AutoCAD 2014/LT2014/360 (WS+). Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska.

AutoCAD 2014/LT2014/360 (WS+). Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska.

3 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

49,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik zawiera kompletny kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D/3D oraz drukowania dokumentacji wyrobów dowolnej branży i o dowolnym stopniu złożoności, za pomocą programów: AutoCAD 2014 lub AutoCAD LT 2014 (tylko 2D) i wersji mobilnej AutoCAD 360 (WS+) oraz nowszych, w polskiej lub angielskiej wersji językowej.
Umożliwia przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego AutoCAD Certified Professional.


Dlaczego warto wybrać właśnie tę książkę?


- Autor jest jednym z najlepszych specjalistów w Polsce w dziedzinie metodyki parametrycznego projektowania 2D i 3D. Ma status Autodesk Authorised Author.
- Książka zawiera materiał pozwalający Czytelnikowi samodzielnie projektować bez konieczności dodatkowego szkolenia. Jej zakres jest zgodny z najnowszymi programami kursów i egzaminów certyfikacyjnych autoryzowanych przez producenta programu AutoCAD – firmę Autodesk.
- Zawiera rozdział poświęcony metodyce procesu przygotowań i zdawania egzaminu certyfikacyjnego AutoCAD Certified Professional.
- Czytelnik znajdzie tu przede wszystkim starannie przemyślane ćwiczenia, oparte na wieloletnim doświadczeniu Autora zarówno dydaktycznym, jak i zdobytym w przemyśle.
- Integralną częścią książki są przykłady i zadania, które można nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej Wydawnictwa www.pwn.pl.
- Omówione zostały także techniki i narzędzia typu Cloud Computing - Autodesk 360, w tym w szczególności metody pracy za pomocą najnowszych wersji AutoCAD 360 (WS+) dla urządzeń przenośnych: iPad, iPhone, smartfony z systemem operacyjnym Android itp.


Liczba stron1010
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17356-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Koncepcja i zawartość podręcznika    27
  1.1. Zawartość programowa    28
  1.2. Zakładany efekt i metodyka szkolenia    29
  1.3. Dodatkowe źródła informacji    29
  1.3.1. Literatura drukowana    30
  1.3.2. Blog    30
  1.3.3. Kanał YouTube    31
  1.4. Przeznaczenie    31
  2. Zastosowane oznaczenia    32
  2.1. Oznaczenia podstawowe    32
  2.2. Sposoby wydawania poleceń    33
  2.2.1. Wstążka    33
  2.2.2. Menu aplikacji    36
  2.2.3. Pasek szybkiego dostępu i menu rozwijane    37
  2.2.4. Pasek nawigacji    38
  2.2.5. Menu kursora    38
  2.2.6. Wiersz poleceń i nazwy poleceń    39
  2.2.7. Inne operacje    40
  2.3. Formatowanie dialogu w wierszu poleceń    41
  2.3.1. Wskazówki metodyczne    43
  2.4. Instrukcje do ćwiczeń    44
  2.4.1. Dane wyjściowe do ćwiczeń    44
  2.4.2. Polecenia ćwiczeń i rozwiązania    45
  2.5. Narzędzia niedostępne w wersji LT    46
  CZĘŚĆ I. NIEPARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D    47
  3. Podstawy środowiska AutoCAD    49
  3.1. Techniki pracy za pomocą myszy    49
  3.2. Uruchamianie programu    51
  3.3. Podstawowe elementy okna programu    53
  3.3.1. Rozszerzone etykiety narzędzi    55
  3.3.2. Operacje wykonywane za pomocą wstążki    56
  3.3.2.1. Podsumowanie    58
  3.3.3. Przełączniki i przyciski na Pasku stanu    60
  3.3.3.1. Wyświetlanie przełączników i przycisków na pasku    60
  3.3.3.2. Przełączanie przełączników    62
  3.3.4. Karta modelu i karty arkuszy (układów)    63
  3.4. Metody wydawania poleceń    64
  3.5. Wydawanie polecenia za pomocą panelu wstążki    65
  3.5.1. Ćwiczenia    65
  3.6. Podstawowe kształty kursora    66
  3.6.1. Kursor graficzny    67
  3.6.2. Wskaźnik zbioru wskazań    68
  3.6.3. Kursor graficzny ze wskaźnikiem zbioru wskazań    68
  3.7. Cofanie i ponawianie polecenia – ćwiczenia    69
  3.8. Wyszukiwanie polecenia za pomocą Menu aplikacji    70
  3.8.1. Ćwiczenia    70
  3.9. Wydawanie polecenia za pomocą klawiatury    71
  3.9.1. Okno poleceń i wiersz poleceń    73
  3.9.2. Dodatkowe funkcje wiersza poleceń    75
  3.9.2.1. Autouzupełnianie (Autocomplete)    75
  3.9.3. Autokorekta, synonimy, rozpoznawanie obiektów, wyszukiwanie    76
  3.9.4. Rysowanie odcinków za pomocą klawiatury – ćwiczenia    77
  3.10. Opcje poleceń    79
  3.10.1. Opcja domyślna    80
  3.10.2. Pozostałe opcje    81
  3.10.3. Sposoby wybierania opcji poleceń    81
  3.10.4. Opcje polecenia linia (line)    82
  3.10.5. Przykłady opcji innych poleceń    83
  3.10.6. Ćwiczenia    84
  3.11. Przerywanie działania polecenia    84
  3.12. Powtarzanie poleceń    85
  3.13. Ćwiczenia    86
  3.14. System pomocy (Help)    86
  3.14.1. Wewnętrzna przeglądarka pomocy    87
  3.14.2. Uruchamianie systemu pomocy    88
  3.14.2.1. Pomoc w trybie oczekiwania na polecenie    89
  3.14.2.2. Pomoc w trakcie działania polecenia    89
  3.15. Wydawanie polecenia za pomocą Paska szybkiego dostępu    90
  3.16. Usuwanie obiektów – ćwiczenia    91
  3.17. Zapisywanie projektu w pamięci zewnętrznej    93
  3.18. Podstawowe typy plików    95
  3.19. Ponowny zapis projektu na dysku    96
  3.20. Zapisywanie kopii projektu na dysku    96
  3.21. Zamykanie okna projektu    97
  3.22. Otwieranie istniejącego projektu    99
  3.22.1. Pełne otwieranie pliku projektu    100
  3.22.2. Otwieranie pliku projektu w trybie tylko do odczytu    101
  3.23. Kończenie pracy    103
  4. Instalacja plików dodatkowych    104
  5. Wybrane operacje konfiguracyjne    107
  5.1. Przywrócenie ustawień domyślnych    107
  5.2. Ustawienia opcji wykorzystywane podczas kursu    110
  5.2.1. Profile użytkownika    110
  5.2.2. Tworzenie i uaktywnienie profilu    111
  5.2.3. Resetowanie profilu    113
  5.2.4. Karta Wyświetl (Display)    114
  5.2.5. Karta Otwórz i zapisz (Open and Save)    116
  5.2.6. Karta System    118
  5.2.7. Karta Parametry użytkownika (User Preferences)    119
  5.2.8. Karta Pomoce rysunkowe (Drafting)    121
  5.2.9. Karta Modelowanie 3D (3D Modeling)    123
  5.2.10. Karta Wybór (Selection)    124
  5.2.11. Rozmiar wskaźnika zbioru wskazań i kursora    126
  5.2.12. Pasek nawigacji (Navigation Bar)    127
  5.2.13. Pasek szybkiego dostępu (Quick Access Toolbar)    127
  5.2.13.1. Modyfikacja paska szybkiego dostępu    128
  5.2.14. Karty i panele narzędzi    129
  5.2.15. Okna typu Paleta i paski narzędzi    130
  5.2.16. Obiekty na Pasku stanu    131
  5.2.17. Ustawienia rysunkowe Skok i siatka (Snap and Grid)    132
  5.2.17.1. Skok (snap)    133
  5.2.17.2. Siatka rysunkowa (Grid)    134
  5.3. Obszary robocze    135
  5.3.1. Ustawienia obszaru roboczego    136
  5.3.2. Definiowanie własnego obszaru roboczego    136
  5.3.3. Wybór obszaru roboczego    138
  6. Tworzenie nowego projektu    140
  6.1. Typowy algorytm tworzenia nowego projektu    142
  6.2. Ćwiczenia    142
  6.2.1. Tworzenie nowego projektu na podstawie szablonu    142
  6.2.2. Przegląd wybranych obiektów i ustawień szablonu    144
  6.2.3. Zapis utworzonego projektu w folderze roboczym kursu    145
  7. Podstawy zarządzania szablonami    147
  7.1. Typowy algorytm tworzenia szablonu    147
  7.1.1. Zapis projektu jako szablon – ćwiczenia    149
  7.1.1.1. Szablon-1    150
  7.1.1.2. Szablon-2    151
  7.1.1.3. AJ-ISO-A4    153
  7.1.1.4. Szablon----K    154
  7.1.1.5. Szablon-3D    154
  7.2. Tworzenie nowego projektu bezpośrednio po zapisie szablonu    154
  7.2.1. Ćwiczenia    155
  7.2.2. Przegląd wybranych obiektów i ustawień szablonu z rzutnią    157
  8. Współrzędne 2D    159
  8.1. Układy współrzędnych 2D    159
  8.2. Wprowadzanie współrzędnych 2D    160
  8.3. Współrzędne kartezjańskie 2D    161
  8.3.1. Współrzędne bezwzględne    162
  8.3.2. Ćwiczenia    163
  8.3.3. Współrzędne względne    165
  8.3.4. Ćwiczenia    166
  9. Zadania kontrolne    169
  10. Śledzenie biegunowe i bezpośrednie wprowadzanie odległości    171
  10.1. Ćwiczenia    172
  11. Wymiary obiektów a podziałka rysunkowa    177
  11.1. Format jednostek    177
  12. Współrzędne biegunowe    180
  12.1. Ćwiczenia    181
  13. Zadania kontrolne    183
  14. Dynamiczne wprowadzanie danych    184
  14.1. Elementy trybu wprowadzania dynamicznego    185
  14.2. Konfiguracja trybu wprowadzania dynamicznego    187
  14.3. Wprowadzanie dynamiczne – ćwiczenia    188
  14.4. Weryfikacja długości i kątów – ćwiczenia    192
  15. Tworzenie obiektów podstawowych    194
  15.1. Odcinek (polecenie – linia)    195
  15.1.1. Opcje    195
  15.1.2. Tryb kontynuacji    196
  15.1.3. Ćwiczenia    196
  15.2. Okrąg    197
  15.2.1. Opcje    198
  15.2.2. Ćwiczenia    199
  15.3. Domyślne wartości wejściowe    202
  15.4. Elipsa    203
  15.4.1. Opcje    203
  15.4.2. Ćwiczenia    204
  15.5. Prosta    204
  15.5.1. Opcje    205
  15.5.2. Ćwiczenia    206
  15.6. Krzywe typu splajn    208
  15.6.1. Opcje    209
  15.6.2. Ćwiczenia    210
  15.7. Łuk    212
  15.7.1. Opcje    213
  15.7.2. Tryb kontynuacji    214
  15.7.3. Ćwiczenia    215
  15.7.3.1. Opcje: Początek, środek    215
  16. Ćwiczenia projektowe    218
  17. Tworzenie obiektów złożonych    219
  17.1. Polilinia    219
  17.1.1. Opcje    220
  17.1.2. Tryb kontynuacji    221
  17.1.3. Ćwiczenia    221
  17.1.4. Sterowanie wypełnieniem    226
  17.2. Wielokąty    227
  17.2.1. Prostokąt    227
  17.2.1.1. Opcje    228
  17.2.2. Ćwiczenia    229
  17.2.3. Inne wielokąty    231
  17.2.3.1. Opcje    231
  17.2.4. Ćwiczenia    232
  17.3. Obiekty opisowe i standardowe    234
  17.3.1. Tworzenie obiektów opisowych    234
  17.3.2. Zmiana listy skal    235
  17.3.3. Aktualizacja obiektów opisowych    235
  17.3.4. Optymalizacja stosowania obiektów opisowych    236
  17.3.4.1. Wydruk w podziałce 1:1    236
  17.3.4.2. Wydruk w podziałce innej niż 1:1    236
  17.4. Obiekty tekstowe    237
  17.4.1. Styl tekstu    239
  17.4.2. Przegląd istniejących stylów tekstu    240
  17.4.2.1. Czcionki TrueType    241
  17.4.2.2. Czcionki typu SHX    242
  17.4.2.3. Wysokość tekstu w definicji stylu    243
  17.4.2.4. Dostępne style tekstu – podsumowanie    244
  17.4.3. Znaki specjalne    244
  17.4.4. Tworzenie wiersza tekstu – ćwiczenia    245
  17.4.5. Zmiana skali opisu istniejących obiektów – ćwiczenia    253
  17.4.6. Opcje tworzenia wiersza tekstu    257
  17.4.7. Tekst wielowierszowy    257
  17.4.8. Definiowanie stylu tekstu i tworzenie tekstu wielowierszowego – ćwiczenia    258
  17.4.9. Inne operacje wykonywane za pomocą edytora tekstu wielowierszowego    263
  17.4.9.1. Wybrane operacje formatowania akapitów, znaków oraz symbole i ułamki    263
  17.4.9.2. Pola tekstowe    264
  17.4.9.3. Opcje dopasowania (wyrównania) tekstu    264
  17.5. Tabele    265
  17.5.1. Styl tabeli    266
  17.5.2. Tworzenie tabeli    266
  17.5.3. Ćwiczenia    267
  17.6. Kreskowanie i wypełnienie    271
  17.6.1. Rodzaje kreskowania    272
  17.6.2. Definiowanie kreskowania    274
  17.6.2.1. Opcja domyślna – Wskaż punkty (Pick Points)    275
  17.6.2.2. Opcja Wybierz obiekty (Select Objects)    276
  17.6.3. Ćwiczenia    276
  17.7. Inne obiekty    278
  18. Narzędzia rysowania precyzyjnego    280
  18.1. Tryby lokalizacji    281
  18.1.1. Stałe tryby lokalizacji    282
  18.1.2. Chwilowy tryb lokalizacji    284
  18.1.3. Zestawienie trybów lokalizacji    285
  19. Ćwiczenia projektowe    287
  19.1. Wprowadzenie    288
  19.2. Rysowanie trójkąta    288
  19.3. Rysowanie wysokości trójkąta    289
  19.4. Rysowanie okręgów stycznych    290
  19.5. Rysowanie pozostałych odcinków    292
  19.6. Rysowanie nietypowego okręgu    293
  20. Narzędzia rysowania precyzyjnego – śledzenie    296
  20.1. Tymczasowe punkty śledzenia    297
  20.2. Ćwiczenia    297
  20.2.1. Włączanie tymczasowego punktu śledzenia    298
  20.2.2. Wyłączanie tymczasowego punktu śledzenia    299
  21. Zadania kontrolne    302
  22. Sterowanie wyświetlaniem 2D    306
  22.1. Narzędzie ViewCube w modelu 2D    307
  22.2. Wyświetlanie siatki rysunkowej    307
  22.3. Uwagi ogólne    308
  22.4. Panoramowanie    308
  22.5. Ćwiczenia    309
  22.6. Operowanie powiększeniem    310
  22.7. Ćwiczenia    311
  22.7.1. Szybki zoom    311
  22.7.2. Okno    312
  22.7.3. Zoom i nowy fragment    313
  22.7.4. Zakres    313
  22.7.5. Wszystko i Okno    314
  22.7.6. Skala względna    315
  22.7.7. Poprzedni widok    315
  22.7.8. Okno i poprzedni    316
  22.8. Strategie sterowania wyświetlaniem    316
  22.8.1. Bez użycia rolki    317
  22.8.2. Z użyciem rolki    317
  22.8.3. Inne narzędzia sterowania wyświetlaniem    319
  23. Edycja obiektów    321
  23.1. Ogólna metoda edycji    322
  23.2. Zbiory wskazań (kolekcje)    324
  23.2.1. Wybieranie pojedynczego obiektu    324
  23.2.1.1. Wybór elementów pokrywających się (metoda standardowa)    325
  23.2.1.2. Wybór elementów pokrywających się (cykliczny)    325
  23.2.2. Uzupełnianie kolekcji    326
  23.2.3. Usuwanie elementu z kolekcji    327
  23.2.4. Wybór za pomocą okna    327
  23.2.4.1. Okno typu przecinającego    328
  23.2.4.2. Okno typu ciągłego    329
  23.2.5. Niejawne opcje wybierania obiektów    329
  23.3. Usuwanie obiektów    330
  23.3.1. Ćwiczenia    331
  23.4. Przekształcenia o wektor    331
  23.4.1. Metoda „punkt bazowy” (skąd–dokąd)    332
  23.4.1.1. Ogólny algorytm metody „punkt bazowy” (skąd–dokąd)    333
  23.4.2. Metoda „przesunięcie” (o ile i w którą stronę)    333
  23.4.2.1. Ogólny algorytm metody „przesunięcie” (o ile i w którą stronę)    334
  23.5. Przesuwanie obiektów    335
  23.5.1. Ćwiczenia    335
  23.6. Przesuwanie ortogonalne za pomocą klawiatury (Nudging)    339
  23.6.1. Ćwiczenia    340
  23.7. Kopiowanie obiektów    341
  23.7.1. Opcje    342
  23.7.2. Ćwiczenia    342
  23.8. Rozciąganie obiektów    344
  23.8.1. Ćwiczenia    345
  23.9. Kopiowanie obiektów w szyku    348
  23.9.1. Szyki standardowe i zespolone    348
  23.9.1.1. Szyk prostokątny    349
  23.9.1.2. Szyk biegunowy    349
  23.9.1.3. Szyk wzdłuż ścieżki    350
  23.9.2. Ćwiczenia    350
  23.9.2.1. Szyk prostokątny    350
  23.9.2.2. Szyk biegunowy    353
  23.9.2.3. Szyk wzdłuż ścieżki    356
  23.10. Kopiowanie obiektów przez odsunięcie    358
  23.10.1. Ćwiczenia    359
  23.11. Lustrzane odbicie    363
  23.11.1. Ćwiczenia    363
  23.12. Skalowanie    365
  23.12.1. Ćwiczenia    366
  23.13. Obracanie obiektów    368
  23.13.1. Ćwiczenia    369
  23.14. Ucinanie i wydłużanie obiektów    371
  23.14.1. Ogólna metoda ucinania i wydłużania    372
  23.14.1.1. Pełny algorytm ucinania i wydłużania    372
  23.14.1.2. Skrócony algorytm ucinania i wydłużania    373
  23.14.1.3. Uwagi dodatkowe    374
  23.14.2. Ćwiczenia    375
  23.15. Przedłużanie i skracanie obiektów    378
  23.15.1. Ćwiczenia    379
  23.16. Przerywanie obiektów    380
  23.16.1. Ćwiczenia    381
  23.17. Łączenie obiektów    384
  23.17.1. Ćwiczenia    385
  23.18. Fazowanie krawędzi    386
  23.18.1. Ćwiczenia    388
  23.19. Zaokrąglanie krawędzi    391
  23.19.1. Ćwiczenia    392
  23.20. Rozbijanie obiektów złożonych    396
  23.20.1. Ćwiczenia    397
  23.21. Indywidualne polecenia edycyjne    398
  23.21.1. Łączenie odcinków i łuków w polilinię – edycja polilinii    399
  23.21.2. Ćwiczenia    400
  23.21.3. Inne indywidualne polecenia edycyjne    402
  23.21.4. Edycja kreskowania – ćwiczenia    402
  23.21.4.1. Zmiana skali opisu    404
  23.21.5. Edycja tekstu – ćwiczenia    404
  23.21.5.1. Zmiana skali opisu    405
  23.21.6. Ćwiczenia dodatkowe    405
  24. Ćwiczenia projektowe    407
  25. Zadania kontrolne    413
  26. Edycja za pomocą uchwytów    415
  26.1. Wybór metody edycji    415
  26.2. Uchwyty standardowe    416
  26.2.1. Ogólna metoda edycji    419
  26.2.1.1. Pełny algorytm edycji za pomocą uchwytów    419
  26.2.1.2. Skrócony algorytm edycji za pomocą uchwytów    420
  26.2.2. Ćwiczenia    421
  26.2.2.1. Rozciąganie odcinka    421
  26.2.2.2. Przesuwanie i rozciąganie okręgu    422
  26.2.2.3. Inne operacje edycyjne    424
  26.3. Uchwyty wielofunkcyjne    425
  26.3.1. Ogólna metoda edycji za pomocą uchwytów wielofunkcyjnych    426
  26.3.2. Ćwiczenia    427
  27. Zadania kontrolne    430
  28. Ćwiczenia przejściowe    432
  28.1. Rysowanie projektu BUD1    432
  28.1.1. Podstawowa koncepcja rozwiązania    433
  28.1.2. Realizacja koncepcji podstawowej    433
  28.1.3. Koncepcje alternatywne    434
  28.2. Rysowanie projektu DET1    435
  28.2.1. Podstawowa koncepcja rozwiązania    435
  28.2.2. Realizacja koncepcji podstawowej    437
  28.2.2.1. Pierwszy fragment łamanej    437
  28.2.2.2. Drugi fragment łamanej    438
  28.2.2.3. Kopiowanie przez odsunięcie    439
  28.2.2.4. Obcięcie końców    440
  28.2.2.5. Analiza dostępnych stylów tekstu    440
  28.2.2.6. Propozycja definicji nowego stylu tekstu    441
  28.2.2.7. Ocena wysokości napisu (tekstu)    441
  28.2.2.8. Weryfikacja propozycji stylu i wysokości napisu    442
  28.2.2.9. Definiowanie nowego stylu tekstu    442
  28.2.2.10. Tworzenie napisu    442
  28.2.3. Inne koncepcje rysowania zarysu    442
  28.2.3.1. Uniwersalny kalkulator klasyczny    443
  28.2.3.2. Paleta narzędzi Kalkulator (QuickCalc)    444
  28.2.3.3. Tryb śledzenia    444
  28.3. Rysowanie projektu DET2    445
  28.3.1. Tryb śledzenia i tymczasowy punkt lokalizacji    446
  28.3.2. Tryb śledzenia    448
  28.3.3. Rysowanie okręgu    449
  28.3.4. Napisy    449
  28.3.4.1. Propozycja definicji nowego stylu tekstu    450
  28.3.4.2. Ocena wysokości napisów    450
  28.3.4.3. Weryfikacja propozycji stylu i wysokości napisu    451
  28.3.4.4. Definiowanie nowego stylu tekstu    451
  28.3.4.5. Tworzenie napisów    451
  29. Właściwości ogólne obiektów    453
  29.1. Technika warstw    454
  29.2. Właściwości logiczne i określone wprost    456
  29.2.1. Właściwości logiczne    456
  29.2.2. Właściwości określone wprost    456
  29.2.3. Właściwości logiczne a określone wprost    457
  29.3. Właściwości bieżące i właściwości kolekcji obiektów    457
  29.4. Rodzaj linii    459
  29.4.1. Wczytywanie i usuwanie rodzaju linii – ćwiczenia    460
  29.4.2. Efektywne zarządzanie rodzajami linii    465
  29.4.2.1. Poprawna organizacja środowiska pracy    465
  29.4.2.2. Wymuszona praca w źle zorganizowanym środowisku    466
  29.4.3. Skala rodzaju linii    468
  29.4.3.1. Indywidualna skala rodzaju linii nowo tworzonych obiektów    468
  29.4.3.2. Skala globalna rodzaju linii    468
  29.4.3.3. Indywidualna skala rodzaju linii obiektu    469
  29.4.3.4. Całkowita skala rodzaju linii obiektu    469
  29.4.4. Określanie całkowitej skali rodzaju linii obiektu    470
  29.4.4.1. Sposób wyświetlania linii na rysunku    471
  29.5. Szerokość (grubość) linii    472
  29.5.1. Standardowa szerokość (grubość) linii    473
  29.5.2. Regulacja sposobu wyświetlania szerokości (grubości) linii    474
  29.6. Kolor    475
  29.7. Przezroczystość ogólna    476
  29.8. Sterowanie właściwościami za pośrednictwem warstwy    478
  29.9. Budowa struktury warstw – ćwiczenia    479
  29.9.1. Wczytanie definicji linii    480
  29.9.2. Zmiana nazwy i koloru warstwy    481
  29.9.3. Tworzenie nowej warstwy    482
  29.9.4. Ustawianie warstwy bieżącej    484
  29.9.5. Usuwanie warstwy    484
  29.9.6. Modyfikacja struktury i właściwości warstw    485
  29.10. Operacje na warstwach – ćwiczenia    486
  29.10.1. Filtry warstw    486
  29.10.2. Wybór warstwy aktualnej    487
  29.10.3. Blokowanie (ukrywanie) warstwy    489
  29.10.4. Przenoszenie obiektów na inną warstwę    490
  29.10.5. Uzgadnianie właściwości    491
  29.10.6. Właściwość określona wprost    492
  29.10.7. Zmiana właściwości obiektów przez warstwę    493
  30. Ćwiczenia przejściowe    495
  30.1. Szablon ze strukturą warstw    495
  31. Wymiarowanie    501
  31.1. Styl wymiarowania    505
  31.2. Czynności wstępne    506
  31.3. Ogólne warianty wymiarowania    507
  31.4. Wymiar liniowy    508
  31.4.1. Ćwiczenia    509
  31.5. Wymiar normalny    513
  31.5.1. Ćwiczenia    513
  31.6. Ćwiczenia    515
  31.7. Wymiary promienia i średnicy    516
  31.7.1. Znacznik środka    517
  31.7.2. Ćwiczenia    517
  31.8. Wymiar kątowy    519
  31.8.1. Ćwiczenia    520
  31.9. Dołączanie przedrostka i przyrostka    520
  31.9.1. Ćwiczenia    521
  31.10. Szybkie wymiarowanie    525
  31.10.1. Modyfikacja stylu wymiarowania    526
  31.10.2. Ćwiczenia    527
  31.11. Linie i wielolinie odniesienia    530
  31.11.1. Styl wielolinii odniesienia    532
  31.11.2. Tworzenie wielolinii odniesienia    533
  31.11.3. Edycja wielolinii odniesienia    534
  31.11.4. Ćwiczenia    535
  31.11.4.1. Tworzenie wielolinii    536
  31.11.4.2. Edycja wielolinii za pomocą uchwytów    537
  31.11.4.3. Dołączanie i usuwanie linii odniesienia    538
  31.11.4.4. Wyrównywanie położenia wielolinii    540
  31.11.4.5. Grupowanie wielolinii    543
  31.11.4.6. Modyfikacja stylu wielolinii    544
  31.11.4.7. Ćwiczenie kontrolne    545
  31.11.4.8. Zmiana skali opisu wielolinii odniesienia    546
  31.12. Podstawy edycji wymiarów    546
  31.12.1. Zmiana skali opisu    547
  31.12.2. Ćwiczenia    547
  31.12.2.1. Edycja za pomocą uchwytów    547
  31.12.2.2. Porządkowanie rozmieszczenia wymiarów    550
  31.12.2.3. Przerywanie obiektów wymiarowych    551
  31.12.2.4. Inne operacje edycyjne    552
  31.13. Inne narzędzia wymiarowania i edycji wymiarów    553
  32. Uniwersalne narzędzia zarządzania właściwościami obiektów    554
  32.1. Szybkie właściwości istniejących obiektów    555
  32.1.1. Bez włączania przełącznika SW (QP)    555
  32.1.2. Przy włączonym przełączniku SW (QP)    556
  32.2. Właściwości istniejących obiektów    557
  32.2.1. Ćwiczenia    558
  32.3. Uzyskiwanie informacji o istniejących obiektach    563
  32.3.1. Lista informacji o istniejących obiektach    564
  32.3.2. Pomiar odległości    564
  32.3.3. Odczyt współrzędnych punktu    564
  32.3.4. Pomiar pola powierzchni    564
  32.3.5. Nowe narzędzia pomiarowe    565
  33. Ćwiczenia przejściowe    566
  33.1. Wymiarowanie projektu BUD1    566
  33.2. Wymiarowanie projektu DET1    568
  33.3. Wymiarowanie projektu DET2    574
  33.4. Edycja projektu DET1    578
  33.4.1. Rozciągnięcie    579
  33.4.2. Fazowania i zaokrąglenia    579
  33.4.3. Edycja istniejących wymiarów    580
  33.4.3.1. Edycja za pomocą uchwytów    581
  33.4.3.2. Edycja metodą doczepiania    581
  33.4.3.3. Monitor opisu (Annotation Monitor)    582
  33.4.3.4. Dalsze operacje edycyjne    583
  33.4.4. Tworzenie nowych wymiarów    584
  33.4.4.1. Definiowanie nowych stylów wymiarowania    585
  33.4.4.2. Zastosowanie zdefiniowanych stylów wymiarowania    589
  33.4.5. Inne operacje    590
  33.4.6. Definiowanie podstylu wymiarowania    591
  33.5. Edycja projektu DET2    592
  34. Poprawna organizacja środowiska pracy    593
  34.1. Zarządzanie rodzajami linii    593
  34.2. Zarządzanie stylami tekstu    594
  34.3. Zarządzanie stylami wymiarowania    595
  35. Ćwiczenia przejściowe    596
  35.1. Modyfikacja szablonu ze strukturą warstw    596
  35.1.1. Arkusz obszaru papieru    603
  36. Projekt końcowy    605
  36.1. Uwagi ogólne    606
  36.2. Wymagania podstawowe    606
  36.3. Wymagania dodatkowe    607
  36.4. Czynności wstępne    607
  36.5. Tworzenie zarysu    608
  36.6. Wymiarowanie    612
  36.6.1. Wymiarowanie faz i zaokrągleń    612
  36.6.2. Wymiar obrócony    614
  36.6.3. Pozostałe wymiary    615
  36.6.4. Kreskowanie    616
  36.6.5. Tabliczka rysunkowa    618
  36.6.6. Operacje końcowe    618
  36.7. Ćwiczenie kontrolne    619
  36.8. Narzędzia wydruku dokumentacji    621
  36.9. Wydruk dokumentacji z obszaru modelu    621
  36.9.1. Ustawienia strony    622
  36.9.2. Podgląd wydruku    624
  36.9.3. Uruchomienie wydruku    626
  37. Podstawy techniki bloków    630
  37.1. Ćwiczenia    633
  37.1.1. Tworzenie bloku    634
  37.1.2. Wstawianie bloku    636
  37.1.3. Zapis definicji bloku na dysku    639
  37.1.4. Wstawianie pliku    640
  37.1.5. Modyfikacja pliku bloku na dysku    641
  37.1.6. Modyfikacja definicji bloku bezpośrednio w miejscu wstawienia    643
  37.1.7. Zmiana skali opisu    646
  38. Zaawansowane techniki wykonywania i wydruku dokumentacji    647
  38.1. Sposoby przygotowania dokumentacji pod kątem wydruku    647
  38.2. Przygotowanie bloku z atrybutami tekstowymi    650
  38.2.1. Atrybuty tekstowe    652
  38.3. Wydruk z wykorzystaniem układów arkuszy    653
  38.4. Wydruk arkusza – wymiary w obszarze modelu    653
  38.4.1. Ustawienia strony    655
  38.4.2. Wstawianie bloku z atrybutami    662
  38.4.3. Tworzenie i skalowanie rzutni    664
  38.4.4. Zmiana obiektów nieopisowych na opisowe    668
  38.4.5. Porządkowanie rozmieszczenia wymiarów    671
  38.4.6. Postępowanie z obiektami nieopisowymi    672
  38.4.7. Przenoszenie napisu na kartę arkusza    673
  38.4.8. Obszar papieru i modelu na arkuszu (Layout)    673
  38.4.8.1. Obszar modelu na arkuszu    674
  38.4.8.2. Obszar papieru na arkuszu    675
  38.4.9. Ustalanie położenia obiektów w rzutni    675
  38.4.10. Style wydruku zależne od koloru    677
  38.4.11. Wypełnianie pól tabliczki rysunkowej – atrybuty tekstowe    680
  38.4.12. Blokowanie rzutni    682
  38.4.13. Obiekty opisowe dla innej skali rzutni    683
  38.5. Wydruk arkusza – wymiary w obszarze papieru    685
  38.6. Projekty w jednostkach innych niż milimetry    690
  38.7. Wymiary w obu obszarach    692
  38.8. Przywracanie zespolenia wymiarów – Monitor opisu (Annotation Monitor) .    693
  38.8.1. Ćwiczenia    694
  39. Design Center    696
  39.1. Wstawianie bloku za pomocą DesignCenter – ćwiczenia    698
  40. Palety narzędzi użytkownika    700
  40.1. Sterowanie widocznością okna palet narzędzi    700
  40.2. Ćwiczenia    701
  40.2.1. Tworzenie palety    701
  40.2.2. Wstawianie bloku z palety    702
  40.2.3. Modyfikacja palety narzędzi    702
  40.2.4. Usuwanie narzędzi i palet    704
  41. Zadania kontrolne    705
  42. Nieparametryczne projektowanie 2D – uwagi końcowe    709
  CZĘŚĆ II. PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D    711
  43. Podstawowe pojęcia    713
  43.1. Parametryczność    713
  43.2. Więzy i wymiary    713
  43.2.1. Więzy geometryczne    714
  43.2.2. Więzy wymiarowe    715
  43.2.3. Wymiary    716
  43.3. Przykład rysunku parametrycznego i nieparametrycznego    717
  44. Konfiguracja narzędzi więzów    719
  45. Operowanie więzami geometrycznymi – ćwiczenia    722
  45.1. Automatyczne wprowadzanie więzów geometrycznych    722
  45.2. Sterowanie widocznością więzów geometrycznych    725
  45.2.1. Selektywne wyświetlanie więzów geometrycznych    727
  45.3. Sprawdzenie poprawności systemu więzów geometrycznych    728
  45.4. Usuwanie więzów geometrycznych    729
  45.5. Ręczne wprowadzanie więzów geometrycznych    730
  45.6. Stopnie swobody    733
  45.7. Wprowadzanie więzów geometrycznych podczas tworzenia i edycji obiektów    734
  46. Operowanie więzami wymiarowymi – ćwiczenia    737
  46.1. Konfiguracja narzędzi więzów wymiarowych    740
  46.1.1. Sterowanie widocznością więzów wymiarowych w formie dynamicznej    740
  46.2. Więzy wymiarowe zdefiniowane przez jeden obiekt    741
  46.3. Więzy wymiarowe zdefiniowane przez dwa obiekty    743
  46.4. Wymiary nadmiarowe    744
  46.5. Zmiana sposobu wyświetlania więzów wymiarowych    746
  46.5.1. Zmiana formy więzów wymiarowych    747
  46.6. Wyświetlanie i ukrywanie więzów w formie dynamicznej    747
  46.7. Edycja wartości więzów wymiarowych    748
  46.7.1. Parametryczne modyfikacje konstrukcji    750
  46.7.2. Parametry użytkownika    751
  46.7.3. Filtry i grupy parametrów    754
  46.7.4. Edycja wartości więzów za pomocą uchwytów standardowych    755
  47. Ćwiczenia przejściowe    757
  47.1. Typoszereg z parametrem użytkownika    757
  47.1.1. Wprowadzanie więzów geometrycznych    758
  47.1.2. Nakładanie więzów wymiarowych    761
  47.1.3. Parametryczne modyfikacje konstrukcji    762
  47.2. Typoszereg bez parametru użytkownika    764
  47.2.1. Wprowadzanie więzów geometrycznych    764
  47.2.2. Nakładanie więzów wymiarowych    766
  47.2.3. Parametryczne modyfikacje konstrukcji    767
  47.2.4. Inny sposób modelowania symetrii    768
  48. Zadania kontrolne    769
  49. Transformacja wymiarów na więzy    770
  50. Ćwiczenia przejściowe    771
  50.1. Transformacja projektu DET2    771
  50.1.1. Wprowadzanie więzów geometrycznych    772
  50.1.2. Transformacja więzów wymiarowych    773
  50.1.3. Tworzenie i wiązanie punktu konstrukcyjnego    775
  50.1.4. Formatowanie więzów wymiarowych    776
  50.1.5. Parametryczne modyfikacje konstrukcji    778
  50.2. Parametryzacja położenia otworu w projekcie DET2    779
  51. Parametryczne projektowanie 2D – uwagi końcowe    783
  CZĘŚĆ III. PODSTAWY MODELOWANIA 3D    785
  52. Interfejs użytkownika podczas pracy 3D    787
  52.1. Opcje modelowania 3D    788
  53. Sterowanie wyświetlaniem 3D – ćwiczenia    790
  53.1. Zmiana sposobu wyświetlania modelu    791
  53.2. Zmiana sposobu budowy obrazu    791
  53.3. Narzędzie ViewCube    792
  53.3.1. Widoki standardowe    794
  53.3.2. Redefinicja widoku głównego (Home View)    795
  53.4. Narzędzia SteeringWheels    796
  53.4.1. Zmiana środka obrotu    798
  53.4.2. Wywoływanie poprzednich i następnych widoków    798
  53.4.3. Inne operacje    799
  53.5. Nazwane widoki    799
  54. Układy współrzędnych    801
  54.1. Układy współrzędnych w przestrzeni 3D    801
  54.1.1. Układ globalny i lokalne układy współrzędnych    803
  54.1.2. Symbol układu współrzędnych    803
  54.2. Zarządzanie układami współrzędnych    804
  54.3. Standardowe metody zarządzania układami współrzędnych – ćwiczenia    805
  54.3.1. Definiowanie lokalnego układu współrzędnych    806
  54.3.2. Zapisywanie lokalnego układu współrzędnych    807
  54.3.3. Uaktywnianie zapisanego lokalnego układu współrzędnych    809
  54.3.4. Wywołanie widoku planarnego    810
  54.3.5. Definiowanie LUW na obiekcie    811
  54.3.5.1. Obiekt typu linia (krawędź)    811
  54.3.6. Usuwanie zapisanego lokalnego układu współrzędnych    813
  54.4. Zarządzanie układami współrzędnych metodą edycji symbolu (ikony) układu – ćwiczenia    814
  54.4.1. Definiowanie układu współrzędnych na powierzchni (ścianie)    814
  54.4.2. Zapisywanie lokalnego układu współrzędnych metodą edycji uchwytów    816
  54.5. Dynamiczny LUW    817
  55. Wstęp do modelowania 3D    818
  55.1. Parametryczność a modele 3D    819
  55.1.1. Modele bryłowe    819
  55.1.2. Modele powierzchniowe    820
  56. Tworzenie obiektów 3D metodami 2D    821
  56.1. Model krawędziowy – ćwiczenia    821
  56.2. Klasyczne siatki wielokątne – ćwiczenia    823
  56.3. Wysokość i poziom    825
  56.3.1. Ćwiczenia    827
  56.4. Polibryły – ćwiczenia    829
  57. Klasyczne obiekty 3D    832
  57.1. Bryły elementarne – ćwiczenia    832
  57.2. Powierzchnie elementarne    834
  58. Operacje logiczne Boole’a – ćwiczenia    836
  59. Operacje modelowania 3D za pomocą profilu    840
  59.1. Interfejs użytkownika podczas modelowania 3D za pomocą profilu    841
  59.2. Modelowanie bryłowe za pomocą profilu – ćwiczenia    841
  59.3. Wyciąganie – ćwiczenia    843
  59.4. Obrót – ćwiczenia    845
  59.5. Przeciąganie – ćwiczenia    847
  59.6. Rozpinanie powierzchni – ćwiczenia    849
  60. Edycja obiektów 3D    853
  60.1. Czynności wstępne i konfiguracyjne    854
  60.2. Metauchwyty    855
  60.2.1. Ograniczanie zakresu operacji edycyjnej    856
  60.3. Podobiekty    857
  60.3.1. Wybór podobiektów    857
  60.3.1.1. Wybór podobiektów z wykorzystaniem filtrów    858
  60.3.1.2. Wybór podbryły bez stosowania filtru    859
  60.3.1.3. Cykliczny wybór podbrył    859
  60.4. Rodzaje uchwytów    860
  60.5. Ćwiczenia    860
  60.5.1. Przesunięcie swobodne    861
  60.5.2. Przesunięcie ograniczone    862
  60.5.3. Obrót ograniczony    863
  60.5.4. Przesunięcie z kolekcją uchwytów aktywnych    864
  60.5.5. Rejestrowanie historii modelowania bryły    865
  60.5.6. Edycja właściwości obiektów 3D    866
  60.5.7. Usuwanie historii obiektów 3D    866
  61. Ćwiczenia przejściowe    868
  61.1. Transformacja projektu BUD1 do przestrzeni 3D    868
  61.2. Edycja projektu BUD1    871
  61.3. Model 3D sworznia    872
  61.4. Edycja modelu 3D sworznia    875
  62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D    877
  62.1. Uwagi dotyczące terminologii    877
  62.2. Podstawy redagowania rzutów    878
  62.2.1. Rzut bazowy (Base View) i rzuty pochodne – ćwiczenia    879
  62.2.2. Rzut prostokątny i izometryczny – ćwiczenia    880
  62.2.3. Rzut typu przekrój (Section) – ćwiczenia    881
  62.2.4. Rzut typu szczegół (Detail View) – ćwiczenia    886
  62.3. Podstawy edycji rzutów – ćwiczenia    889
  62.3.1. Styl rzutu typu przekrój (Section)    890
  62.3.2. Wyłączanie przekrojów składników    891
  62.3.3. Sterowanie widocznością krawędzi    892
  62.3.4. Modyfikacja właściwości warstw    893
  62.3.5. Zmiana wyrównania rzutów    894
  62.3.5.1. Przerwanie wyrównania rzutów    895
  62.3.6. Edycja kreskowania rzutów    896
  62.3.7. Indywidualna edycja oznaczenia (etykiety) rzutu    897
  62.3.8. Inne operacje edycyjne rzutów    898
  62.3.9. Edycja linii cięcia    899
  62.3.10. Inne operacje edycyjne    903
  62.4. Aktualizacja rzutów    904
  62.4.1. Aktualizacja rzutów po zmianie modelu 3D    904
  62.4.2. Aktualizacja rzutów po zmianie zestawu składników modelu 3D    907
  63. Modelowanie 3D – uwagi końcowe    909
  CZĘŚĆ IV. PODSTAWY USŁUGI SIECIOWEJ I SYSTEMU AUTOCAD 360 (WS)    911
  64. AutoCAD 360 (WS) jako element usługi Autodesk 360    915
  65. AutoCAD 360 (WS) jako usługa sieciowa    919
  65.1. Praca za pomocą przeglądarki internetowej    919
  65.1.1. Logowanie do serwisu AutoCAD 360 (WS)    919
  65.1.2. Przesyłanie (Upload) pliku    920
  65.1.3. Edycja pliku    922
  65.1.4. Pobieranie (Download) pliku z serwisu sieciowego    927
  65.1.5. Przegląd pliku po edycji    928
  66. AutoCAD 360 (WS) na urządzeniach przenośnych    930
  66.1. Podstawowe techniki pracy    931
  66.2. Przygotowanie urządzenia do pracy    931
  66.3. Logowanie do serwisu AutoCAD 360 (WS)    932
  66.4. Podstawowe operacje konfiguracyjne    932
  66.5. Synchronizacja urządzenia z serwisem AutoCAD 360 (WS)    933
  66.6. Otwieranie pliku na urządzeniu    934
  66.7. Edycja lokalna pliku    934
  66.7.1. Usuwanie obiektów    934
  66.7.2. Tworzenie obiektów    935
  66.7.3. Edycja istniejących obiektów    937
  66.7.4. Elementy opisu rysunku    938
  66.7.5. Obserwacja modelu w przestrzeni 3D    939
  66.8. Ponowna synchronizacja urządzenia z serwisem AutoCAD 360 (WS)    939
  66.9. Usuwanie plików lokalnych    941
  66.10. Wylogowanie z serwisu AutoCAD 360 (WS) na urządzeniu przenośnym    942
  67. Zarządzanie danymi projektowymi (PDM) i projektowanie współbieżne (CD)    943
  67.1. Projektowanie współbieżne    943
  67.1.1. Przygotowanie danych    943
  67.1.2. Logowanie do usługi i przesłanie pliku danych    944
  67.1.3. Dołączanie konstruktora do zespołu    944
  67.1.4. Praca zespołowa    946
  67.2. Elementy zarządzania danymi    949
  67.2.1. Zarządzanie z serwisu AutoCAD 360 (WS)    949
  68. Podstawy usługi sieciowej i systemu AutoCAD 360 (WS) – uwagi końcowe    951
  CZĘŚĆ V. METODY SKUTECZNEGO ZDAWANIA EGZAMINU AUTOCAD CERTIFIED PROFESSIONAL    953
  69. Informacje ogólne    955
  69.1. Od autora    956
  69.2. Aktualna polityka egzaminacyjna Autodesk    957
  69.3. Czy warto?    957
  70. Zakres niezbędnych umiejętności    959
  70.1. Obszary wymagające uzupełnienia wiedzy    960
  70.1.1. Technika odnośników zewnętrznych    960
  70.1.2. Inne uzupełnienia    962
  70.1.2.1. Ukrywanie i izolowanie obiektów    962
  70.1.2.2. Rzutnie obszaru modelu    962
  71. Narzędzia egzaminacyjne i regulamin    964
  71.1. Stanowisko egzaminacyjne    965
  72. Wskazówki metodyczne    966
  72.1. Wybór wersji językowej    966
  72.2. Potencjalne źródła problemów    966
  72.2.1. Interfejs, narzędzia i konfiguracja programu AutoCAD    967
  72.2.2. Właściwości obiektów    967
  72.2.3. Błędna metodyka projektowania    968
  72.2.4. Inne źrodła    968
  73. Przykładowe metody rozwiązywania zadań    969
  73.1. Błędy wprowadzania danych    969
  73.1.1. Błędne wprowadzenie danych    970
  73.2. Metody pomiaru odległości i kątów    971
  73.2.1. Standardowe narzędzia pomiarowe    972
  73.2.2. Pomocnicze obiekty konstrukcyjne    972
  73.2.3. Inne metody    973
  73.3. Zadania kontrolne    973
  73.4. Metody pomiaru pola powierzchni    975
  73.5. Zadania kontrolne    977
  73.6. Metody wykonywania obliczeń    980
  73.7. Zadania kontrolne    982
  73.8. Właściwości obiektów    984
  73.9. Interfejs    988
  74. Raporty i certyfikaty    991
  75. Metody skutecznego zdawania egzaminu Autocad Certified Professional – uwagi końcowe    993
  Bibliografia    994
  Skorowidz    995
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia