Diabetologia kliniczna

Diabetologia kliniczna

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

84,32

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wczesne rozpoznanie cukrzycy, szczególnie cukrzycy typu 2, oraz zastosowanie  optymalnego leczenia niefarmakologicznego i farmakologicznego stanowią warunek efektywnej walki z tą chorobą. Jednak w dalszym ciągu nie osiągnięto na tym polu zadowalających wyników, ponieważ w momencie rozpoznania cukrzycy u połowy pacjentów już stwierdza się powikłania choroby. Zgodnie z tezą zawartą w książce nowoczesne metody leczenia, udoskonalona kontrola wyników leczenia i edukacja terapeutyczna stwarzają realne perspektywy zapobiegania przewlekłym powikłaniom cukrzycy. W publikacji, uwzględniającej wyniki najnowszych badań naukowych, zawarto informacje niezbędne dla każdego lekarza praktyka. Spełnia ona oczekiwania nie tylko diabetologów, lecz także wszystkich specjalistów, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi przez cukrzycę.


Liczba stron922
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3370-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    5
  
  CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE     19
  
  ROZDZIAŁ 1. Diabetologia na miarę potrzeb     20
  
  Dane epidemiologiczne i skala obciążeń powodowanych przez cukrzycę     20
  Skuteczność prewencyjna oparta na dowodach     21
  Wizja nowej diabetologii     24
  Korzyści z diabetologii doskonalonej na miarę potrzeb     29
  Podsumowanie     31
  
  ROZDZIAŁ 2. Historia badań i leczenia cukrzycy, chronologia odkryć naukowych     33
  
  Chronologia odkryć naukowych w diabetologii     34
  Z historii diabetologii w Polsce     46
  Globalizacja diabetologii     50
  
  CZĘŚĆ II. EPIDEMIOLOGIA I KLASYFIKACJA CUKRZYCY     53
  
  ROZDZIAŁ 3. Epidemiologia cukrzycy: świat i Polska     54
  
  Opisowe wskaźniki epidemiologiczne     54
  Rozkład wartości glikemii w populacji     55
  Wpływ wewnętrznych cech populacji na wskaźniki epidemiologiczne     56
  Wskaźnik chorobowości (Ch)     57
  Wskaźnik zapadalności (Z)     64
  Wskaźnik umieralności (U)     69
  Podsumowanie – prognoza epidemiologiczna     73
  
  ROZDZIAŁ 4. Klasyfikacja cukrzycy     77
  
  Definicja cukrzycy     77
  Klasyfikacja cukrzycy     80
  Wady aktualnej klasyfikacji cukrzycy     87
  Autorskie rekomendacje dotyczące ulepszenia klasyfikacji cukrzycy     88
  Podsumowanie     89
  
  CZĘŚĆ III. ETIOLOGIA I PATOGENEZA CUKRZYCY. PREDYSPOZYCJA GENETYCZNA DO CUKRZYCY     91
  
  ROZDZIAŁ 5. Etiologia i patogeneza cukrzycy typu 1. Predyspozycja genetyczna do cukrzycy typu 1     92
  
  Historia naturalna cukrzycy typu 1     92
  Predyspozycja genetyczna     95
  Nieklasyczne postacie cukrzycy typu 1     103
  Problemy badawcze     104
  Diabetogenne czynniki środowiskowe     105
  Podsumowanie     106
  
  ROZDZIAŁ 6. Etiologia i patogeneza cukrzycy typu 2. Predyspozycja genetyczna do cukrzycy typu 2     109
  
  Predyspozycja genetyczna     111
  Patogeneza diabetogennego wpływu otyłości     115
  Upośledzenie reakcji komórek na insulinę – insulinooporność     119
  
  CZĘŚĆ IV. PATOFIZJOLOGIA I ZABURZENIA WYDZIELANIA I DZIAŁANIA INSULINY     123
  
  ROZDZIAŁ 7. Fizjologia biosyntezy i wydzielania insuliny     124
  
  Ultrastruktura wysp trzustki     124
  Cytofizjologia insuliny     130
  Regulacja wydzielania insuliny     133
  Czynniki farmakologiczne w regulacji wydzielania insuliny     138
  
  ROZDZIAŁ 8. Patofizjologia niedoboru insuliny: molekularne i komórkowe mechanizmy zaburzenia regulacji metabolizmu w cukrzycy     140
  
  Insulina jako sygnał stanu odżywienia     140
  Insulina we krwi     145
  Molekularne podstawy działania insuliny     149
  Ogólna charakterystyka działania insuliny na metabolizm     153
  Wpływ insuliny na metabolizm wątroby, mięśni szkieletowych, adypocytów i nerki     154
  Koordynacja działania insuliny     160
  Katabolizm insuliny     160
  
  ROZDZIAŁ 9. Patogeneza i diagnostyka insulinooporności     162
  
  Definicja insulinooporności     162
  Patofizjologia insulinooporności     165
  Insulinooporność w praktyce klinicznej     172
  
  CZĘŚĆ V. DIAGNOSTYKA CUKRZYCY. KLINICZNE OPRACOWANIE PRZYPADKÓW CUKRZYCY. ORGANIZACJA OPIEKI DIABETOLOGICZNEJ     177
  
  ROZDZIAŁ 10. Diagnostyka i metody patofizjologicznej klasyfikacji cukrzycy    178
  
  Symptomatologia kliniczna cukrzycy     178
  Symptomatologia biochemiczna cukrzycy     182
  Kategorie hiperglikemii     185
  Dodatkowe uwagi interpretacyjne     186
  Oznaczanie stężenia glikowanej hemoglobiny (HbA1c) do celów diagnostycznych     189
  Diagnostyczna przydatność oznaczania stężenia niektórych hormonów    190
  Diagnostyczna przydatność wskaźników immunologicznych i genetycznych     192
  Rozpoznawanie cukrzycy ciężarnych     192
  Rozpoznawanie cukrzycy u dzieci     195
  Rozpoznawanie stanu przedcukrzycowego     195
  Rozpoznawanie zespołu metabolicznego     197
  Rozpoznawanie dyslipidemii u osób z zaburzeniami glikemii     198
  
  ROZDZIAŁ 11. Utajona autoimmunologiczna cukrzyca u osób dorosłych (LADA)     201
  
  Heterogenność LADA     202
  Różnicowanie między LADA i klasyczną cukrzycą typu 1     203
  
  ROZDZIAŁ 12. Nadwaga i otyłość jako czynniki patogenetyczne cukrzycy typu 2. Zasady prewencji i leczenia     206
  
  Patogenetyczny wpływ nadmiaru tkanki tłuszczowej na rozwój insulinooporności     206
  Prewencja cukrzycy typu 2 u osób z otyłością     209
  Zasady leczenia cukrzycy typu 2 skojarzonej z otyłością     210
  Podsumowanie     220
  
  ROZDZIAŁ 13. Zespół metaboliczny – zintegrowane ujęcie metabolicznych czynników ryzyka miażdżycy powodowanych przez otyłość brzuszną i insulinooporność     223
  
  Spór o definicję zespołu metabolicznego     223
  Czy możliwe jest jednolite ujęcie etiologii zespołu metabolicznego?     224
  Szczególny charakter niektórych składników zespołu metabolicznego     228
  Inne, nieujęte w definicjach składniki zespołu metabolicznego istotne dla programów prewencji i leczenia     230
  Jaką definicję zespołu metabolicznego wybrać?     231
  Zespół metaboliczny i ryzyko angiometaboliczne     235
  Algorytm rozpoznawania zespołu metabolicznego w praktyce     236
  Taktyka kompleksowej prewencji i leczenia zespołu metabolicznego     236
  Podsumowanie     240
  
  ROZDZIAŁ 14. Podtypy cukrzycy o znanej etiologii – cukrzyca wtórna     244
  
  Cukrzyca spowodowana znanymi mutacjami genetycznymi     244
  Rzadkie typy cukrzycy wywołane procesem immunologicznym     248
  Choroby trzustki powodujące cukrzycę     249
  Choroby wątroby związane z cukrzycą     251
  Współwystępowanie niedokrwistości megaloblastycznej z cukrzycą     252
  Wtórna cukrzyca w przebiegu endokrynopatii     252
  Cukrzyca a inne choroby przemiany materii     253
  Cukrzyca indukowana przez leki lub związki chemiczne     255
  Cukrzyca występująca w następstwie zakażeń     255
  Cukrzyca rzekoma w przebiegu chorób katabolicznych     256
  
  ROZDZIAŁ 15. Odrębności cukrzycy zależne od wieku i płci chorych     257
  
  Cukrzyca u dzieci i młodzieży     257
  Cukrzyca u osób w starszym wieku     263
  Płeć a cukrzyca     274
  
  ROZDZIAŁ 16. Kliniczne opracowanie przypadków cukrzycy (dokumentacja, ciągłość obserwacji, ocena i monitoring jakości opieki diabetologicznej)     277
  
  Nowy pacjent     277
  Dalsze wizyty – intensywne leczenie planowe i ciągłe     280
  Wizyty doraźne i nieplanowe kontakty pacjenta lub jego rodziny z lekarzem albo poradnią     283
  Trudny pacjent     284
  Propozycje dokumentacji medycznej dla chorych na cukrzycę     286
  Ocena jakości leczenia     290
  
  ROZDZIAŁ 17. Praktyka łączonej opieki diabetologicznej: planowe współdziałanie między opieką podstawową i specjalistyczną     300
  
  Kategorie świadczeń w łączonej opiece diabetologicznej     301
  Relacje między podstawową opieką zdrowotną i medycyną rodzinną a specjalistyczną opieką diabetologiczną     302
  
  CZĘŚĆ VI. PREWENCJA CUKRZYCY     305
  
  ROZDZIAŁ 18. Prewencyjnie ukierunkowane cele i kryteria metabolicznego wyrównania cukrzycy – monitorowanie jakości leczenia w praktyce     306
  
  Zapotrzebowanie na nowe, ostrzejsze kryteria diagnostyczne patologicznej hiperglikemii     307
  W jakim stopniu można w praktyce osiągnąć idealne cele leczenia cukrzycy i spełnić kryteria jej kontroli?     311
  Intensywne leczenie a koszty związane z cukrzycą     312
  Ocena jakości wyników leczenia cukrzycy w praktyce     315
  Podsumowanie     319
  
  ROZDZIAŁ 19. Autorskie ujęcie problematyki prewencji cukrzycy     322
  
  Prewencja pierwotna     322
  Prewencja wtórna     323
  Prewencja trzeciorzędowa     324
  Zagrożenie cukrzycą typu 1     324
  Zagrożenie cukrzycą typu 2     326
  Dowody skuteczności prewencji cukrzycy typu 2     327
  Taktyka skoordynowanej prewencji cukrzycy typu 2 i miażdżycy – intensyfikacja i monitoring     328
  Badania przesiewowe     328
  Addendum     334
  
  CZĘŚĆ VII. EDUKACJA TERAPEUTYCZNA, SAMOKONTROLA GLIKEMII I PSYCHOLOGIA CUKRZYCY     339
  
  ROZDZIAŁ 20. Pedagogika kliniczna i jej podstawowa rola w poprawianiu jakości leczenia i życia osób z cukrzycą     340
  
  Cele edukacji terapeutycznej osób z cukrzycą     340
  Emancypacja i autonomia osoby z cukrzycą     342
  Warunki skuteczności edukacji terapeutycznej     342
  Racjonalizacja postaw wobec choroby     343
  Partnerska relacja między lekarzem a pacjentem     343
  Indywidualizacja programów     344
  Przygotowanie planów edukacyjnych     345
  Warunki uzyskiwania współpracy ze strony leczonych     346
  Formy edukacji terapeutycznej     349
  Edukacja w środkach masowego przekazu     351
  Podsumowanie     352
  
  ROZDZIAŁ 21. Samokontrola glikemii i innych mierników skuteczności leczenia hipoglikemizującego     353
  
  Kryteria oceny     354
  Domowe laboratorium     355
  Źródła błędów w oznaczeniach stężenia glukozy w moczu za pomocą suchych testów     360
  Ryzyko błędów w samokontroli glikemii     360
  Przydatność określania stężenia glukozy w moczu     362
  Badanie na obecność acetonu w moczu     363
  Stężenie HbA1c jako wskaźnik skuteczności leczenia wykorzystywany w samokontroli     363
  Oznaczanie stężenia fruktozaminy     364
  Dziennik samokontroli     365
  Ciągła kontrola glikemii     365
  Książeczka opieki diabetologicznej     365
  Doroczny bilans zdrowia – strategia leczenia     367
  
  ROZDZIAŁ 22. Psychologia cukrzycy – rola edukacji terapeutycznej we wzmacnianiu osobowości osób z cukrzycą     368
  
  Wzmocnienie osobowości osoby z cukrzycą     369
  Stres związany z chorowaniem na cukrzycę     372
  Depresja z powodu chorowania na cukrzycę     374
  
  CZĘŚĆ VIII. TERAPEUTYCZNY STYL ŻYCIA     379
  
  ROZDZIAŁ 23. Zasady i cele modyfikacji sposobu odżywiania osób z cukrzycą    380
  Podstawowe zasady diety     381
  Składniki jakościowe diety     382
  Zapotrzebowanie na energię     385
  Masa ciała i BMI     388
  Normalizacja masy ciała     388
  Wybór produktów do diety cukrzycowej     389
  Stosowanie wymienników węglowodanowych     389
  Inne układy wymienników dietetycznych     398
  Wybór produktów do diety dla osób z cukrzycą na podstawie ich indeksu glikemicznego     401
  Jak harmonizować spożywanie posiłków ze stosowaniem leków zmniejszających stężenie glukozy we krwi     406
  Ocena przestrzegania diety     406
  Plan diety     407
  Bogatobiałkowa, niskowęglowodanowa dieta „warszawska” stosowana w redukcji masy ciała u osób z zespołem metabolicznym     407
  
  ROZDZIAŁ 24. Trening mięśniowy i zwiększanie sprawności fizycznej jako metoda leczenia cukrzycy     415
  
  Patofizjologiczne podstawy stosowania treningu fizycznego w leczeniu cukrzycy     416
  Ograniczenia tolerancji dużych wysiłków fizycznych wynikające z cukrzycy     420
  Zasady organizowania treningu fizycznego     423
  Zasady prowadzenia treningu fizycznego na boisku lub w sali gimnastycznej     424
  Praktyczne przepisy treningowe     426
  Rodzaje ćwiczeń     427
  
  CZĘŚĆ IX. FARMAKOTERAPIA CUKRZYCY     431
  
  ROZDZIAŁ 25. Zasady insulinoterapii     432
  
  Wskazania ogólne do insulinoterapii     432
  Psychoemocjonalne i organizacyjne opory przed podjęciem insulinoterapii     434
  Farmakodynamika preparatów insuliny i jej analogów     434
  Wybór sposobu insulinoterapii     437
  Ustalanie dawki insuliny     439
  Zasady insulinoterapii konwencjonalnej     441
  Zasady i metody intensywnej insulinoterapii     442
  Insulina wziewna     449
  
  ROZDZIAŁ 26. Techniki podawania insuliny     453
  
  Kategorie instrumentów do podawania insuliny     453
  Różnorodność terapeutycznych potrzeb pacjentów a dywersyfikacja instrumentów podających insulinę     457
  Intensywna insulinoterapia za pomocą pompy insulinowej w układzie otwartym     458
  Transplantacja komórek beta     470
  Sztuczna trzustka     471
  
  ROZDZIAŁ 27. Zastosowanie systemu ciągłego monitorowania glikemii w płynie śródkomórkowym tkanki podskórnej     474
  
  Kliniczne znaczenie ciągłej rejestracji glikemii     475
  Oznaczanie stężenia glukozy za pomocą CGMS     476
  Indywidualne wykresy całodobowych profili glikemii     477
  
  ROZDZIAŁ 28. Leczenie cukrzycy doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi    482
  
  Wieloczynnikowe leczenie cukrzycy     482
  Taktyka farmakoterapii     484
  Grupy leków przeciwcukrzycowych     487
  Algorytmy leczenia cukrzycy typu 2     502
  Podsumowanie     503
  
  CZĘŚĆ X. OSTRE POWIKŁANIA CUKRZYCY     507
  
  ROZDZIAŁ 29. Ostre metaboliczne powikłania cukrzycy – kwasice i śpiączki cukrzycowe     508
  Kwasica i śpiączka ketonowa     509
  Śpiączka nieketonowa hipermolalna     523
  Kwasica mleczanowa     528
  Podsumowanie     533
  
  ROZDZIAŁ 30. Hipoglikemia polekowa     535
  
  Czynniki ryzyka polekowej hipoglikemii     535
  Hipoglikemia w badaniach samokontrolnych – zasady dla pacjenta     538
  Zapobieganie i leczenie hipoglikemii polekowej     538
  Trwałe następstwa stanów hipoglikemicznych     543
  „Nieświadomość hipoglikemii”     543
  Przykładowa instrukcja edukacyjna dla pacjenta     546
  
  CZĘŚĆ XI. ETIOLOGIA, PATOGENEZA I LECZENIE ZESPOŁÓW ANGIOPATII CUKRZYCOWEJ     549
  
  ROZDZIAŁ 31. Etiologia naczyniowych powikłań długotrwałej cukrzycy – hipotezy dotyczące patogenezy angiopatii cukrzycowej     550
  
  Definicje mikroangiopatii i makroangiopatii     550
  Hipotezy etiologiczne i patogenetyczne dotyczące powstawania angiopatii cukrzycowej     552
  
  ROZDZIAŁ 32. Intensywne postępowanie diagnostyczne i lecznicze w nadciśnieniu tętniczym skojarzonym z cukrzycą     566
  
  Cele i ogólne zasady leczenia hipotensyjnego     567
  Leczenie niefarmakologiczne     569
  Leczenie farmakologiczne     570
  Podsumowanie     578
  
  ROZDZIAŁ 33. Dyslipidemia cukrzycowa: diagnostyka i leczenie     580
  
  Oksydacja lipoprotein – oksylipoproteiny     582
  Glikacja lipoprotein – glikolipoproteiny     584
  Podział hiperlipidemii     584
  Prewencja i leczenie dyslipidemii u osób z cukrzycą     585
  
  ROZDZIAŁ 34. Cukrzycowe zaburzenia krzepnięcia i fibrynolizy     596
  
  Zaburzenia czynności śródbłonka     596
  Aktywność płytek krwi w cukrzycy     597
  Wpływ hiperglikemii i dysinsulinemii na hemostazę     597
  Wpływ dyslipidemii na procesy krzepnięcia i fibrynolizy     598
  Stres oksydacyjny a układ krzepnięcia – zwiększenie aktywności kinazy białkowej C     599
  Wpływ nadciśnienia tętniczego na śródbłonkowe i płytkowe mechanizmy hemostazy     600
  Wpływ niektórych innych „paracukrzycowych” zaburzeń metabolicznych na procesy hemostazy     601
  Zaburzenia reologiczne krwinek czerwonych – dodatkowy czynnik prozakrzepowy     602
  Prewencja i leczenie nadkrzepliwości w cukrzycy     603
  
  ROZDZIAŁ 35. Choroby narządu wzroku powodowane przez cukrzycę     607
  
  Podział chorób narządu wzroku powodowanych przez cukrzycę     607
  Retinopatia cukrzycowa     609
  Zaćma     623
  Jaskra     624
  Ślepota     625
  
  ROZDZIAŁ 36. Choroby nerek powodowane przez cukrzycę. Nefroprotekcja    627
  
  Nefropatia cukrzycowa     627
  Nefroprotekcja – pierwotne i wtórne zapobieganie nefropatii cukrzycowej    651
  Inne choroby i zaburzenia układu moczowego często skojarzone z nefropatią cukrzycową     660
  Podsumowanie     663
  
  ROZDZIAŁ 37. Intensyfikacja diagnostyki, prewencji i leczenia choroby niedokrwiennej serca u osób z cukrzycą     665
  
  Toksyczny wpływ hiperglikemii na serce, naczynia i unerwienie serca     665
  Postępowanie diagnostyczne w praktyce     670
  Bezobjawowe (nieme) niedokrwienie u osób z cukrzycą     672
  Farmakoterapia hiperglikemii u osób z cukrzycą i chorobą niedokrwienną serca     674
  
  ROZDZIAŁ 38. Zespół stopy cukrzycowej, zapobieganie amputacjom w obrębie kończyn dolnych     688
  
  Epidemiologia, koszty ludzkie i ekonomiczne     688
  Zaburzenia występujące w zespole stopy cukrzycowej     690
  Zespół stopy cukrzycowej niedokrwiennej     692
  Zespół stopy cukrzycowej neuropatycznej     695
  Zespół stopy cukrzycowej mieszanej     697
  Zespół stopy cukrzycowej u osób długotrwale dializowanych     698
  Choroby paznokci w zespole stopy cukrzycowej     698
  Diagnostyka różnicowa zespołu stopy cukrzycowej     699
  Leczenie     701
  Zapobieganie     715
  
  ROZDZIAŁ 39. Angiopatia tętnic szyjnych i mózgu i jej powikłania u osób z cukrzycą     721
  
  Udar mózgu u osób z cukrzycą     721
  Encefalopatia cukrzycowa     727
  Podsumowanie     727
  
  CZĘŚĆ XII. CUKRZYCOWE CHOROBY OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO     729
  
  ROZDZIAŁ 40. Neuropatia somatyczna obwodowego układu nerwowego     730
  
  Klasyfikacja neuropatii     731
  Patogeneza     733
  Polineuropatia czuciowa     735
  Uszkodzenia pojedynczych nerwów obwodowych – mononeuropatie     740
  Mononeuropatie wieloogniskowe     740
  Leczenie neuropatii obwodowych     742
  Podsumowanie     745
  
  ROZDZIAŁ 41. Neuropatia autonomicznego układu nerwowego     746
  
  Czynniki patogenetyczne     746
  Informacje statystyczne     747
  Objawy kliniczne     747
  Rekomendacje diagnostyczne i lecznicze     755
  Podsumowanie     756
  
  CZĘŚĆ XIII. PREWENCJA ZESPOŁÓW ANGIOPATII I NEUROPATII CUKRZYCOWEJ     759
  
  ROZDZIAŁ 42. Rekomendacje dotyczące prewencji głównych powikłań długotrwałej cukrzycy     760
  Prewencja retinopatii cukrzycowej i ślepoty     760
  Prewencja nefropatii cukrzycowej i niewydolności nerek     762
  Prewencja choroby niedokrwiennej serca, zawału serca i niewydolności serca     763
  Szanse prewencji choroby niedokrwiennej mózgu i udaru mózgu     767
  Prewencja miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych – prewencja amputacji     767
  Prewencja „cukrzycowego” nadciśnienia tętniczego     767
  Prewencja neuropatii cukrzycowej     768
  Rekomendacje – potrzeba dalszych badań patogenetycznych i terapeutycznych     769
  
  CZĘŚĆ XIV. INNE NARZĄDOWE I UKŁADOWE POWIKŁANIA CUKRZYCY     773
  
  ROZDZIAŁ 43. Choroby układu pokarmowego powodowane przez cukrzycę    774
  Patogeneza     774
  Zaburzenia czynności przełyku     775
  Powikłania żołądkowe     776
  Zaburzenia czynności jelit     780
  Choroby wątroby     781
  Choroby dróg żółciowych     782
  Choroby trzustki     783
  
  ROZDZIAŁ 44. Choroby jamy ustnej i zębów występujące w przebiegu cukrzycy     784
  
  Ocena kliniczna stanu jamy ustnej i uzębienia     784
  Infekcje ogniskowe w obrębie jamy ustnej     785
  Paradontopatia cukrzycowa     785
  Leczenie cukrzycy w okresie operacji stomatologicznej     786
  
  ROZDZIAŁ 45. Choroby skóry szczególnie często występujące u osób z cukrzycą     788
  
  Grzybice     788
  Ropne choroby skóry występujące w przebiegu cukrzycy     792
  Zmiany skórne o podłożu naczyniowym lub neurotroficznym     793
  Objawy skórne zaburzeń przemiany lipidów     795
  Świąd skóry     795
  Cukrzyca w chorobach przebiegających ze zmianami skórnymi     796
  
  ROZDZIAŁ 46. Infekcje u osób z cukrzycą     798
  
  Infekcja jako powikłanie cukrzycy     798
  Obserwacje kliniczno-epidemiologiczne     799
  Obserwacje immunologiczne     799
  Wpływ przewlekłych powikłań cukrzycy na odczyny odpornościowe     801
  Wpływ wieku chorych na zwiększenie podatności na infekcje     801
  Infekcje jako czynnik ryzyka angiopatii cukrzycowej     801
  Cukrzyca a rokowanie w infekcjach     802
  Infekcja a leczenie hipoglikemizujące cukrzycy     802
  Kliniczny podział „niezakaźnych” infekcji u osób z cukrzycą     804
  Niektóre infekcje swoiście związane z cukrzycą     804
  Szczepienia     806
  Podsumowanie     807
  
  ROZDZIAŁ 47. Rekomendacje dotyczące stosowania antybiotyków w leczeniu infekcji u osób z cukrzycą     808
  
  Rekomendacje ogólne     808
  Rekomendacje szczegółowe     810
  
  ROZDZIAŁ 48. Osteopatia cukrzycowa     815
  
  Osteopenia cukrzycowa     815
  Neuroartropatia cukrzycowa (staw Charcota)     817
  
  CZĘŚĆ XV. SZCZEGÓLNE PROBLEMY KLINICZNE DOTYCZĄCE ZDROWIA KOBIETY Z CUKRZYCĄ     823
  
  ROZDZIAŁ 49. Ciąża u chorej na cukrzycę: łączona opieka diabetologiczno-położnicza     824
  
  Informacje statystyczne     824
  Klasyfikacja cukrzycy występującej w okresie ciąży     825
  Patofizjologia ciąży     826
  Powikłania ciąży u kobiet z cukrzycą     828
  Wpływ ciąży na przebieg retinopatii cukrzycowej     829
  Wpływ ciąży na rozwój i przebieg nefropatii cukrzycowej     829
  Planowanie rodziny a cukrzyca     830
  Taktyka opieki diabetologiczno-położniczej nad ciężarną z cukrzycą     831
  Doradztwo genetyczne dla rodzin, w których występuje cukrzyca     841
  Cukrzyca ciężarnych     843
  Medyczne przeciwwskazania do zajścia w ciążę u kobiet chorujących na cukrzycę typu 1     843
  Antykoncepcja u kobiet chorych na cukrzycę     844
  
  ROZDZIAŁ 50. Wpływ menopauzy na przebieg cukrzycy     848
  
  Patogeneza menopauzy. Insulinooporność okołomenopauzalna     849
  Okołomenopauzalne czynniki diabetogenne     851
  Wzrost chorobowości z powodu cukrzycy typu 2 u kobiet w okresie okołomenopauzalnym     853
  Hormonalna terapia zastępcza w diabetologii     855
  
  CZĘŚĆ XVI. PLANOWA WSPÓŁPRACA DIABETOLOGA Z CHIRURGIEM I ANESTEZJOLOGIEM     867
  
  ROZDZIAŁ 51. Okołooperacyjna opieka diabetologiczna     868
  Przygotowanie do operacji     868
  Rodzaje postępowania z chorymi     869
  Żywienie przed operacją     870
  Farmakologiczne leczenie hipoglikemizujące     870
  Dzień operacji     870
  Postępowanie pooperacyjne     873
  Operacja u osób z cukrzycą powikłaną     873
  Współistniejące z cukrzycą zaburzenia obciążające rokowanie okołooperacyjne     875
  Postępowanie przy współistnieniu chorób serca     875
  Postępowanie w nadciśnieniu tętniczym     879
  Postępowanie w chorobach płuc współistniejących z cukrzycą     880
  Postępowanie w chorobach nerek poza nefropatią cukrzycową     881
  Operacja doraźna     881
  
  CZĘŚĆ XVII. ATLAS DIABETOLOGICZNY     883
  
  Posłowie     903
  Skorowidz     906
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia