Diabetologia kliniczna

Diabetologia kliniczna

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

84,32

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wczesne rozpoznanie cukrzycy, szczególnie cukrzycy typu 2, oraz zastosowanie  optymalnego leczenia niefarmakologicznego i farmakologicznego stanowią warunek efektywnej walki z tą chorobą. Jednak w dalszym ciągu nie osiągnięto na tym polu zadowalających wyników, ponieważ w momencie rozpoznania cukrzycy u połowy pacjentów już stwierdza się powikłania choroby. Zgodnie z tezą zawartą w książce nowoczesne metody leczenia, udoskonalona kontrola wyników leczenia i edukacja terapeutyczna stwarzają realne perspektywy zapobiegania przewlekłym powikłaniom cukrzycy. W publikacji, uwzględniającej wyniki najnowszych badań naukowych, zawarto informacje niezbędne dla każdego lekarza praktyka. Spełnia ona oczekiwania nie tylko diabetologów, lecz także wszystkich specjalistów, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi przez cukrzycę.


Liczba stron922
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3370-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    5
  CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE    19
  ROZDZIAŁ 1. Diabetologia na miarę potrzeb    20
  Dane epidemiologiczne i skala obciążeń powodowanych przez cukrzycę    20
  Skuteczność prewencyjna oparta na dowodach    21
  Wizja nowej diabetologii    24
  Korzyści z diabetologii doskonalonej na miarę potrzeb    29
  Podsumowanie    31
  ROZDZIAŁ 2. Historia badań i leczenia cukrzycy, chronologia odkryć naukowych    33
  Chronologia odkryć naukowych w diabetologii    34
  Z historii diabetologii w Polsce    46
  Globalizacja diabetologii    50
  CZĘŚĆ II. EPIDEMIOLOGIA I KLASYFIKACJA CUKRZYCY    53
  ROZDZIAŁ 3. Epidemiologia cukrzycy: świat i Polska    54
  Opisowe wskaźniki epidemiologiczne    54
  Rozkład wartości glikemii w populacji    55
  Wpływ wewnętrznych cech populacji na wskaźniki epidemiologiczne    56
  Wskaźnik chorobowości (Ch)    57
  Wskaźnik zapadalności (Z)    64
  Wskaźnik umieralności (U)    69
  Podsumowanie – prognoza epidemiologiczna    73
  ROZDZIAŁ 4. Klasyfikacja cukrzycy    77
  Definicja cukrzycy    77
  Klasyfikacja cukrzycy    80
  Wady aktualnej klasyfikacji cukrzycy    87
  Autorskie rekomendacje dotyczące ulepszenia klasyfikacji cukrzycy    88
  Podsumowanie    89
  CZĘŚĆ III. ETIOLOGIA I PATOGENEZA CUKRZYCY. PREDYSPOZYCJA GENETYCZNA DO CUKRZYCY    91
  ROZDZIAŁ 5. Etiologia i patogeneza cukrzycy typu 1. Predyspozycja genetyczna do cukrzycy typu 1    92
  Historia naturalna cukrzycy typu 1    92
  Predyspozycja genetyczna    95
  Nieklasyczne postacie cukrzycy typu 1    103
  Problemy badawcze    104
  Diabetogenne czynniki środowiskowe    105
  Podsumowanie    106
  ROZDZIAŁ 6. Etiologia i patogeneza cukrzycy typu 2. Predyspozycja genetyczna do cukrzycy typu 2    109
  Predyspozycja genetyczna    111
  Patogeneza diabetogennego wpływu otyłości    115
  Upośledzenie reakcji komórek na insulinę – insulinooporność    119
  CZĘŚĆ IV. PATOFIZJOLOGIA I ZABURZENIA WYDZIELANIA I DZIAŁANIA INSULINY    123
  ROZDZIAŁ 7. Fizjologia biosyntezy i wydzielania insuliny    124
  Ultrastruktura wysp trzustki    124
  Cytofizjologia insuliny    130
  Regulacja wydzielania insuliny    133
  Czynniki farmakologiczne w regulacji wydzielania insuliny    138
  ROZDZIAŁ 8. Patofizjologia niedoboru insuliny: molekularne i komórkowe mechanizmy zaburzenia regulacji metabolizmu w cukrzycy    140
  Insulina jako sygnał stanu odżywienia    140
  Insulina we krwi    145
  Molekularne podstawy działania insuliny    149
  Ogólna charakterystyka działania insuliny na metabolizm    153
  Wpływ insuliny na metabolizm wątroby, mięśni szkieletowych, adypocytów i nerki    154
  Koordynacja działania insuliny    160
  Katabolizm insuliny    160
  ROZDZIAŁ 9. Patogeneza i diagnostyka insulinooporności    162
  Definicja insulinooporności    162
  Patofizjologia insulinooporności    165
  Insulinooporność w praktyce klinicznej    172
  CZĘŚĆ V. DIAGNOSTYKA CUKRZYCY. KLINICZNE OPRACOWANIE PRZYPADKÓW CUKRZYCY. ORGANIZACJA OPIEKI DIABETOLOGICZNEJ    177
  ROZDZIAŁ 10. Diagnostyka i metody patofizjologicznej klasyfikacji cukrzycy    178
  Symptomatologia kliniczna cukrzycy    178
  Symptomatologia biochemiczna cukrzycy    182
  Kategorie hiperglikemii    185
  Dodatkowe uwagi interpretacyjne    186
  Oznaczanie stężenia glikowanej hemoglobiny (HbA1c) do celów diagnostycznych    189
  Diagnostyczna przydatność oznaczania stężenia niektórych hormonów    190
  Diagnostyczna przydatność wskaźników immunologicznych i genetycznych    192
  Rozpoznawanie cukrzycy ciężarnych    192
  Rozpoznawanie cukrzycy u dzieci    195
  Rozpoznawanie stanu przedcukrzycowego    195
  Rozpoznawanie zespołu metabolicznego    197
  Rozpoznawanie dyslipidemii u osób z zaburzeniami glikemii    198
  ROZDZIAŁ 11. Utajona autoimmunologiczna cukrzyca u osób dorosłych (LADA)    201
  Heterogenność LADA    202
  Różnicowanie między LADA i klasyczną cukrzycą typu 1    203
  ROZDZIAŁ 12. Nadwaga i otyłość jako czynniki patogenetyczne cukrzycy typu 2. Zasady prewencji i leczenia    206
  Patogenetyczny wpływ nadmiaru tkanki tłuszczowej na rozwój insulinooporności    206
  Prewencja cukrzycy typu 2 u osób z otyłością    209
  Zasady leczenia cukrzycy typu 2 skojarzonej z otyłością    210
  Podsumowanie    220
  ROZDZIAŁ 13. Zespół metaboliczny – zintegrowane ujęcie metabolicznych czynników ryzyka miażdżycy powodowanych przez otyłość brzuszną i insulinooporność    223
  Spór o definicję zespołu metabolicznego    223
  Czy możliwe jest jednolite ujęcie etiologii zespołu metabolicznego?    224
  Szczególny charakter niektórych składników zespołu metabolicznego    228
  Inne, nieujęte w definicjach składniki zespołu metabolicznego istotne dla programów prewencji i leczenia    230
  Jaką definicję zespołu metabolicznego wybrać?    231
  Zespół metaboliczny i ryzyko angiometaboliczne    235
  Algorytm rozpoznawania zespołu metabolicznego w praktyce    236
  Taktyka kompleksowej prewencji i leczenia zespołu metabolicznego    236
  Podsumowanie    240
  ROZDZIAŁ 14. Podtypy cukrzycy o znanej etiologii – cukrzyca wtórna    244
  Cukrzyca spowodowana znanymi mutacjami genetycznymi    244
  Rzadkie typy cukrzycy wywołane procesem immunologicznym    248
  Choroby trzustki powodujące cukrzycę    249
  Choroby wątroby związane z cukrzycą    251
  Współwystępowanie niedokrwistości megaloblastycznej z cukrzycą    252
  Wtórna cukrzyca w przebiegu endokrynopatii    252
  Cukrzyca a inne choroby przemiany materii    253
  Cukrzyca indukowana przez leki lub związki chemiczne    255
  Cukrzyca występująca w następstwie zakażeń    255
  Cukrzyca rzekoma w przebiegu chorób katabolicznych    256
  ROZDZIAŁ 15. Odrębności cukrzycy zależne od wieku i płci chorych    257
  Cukrzyca u dzieci i młodzieży    257
  Cukrzyca u osób w starszym wieku    263
  Płeć a cukrzyca    274
  ROZDZIAŁ 16. Kliniczne opracowanie przypadków cukrzycy (dokumentacja, ciągłość obserwacji, ocena i monitoring jakości opieki diabetologicznej)    277
  Nowy pacjent    277
  Dalsze wizyty – intensywne leczenie planowe i ciągłe    280
  Wizyty doraźne i nieplanowe kontakty pacjenta lub jego rodziny z lekarzem albo poradnią    283
  Trudny pacjent    284
  Propozycje dokumentacji medycznej dla chorych na cukrzycę    286
  Ocena jakości leczenia    290
  ROZDZIAŁ 17. Praktyka łączonej opieki diabetologicznej: planowe współdziałanie między opieką podstawową i specjalistyczną    300
  Kategorie świadczeń w łączonej opiece diabetologicznej    301
  Relacje między podstawową opieką zdrowotną i medycyną rodzinną a specjalistyczną opieką diabetologiczną    302
  CZĘŚĆ VI. PREWENCJA CUKRZYCY    305
  ROZDZIAŁ 18. Prewencyjnie ukierunkowane cele i kryteria metabolicznego wyrównania cukrzycy – monitorowanie jakości leczenia w praktyce    306
  Zapotrzebowanie na nowe, ostrzejsze kryteria diagnostyczne patologicznej hiperglikemii    307
  W jakim stopniu można w praktyce osiągnąć idealne cele leczenia cukrzycy i spełnić kryteria jej kontroli?    311
  Intensywne leczenie a koszty związane z cukrzycą    312
  Ocena jakości wyników leczenia cukrzycy w praktyce    315
  Podsumowanie    319
  ROZDZIAŁ 19. Autorskie ujęcie problematyki prewencji cukrzycy    322
  Prewencja pierwotna    322
  Prewencja wtórna    323
  Prewencja trzeciorzędowa    324
  Zagrożenie cukrzycą typu 1    324
  Zagrożenie cukrzycą typu 2    326
  Dowody skuteczności prewencji cukrzycy typu 2    327
  Taktyka skoordynowanej prewencji cukrzycy typu 2 i miażdżycy – intensyfikacja i monitoring    328
  Badania przesiewowe    328
  Addendum    334
  CZĘŚĆ VII. EDUKACJA TERAPEUTYCZNA, SAMOKONTROLA GLIKEMII I PSYCHOLOGIA CUKRZYCY    339
  ROZDZIAŁ 20. Pedagogika kliniczna i jej podstawowa rola w poprawianiu jakości leczenia i życia osób z cukrzycą    340
  Cele edukacji terapeutycznej osób z cukrzycą    340
  Emancypacja i autonomia osoby z cukrzycą    342
  Warunki skuteczności edukacji terapeutycznej    342
  Racjonalizacja postaw wobec choroby    343
  Partnerska relacja między lekarzem a pacjentem    343
  Indywidualizacja programów    344
  Przygotowanie planów edukacyjnych    345
  Warunki uzyskiwania współpracy ze strony leczonych    346
  Formy edukacji terapeutycznej    349
  Edukacja w środkach masowego przekazu    351
  Podsumowanie    352
  ROZDZIAŁ 21. Samokontrola glikemii i innych mierników skuteczności leczenia hipoglikemizującego    353
  Kryteria oceny    354
  Domowe laboratorium    355
  Źródła błędów w oznaczeniach stężenia glukozy w moczu za pomocą suchych testów    360
  Ryzyko błędów w samokontroli glikemii    360
  Przydatność określania stężenia glukozy w moczu    362
  Badanie na obecność acetonu w moczu    363
  Stężenie HbA1c jako wskaźnik skuteczności leczenia wykorzystywany w samokontroli    363
  Oznaczanie stężenia fruktozaminy    364
  Dziennik samokontroli    365
  Ciągła kontrola glikemii    365
  Książeczka opieki diabetologicznej    365
  Doroczny bilans zdrowia – strategia leczenia    367
  ROZDZIAŁ 22. Psychologia cukrzycy – rola edukacji terapeutycznej we wzmacnianiu osobowości osób z cukrzycą    368
  Wzmocnienie osobowości osoby z cukrzycą    369
  Stres związany z chorowaniem na cukrzycę    372
  Depresja z powodu chorowania na cukrzycę    374
  CZĘŚĆ VIII. TERAPEUTYCZNY STYL ŻYCIA    379
  ROZDZIAŁ 23. Zasady i cele modyfikacji sposobu odżywiania osób z cukrzycą    380
  Podstawowe zasady diety    381
  Składniki jakościowe diety    382
  Zapotrzebowanie na energię    385
  Masa ciała i BMI    388
  Normalizacja masy ciała    388
  Wybór produktów do diety cukrzycowej    389
  Stosowanie wymienników węglowodanowych    389
  Inne układy wymienników dietetycznych    398
  Wybór produktów do diety dla osób z cukrzycą na podstawie ich indeksu glikemicznego    401
  Jak harmonizować spożywanie posiłków ze stosowaniem leków zmniejszających stężenie glukozy we krwi    406
  Ocena przestrzegania diety    406
  Plan diety    407
  Bogatobiałkowa, niskowęglowodanowa dieta „warszawska” stosowana w redukcji masy ciała u osób z zespołem metabolicznym    407
  ROZDZIAŁ 24. Trening mięśniowy i zwiększanie sprawności fizycznej jako metoda leczenia cukrzycy    415
  Patofizjologiczne podstawy stosowania treningu fizycznego w leczeniu cukrzycy    416
  Ograniczenia tolerancji dużych wysiłków fizycznych wynikające z cukrzycy    420
  Zasady organizowania treningu fizycznego    423
  Zasady prowadzenia treningu fizycznego na boisku lub w sali gimnastycznej    424
  Praktyczne przepisy treningowe    426
  Rodzaje ćwiczeń    427
  CZĘŚĆ IX. FARMAKOTERAPIA CUKRZYCY    431
  ROZDZIAŁ 25. Zasady insulinoterapii    432
  Wskazania ogólne do insulinoterapii    432
  Psychoemocjonalne i organizacyjne opory przed podjęciem insulinoterapii    434
  Farmakodynamika preparatów insuliny i jej analogów    434
  Wybór sposobu insulinoterapii    437
  Ustalanie dawki insuliny    439
  Zasady insulinoterapii konwencjonalnej    441
  Zasady i metody intensywnej insulinoterapii    442
  Insulina wziewna    449
  ROZDZIAŁ 26. Techniki podawania insuliny    453
  Kategorie instrumentów do podawania insuliny    453
  Różnorodność terapeutycznych potrzeb pacjentów a dywersyfikacja instrumentów podających insulinę    457
  Intensywna insulinoterapia za pomocą pompy insulinowej w układzie otwartym    458
  Transplantacja komórek beta    470
  Sztuczna trzustka    471
  ROZDZIAŁ 27. Zastosowanie systemu ciągłego monitorowania glikemii w płynie śródkomórkowym tkanki podskórnej    474
  Kliniczne znaczenie ciągłej rejestracji glikemii    475
  Oznaczanie stężenia glukozy za pomocą CGMS    476
  Indywidualne wykresy całodobowych profili glikemii    477
  ROZDZIAŁ 28. Leczenie cukrzycy doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi    482
  Wieloczynnikowe leczenie cukrzycy    482
  Taktyka farmakoterapii    484
  Grupy leków przeciwcukrzycowych    487
  Algorytmy leczenia cukrzycy typu 2    502
  Podsumowanie    503
  CZĘŚĆ X. OSTRE POWIKŁANIA CUKRZYCY    507
  ROZDZIAŁ 29. Ostre metaboliczne powikłania cukrzycy – kwasice i śpiączki cukrzycowe    508
  Kwasica i śpiączka ketonowa    509
  Śpiączka nieketonowa hipermolalna    523
  Kwasica mleczanowa    528
  Podsumowanie    533
  ROZDZIAŁ 30. Hipoglikemia polekowa    535
  Czynniki ryzyka polekowej hipoglikemii    535
  Hipoglikemia w badaniach samokontrolnych – zasady dla pacjenta    538
  Zapobieganie i leczenie hipoglikemii polekowej    538
  Trwałe następstwa stanów hipoglikemicznych    543
  „Nieświadomość hipoglikemii”    543
  Przykładowa instrukcja edukacyjna dla pacjenta    546
  CZĘŚĆ XI. ETIOLOGIA, PATOGENEZA I LECZENIE ZESPOŁÓW ANGIOPATII CUKRZYCOWEJ    549
  ROZDZIAŁ 31. Etiologia naczyniowych powikłań długotrwałej cukrzycy – hipotezy dotyczące patogenezy angiopatii cukrzycowej    550
  Definicje mikroangiopatii i makroangiopatii    550
  Hipotezy etiologiczne i patogenetyczne dotyczące powstawania angiopatii cukrzycowej    552
  ROZDZIAŁ 32. Intensywne postępowanie diagnostyczne i lecznicze w nadciśnieniu tętniczym skojarzonym z cukrzycą    566
  Cele i ogólne zasady leczenia hipotensyjnego    567
  Leczenie niefarmakologiczne    569
  Leczenie farmakologiczne    570
  Podsumowanie    578
  ROZDZIAŁ 33. Dyslipidemia cukrzycowa: diagnostyka i leczenie    580
  Oksydacja lipoprotein – oksylipoproteiny    582
  Glikacja lipoprotein – glikolipoproteiny    584
  Podział hiperlipidemii    584
  Prewencja i leczenie dyslipidemii u osób z cukrzycą    585
  ROZDZIAŁ 34. Cukrzycowe zaburzenia krzepnięcia i fibrynolizy    596
  Zaburzenia czynności śródbłonka    596
  Aktywność płytek krwi w cukrzycy    597
  Wpływ hiperglikemii i dysinsulinemii na hemostazę    597
  Wpływ dyslipidemii na procesy krzepnięcia i fibrynolizy    598
  Stres oksydacyjny a układ krzepnięcia – zwiększenie aktywności kinazy białkowej C    599
  Wpływ nadciśnienia tętniczego na śródbłonkowe i płytkowe mechanizmy hemostazy    600
  Wpływ niektórych innych „paracukrzycowych” zaburzeń metabolicznych na procesy hemostazy    601
  Zaburzenia reologiczne krwinek czerwonych – dodatkowy czynnik prozakrzepowy    602
  Prewencja i leczenie nadkrzepliwości w cukrzycy    603
  ROZDZIAŁ 35. Choroby narządu wzroku powodowane przez cukrzycę    607
  Podział chorób narządu wzroku powodowanych przez cukrzycę    607
  Retinopatia cukrzycowa    609
  Zaćma    623
  Jaskra    624
  Ślepota    625
  ROZDZIAŁ 36. Choroby nerek powodowane przez cukrzycę. Nefroprotekcja    627
  Nefropatia cukrzycowa    627
  Nefroprotekcja – pierwotne i wtórne zapobieganie nefropatii cukrzycowej    651
  Inne choroby i zaburzenia układu moczowego często skojarzone z nefropatią cukrzycową    660
  Podsumowanie    663
  ROZDZIAŁ 37. Intensyfikacja diagnostyki, prewencji i leczenia choroby niedokrwiennej serca u osób z cukrzycą    665
  Toksyczny wpływ hiperglikemii na serce, naczynia i unerwienie serca    665
  Postępowanie diagnostyczne w praktyce    670
  Bezobjawowe (nieme) niedokrwienie u osób z cukrzycą    672
  Farmakoterapia hiperglikemii u osób z cukrzycą i chorobą niedokrwienną serca    674
  ROZDZIAŁ 38. Zespół stopy cukrzycowej, zapobieganie amputacjom w obrębie kończyn dolnych    688
  Epidemiologia, koszty ludzkie i ekonomiczne    688
  Zaburzenia występujące w zespole stopy cukrzycowej    690
  Zespół stopy cukrzycowej niedokrwiennej    692
  Zespół stopy cukrzycowej neuropatycznej    695
  Zespół stopy cukrzycowej mieszanej    697
  Zespół stopy cukrzycowej u osób długotrwale dializowanych    698
  Choroby paznokci w zespole stopy cukrzycowej    698
  Diagnostyka różnicowa zespołu stopy cukrzycowej    699
  Leczenie    701
  Zapobieganie    715
  ROZDZIAŁ 39. Angiopatia tętnic szyjnych i mózgu i jej powikłania u osób z cukrzycą    721
  Udar mózgu u osób z cukrzycą    721
  Encefalopatia cukrzycowa    727
  Podsumowanie    727
  CZĘŚĆ XII. CUKRZYCOWE CHOROBY OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO    729
  ROZDZIAŁ 40. Neuropatia somatyczna obwodowego układu nerwowego    730
  Klasyfikacja neuropatii    731
  Patogeneza    733
  Polineuropatia czuciowa    735
  Uszkodzenia pojedynczych nerwów obwodowych – mononeuropatie    740
  Mononeuropatie wieloogniskowe    740
  Leczenie neuropatii obwodowych    742
  Podsumowanie    745
  ROZDZIAŁ 41. Neuropatia autonomicznego układu nerwowego    746
  Czynniki patogenetyczne    746
  Informacje statystyczne    747
  Objawy kliniczne    747
  Rekomendacje diagnostyczne i lecznicze    755
  Podsumowanie    756
  CZĘŚĆ XIII. PREWENCJA ZESPOŁÓW ANGIOPATII I NEUROPATII CUKRZYCOWEJ    759
  ROZDZIAŁ 42. Rekomendacje dotyczące prewencji głównych powikłań długotrwałej cukrzycy    760
  Prewencja retinopatii cukrzycowej i ślepoty    760
  Prewencja nefropatii cukrzycowej i niewydolności nerek    762
  Prewencja choroby niedokrwiennej serca, zawału serca i niewydolności serca    763
  Szanse prewencji choroby niedokrwiennej mózgu i udaru mózgu    767
  Prewencja miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych – prewencja amputacji    767
  Prewencja „cukrzycowego” nadciśnienia tętniczego    767
  Prewencja neuropatii cukrzycowej    768
  Rekomendacje – potrzeba dalszych badań patogenetycznych i terapeutycznych    769
  CZĘŚĆ XIV. INNE NARZĄDOWE I UKŁADOWE POWIKŁANIA CUKRZYCY    773
  ROZDZIAŁ 43. Choroby układu pokarmowego powodowane przez cukrzycę    774
  Patogeneza    774
  Zaburzenia czynności przełyku    775
  Powikłania żołądkowe    776
  Zaburzenia czynności jelit    780
  Choroby wątroby    781
  Choroby dróg żółciowych    782
  Choroby trzustki    783
  ROZDZIAŁ 44. Choroby jamy ustnej i zębów występujące w przebiegu cukrzycy    784
  Ocena kliniczna stanu jamy ustnej i uzębienia    784
  Infekcje ogniskowe w obrębie jamy ustnej    785
  Paradontopatia cukrzycowa    785
  Leczenie cukrzycy w okresie operacji stomatologicznej    786
  ROZDZIAŁ 45. Choroby skóry szczególnie często występujące u osób z cukrzycą    788
  Grzybice    788
  Ropne choroby skóry występujące w przebiegu cukrzycy    792
  Zmiany skórne o podłożu naczyniowym lub neurotroficznym    793
  Objawy skórne zaburzeń przemiany lipidów    795
  Świąd skóry    795
  Cukrzyca w chorobach przebiegających ze zmianami skórnymi    796
  ROZDZIAŁ 46. Infekcje u osób z cukrzycą    798
  Infekcja jako powikłanie cukrzycy    798
  Obserwacje kliniczno-epidemiologiczne    799
  Obserwacje immunologiczne    799
  Wpływ przewlekłych powikłań cukrzycy na odczyny odpornościowe    801
  Wpływ wieku chorych na zwiększenie podatności na infekcje    801
  Infekcje jako czynnik ryzyka angiopatii cukrzycowej    801
  Cukrzyca a rokowanie w infekcjach    802
  Infekcja a leczenie hipoglikemizujące cukrzycy    802
  Kliniczny podział „niezakaźnych” infekcji u osób z cukrzycą    804
  Niektóre infekcje swoiście związane z cukrzycą    804
  Szczepienia    806
  Podsumowanie    807
  ROZDZIAŁ 47. Rekomendacje dotyczące stosowania antybiotyków w leczeniu infekcji u osób z cukrzycą    808
  Rekomendacje ogólne    808
  Rekomendacje szczegółowe    810
  ROZDZIAŁ 48. Osteopatia cukrzycowa    815
  Osteopenia cukrzycowa    815
  Neuroartropatia cukrzycowa (staw Charcota)    817
  CZĘŚĆ XV. SZCZEGÓLNE PROBLEMY KLINICZNE DOTYCZĄCE ZDROWIA KOBIETY Z CUKRZYCĄ    823
  ROZDZIAŁ 49. Ciąża u chorej na cukrzycę: łączona opieka diabetologiczno-położnicza    824
  Informacje statystyczne    824
  Klasyfikacja cukrzycy występującej w okresie ciąży    825
  Patofizjologia ciąży    826
  Powikłania ciąży u kobiet z cukrzycą    828
  Wpływ ciąży na przebieg retinopatii cukrzycowej    829
  Wpływ ciąży na rozwój i przebieg nefropatii cukrzycowej    829
  Planowanie rodziny a cukrzyca    830
  Taktyka opieki diabetologiczno-położniczej nad ciężarną z cukrzycą    831
  Doradztwo genetyczne dla rodzin, w których występuje cukrzyca    841
  Cukrzyca ciężarnych    843
  Medyczne przeciwwskazania do zajścia w ciążę u kobiet chorujących na cukrzycę typu 1    843
  Antykoncepcja u kobiet chorych na cukrzycę    844
  ROZDZIAŁ 50. Wpływ menopauzy na przebieg cukrzycy    848
  Patogeneza menopauzy. Insulinooporność okołomenopauzalna    849
  Okołomenopauzalne czynniki diabetogenne    851
  Wzrost chorobowości z powodu cukrzycy typu 2 u kobiet w okresie okołomenopauzalnym    853
  Hormonalna terapia zastępcza w diabetologii    855
  CZĘŚĆ XVI. PLANOWA WSPÓŁPRACA DIABETOLOGA Z CHIRURGIEM I ANESTEZJOLOGIEM    867
  ROZDZIAŁ 51. Okołooperacyjna opieka diabetologiczna    868
  Przygotowanie do operacji    868
  Rodzaje postępowania z chorymi    869
  Żywienie przed operacją    870
  Farmakologiczne leczenie hipoglikemizujące    870
  Dzień operacji    870
  Postępowanie pooperacyjne    873
  Operacja u osób z cukrzycą powikłaną    873
  Współistniejące z cukrzycą zaburzenia obciążające rokowanie okołooperacyjne    875
  Postępowanie przy współistnieniu chorób serca    875
  Postępowanie w nadciśnieniu tętniczym    879
  Postępowanie w chorobach płuc współistniejących z cukrzycą    880
  Postępowanie w chorobach nerek poza nefropatią cukrzycową    881
  Operacja doraźna    881
  CZĘŚĆ XVII. ATLAS DIABETOLOGICZNY    883
  Posłowie    903
  Skorowidz    906
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia