. Wszystko i Okno     314
  22.7.6. Skala względna     315
  22.7.7. Poprzedni widok     315
  22.7.8. Okno i poprzedni     316
  22.8. Strategie sterowania wyświetlaniem     316
  22.8.1. Bez użycia rolki     317
  22.8.2. Z użyciem rolki     317
  22.8.3. Inne narzędzia sterowania wyświetlaniem     319
  
  23. Edycja obiektów     321
  
  23.1. Ogólna metoda edycji     322
  23.2. Zbiory wskazań (kolekcje)     324
  23.2.1. Wybieranie pojedynczego obiektu     324
  23.2.1.1. Wybór elementów pokrywających się (metoda standardowa)     325
  23.2.1.2. Wybór elementów pokrywających się (cykliczny)     325
  23.2.2. Uzupełnianie kolekcji     326
  23.2.3. Usuwanie elementu z kolekcji     327
  23.2.4. Wybór za pomocą okna     327
  23.2.4.1. Okno typu przecinającego     328
  23.2.4.2. Okno typu ciągłego     329
  23.2.5. Niejawne opcje wybierania obiektów     329
  23.3. Usuwanie obiektów     330
  23.3.1. Ćwiczenia     331
  23.4. Przekształcenia o wektor     331
  23.4.1. Metoda „punkt bazowy” (skąd–dokąd)     332
  23.4.1.1. Ogólny algorytm metody „punkt bazowy” (skąd–dokąd)     333
  23.4.2. Metoda „przesunięcie” (o ile i w którą stronę)     333
  23.4.2.1. Ogólny algorytm metody „przesunięcie” (o ile i w którą stronę)     334
  23.5. Przesuwanie obiektów     335
  23.5.1. Ćwiczenia     335
  23.6. Przesuwanie ortogonalne za pomocą klawiatury (Nudging)     339
  23.6.1. Ćwiczenia     340
  23.7. Kopiowanie obiektów     341
  23.7.1. Opcje     342
  23.7.2. Ćwiczenia     342
  23.8. Rozciąganie obiektów     344
  23.8.1. Ćwiczenia     345
  23.9. Kopiowanie obiektów w szyku     348
  23.9.1. Szyki standardowe i zespolone     348
  23.9.1.1. Szyk prostokątny     349
  23.9.1.2. Szyk biegunowy     349
  23.9.1.3. Szyk wzdłuż ścieżki     350
  23.9.2. Ćwiczenia     350
  23.9.2.1. Szyk prostokątny     350
  23.9.2.2. Szyk biegunowy     353
  23.9.2.3. Szyk wzdłuż ścieżki     356
  23.10. Kopiowanie obiektów przez odsunięcie     358
  23.10.1. Ćwiczenia     359
  23.11. Lustrzane odbicie     363
  23.11.1. Ćwiczenia     363
  23.12. Skalowanie     365
  23.12.1. Ćwiczenia     366
  23.13. Obracanie obiektów     368
  23.13.1. Ćwiczenia     369
  23.14. Ucinanie i wydłużanie obiektów     371
  23.14.1. Ogólna metoda ucinania i wydłużania     372
  23.14.1.1. Pełny algorytm ucinania i wydłużania     372
  23.14.1.2. Skrócony algorytm ucinania i wydłużania     373
  23.14.1.3. Uwagi dodatkowe     374
  23.14.2. Ćwiczenia     375
  23.15. Przedłużanie i skracanie obiektów     378
  23.15.1. Ćwiczenia     379
  23.16. Przerywanie obiektów     380
  23.16.1. Ćwiczenia     381
  23.17. Łączenie obiektów     384
  23.17.1. Ćwiczenia     385
  23.18. Fazowanie krawędzi     386
  23.18.1. Ćwiczenia     388
  23.19. Zaokrąglanie krawędzi     391
  23.19.1. Ćwiczenia     392
  23.20. Rozbijanie obiektów złożonych     396
  23.20.1. Ćwiczenia     397
  23.21. Indywidualne polecenia edycyjne     398
  23.21.1. Łączenie odcinków i łuków w polilinię – edycja polilinii     399
  23.21.2. Ćwiczenia     400
  23.21.3. Inne indywidualne polecenia edycyjne     402
  23.21.4. Edycja kreskowania – ćwiczenia     402
  23.21.4.1. Zmiana skali opisu     404
  23.21.5. Edycja tekstu – ćwiczenia     404
  23.21.5.1. Zmiana skali opisu     405
  23.21.6. Ćwiczenia dodatkowe     405
  
  24. Ćwiczenia projektowe     407
  
  25. Zadania kontrolne     413
  
  26. Edycja za pomocą uchwytów     415
  
  26.1. Wybór metody edycji     415
  26.2. Uchwyty standardowe     416
  26.2.1. Ogólna metoda edycji     419
  26.2.1.1. Pełny algorytm edycji za pomocą uchwytów     419
  26.2.1.2. Skrócony algorytm edycji za pomocą uchwytów     420
  26.2.2. Ćwiczenia     421
  26.2.2.1. Rozciąganie odcinka     421
  26.2.2.2. Przesuwanie i rozciąganie okręgu     422
  26.2.2.3. Inne operacje edycyjne     424
  26.3. Uchwyty wielofunkcyjne     425
  26.3.1. Ogólna metoda edycji za pomocą uchwytów wielofunkcyjnych     426
  26.3.2. Ćwiczenia     427
  
  27. Zadania kontrolne     430
  
  28. Ćwiczenia przejściowe     432
  
  28.1. Rysowanie projektu BUD1     432
  28.1.1. Podstawowa koncepcja rozwiązania     433
  28.1.2. Realizacja koncepcji podstawowej     433
  28.1.3. Koncepcje alternatywne     434
  28.2. Rysowanie projektu DET1     435
  28.2.1. Podstawowa koncepcja rozwiązania     435
  28.2.2. Realizacja koncepcji podstawowej     437
  28.2.2.1. Pierwszy fragment łamanej     437
  28.2.2.2. Drugi fragment łamanej     438
  28.2.2.3. Kopiowanie przez odsunięcie     439
  28.2.2.4. Obcięcie końców     440
  28.2.2.5. Analiza dostępnych stylów tekstu     440
  28.2.2.6. Propozycja definicji nowego stylu tekstu     441
  28.2.2.7. Ocena wysokości napisu (tekstu)     441
  28.2.2.8. Weryfikacja propozycji stylu i wysokości napisu     442
  28.2.2.9. Definiowanie nowego stylu tekstu     442
  28.2.2.10. Tworzenie napisu     442
  28.2.3. Inne koncepcje rysowania zarysu     442
  28.2.3.1. Uniwersalny kalkulator klasyczny     443
  28.2.3.2. Paleta narzędzi Kalkulator (QuickCalc)     444
  28.2.3.3. Tryb śledzenia     444
  28.3. Rysowanie projektu DET2     445
  28.3.1. Tryb śledzenia i tymczasowy punkt lokalizacji     446
  28.3.2. Tryb śledzenia     448
  28.3.3. Rysowanie okręgu     449
  28.3.4. Napisy     449
  28.3.4.1. Propozycja definicji nowego stylu tekstu     450
  28.3.4.2. Ocena wysokości napisów     450
  28.3.4.3. Weryfikacja propozycji stylu i wysokości napisu     451
  28.3.4.4. Definiowanie nowego stylu tekstu     451
  28.3.4.5. Tworzenie napisów     451
  
  29. Właściwości ogólne obiektów     453
  
  29.1. Technika warstw     454
  29.2. Właściwości logiczne i określone wprost     456
  29.2.1. Właściwości logiczne     456
  29.2.2. Właściwości określone wprost     456
  29.2.3. Właściwości logiczne a określone wprost     457
  29.3. Właściwości bieżące i właściwości kolekcji obiektów     457
  29.4. Rodzaj linii     459
  29.4.1. Wczytywanie i usuwanie rodzaju linii – ćwiczenia     460
  29.4.2. Efektywne zarządzanie rodzajami linii     465
  29.4.2.1. Poprawna organizacja środowiska pracy     465
  29.4.2.2. Wymuszona praca w źle zorganizowanym środowisku     466
  29.4.3. Skala rodzaju linii     468
  29.4.3.1. Indywidualna skala rodzaju linii nowo tworzonych obiektów     468
  29.4.3.2. Skala globalna rodzaju linii     468
  29.4.3.3. Indywidualna skala rodzaju linii obiektu     469
  29.4.3.4. Całkowita skala rodzaju linii obiektu     469
  29.4.4. Określanie całkowitej skali rodzaju linii obiektu     470
  29.4.4.1. Sposób wyświetlania linii na rysunku     471
  29.5. Szerokość (grubość) linii     472
  29.5.1. Standardowa szerokość (grubość) linii     473
  29.5.2. Regulacja sposobu wyświetlania szerokości (grubości) linii     474
  29.6. Kolor     475
  29.7. Przezroczystość ogólna     476
  29.8. Sterowanie właściwościami za pośrednictwem warstwy     478
  29.9. Budowa struktury warstw – ćwiczenia     479
  29.9.1. Wczytanie definicji linii     480
  29.9.2. Zmiana nazwy i koloru warstwy     481
  29.9.3. Tworzenie nowej warstwy     482
  29.9.4. Ustawianie warstwy bieżącej     484
  29.9.5. Usuwanie warstwy     484
  29.9.6. Modyfikacja struktury i właściwości warstw     485
  29.10. Operacje na warstwach – ćwiczenia     486
  29.10.1. Filtry warstw     486
  29.10.2. Wybór warstwy aktualnej     487
  29.10.3. Blokowanie (ukrywanie) warstwy     489
  29.10.4. Przenoszenie obiektów na inną warstwę     490
  29.10.5. Uzgadnianie właściwości     491
  29.10.6. Właściwość określona wprost     492
  29.10.7. Zmiana właściwości obiektów przez warstwę     493
  
  30. Ćwiczenia przejściowe     495
  
  30.1. Szablon ze strukturą warstw     495
  
  31. Wymiarowanie     501
  
  31.1. Styl wymiarowania     505
  31.2. Czynności wstępne     506
  31.3. Ogólne warianty wymiarowania     507
  31.4. Wymiar liniowy     508
  31.4.1. Ćwiczenia     509
  31.5. Wymiar normalny     513
  31.5.1. Ćwiczenia     513
  31.6. Ćwiczenia     515
  31.7. Wymiary promienia i średnicy     516
  31.7.1. Znacznik środka     517
  31.7.2. Ćwiczenia     517
  31.8. Wymiar kątowy     519
  31.8.1. Ćwiczenia     520
  31.9. Dołączanie przedrostka i przyrostka     520
  31.9.1. Ćwiczenia     521
  31.10. Szybkie wymiarowanie     525
  31.10.1. Modyfikacja stylu wymiarowania     526
  31.10.2. Ćwiczenia     527
  31.11. Linie i wielolinie odniesienia     530
  31.11.1. Styl wielolinii odniesienia     532
  31.11.2. Tworzenie wielolinii odniesienia     533
  31.11.3. Edycja wielolinii odniesienia     534
  31.11.4. Ćwiczenia     535
  31.11.4.1. Tworzenie wielolinii     536
  31.11.4.2. Edycja wielolinii za pomocą uchwytów     537
  31.11.4.3. Dołączanie i usuwanie linii odniesienia     538
  31.11.4.4. Wyrównywanie położenia wielolinii     540
  31.11.4.5. Grupowanie wielolinii     543
  31.11.4.6. Modyfikacja stylu wielolinii     544
  31.11.4.7. Ćwiczenie kontrolne     545
  31.11.4.8. Zmiana skali opisu wielolinii odniesienia     546
  31.12. Podstawy edycji wymiarów     546
  31.12.1. Zmiana skali opisu     547
  31.12.2. Ćwiczenia     547
  31.12.2.1. Edycja za pomocą uchwytów     547
  31.12.2.2. Porządkowanie rozmieszczenia wymiarów     550
  31.12.2.3. Przerywanie obiektów wymiarowych     551
  31.12.2.4. Inne operacje edycyjne     552
  31.13. Inne narzędzia wymiarowania i edycji wymiarów     553
  
  32. Uniwersalne narzędzia zarządzania właściwościami obiektów     554
  
  32.1. Szybkie właściwości istniejących obiektów     555
  32.1.1. Bez włączania przełącznika SW (QP)     555
  32.1.2. Przy włączonym przełączniku SW (QP)     556
  32.2. Właściwości istniejących obiektów     557
  32.2.1. Ćwiczenia     558
  32.3. Uzyskiwanie informacji o istniejących obiektach     563
  32.3.1. Lista informacji o istniejących obiektach     564
  32.3.2. Pomiar odległości     564
  32.3.3. Odczyt współrzędnych punktu     564
  32.3.4. Pomiar pola powierzchni     564
  32.3.5. Nowe narzędzia pomiarowe     565
  
  33. Ćwiczenia przejściowe     566
  
  33.1. Wymiarowanie projektu BUD1     566
  33.2. Wymiarowanie projektu DET1     568
  33.3. Wymiarowanie projektu DET2     574
  33.4. Edycja projektu DET1     578
  33.4.1. Rozciągnięcie     579
  33.4.2. Fazowania i zaokrąglenia     579
  33.4.3. Edycja istniejących wymiarów     580
  33.4.3.1. Edycja za pomocą uchwytów     581
  33.4.3.2. Edycja metodą doczepiania     581
  33.4.3.3. Monitor opisu (Annotation Monitor)     582
  33.4.3.4. Dalsze operacje edycyjne     583
  33.4.4. Tworzenie nowych wymiarów     584
  33.4.4.1. Definiowanie nowych stylów wymiarowania     585
  33.4.4.2. Zastosowanie zdefiniowanych stylów wymiarowania     589
  33.4.5. Inne operacje     590
  33.4.6. Definiowanie podstylu wymiarowania     591
  33.5. Edycja projektu DET2     592
  
  34. Poprawna organizacja środowiska pracy     593
  
  34.1. Zarządzanie rodzajami linii     593
  34.2. Zarządzanie stylami tekstu     594
  34.3. Zarządzanie stylami wymiarowania     595
  
  35. Ćwiczenia przejściowe     596
  
  35.1. Modyfikacja szablonu ze strukturą warstw     596
  35.1.1. Arkusz obszaru papieru     603
  
  36. Projekt końcowy     605
  
  36.1. Uwagi ogólne     606
  36.2. Wymagania podstawowe     606
  36.3. Wymagania dodatkowe     607
  36.4. Czynności wstępne     607
  36.5. Tworzenie zarysu     608
  36.6. Wymiarowanie     612
  36.6.1. Wymiarowanie faz i zaokrągleń     612
  36.6.2. Wymiar obrócony     614
  36.6.3. Pozostałe wymiary     615
  36.6.4. Kreskowanie     616
  36.6.5. Tabliczka rysunkowa     618
  36.6.6. Operacje końcowe     618
  36.7. Ćwiczenie kontrolne     619
  36.8. Narzędzia wydruku dokumentacji     621
  36.9. Wydruk dokumentacji z obszaru modelu     621
  36.9.1. Ustawienia strony     622
  36.9.2. Podgląd wydruku     624
  36.9.3. Uruchomienie wydruku     626
  
  37. Podstawy techniki bloków     630
  
  37.1. Ćwiczenia     633
  37.1.1. Tworzenie bloku     634
  37.1.2. Wstawianie bloku     636
  37.1.3. Zapis definicji bloku na dysku     639
  37.1.4. Wstawianie pliku     640
  37.1.5. Modyfikacja pliku bloku na dysku     641
  37.1.6. Modyfikacja definicji bloku bezpośrednio w miejscu wstawienia     643
  37.1.7. Zmiana skali opisu     646
  
  38. Zaawansowane techniki wykonywania i wydruku dokumentacji     647
  
  38.1. Sposoby przygotowania dokumentacji pod kątem wydruku     647
  38.2. Przygotowanie bloku z atrybutami tekstowymi     650
  38.2.1. Atrybuty tekstowe     652
  38.3. Wydruk z wykorzystaniem układów arkuszy     653
  38.4. Wydruk arkusza – wymiary w obszarze modelu     653
  38.4.1. Ustawienia strony     655
  38.4.2. Wstawianie bloku z atrybutami     662
  38.4.3. Tworzenie i skalowanie rzutni     664
  38.4.4. Zmiana obiektów nieopisowych na opisowe     668
  38.4.5. Porządkowanie rozmieszczenia wymiarów     671
  38.4.6. Postępowanie z obiektami nieopisowymi     672
  38.4.7. Przenoszenie napisu na kartę arkusza     673
  38.4.8. Obszar papieru i modelu na arkuszu (Layout)     673
  38.4.8.1. Obszar modelu na arkuszu     674
  38.4.8.2. Obszar papieru na arkuszu     675
  38.4.9. Ustalanie położenia obiektów w rzutni     675
  38.4.10. Style wydruku zależne od koloru     677
  38.4.11. Wypełnianie pól tabliczki rysunkowej – atrybuty tekstowe     680
  38.4.12. Blokowanie rzutni     682
  38.4.13. Obiekty opisowe dla innej skali rzutni     683
  38.5. Wydruk arkusza – wymiary w obszarze papieru     685
  38.6. Projekty w jednostkach innych niż milimetry     690
  38.7. Wymiary w obu obszarach     692
  38.8. Przywracanie zespolenia wymiarów – Monitor opisu (Annotation Monitor) .    693
  38.8.1. Ćwiczenia     694
  
  39. Design Center     696
  
  39.1. Wstawianie bloku za pomocą DesignCenter – ćwiczenia     698
  
  40. Palety narzędzi użytkownika     700
  
  40.1. Sterowanie widocznością okna palet narzędzi     700
  40.2. Ćwiczenia     701
  40.2.1. Tworzenie palety     701
  40.2.2. Wstawianie bloku z palety     702
  40.2.3. Modyfikacja palety narzędzi     702
  40.2.4. Usuwanie narzędzi i palet     704
  
  41. Zadania kontrolne     705
  
  42. Nieparametryczne projektowanie 2D – uwagi końcowe     709
  
  CZĘŚĆ II. PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D     711
  
  43. Podstawowe pojęcia     713
  
  43.1. Parametryczność     713
  43.2. Więzy i wymiary     713
  43.2.1. Więzy geometryczne     714
  43.2.2. Więzy wymiarowe     715
  43.2.3. Wymiary     716
  43.3. Przykład rysunku parametrycznego i nieparametrycznego     717
  
  44. Konfiguracja narzędzi więzów     719
  
  45. Operowanie więzami geometrycznymi – ćwiczenia     722
  
  45.1. Automatyczne wprowadzanie więzów geometrycznych     722
  45.2. Sterowanie widocznością więzów geometrycznych     725
  45.2.1. Selektywne wyświetlanie więzów geometrycznych     727
  45.3. Sprawdzenie poprawności systemu więzów geometrycznych     728
  45.4. Usuwanie więzów geometrycznych     729
  45.5. Ręczne wprowadzanie więzów geometrycznych     730
  45.6. Stopnie swobody     733
  45.7. Wprowadzanie więzów geometrycznych podczas tworzenia i edycji obiektów     734
  
  46. Operowanie więzami wymiarowymi – ćwiczenia     737
  
  46.1. Konfiguracja narzędzi więzów wymiarowych     740
  46.1.1. Sterowanie widocznością więzów wymiarowych w formie dynamicznej     740
  46.2. Więzy wymiarowe zdefiniowane przez jeden obiekt     741
  46.3. Więzy wymiarowe zdefiniowane przez dwa obiekty     743
  46.4. Wymiary nadmiarowe     744
  46.5. Zmiana sposobu wyświetlania więzów wymiarowych     746
  46.5.1. Zmiana formy więzów wymiarowych     747
  46.6. Wyświetlanie i ukrywanie więzów w formie dynamicznej     747
  46.7. Edycja wartości więzów wymiarowych     748
  46.7.1. Parametryczne modyfikacje konstrukcji     750
  46.7.2. Parametry użytkownika     751
  46.7.3. Filtry i grupy parametrów     754
  46.7.4. Edycja wartości więzów za pomocą uchwytów standardowych     755
  
  47. Ćwiczenia przejściowe     757
  
  47.1. Typoszereg z parametrem użytkownika     757
  47.1.1. Wprowadzanie więzów geometrycznych     758
  47.1.2. Nakładanie więzów wymiarowych     761
  47.1.3. Parametryczne modyfikacje konstrukcji     762
  47.2. Typoszereg bez parametru użytkownika     764
  47.2.1. Wprowadzanie więzów geometrycznych     764
  47.2.2. Nakładanie więzów wymiarowych     766
  47.2.3. Parametryczne modyfikacje konstrukcji     767
  47.2.4. Inny sposób modelowania symetrii     768
  
  48. Zadania kontrolne     769
  
  49. Transformacja wymiarów na więzy     770
  
  50. Ćwiczenia przejściowe     771
  
  50.1. Transformacja projektu DET2     771
  50.1.1. Wprowadzanie więzów geometrycznych     772
  50.1.2. Transformacja więzów wymiarowych     773
  50.1.3. Tworzenie i wiązanie punktu konstrukcyjnego     775
  50.1.4. Formatowanie więzów wymiarowych     776
  50.1.5. Parametryczne modyfikacje konstrukcji     778
  50.2. Parametryzacja położenia otworu w projekcie DET2     779
  
  51. Parametryczne projektowanie 2D – uwagi końcowe     783
  
  CZĘŚĆ III. PODSTAWY MODELOWANIA 3D     785
  
  52. Interfejs użytkownika podczas pracy 3D     787
  
  52.1. Opcje modelowania 3D     788
  
  53. Sterowanie wyświetlaniem 3D – ćwiczenia     790
  
  53.1. Zmiana sposobu wyświetlania modelu     791
  53.2. Zmiana sposobu budowy obrazu     791
  53.3. Narzędzie ViewCube     792
  53.3.1. Widoki standardowe     794
  53.3.2. Redefinicja widoku głównego (Home View)     795
  53.4. Narzędzia SteeringWheels     796
  53.4.1. Zmiana środka obrotu     798
  53.4.2. Wywoływanie poprzednich i następnych widoków     798
  53.4.3. Inne operacje     799
  53.5. Nazwane widoki     799
  
  54. Układy współrzędnych     801
  
  54.1. Układy współrzędnych w przestrzeni 3D     801
  54.1.1. Układ globalny i lokalne układy współrzędnych     803
  54.1.2. Symbol układu współrzędnych     803
  54.2. Zarządzanie układami współrzędnych     804
  54.3. Standardowe metody zarządzania układami współrzędnych – ćwiczenia     805
  54.3.1. Definiowanie lokalnego układu współrzędnych     806
  54.3.2. Zapisywanie lokalnego układu współrzędnych     807
  54.3.3. Uaktywnianie zapisanego lokalnego układu współrzędnych     809
  54.3.4. Wywołanie widoku planarnego     810
  54.3.5. Definiowanie LUW na obiekcie     811
  54.3.5.1. Obiekt typu linia (krawędź)     811
  54.3.6. Usuwanie zapisanego lokalnego układu współrzędnych     813
  54.4. Zarządzanie układami współrzędnych metodą edycji symbolu (ikony) układu – ćwiczenia     814
  54.4.1. Definiowanie układu współrzędnych na powierzchni (ścianie)     814
  54.4.2. Zapisywanie lokalnego układu współrzędnych metodą edycji uchwytów     816
  54.5. Dynamiczny LUW     817
  
  55. Wstęp do modelowania 3D     818
  
  55.1. Parametryczność a modele 3D     819
  55.1.1. Modele bryłowe     819
  55.1.2. Modele powierzchniowe     820
  
  56. Tworzenie obiektów 3D metodami 2D     821
  
  56.1. Model krawędziowy – ćwiczenia     821
  56.2. Klasyczne siatki wielokątne – ćwiczenia     823
  56.3. Wysokość i poziom     825
  56.3.1. Ćwiczenia     827
  56.4. Polibryły – ćwiczenia     829
  
  57. Klasyczne obiekty 3D     832
  
  57.1. Bryły elementarne – ćwiczenia     832
  57.2. Powierzchnie elementarne     834
  
  58. Operacje logiczne Boole’a – ćwiczenia     836
  
  59. Operacje modelowania 3D za pomocą profilu     840
  
  59.1. Interfejs użytkownika podczas modelowania 3D za pomocą profilu     841
  59.2. Modelowanie bryłowe za pomocą profilu – ćwiczenia     841
  59.3. Wyciąganie – ćwiczenia     843
  59.4. Obrót – ćwiczenia     845
  59.5. Przeciąganie – ćwiczenia     847
  59.6. Rozpinanie powierzchni – ćwiczenia     849
  
  60. Edycja obiektów 3D     853
  
  60.1. Czynności wstępne i konfiguracyjne     854
  60.2. Metauchwyty     855
  60.2.1. Ograniczanie zakresu operacji edycyjnej     856
  60.3. Podobiekty     857
  60.3.1. Wybór podobiektów     857
  60.3.1.1. Wybór podobiektów z wykorzystaniem filtrów     858
  60.3.1.2. Wybór podbryły bez stosowania filtru     859
  60.3.1.3. Cykliczny wybór podbrył     859
  60.4. Rodzaje uchwytów     860
  60.5. Ćwiczenia     860
  60.5.1. Przesunięcie swobodne     861
  60.5.2. Przesunięcie ograniczone     862
  60.5.3. Obrót ograniczony     863
  60.5.4. Przesunięcie z kolekcją uchwytów aktywnych     864
  60.5.5. Rejestrowanie historii modelowania bryły     865
  60.5.6. Edycja właściwości obiektów 3D     866
  60.5.7. Usuwanie historii obiektów 3D     866
  
  61. Ćwiczenia przejściowe     868
  
  61.1. Transformacja projektu BUD1 do przestrzeni 3D     868
  61.2. Edycja projektu BUD1     871
  61.3. Model 3D sworznia     872
  61.4. Edycja modelu 3D sworznia     875
  
  62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D     877
  
  62.1. Uwagi dotyczące terminologii     877
  62.2. Podstawy redagowania rzutów     878
  62.2.1. Rzut bazowy (Base View) i rzuty pochodne – ćwiczenia     879
  62.2.2. Rzut prostokątny i izometryczny – ćwiczenia     880
  62.2.3. Rzut typu przekrój (Section) – ćwiczenia     881
  62.2.4. Rzut typu szczegół (Detail View) – ćwiczenia     886
  62.3. Podstawy edycji rzutów – ćwiczenia     889
  62.3.1. Styl rzutu typu przekrój (Section)     890
  62.3.2. Wyłączanie przekrojów składników     891
  62.3.3. Sterowanie widocznością krawędzi     892
  62.3.4. Modyfikacja właściwości warstw     893
  62.3.5. Zmiana wyrównania rzutów     894
  62.3.5.1. Przerwanie wyrównania rzutów     895
  62.3.6. Edycja kreskowania rzutów     896
  62.3.7. Indywidualna edycja oznaczenia (etykiety) rzutu     897
  62.3.8. Inne operacje edycyjne rzutów     898
  62.3.9. Edycja linii cięcia     899
  62.3.10. Inne operacje edycyjne     903
  62.4. Aktualizacja rzutów     904
  62.4.1. Aktualizacja rzutów po zmianie modelu 3D     904
  62.4.2. Aktualizacja rzutów po zmianie zestawu składników modelu 3D     907
  
  63. Modelowanie 3D – uwagi końcowe     909
  
  CZĘŚĆ IV. PODSTAWY USŁUGI SIECIOWEJ I SYSTEMU AUTOCAD 360 (WS)     911
  
  64. AutoCAD 360 (WS) jako element usługi Autodesk 360     915
  
  65. AutoCAD 360 (WS) jako usługa sieciowa     919
  
  65.1. Praca za pomocą przeglądarki internetowej     919
  65.1.1. Logowanie do serwisu AutoCAD 360 (WS)     919
  65.1.2. Przesyłanie (Upload) pliku     920
  65.1.3. Edycja pliku     922
  65.1.4. Pobieranie (Download) pliku z serwisu sieciowego     927
  65.1.5. Przegląd pliku po edycji     928
  
  66. AutoCAD 360 (WS) na urządzeniach przenośnych     930
  
  66.1. Podstawowe techniki pracy     931
  66.2. Przygotowanie urządzenia do pracy     931
  66.3. Logowanie do serwisu AutoCAD 360 (WS)     932
  66.4. Podstawowe operacje konfiguracyjne     932
  66.5. Synchronizacja urządzenia z serwisem AutoCAD 360 (WS)     933
  66.6. Otwieranie pliku na urządzeniu     934
  66.7. Edycja lokalna pliku     934
  66.7.1. Usuwanie obiektów     934
  66.7.2. Tworzenie obiektów     935
  66.7.3. Edycja istniejących obiektów     937
  66.7.4. Elementy opisu rysunku     938
  66.7.5. Obserwacja modelu w przestrzeni 3D     939
  66.8. Ponowna synchronizacja urządzenia z serwisem AutoCAD 360 (WS)     939
  66.9. Usuwanie plików lokalnych     941
  66.10. Wylogowanie z serwisu AutoCAD 360 (WS) na urządzeniu przenośnym     942
  
  67. Zarządzanie danymi projektowymi (PDM) i projektowanie współbieżne (CD)     943
  
  67.1. Projektowanie współbieżne     943
  67.1.1. Przygotowanie danych     943
  67.1.2. Logowanie do usługi i przesłanie pliku danych     944
  67.1.3. Dołączanie konstruktora do zespołu     944
  67.1.4. Praca zespołowa     946
  67.2. Elementy zarządzania danymi     949
  67.2.1. Zarządzanie z serwisu AutoCAD 360 (WS)     949
  
  68. Podstawy usługi sieciowej i systemu AutoCAD 360 (WS) – uwagi końcowe     951
  
  CZĘŚĆ V. METODY SKUTECZNEGO ZDAWANIA EGZAMINU AUTOCAD CERTIFIED PROFESSIONAL     953
  
  69. Informacje ogólne     955
  
  69.1. Od autora     956
  69.2. Aktualna polityka egzaminacyjna Autodesk     957
  69.3. Czy warto?     957
  
  70. Zakres niezbędnych umiejętności     959
  
  70.1. Obszary wymagające uzupełnienia wiedzy     960
  70.1.1. Technika odnośników zewnętrznych     960
  70.1.2. Inne uzupełnienia     962
  70.1.2.1. Ukrywanie i izolowanie obiektów     962
  70.1.2.2. Rzutnie obszaru modelu     962
  
  71. Narzędzia egzaminacyjne i regulamin     964
  
  71.1. Stanowisko egzaminacyjne     965
  
  72. Wskazówki metodyczne     966
  
  72.1. Wybór wersji językowej     966
  72.2. Potencjalne źródła problemów     966
  72.2.1. Interfejs, narzędzia i konfiguracja programu AutoCAD     967
  72.2.2. Właściwości obiektów     967
  72.2.3. Błędna metodyka projektowania     968
  72.2.4. Inne źrodła     968
  
  73. Przykładowe metody rozwiązywania zadań     969
  
  73.1. Błędy wprowadzania danych     969
  73.1.1. Błędne wprowadzenie danych     970
  73.2. Metody pomiaru odległości i kątów     971
  73.2.1. Standardowe narzędzia pomiarowe     972
  73.2.2. Pomocnicze obiekty konstrukcyjne     972
  73.2.3. Inne metody     973
  73.3. Zadania kontrolne     973
  73.4. Metody pomiaru pola powierzchni     975
  73.5. Zadania kontrolne     977
  73.6. Metody wykonywania obliczeń     980
  73.7. Zadania kontrolne     982
  73.8. Właściwości obiektów     984
  73.9. Interfejs     988
  
  74. Raporty i certyfikaty     991
  
  75. Metody skutecznego zdawania egzaminu Autocad Certified Professional – uwagi końcowe     993
  
  Bibliografia     994
  Skorowidz     995
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia