Ostra niewydolność nerek

Ostra niewydolność nerek

Problem interdyscyplinarny

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

41,25

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to pierwsza w Polsce monografia obejmująca zagadnienia związane z ostrą niewydolnością nerek - zespołem występującym w przebiegu wielu chorób i zaburzeń. W pierwszej części przedstawiono patogenezę, objawy, przebieg, rozpoznanie i różnicowanie tej choroby, a także postępowanie lecznicze z uwzględnieniem rozmaitych technik oczyszczania krwi. Na część drugą składa się opis postępowania z chorymi na ostrą niewydolność nerek w szczególnych sytuacjach klinicznych, m.in. w przebiegu posocznicy lub na oddziale hematologicznym, kardiochirurgicznym czy ginekologiczno-położniczym. W trzeciej części znajdzie Czytelnik opis kilkudziesięciu różnorodnych przypadków klinicznych opatrzony wnikliwym komentarzem.


Liczba stron314
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2003-278-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  I. CZĘŚĆ OGÓLNA    3
   1. DEFINICJA, EPIDEMIOLOGIA, ETIOLOGIA I PODZIAŁ OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK Stanisław Niemczyk    3
   1.1. Definicja    3
   1.2. Epidemiologia    5
   1.3. Podział i przyczyny    6
   1.3.1. Przednerkowa ostra niewydolność nerek    6
   1.3.2. Pozanerkowa ostra niewydolność nerek    7
   1.3.3. Nerkowa ostra niewydolność nerek    8
   Piśmiennictwo    11
   2. PRZEDNERKOWA OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK Jerzy Przedlacki    12
   2.1. Wstęp    12
   2.2. Etiologia    12
   2.3. Patomechanizm    13
   2.4. Obraz kliniczny    14
   2.5. Badania dodatkowe    14
   2.5.1. Stężenie kreatyniny i mocznika w surowicy    15
   2.5.2. Badanie moczu    15
   2.5.3. Wydalanie sodu z moczem    16
   2.5.4. Inne badania    16
   2.5.5. Różnicowanie przednerkowej niewydolności nerek z ostrą martwicą cewek nerkowych    17
   2.6. Leczenie    17
   2.6.1. Rola leczenia farmakologicznego    18
   2.7. Rokowanie    18
   Piśmiennictwo    18
   3. POZANERKOWA OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK Jerzy Przedlacki    19
   3.1. Wstęp    19
   3.2. Etiologia    19
   3.3. Patomechanizm    20
   3.4. Obraz kliniczny    21
   3.5. Rozpoznanie    22
   3.5.1. Badania laboratoryjne    22
   3.5.2. Badania obrazowe    22
   3.6. Leczenie    23
   3.6.1. Przeszkoda poniżej pęcherza moczowego    23
   3.6.2. Wielomocz poobturacyjny    23
   3.7. Rokowanie    24
   Piśmiennictwo    24
   4. ZAPALNA OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK Zbigniew Hruby    25
   4.1. Patofizjologia    26
   4.2. Gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek    26
   4.3. Glomerulopatia anty-GBM    26
   4.4. Układowe zapalenie naczyń    29
   4.5. Nefropatia toczniowa    30
   4.6. Ostre śródmiąższowe zapalenie nerek    32
   Piśmiennictwo    33
   5. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK W PRZEBIEGU NIEDROŻNOŚCI TĘTNIC NERKOWYCH Zbigniew Gaciong    34
   5.1. Patomorfologia    35
   5.2. Obraz kliniczny    35
   5.3. Rozpoznanie    37
   5.4. Różnicowanie    37
   5.5. Leczenie    38
   5.6. Rokowanie    39
   Piśmiennictwo    39
   6. MARTWICA KORY NERKOWEJ Joanna Matuszkiewicz-Rowińska    40
   6.1. Epidemiologia    40
   6.2. Etiologia    40
   6.3. Patogeneza    41
   6.4. Patomorfologia    41
   6.5. Obraz kliniczny i przebieg    41
   6.6. Rokowanie    42
   6.7. Leczenie    42
   Piśmiennictwo    42
   7. PATOGENEZA OSTREJ NIEZAPALNEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK Leszek Pączek    43
   7.1. Wstęp    43
   7.2. Przyczyny    44
   7.3. Przebieg    46
   7.4. Uszkodzenie cewek nerkowych    46
   7.5. Uszkodzenie letalne (martwica i apoptoza)    47
   7.6. Uszkodzenie subletalne    48
   7.7. Zaburzenia wewnątrznerkowego przepływu krwi    50
   7.8. Zapalenie    51
   7.9. Regeneracja    52
   Piśmiennictwo    52
   8. OBRAZ KLINICZNY I PRZEBIEG OSTREJ NIEZAPALNEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK Władysław Sułowicz, Andrzej Radziszewski    54
   8.1. Przebieg    55
   8.2. Obraz kliniczny    56
   8.3. Rozpoznanie i różnicowanie    57
   8.4. Specyficzne postaci nerkowej niezapalnej ostrej niewydolności nerek    58
   8.4.1. Ostra niewydolność nerek w przebiegu rabdomiolizy    58
   8.4.2. Ostra niewydolność nerek w przebiegu hemolizy    59
   8.4.3. Ostra nefropatia dnawa    60
   8.4.4. Ostra niewydolność nerek po radiologicznych środkach cieniujących    60
   8.4.5. Ostra niewydolność nerek wskutek nefrotoksycznego działania leków    60
   8.4.6. Ostra niewydolność nerek w przebiegu nefrotoksycznego działania aminoglikozydów    61
   8.4.7. Ostra niewydolność nerek w przebiegu nefrotoksycznego działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych    62
   8.4.8. Ostra niewydolność nerek związana z ciążą i porodem    62
   8.5. Rokowanie w niezapalnej ostrej niewydolności nerek    63
   9. ROZPOZNAWANIE I RÓŻNICOWANIE OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK Michał Myśliwiec    65
   9.1. Badanie podmiotowe    65
   9.2. Badanie przedmiotowe    67
   9.3. Badania obrazowe    68
   9.4. Badania laboratoryjne    68
   9.5. Biopsja nerki    71
   9.6. Różnicowanie przednerkowej i nerkowej niezapalnej ostrej niewydolności nerek    71
   Piśmiennictwo    73
   10. POSTĘPOWANIE WSTĘPNE W NIEZAPALNEJ OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK Stanisław Czekalski    74
   10.1 Ocena stopnia zagrożenia życia i ustalenie wskazań do natychmiastowej dializy    74
   10.2. Postępowanie wstępne u chorych niestabilnych hemodynamicznie - kwalifikacja na oddział intensywnej terapii    75
   10.3. Posocznica i wstrząs septyczny    76
   10.4. Postępowanie wstępne u chorych niewymagających pobytu na oddziale intensywnej terapii    78
   10.5. Identyfikacja i eliminacja przyczyny ONN oraz dodatkowych czynników zaburzających ukrwienie nerek lub odpływ moczu    78
   10.6. Zapobieganie i leczenie hiperkaliemii    79
   10.7. Dalsze postępowanie    79
   Piśmiennictwo    80
   11. HEMODIALIZA W OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK Andrzej Książek, Andrzej J. Jaroszyńsk    81
   11.1. Wskazania do rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego w ostrej niewydolności nerek    83
   11.2. Dostęp naczyniowy    84
   11.3. Wybór dializatora    85
   11.4. Antykoagulacja    85
   11.5. Usuwanie substancji rozpuszczonych (adekwatność hemodializy)    86
   11.6. Częstość wykonywania zabiegów hemodializy przerywanej    87
   11.7. Usuwanie płynów i stabilność hemodynamiczna    88
   Piśmiennictwo    89
   12. TECHNIKI CIĄGŁE W OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK: HEMOFILTRACJA, HEMODIAFILTRACJA I ICH ODMIANY Tomasz Stompór    91
   12.1. Podstawowe techniki ciągłe leczenia nerkozastępczego stosowane w ostrej niewydolności nerek    92
   12.2. Predylucyjne i postdylucyjne uzupełnianie płynu substytucyjnego    95
   12.3. Błony stosowane w technikach ciągłych    95
   12.4. Antykoagulacja    96
   12.5. Dawka dializy    96
   12.6. Leczenie ,,nerkozastępcze’’ i ,,wspomagające czynność nerek’’    97
   12.7. Wady i ograniczenia technik ciągłych    98
   12.8. Podsumowanie    98
   Piśmiennictwo    99
   13. INNE TECHNIKI POZAUSTROJOWEGO OCZYSZCZANIA KRWI W OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK Tomasz Stompór    101
   13.1. Wolna dializa niskoprzepływowa (codzienna) i inne techniki "hybrydowe"    101
   13.2. Techniki z zastosowaniem filtra z błoną opłaszczoną komórkami cewek nerkowych (,,nerka biosztuczna’’)    105
   Piśmiennictwo    106
   14. DIALIZA OTRZEWNOWA W OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK Jacek Lange, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska    107
   14.1. Rozwój metody    107
   14.2. Zalety i wady dializy otrzewnowej    108
   14.3. Potencjalne wskazania do dializy otrzewnowej wostrej niewydolności nerek    108
   14.4. Przeciwwskazania do dializy otrzewnowej w ostrej niewydolności nerek    109
   14.5. Dostęp do dializy    109
   14.6. Płyny do dializy otrzewnowej    110
   14.7. Podstawowe zasady prowadzenia zabiegu w ostrej niewydolności nerek .    110
   14.8. Nowe odmiany dializy otrzewnowej stosowane w ostrej niewydolności nerek    111
   14.9. Podsumowanie    111
   Piśmiennictwo    112
   15. DIALIZA ALBUMINOWA Marek Krawczyk, Anna Skwarek, Mariusz Grodzicki    113
   15.1. Wprowadzenie    113
   15.2. Wskazania do leczenia    114
   15.3. Omówienie    115
   Piśmiennictwo    117
   16. LECZENIE ZACHOWAWCZE I UZUPEŁNIAJĄCE TERAPIĘ NERKOZASTĘPCZĄW OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK Stanisław Czekalski    119
   16.1. Zapewnienie optymalnych warunków regeneracji cewek nerkowych    119
   16.2. Zapobieganie powikłaniom ostrej niewydolności nerek    120
   16.3. Gospodarka wodno-elektrolitowa organizmu    121
   16.4. Żywienie chorych    124
   16.5. Zapobieganie zakażeniom    125
   16.6. Próby farmakoterapii ostrej niewydolności nerek    125
   16.6.1. Farmakologiczne próby poprawy hemodynamiki nerkowej w ostrej niewydolności nerek    125
   16.6.2. Próby farmakologicznego zapobiegania uszkodzeniu komórek cewek nerkowych    127
   16.6.3. Farmakologiczne próby przywrócenia integralności cewek nerkowych z ograniczeniem powstawania materiału czopującego ich światło    128
   16.7. Interwencja farmakologiczna — podsumowanie    128
   16.8. Postępowanie w fazie wielomoczu    129
   Piśmiennictwo    130
   17. LECZENIE ŻYWIENIOWEWOSTREJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK Teresa Korta    132
   17.1. Zapotrzebowanie na białko    133
   17.2. Zapotrzebowanie energetyczne    133
   17.3. Zapotrzebowanie na elektrolity    133
   17.4. Zapotrzebowanie na pierwiastki śladowe    134
   17.5. Zapotrzebowanie na witaminy    134
   17.6. Zapotrzebowanie na wodę    134
   17.7. Żywienie dojelitowe    135
   17.8. Żywienie pozajelitowe    135
   17.9. Monitorowanie żywienia    135
   17.10. Powikłania leczenia żywieniowego    136
   17.11. Podsumowanie    136
   Piśmiennictwo    137
   18. ZAPOBIEGANIE OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK Stanisław Niemczyk    138
   18.1. Leczenie płynami    138
   18.2. Podawanie koloidów    139
   18.3. Stosowanie diuretyków pętlowych i mannitolu    141
   18.4. Stosowanie innych związków    142
   18.5. Zapobieganie działaniu nefrotoksyn    142
   18.5.1. Nefrotoksyczne antybiotyki    142
   18.5.2. Chemioterapeutyki    142
   18.5.3. Zmniejszanie ryzyka wynikającego ze stosowania leków zmieniających hemodynamikę krążenia kłębuszkowego    142
   18.5.4. Niesteroidowe leki przeciwzapalne    143
   18.5.5. Inhibitory konwertazy angiotensyny    143
   18.5.6. Zapobieganie ostrej niewydolności nerek po radiologicznych środkach cieniujących    143
   18.6. Podsumowanie    144
   Piśmiennictwo    144
  II. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH KLINICZNYCH    149
   19. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆNEREK NA ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII Andrzej Kübler    149
   19.1. Struktura i funkcja oddziałów intensywnej terapii    149
   19.2. Etiologia i obraz kliniczny ostrej niewydolności nerek na oddziale intensywnej terapii    151
   19.3. Leczenie    152
   19.4. Ostra niewydolność nerek w przebiegu sepsy    155
   19.4.1. Patogeneza    156
   19.4.2. Leczenie sepsy    156
   19.4.3. Pozaustrojowa eliminacja mediatorów reakcji zapalnej    157
   Piśmiennictwo    158
   20. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK W PRZEBIEGU POSOCZNICY Andrzej Więcek, Antoni Wystrychowski    160
   20.1. Epidemiologia    160
   20.2. Patogeneza posocznicy    161
   20.3. Patogeneza ostrej niewydolności nerek w posocznicy    163
   20.4. Leczenie    164
   20.5. Leczenie nerkozastępcze    166
   Piśmiennictwo    167
   21. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK W CHOROBACH WĄTROBY Magdalena Durlik    169
   21.1. Wstęp    169
   21.2. Zespół wątrobowo-nerkowy    169
   21.2.1. Epidemiologia    170
   21.2.2. Patogeneza    170
   21.2.3. Rozpoznanie    172
   21.2.4. Rozpoznanie różnicowe    173
   21.2.5. Leczenie    173
   21.2.6. Zapobieganie    176
   21.2.7. Rokowanie    177
   21.3. Ostra niewydolność nerek po przeszczepieniu wątroby    177
   Piśmiennictwo    177
   22. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK NA ODDZIALE HEMATOLOGICZNYM Bolesław Rutkowski, Zbigniew Zdrojewski    179
   22.1. Ostra niewydolność nerek związana bezpośrednio z chorobą hematologiczną lub zespołem hematologicznym    180
   22.1.1. Szpiczak mnogi    180
   22.1.2. Białaczki i chłoniaki    181
   22.1.3. Inne choroby hematologiczne    181
   22.2. Ostra niewydolność nerek będąca następstwem toksycznego działania terapii    182
   22.3. Ostra niewydolność nerek w następstwie zespołu rozpadu guza    184
   22.4. Ostra niewydolność nerek po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych    188
   22.5. Podsumowanie    190
   Piśmiennictwo    190
   23. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK PO ZABIEGACH KARDIOCHIRURGICZNYCH Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, Kazimierz Suwalski    192
   23.1. Występowanie ostrej niewydolności nerek po operacjach kardiochirurgicznych    192
   23.2. Patogeneza    193
   23.3. Specyfika zaburzeń perfuzji narządów u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych    193
   23.3.1. Wpływ krążenia pozaustrojowego    194
   23.3.2. Wpływ kontrapulsacji wewnątrzaortalnej    194
   23.4. Obraz kliniczny i rozpoznawanie    194
   23.5. Rokowanie    194
   23.6. Czynniki ryzyka wystąpienia ostrej niewydolności nerek i zapobieganie jej    195
   23.6.1. Monitorowanie czynności różnych układów    197
   23.6.2. Wypełnienie łożyska naczyniowego    197
   23.6.3. Hipotensja pooperacyjna    198
   23.6.4. Zespół wazoplegii    198
   23.7. Leczenie nerkozastępcze    199
   23.7.1. Wskazania    199
   23.7.2. Wybór metody i dawka dializy    200
   Piśmiennictwo    201
   24. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM Witold Doroszewski, Jacek Manitiu    203
   24.1. Zmiany fizjologiczne układu moczowego w ciąży    203
   24.2. Przyczyny ostrej niewydolności nerek w ciąży    204
   24.3. Przednerkowa ostra niewydolność nerek    204
   24.4. Pozanerkowa ostra niewydolność nerek    205
   24.5. Nerkowa ostra niewydolność nerek    206
   24.6. Stan przedrzucawkowy i rzucawka    207
   24.7. Zespół HELLP    210
   24.8. Ostre stłuszczenie wątroby    210
   24.9. Poporodowa ostra niewydolność nerek — zespół hemolityczno-mocznicowy    210
   24.10. Leczenie nerkozastępcze w ostrej niewydolności nerek w przebiegu ciąży    212
   Piśmiennictwo    213
   25. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK PO STOSOWANIU RADIOLOGICZNYCH ŚRODKÓW CIENIUJĄCYCH Marian Klinger, Józef Penar    214
   25.1. Wstęp    214
   25.2. Epidemiologia    215
   25.3. Patogeneza    215
   25.4. Przebieg kliniczny    216
   25.5. Zapobieganie ostrej niewydolności nerek po radiologicznych środkach cieniujących    217
   25.6. Podsumowanie    220
   Piśmiennictwo    220
   26. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK U DZIECI Ryszard Grenda, Mieczysław Litwin    222
   26.1. Ostra niewydolność nerek u noworodków    224
   26.2. Zespół hemolityczno-mocznicowy    225
   26.3. Dializoterapia w ostrej niewydolności nerek u dzieci    226
   26.4. Szczególne postaci ostrej niewydolności nerek u dzieci    228
   26.4.1. Ostra martwica cewek nerki przeszczepionej    228
   26.4.2. Ostra niewydolność nerek wtórna w stosunku do niedomogi wątroby (zespół wątrobowo-nerkowy)    229
   26.4.3. Zasada działania dializy albuminowej techniką MARS    229
   Piśmiennictwo    230
   27. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁYCH NEFROPATII Olgierd Smoleński    231
   27.1. Definicja    232
   27.2. Przyczyny    232
   27.3. Przebieg i leczenie    233
   Piśmiennictwo    233
   28. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK SPOWODOWANA ZATRUCIAMI Michał Nowicki, Marcin Tkaczyk    234
   28.1. Wstęp    234
   28.2. Patogeneza ostrej niewydolności nerek w przebiegu zatruć    234
   28.3. Obraz kliniczny    236
   28.4. Ogólne zasady postępowania    236
   28.5. Szczegółowe zasady rozpoznawania i postępowania w wybranych przypadkach zatruć    237
   28.5.1. Ukąszenia węży    237
   28.5.2. Użądlenia owadów    238
   28.5.3. Inne toksyny pochodzenia zwierzęcego i roślinnego    238
   28.5.4. Grzyby    239
   28.5.5. Środki chwastobójcze    240
   28.5.6. Tlenek węgla    240
   28.5.7. Związki metali    240
   28.5.8. Glikol etylenowy i inne glikole    242
   28.5.9. Alkohol metylowy    243
   28.5.10. Rozpuszczalniki organiczne    243
   28.5.11. Inne środki organiczne    243
   28.5.12. Związki methemoglobinotwórcze    243
   28.5.13. Inne substancje toksyczne    243
   28.6. Nefrotoksyczne działanie leków    244
   28.6.1. Metotreksat    245
   28.6.2. Leki przeciwwirusowe    245
   28.6.3. Inne mechanizmy wywoływania ostrej niewydolności nerek przez leki    246
   Piśmiennictwo    247
   29. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NERKI PRZESZCZEPIONEJ Wojciech Rowiński, Maciej Kosieradzki    248
   29.1. Definicja    248
   29.2. Patogeneza    248
   29.2.1. Zaburzenia w okresie przedzgonnym i powstałe w następstwie śmierci mózgu    249
   29.2.2. Zaburzenia w czasie przechowywania nerki w hipotermii (tzw. Zimnego niedokrwienia)    250
   29.2.3. Zaburzenia w okresie wykonywania zespoleń naczyniowych    250
   29.2.4. Zaburzenia w okresie reperfuzji    250
   29.2.5. Wpływ innych czynników na rozwój opóźnionej czynności przeszczepu    251
   29.3. Przebieg kliniczny    252
   29.4. Diagnostyka różnicowa    252
   29.5. Zapobieganie wystąpowaniu ostrej niewydolności nerki przeszczepionej    252
   29.5.1. Postępowanie z dawcą narządu    252
   29.5.2. Zabezpieczenie narządu w okresie przechowywania    253
   29.5.3. Postępowanie w czasie wykonywania zespoleń naczyniowych    253
   29.5.4. Postępowanie z biorcą narządu    253
   29.6. Leczenie    254
   29.7. Wpływ opóźnionej czynności nerki na losy alloprzeszczepu    254
   Piśmiennictwo    254
  III. OPIS PRZYPADKÓW KLINICZNYCH    259
   30. PRZYPADKI KLINICZNE. PREZENTACJA Małgorzata Dębowska, Ewa Filipowicz, Mirosław Jędras, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, Grzegorz Ostrowski, Monika Wieliczko, Ewa Wojtaszek    259
   31. PRZYPADKI KLINICZNE. ROZPOZNANIE I KOMENTARZ Małgorzata Dębowska, Ewa Filipowicz, Mirosław Jędras, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, Grzegorz Ostrowski, Monika Wieliczko, Ewa Wojtaszek    281
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia