Niedożywienie związane z chorobą. Zapobieganie. Leczenie

Niedożywienie związane z chorobą. Zapobieganie. Leczenie

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 8,90 zł  


8,90

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia opieka żywieniowa jest ważnym uzupełnieniem opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. W książce opisano metody zapobiegania niedożywieniu szpitalnemu i jego wpływ na funkcjonowanie organizmu. Przedstawiono podstawy prawne leczenia żywieniowego w Polsce, rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, zespoły leczenia żywieniowego oraz leczenie żywieniowe chorych w stanie terminalnym. Ponadto przedstawiono różne metody leczenia żywieniowego oraz leczenie żywieniowe w różnych sytuacjach klinicznych. Na końcu książki znajdą się podstawowe informacje o dietach przemysłowych zarejestrowanych w Polsce. Publikacja jest uzupełnieniem książki „Niedożywienie związane z chorobą. Występowanie. Rozpoznanie”. Adresowana jest do lekarzy wszystkich specjalności zabiegowych, pediatrów i internistów, do średniego personelu medycznego oraz dietetyków. Będzie cennym źródłem wiedzy dla studentów medycyny, pielęgniarstwa i dietetyki.


Rok wydania2012
Liczba stron326
KategoriaChoroby wewnętrzne
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4420-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     9
  I. CZĘŚĆ OGÓLNA     11
  The fight against malnutrition Deklaracja Cztery kierunki działania w walce z niedożywieniem to: skuteczne wykrywanie, edukacja, wzrost świadomości społecznej i zapewnienie możliwości bezpłatnego leczenia     13
  1. Niedożywienie szpitalne - zapobieganie - Bruno Szczygieł     17
  2. Żywienie w szpitalu jako element leczenia - Bruno Szczygieł     23
  2.1. Ustalenie stanu odżywienia chorego     23
  2.2. Ustalenie zapotrzebowania na energię i białko     24
  2.3. Ustalenie sposobu pokrycia zapotrzebowania     25
  2.4. Dieta szpitalna jako przyczyna niedożywienia     25
  2.5. Monitorowanie podaży i spożycia     26
  2.6. Niszczenie żywności w szpitalu     28
  3. Wpływ ciężkiego niedożywienia na metabolizm i funkcje fizjologiczne ustroju - Bruno Szczygieł     31
  3.1. Metaboliczne następstwa niedożywienia     31
  3.2. Czynnościowe następstwa niedożywienia     33
  3.3. Wpływ niedożywienia na przewód pokarmowy     33
  3.4. Monitorowanie czynności jelit     35
  3.5. Niedożywienie a odporność     36
  3.6. Leczenie żywieniowe chorych w ciężkim stanie klinicznym     37
  4. Zaburzenia odporności w ciężkim niedożywieniu - RobertSłotwiński    39
  4.1. Wpływ niedoboru wybranych składników odżywczych na zaburzenia odporności     40
  4.2. Kliniczne aspekty zaburzeń odporności w ciężkim niedożywieniu     41
  5. Rozwój leczenia żywieniowego w Polsce - Bruno Szczygieł     47
  5.1. Sekcja Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego PTL     49
  5.2. Ośrodki leczenia żywieniowego     50
  5.3. Działalność szkoleniowa     55
  5.4. Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego - PTŻPiD    56
  5.5. Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych w Polsce     58
  5.6. Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych u dzieci     59
  5.7. Warszawskie Forum Żywieniowe     59
  5.8. Żywienie pozajelitowe w leczeniu pooperacyjnych przetok przewodu pokarmowego     60
  5.9. Sekcja Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego TChP     61
  5.10. Współpraca międzynarodowa     61
  6. Podstawy prawne leczenia żywieniowego w Polsce - Bruno Szczygieł     65
  7. Rekomendacje Rady Europy i Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN) dotyczące żywienia w szpitalach i leczenia żywieniowego - Bruno Szczygieł ...    79
  8. Zespoły leczenia żywieniowego - Bruno Szczygieł     91
  8.1. Skład zespołu leczenia żywieniowego     91
  8.2. Zadania zespołu leczenia żywieniowego     92
  8.3. Zespoły leczenia żywieniowego - aspekty ekonomiczne     94
  9. Leczenie żywieniowe chorych w stanie terminalnym - Bruno Szczygieł     97
  II. METODY LECZENIA ŻYWIENIOWEGO     101
  10. Żywienie pozajelitowe - Maciej Słodkowski     103
  10.1. Wskazania do żywienia pozajelitowego     103
  10.2. Metody prowadzenia żywienia pozajelitowego     104
  10.3. Preparaty stosowane w żywieniu pozajelitowym     106
  10.4. Monitorowanie żywienia pozajelitowego     111
  10.5. Powikłania żywienia pozajelitowego     112
  11. Żywienie dojelitowe - Waldemar Pawłowski     115
  11.1. Wskazania i przeciwwskazania do żywienia dojelitowego     116
  11.2. Diety przemysłowe stosowane w żywieniu dojelitowym     118
  11.3. Podział diet przemysłowych     119
  11.4. Sprzęt stosowany w żywieniu dojelitowym. Opieka nad zgłębnikiem     122
  11.5. Metody żywienia dojelitowego     125
  11.6. Powikłania żywienia dojelitowego     128
  11.7. Miksowane diety szpitalne i domowe     133
  12. Zespół ponownego odżywienia (refeeding syndrome) - Maciej Słodkowski     139
  12.1. Grupy ryzyka     139
  12.2. Objawy     140
  12.3. Patogeneza     140
  12.4. Zapobieganie     141
  13. Żywienie wspomagające odporność - Robert Słotwiński     145
  13.1. Immunomodulacja aminokwasami     146
  13.2. Immunomodulacja kwasami tłuszczowymi     148
  13.3. Kliniczne aspekty żywienia wspomagającego odporność     149
  III. LECZENIE ŻYWIENIOWE W RÓŻNYCH SYTUACJACH KLINICZNYCH     155
  14. Leczenie żywieniowe w okresie okołooperacyjnym - Bruno Szczygieł     157
  14.1. Głodzenie przed operacją - czy nadal uzasadnione?     157
  14.2. Żywienie w okresie okołooperacyjnym     159
  14.3. Żywienie przed operacją     159
  14.4. Wybór drogi żywienia     160
  15. Leczenie żywieniowe chorych na nowotwory - Bruno Szczygieł     165
  15.1. Przyczyny niedożywienia i wyniszczenia u chorych na nowotwory     165
  15.2. Rozpoznanie niedożywienia     167
  15.3. Wybór drogi żywienia     168
  15.4. Zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze     169
  15.5. Tradycyjna opieka pooperacyjna     170
  15.6. Żywienie chorych poddanych radioterapii i chemioterapii     171
  16. Leczenie żywieniowe chorych na ostre zapalenie trzustki - Włodzimierz Cebulski, Maciej Słodkowski     175
  16.1. Leczenie żywieniowe w ozt     176
  16.2. Żywienie pozajelitowe     177
  16.3. Żywienie dojelitowe     179
  17. Leczenie żywieniowe w niewydolności wątroby - Bruno Szczygieł...    185
  17.1. Żywienie chorych w okresie wyrównania     186
  17.2. Żywienie chorych w okresie niewyrównania     186
  17.3. Żywienie dojelitowe     187
  17.4. Żywienie pozajelitowe     188
  18. Leczenie żywieniowe w chorobach zapalnych jelit - Bruno Szczygieł     191
  18.1. Leczenie farmakologiczne nieswoistych zapaleń jelit     191
  18.2. Żywienie dojelitowe w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit     192
  19. Leczenie żywieniowe w niewydolności nerek - Bruno Szczygieł     197
  19.1. Objawy i rozpoznanie PChN     197
  19.2. Powikłania u pacjentów z PChN     198
  19.3. Postępowanie dietetyczne w PChN     198
  19.4. Wartość energetyczna diety     199
  19.5. Leczenie żywieniowe pacjentów z przewlekłą chorobą nerek     199
  20. Leczenie żywieniowe w chorobach układu krążenia i oddychania - Bruno Szczygieł     203
  20.1. Rozpoznanie niedożywienia     203
  20.2. Przewlekła niewydolność serca - postępowanie     204
  20.3. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)     205
  20.4. Postępowanie żywieniowe w POChP     206
  21. Leczenie żywieniowe chorych po urazach wielonarządowych - Maciej Słodkowski, Piotr Paluszkiewicz     209
  21.1. Zapotrzebowanie energetyczne chorych po urazach ciała     210
  21.2. Drogi podaży substancji odżywczych     210
  21.3. Urazy czaszkowo-mózgowe i urazy rdzenia kręgowego     211
  21.4. Urazy termiczne     212
  21.5. Mnogie obrażenia ciała     213
  21.6. Aminokwasy w żywieniu chorych po urazach     213
  21.7. Emulsje tłuszczowe w żywieniu chorych po urazach     214
  21.8. Żywienie modyfikujące odporność     215
  22. Leczenie żywieniowe pacjentów z udarem mózgu i innymi chorobami neurologicznymi - Andrzej Opuchlik, Waldemar Pawłowski ..    217
  22.1. Przyczyny zaburzeń odżywiania w chorobach neurologicznych     217
  22.2. Udary mózgu     220
  22.3. Urazy czaszkowo-mózgowe     223
  22.4. Choroba motoneuronu     224
  22.5. Miastenia i przełom miasteniczny     225
  22.6. Stwardnienie rozsiane     225
  22.7. Choroba Parkinsona i inne choroby układu pozapiramidowego     225
  22.8. Choroba Alzheimera i inne zespoły otępienne     226
  22.9. Polineuropatie     227
  22.10. Miopatie     227
  22.11. Padaczka     227
  22.12. Żywienie dojelitowe w warunkach domowych     228
  23. Leczenie żywieniowe chorych w wieku podeszłym - Beata Szyluk, Andrzej Opuchlik, Waldemar Pawłowski     231
  23.1. Zmiany fizjologiczne związane z wiekiem     231
  23.2. Sarkopenia     233
  23.3. Czynniki genetyczne i środowiskowe     234
  23.4. Zespół słabości     235
  23.5. Zapotrzebowanie na energię i składniki pokarmowe     236
  23.6. Zapotrzebowanie na witaminy i składniki mineralne     237
  24. Diety przemysłowe do żywienia dojelitowego zarejestrowane
  w Polsce - Bruno Szczygieł     241
  Nutricia     242
  Fresenius Kabi     282
  B. Braun     312
  Skorowidz     315
RozwińZwiń