Ostra niewydolność nerek

Ostra niewydolność nerek

Problem interdyscyplinarny

1 opinia

Format:

ibuk

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to pierwsza w Polsce monografia obejmująca zagadnienia związane z ostrą niewydolnością nerek - zespołem występującym w przebiegu wielu chorób i zaburzeń. W pierwszej części przedstawiono patogenezę, objawy, przebieg, rozpoznanie i różnicowanie tej choroby, a także postępowanie lecznicze z uwzględnieniem rozmaitych technik oczyszczania krwi. Na część drugą składa się opis postępowania z chorymi na ostrą niewydolność nerek w szczególnych sytuacjach klinicznych, m.in. w przebiegu posocznicy lub na oddziale hematologicznym, kardiochirurgicznym czy ginekologiczno-położniczym. W trzeciej części znajdzie Czytelnik opis kilkudziesięciu różnorodnych przypadków klinicznych opatrzony wnikliwym komentarzem.


Rok wydania2006
Liczba stron314
KategoriaNefrologia i urologia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2003-278-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WPROWADZENIE XXI
  I. CZĘŚĆ OGÓLNA     3
   1. DEFINICJA, EPIDEMIOLOGIA, ETIOLOGIA I PODZIAŁ OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK Stanisław Niemczyk     3
   1.1. Definicja     3
   1.2. Epidemiologia     5
   1.3. Podział i przyczyny     6
   1.3.1. Przednerkowa ostra niewydolność nerek     6
   1.3.2. Pozanerkowa ostra niewydolność nerek     7
   1.3.3. Nerkowa ostra niewydolność nerek     8
   Piśmiennictwo     11
   2. PRZEDNERKOWA OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK Jerzy Przedlacki     12
   2.1. Wstęp     12
   2.2. Etiologia     12
   2.3. Patomechanizm     13
   2.4. Obraz kliniczny     14
   2.5. Badania dodatkowe     14
   2.5.1. Stężenie kreatyniny i mocznika w surowicy     15
   2.5.2. Badanie moczu     15
   2.5.3. Wydalanie sodu z moczem     16
   2.5.4. Inne badania     16
   2.5.5. Różnicowanie przednerkowej niewydolności nerek z ostrą martwicą cewek nerkowych     17
   2.6. Leczenie     17
   2.6.1. Rola leczenia farmakologicznego     18
   2.7. Rokowanie     18
   Piśmiennictwo     18
   3. POZANERKOWA OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK Jerzy Przedlacki     19
   3.1. Wstęp     19
   3.2. Etiologia     19
   3.3. Patomechanizm     20
   3.4. Obraz kliniczny     21
   3.5. Rozpoznanie     22
   3.5.1. Badania laboratoryjne     22
   3.5.2. Badania obrazowe     22
   3.6. Leczenie     23
   3.6.1. Przeszkoda poniżej pęcherza moczowego     23
   3.6.2. Wielomocz poobturacyjny     23
   3.7. Rokowanie     24
   Piśmiennictwo     24
   4. ZAPALNA OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK Zbigniew Hruby     25
   4.1. Patofizjologia     26
   4.2. Gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek     26
   4.3. Glomerulopatia anty-GBM     26
   4.4. Układowe zapalenie naczyń     29
   4.5. Nefropatia toczniowa     30
   4.6. Ostre śródmiąższowe zapalenie nerek     32
   Piśmiennictwo     33
   5. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK W PRZEBIEGU NIEDROŻNOŚCI TĘTNIC NERKOWYCH Zbigniew Gaciong     34
   5.1. Patomorfologia     35
   5.2. Obraz kliniczny     35
   5.3. Rozpoznanie     37
   5.4. Różnicowanie     37
   5.5. Leczenie     38
   5.6. Rokowanie     39
   Piśmiennictwo     39
   6. MARTWICA KORY NERKOWEJ Joanna Matuszkiewicz-Rowińska     40
   6.1. Epidemiologia     40
   6.2. Etiologia     40
   6.3. Patogeneza     41
   6.4. Patomorfologia     41
   6.5. Obraz kliniczny i przebieg     41
   6.6. Rokowanie     42
   6.7. Leczenie     42
   Piśmiennictwo     42
   7. PATOGENEZA OSTREJ NIEZAPALNEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK Leszek Pączek     43
   7.1. Wstęp     43
   7.2. Przyczyny     44
   7.3. Przebieg     46
   7.4. Uszkodzenie cewek nerkowych     46
   7.5. Uszkodzenie letalne (martwica i apoptoza)     47
   7.6. Uszkodzenie subletalne     48
   7.7. Zaburzenia wewnątrznerkowego przepływu krwi     50
   7.8. Zapalenie     51
   7.9. Regeneracja     52
   Piśmiennictwo     52
   8. OBRAZ KLINICZNY I PRZEBIEG OSTREJ NIEZAPALNEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK Władysław Sułowicz, Andrzej Radziszewski     54
   8.1. Przebieg     55
   8.2. Obraz kliniczny     56
   8.3. Rozpoznanie i różnicowanie     57
   8.4. Specyficzne postaci nerkowej niezapalnej ostrej niewydolności nerek     58
   8.4.1. Ostra niewydolność nerek w przebiegu rabdomiolizy     58
   8.4.2. Ostra niewydolność nerek w przebiegu hemolizy     59
   8.4.3. Ostra nefropatia dnawa     60
   8.4.4. Ostra niewydolność nerek po radiologicznych środkach cieniujących     60
   8.4.5. Ostra niewydolność nerek wskutek nefrotoksycznego działania leków     60
   8.4.6. Ostra niewydolność nerek w przebiegu nefrotoksycznego działania aminoglikozydów     61
   8.4.7. Ostra niewydolność nerek w przebiegu nefrotoksycznego działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych     62
   8.4.8. Ostra niewydolność nerek związana z ciążą i porodem     62
   8.5. Rokowanie w niezapalnej ostrej niewydolności nerek     63
   9. ROZPOZNAWANIE I RÓŻNICOWANIE OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK Michał Myśliwiec     65
   9.1. Badanie podmiotowe     65
   9.2. Badanie przedmiotowe     67
   9.3. Badania obrazowe     68
   9.4. Badania laboratoryjne     68
   9.5. Biopsja nerki     71
   9.6. Różnicowanie przednerkowej i nerkowej niezapalnej ostrej niewydolności nerek     71
   Piśmiennictwo     73
   10. POSTĘPOWANIE WSTĘPNE W NIEZAPALNEJ OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK Stanisław Czekalski     74
   10.1 Ocena stopnia zagrożenia życia i ustalenie wskazań do natychmiastowej dializy     74
   10.2. Postępowanie wstępne u chorych niestabilnych hemodynamicznie - kwalifikacja na oddział intensywnej terapii     75
   10.3. Posocznica i wstrząs septyczny     76
   10.4. Postępowanie wstępne u chorych niewymagających pobytu na oddziale intensywnej terapii     78
   10.5. Identyfikacja i eliminacja przyczyny ONN oraz dodatkowych czynników zaburzających ukrwienie nerek lub odpływ moczu     78
   10.6. Zapobieganie i leczenie hiperkaliemii     79
   10.7. Dalsze postępowanie     79
   Piśmiennictwo     80
   11. HEMODIALIZA W OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK Andrzej Książek, Andrzej J. Jaroszyńsk     81
   11.1. Wskazania do rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego w ostrej niewydolności nerek     83
   11.2. Dostęp naczyniowy     84
   11.3. Wybór dializatora     85
   11.4. Antykoagulacja     85
   11.5. Usuwanie substancji rozpuszczonych (adekwatność hemodializy)     86
   11.6. Częstość wykonywania zabiegów hemodializy przerywanej     87
   11.7. Usuwanie płynów i stabilność hemodynamiczna     88
   Piśmiennictwo     89
   12. TECHNIKI CIĄGŁE W OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK: HEMOFILTRACJA, HEMODIAFILTRACJA I ICH ODMIANY Tomasz Stompór     91
   12.1. Podstawowe techniki ciągłe leczenia nerkozastępczego stosowane w ostrej niewydolności nerek     92
   12.2. Predylucyjne i postdylucyjne uzupełnianie płynu substytucyjnego     95
   12.3. Błony stosowane w technikach ciągłych     95
   12.4. Antykoagulacja     96
   12.5. Dawka dializy     96
   12.6. Leczenie ,,nerkozastępcze’’ i ,,wspomagające czynność nerek’’     97
   12.7. Wady i ograniczenia technik ciągłych     98
   12.8. Podsumowanie     98
   Piśmiennictwo     99
   13. INNE TECHNIKI POZAUSTROJOWEGO OCZYSZCZANIA KRWI W OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK Tomasz Stompór     101
   13.1. Wolna dializa niskoprzepływowa (codzienna) i inne techniki "hybrydowe"     101
   13.2. Techniki z zastosowaniem filtra z błoną opłaszczoną komórkami cewek nerkowych (,,nerka biosztuczna’’)     105
   Piśmiennictwo     106
   14. DIALIZA OTRZEWNOWA W OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK Jacek Lange, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska     107
   14.1. Rozwój metody     107
   14.2. Zalety i wady dializy otrzewnowej     108
   14.3. Potencjalne wskazania do dializy otrzewnowej wostrej niewydolności nerek     108
   14.4. Przeciwwskazania do dializy otrzewnowej w ostrej niewydolności nerek     109
   14.5. Dostęp do dializy     109
   14.6. Płyny do dializy otrzewnowej     110
   14.7. Podstawowe zasady prowadzenia zabiegu w ostrej niewydolności nerek .     110
   14.8. Nowe odmiany dializy otrzewnowej stosowane w ostrej niewydolności nerek     111
   14.9. Podsumowanie     111
   Piśmiennictwo     112
   15. DIALIZA ALBUMINOWA Marek Krawczyk, Anna Skwarek, Mariusz Grodzicki     113
   15.1. Wprowadzenie     113
   15.2. Wskazania do leczenia     114
   15.3. Omówienie     115
   Piśmiennictwo     117
   16. LECZENIE ZACHOWAWCZE I UZUPEŁNIAJĄCE TERAPIĘ NERKOZASTĘPCZĄW OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK Stanisław Czekalski     119
   16.1. Zapewnienie optymalnych warunków regeneracji cewek nerkowych     119
   16.2. Zapobieganie powikłaniom ostrej niewydolności nerek     120
   16.3. Gospodarka wodno-elektrolitowa organizmu     121
   16.4. Żywienie chorych     124
   16.5. Zapobieganie zakażeniom     125
   16.6. Próby farmakoterapii ostrej niewydolności nerek     125
   16.6.1. Farmakologiczne próby poprawy hemodynamiki nerkowej w ostrej niewydolności nerek     125
   16.6.2. Próby farmakologicznego zapobiegania uszkodzeniu komórek cewek nerkowych     127
   16.6.3. Farmakologiczne próby przywrócenia integralności cewek nerkowych z ograniczeniem powstawania materiału czopującego ich światło     128
   16.7. Interwencja farmakologiczna — podsumowanie     128
   16.8. Postępowanie w fazie wielomoczu     129
   Piśmiennictwo     130
   17. LECZENIE ŻYWIENIOWEWOSTREJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK Teresa Korta     132
   17.1. Zapotrzebowanie na białko     133
   17.2. Zapotrzebowanie energetyczne     133
   17.3. Zapotrzebowanie na elektrolity     133
   17.4. Zapotrzebowanie na pierwiastki śladowe     134
   17.5. Zapotrzebowanie na witaminy     134
   17.6. Zapotrzebowanie na wodę     134
   17.7. Żywienie dojelitowe     135
   17.8. Żywienie pozajelitowe     135
   17.9. Monitorowanie żywienia     135
   17.10. Powikłania leczenia żywieniowego     136
   17.11. Podsumowanie     136
   Piśmiennictwo     137
   18. ZAPOBIEGANIE OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK Stanisław Niemczyk     138
   18.1. Leczenie płynami     138
   18.2. Podawanie koloidów     139
   18.3. Stosowanie diuretyków pętlowych i mannitolu     141
   18.4. Stosowanie innych związków     142
   18.5. Zapobieganie działaniu nefrotoksyn     142
   18.5.1. Nefrotoksyczne antybiotyki     142
   18.5.2. Chemioterapeutyki     142
   18.5.3. Zmniejszanie ryzyka wynikającego ze stosowania leków zmieniających hemodynamikę krążenia kłębuszkowego     142
   18.5.4. Niesteroidowe leki przeciwzapalne     143
   18.5.5. Inhibitory konwertazy angiotensyny     143
   18.5.6. Zapobieganie ostrej niewydolności nerek po radiologicznych środkach cieniujących     143
   18.6. Podsumowanie     144
   Piśmiennictwo     144
  II. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH KLINICZNYCH     149
   19. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆNEREK NA ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII Andrzej Kübler     149
   19.1. Struktura i funkcja oddziałów intensywnej terapii     149
   19.2. Etiologia i obraz kliniczny ostrej niewydolności nerek na oddziale intensywnej terapii     151
   19.3. Leczenie     152
   19.4. Ostra niewydolność nerek w przebiegu sepsy     155
   19.4.1. Patogeneza     156
   19.4.2. Leczenie sepsy     156
   19.4.3. Pozaustrojowa eliminacja mediatorów reakcji zapalnej     157
   Piśmiennictwo     158
   20. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK W PRZEBIEGU POSOCZNICY Andrzej Więcek, Antoni Wystrychowski     160
   20.1. Epidemiologia     160
   20.2. Patogeneza posocznicy     161
   20.3. Patogeneza ostrej niewydolności nerek w posocznicy     163
   20.4. Leczenie     164
   20.5. Leczenie nerkozastępcze     166
   Piśmiennictwo     167
   21. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK W CHOROBACH WĄTROBY Magdalena Durlik     169
   21.1. Wstęp     169
   21.2. Zespół wątrobowo-nerkowy     169
   21.2.1. Epidemiologia     170
   21.2.2. Patogeneza     170
   21.2.3. Rozpoznanie     172
   21.2.4. Rozpoznanie różnicowe     173
   21.2.5. Leczenie     173
   21.2.6. Zapobieganie     176
   21.2.7. Rokowanie     177
   21.3. Ostra niewydolność nerek po przeszczepieniu wątroby     177
   Piśmiennictwo     177
   22. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK NA ODDZIALE HEMATOLOGICZNYM Bolesław Rutkowski, Zbigniew Zdrojewski     179
   22.1. Ostra niewydolność nerek związana bezpośrednio z chorobą hematologiczną lub zespołem hematologicznym     180
   22.1.1. Szpiczak mnogi     180
   22.1.2. Białaczki i chłoniaki     181
   22.1.3. Inne choroby hematologiczne     181
   22.2. Ostra niewydolność nerek będąca następstwem toksycznego działania terapii     182
   22.3. Ostra niewydolność nerek w następstwie zespołu rozpadu guza     184
   22.4. Ostra niewydolność nerek po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych     188
   22.5. Podsumowanie     190
   Piśmiennictwo     190
   23. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK PO ZABIEGACH KARDIOCHIRURGICZNYCH Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, Kazimierz Suwalski     192
   23.1. Występowanie ostrej niewydolności nerek po operacjach kardiochirurgicznych     192
   23.2. Patogeneza     193
   23.3. Specyfika zaburzeń perfuzji narządów u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych     193
   23.3.1. Wpływ krążenia pozaustrojowego     194
   23.3.2. Wpływ kontrapulsacji wewnątrzaortalnej     194
   23.4. Obraz kliniczny i rozpoznawanie     194
   23.5. Rokowanie     194
   23.6. Czynniki ryzyka wystąpienia ostrej niewydolności nerek i zapobieganie jej     195
   23.6.1. Monitorowanie czynności różnych układów     197
   23.6.2. Wypełnienie łożyska naczyniowego     197
   23.6.3. Hipotensja pooperacyjna     198
   23.6.4. Zespół wazoplegii     198
   23.7. Leczenie nerkozastępcze     199
   23.7.1. Wskazania     199
   23.7.2. Wybór metody i dawka dializy     200
   Piśmiennictwo     201
   24. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM Witold Doroszewski, Jacek Manitiu     203
   24.1. Zmiany fizjologiczne układu moczowego w ciąży     203
   24.2. Przyczyny ostrej niewydolności nerek w ciąży     204
   24.3. Przednerkowa ostra niewydolność nerek     204
   24.4. Pozanerkowa ostra niewydolność nerek     205
   24.5. Nerkowa ostra niewydolność nerek     206
   24.6. Stan przedrzucawkowy i rzucawka     207
   24.7. Zespół HELLP     210
   24.8. Ostre stłuszczenie wątroby     210
   24.9. Poporodowa ostra niewydolność nerek — zespół hemolityczno-mocznicowy     210
   24.10. Leczenie nerkozastępcze w ostrej niewydolności nerek w przebiegu ciąży     212
   Piśmiennictwo     213
   25. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK PO STOSOWANIU RADIOLOGICZNYCH ŚRODKÓW CIENIUJĄCYCH Marian Klinger, Józef Penar     214
   25.1. Wstęp     214
   25.2. Epidemiologia     215
   25.3. Patogeneza     215
   25.4. Przebieg kliniczny     216
   25.5. Zapobieganie ostrej niewydolności nerek po radiologicznych środkach cieniujących     217
   25.6. Podsumowanie     220
   Piśmiennictwo     220
   26. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK U DZIECI Ryszard Grenda, Mieczysław Litwin     222
   26.1. Ostra niewydolność nerek u noworodków     224
   26.2. Zespół hemolityczno-mocznicowy     225
   26.3. Dializoterapia w ostrej niewydolności nerek u dzieci     226
   26.4. Szczególne postaci ostrej niewydolności nerek u dzieci     228
   26.4.1. Ostra martwica cewek nerki przeszczepionej     228
   26.4.2. Ostra niewydolność nerek wtórna w stosunku do niedomogi wątroby (zespół wątrobowo-nerkowy)     229
   26.4.3. Zasada działania dializy albuminowej techniką MARS     229
   Piśmiennictwo     230
   27. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁYCH NEFROPATII Olgierd Smoleński     231
   27.1. Definicja     232
   27.2. Przyczyny     232
   27.3. Przebieg i leczenie     233
   Piśmiennictwo     233
   28. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK SPOWODOWANA ZATRUCIAMI Michał Nowicki, Marcin Tkaczyk     234
   28.1. Wstęp     234
   28.2. Patogeneza ostrej niewydolności nerek w przebiegu zatruć     234
   28.3. Obraz kliniczny     236
   28.4. Ogólne zasady postępowania     236
   28.5. Szczegółowe zasady rozpoznawania i postępowania w wybranych przypadkach zatruć     237
   28.5.1. Ukąszenia węży     237
   28.5.2. Użądlenia owadów     238
   28.5.3. Inne toksyny pochodzenia zwierzęcego i roślinnego     238
   28.5.4. Grzyby     239
   28.5.5. Środki chwastobójcze     240
   28.5.6. Tlenek węgla     240
   28.5.7. Związki metali     240
   28.5.8. Glikol etylenowy i inne glikole     242
   28.5.9. Alkohol metylowy     243
   28.5.10. Rozpuszczalniki organiczne     243
   28.5.11. Inne środki organiczne     243
   28.5.12. Związki methemoglobinotwórcze     243
   28.5.13. Inne substancje toksyczne     243
   28.6. Nefrotoksyczne działanie leków     244
   28.6.1. Metotreksat     245
   28.6.2. Leki przeciwwirusowe     245
   28.6.3. Inne mechanizmy wywoływania ostrej niewydolności nerek przez leki     246
   Piśmiennictwo     247
   29. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NERKI PRZESZCZEPIONEJ Wojciech Rowiński, Maciej Kosieradzki     248
   29.1. Definicja     248
   29.2. Patogeneza     248
   29.2.1. Zaburzenia w okresie przedzgonnym i powstałe w następstwie śmierci mózgu     249
   29.2.2. Zaburzenia w czasie przechowywania nerki w hipotermii (tzw. Zimnego niedokrwienia)     250
   29.2.3. Zaburzenia w okresie wykonywania zespoleń naczyniowych     250
   29.2.4. Zaburzenia w okresie reperfuzji     250
   29.2.5. Wpływ innych czynników na rozwój opóźnionej czynności przeszczepu     251
   29.3. Przebieg kliniczny     252
   29.4. Diagnostyka różnicowa     252
   29.5. Zapobieganie wystąpowaniu ostrej niewydolności nerki przeszczepionej     252
   29.5.1. Postępowanie z dawcą narządu     252
   29.5.2. Zabezpieczenie narządu w okresie przechowywania     253
   29.5.3. Postępowanie w czasie wykonywania zespoleń naczyniowych     253
   29.5.4. Postępowanie z biorcą narządu     253
   29.6. Leczenie     254
   29.7. Wpływ opóźnionej czynności nerki na losy alloprzeszczepu     254
   Piśmiennictwo     254
  III. OPIS PRZYPADKÓW KLINICZNYCH     259
   30. PRZYPADKI KLINICZNE. PREZENTACJA Małgorzata Dębowska, Ewa Filipowicz, Mirosław Jędras, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, Grzegorz Ostrowski, Monika Wieliczko, Ewa Wojtaszek     259
   31. PRZYPADKI KLINICZNE. ROZPOZNANIE I KOMENTARZ Małgorzata Dębowska, Ewa Filipowicz, Mirosław Jędras, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, Grzegorz Ostrowski, Monika Wieliczko, Ewa Wojtaszek     281
  SKOROWIDZ
RozwińZwiń