Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa

-25%

Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

51,5568,73

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka zawiera kurs interny w zakresie wykładanym na studiach licencjackich i magisterskich o specjalnościach pielęgniarstwo oraz położnictwo. Obejmuje tematykę z zakresu chorób układów: krążenia (w tym naczyń mózgu), oddechowego, pokarmowego, wydalniczego i krwiotwórczego oraz chorób zakaźnych i tkanki łącznej, a także transplantologii. potraktowanej jako metoda leczenia schyłkowego niewydolności narządów. Końcowe rozdziały są poświęcone diagnostyce obrazowej i laboratoryjnej w chorobach wewnętrznych.


Liczba stron716
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4066-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Redaktorzy naukowi     4
  Autorzy     4
  Przedmowa     7
  
  1. Choroby układu krążenia     23
    
    1.1. Objawy kliniczne – Marcin Grabowski, Grzegorz Opolski     25
      1.1.1. Badanie podmiotowe     25
        1.1.1.1. Duszność     25
        1.1.1.2. Ból w klatce piersiowej     26
        1.1.1.3. Obrzęki     30
        1.1.1.4. Kołatanie serca     30
        1.1.1.5. Sinica     30
        1.1.1.6. Omdlenia     30
        1.1.1.7. Inne objawy     31
        1.1.1.8. Ocena ograniczenia aktywności życiowej z powodu chorób sercowo-naczyniowych     32
      1.1.2. Badanie przedmiotowe     32
        1.1.2.1. Badanie ogólne     32
        1.1.2.2. Badanie serca     32
        1.1.2.3. Badanie naczyń     35
        1.1.2.4. Pomiar ciśnienia tętniczego     36
    1.2. Badania dodatkowe w diagnostyce chorób układu krążenia – Marcin Grabowski, Grzegorz Opolski     37
      1.2.1. Diagnostyka biochemiczna     37
      1.2.2. Zapis elektrokardiograficzny     38
        1.2.2.1. Elektrokardiograficzny test wysiłkowy     40
        1.2.2.2. Elektrokardiografia metodą Holtera     41
      1.2.3. Badania obrazowe     41
        1.2.3.1. Rentgen klatki piersiowej     41
        1.2.3.2. Inne metody obrazowe     42
      1.2.4. Metody inwazyjne     42
        1.2.4.1. Koronarografia     42
        1.2.4.2. Angiografia     43
        1.2.4.3. Badanie elektrofizjologiczne     43
    1.3. Nadciśnienie tętnicze – Tomasz Pilecki     44
      1.3.1. Pomiar ciśnienia tętniczego     45
      1.3.2. Podział nadciśnienia tętniczego     46
        1.3.2.1. Nadciśnienie tętnicze pierwotne     46
        1.3.2.2. Nadciśnienie tętnicze wtórne     46
        1.3.2.3. Inne odrębne typy nadciśnienia tętniczego     48
      1.3.3. Powikłania narządowe nadciśnienia tętniczego     49
      1.3.4. Leczenie nadciśnienia tętniczego     49
        1.3.4.1. Leczenie niefarmakologiczne     49
        1.3.4.2. Leczenie farmakologiczne     50
        1.3.4.3. Farmakoterapia w wybranych grupach chorych     55
        1.3.4.4. Najczęstsze przyczyny oporności na leczenie hipotensyjne     55
        1.3.4.5. Stany zagrożenia życia u chorych z nadciśnieniem tętniczym     55
    1.4. Zaburzenia rytmu serca – Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Karpiński, Grzegorz Opolski     58
      1.4.1. Podstawy elektrofizjologiczne     58
      1.4.2. Etiologia     58
      1.4.3. Objawy kliniczne     59
      1.4.4. Podział     60
      1.4.5. Bradyarytmie i wskazania do elektrostymulacji serca     63
      1.4.6. Rozpoznanie arytmii     64
        1.4.6.1. Badanie elektrokardiograficzne     65
        1.4.6.2. Monitorowanie metodą Holtera     65
        1.4.6.3. Inne metody diagnostyczne     65
      1.4.7. Podejście terapeutyczne do zaburzeń rytmu     66
      1.4.8. Farmakoterapia     67
        1.4.8.1. Podział leków przeciwarytmicznych     67
        1.4.8.2. Proarytmiczne działanie leków przeciwarytmicznych     67
      1.4.9. Niefarmakologiczne metody leczenia zaburzeń rytmu     69
      1.4.10. Charakterystyka wybranych typów arytmii i zasady postępowania     70
        1.4.10.1. Przedwczesne pobudzenia dodatkowe nadkomorowe     70
        1.4.10.2. Częstoskurcze nadkomorowe     70
        1.4.10.3. Arytmie serca występujące w przebiegu zespołu preekscytacji     71
        1.4.10.4. Migotanie i trzepotanie przedsionków     72
        1.4.10.5. Łagodna arytmia komorowa     76
        1.4.10.6. Arytmia komorowa potencjalnie złośliwa     77
        1.4.10.7. Złośliwa arytmia komorowa     77
        1.4.10.8. Leczenie wybranych typów arytmii komorowych     77
      1.4.11. Defibrylacja i kardiowersja w zaburzeniach rytmu zagrażających życiu     78
    1.5. Choroba niedokrwienna serca – Tomasz Pilecki     80
      1.5.1. Czynniki ryzyka     81
      1.5.2. Profilaktyka     82
      1.5.3. Objawy     82
      1.5.4. Konsekwencje niedokrwienia mięśnia sercowego     84
      1.5.5. Diagnostyka stabilnej choroby niedokrwiennej serca     84
      1.5.6. Leczenie     86
        1.5.6.1. Leczenie farmakologiczne     86
        1.5.6.2. Przezskórne interwencje wieńcowe     89
        1.5.6.3. Pomostowanie tętnic wieńcowych     89
    1.6. Ostre zespoły wieńcowe – Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski     90
      1.6.1. Klasyfikacja     91
      1.6.2. Patofizjologia     95
      1.6.3. Obraz kliniczny i zasady postępowania przedszpitalnego     97
      1.6.4. Badania diagnostyczne     99
        1.6.4.1. Obraz elektrokardiograficzny     99
        1.6.4.2. Biochemiczne markery ostrych zespołów wieńcowych     100
        1.6.4.3. Echokardiografia i inne badania obrazowe     101
      1.6.5. Postępowanie terapeutyczne w zawale serca z uniesieniem odcinka ST     101
        1.6.5.1. Leczenie reperfuzyjne     101
        1.6.5.2. Leczenie wspomagające reperfuzję i zapobiegające ponownemu zamknięciu naczynia     104
        1.6.5.3. Inne leki stosowane w fazie ostrej zawału serca z uniesieniem odcinka ST     105
      1.6.6. Postępowanie terapeutyczne w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST     106
        1.6.6.1. Ocena ryzyka chorych     106
        1.6.6.2. Postępowanie zachowawcze     108
        1.6.6.3. Postępowanie inwazyjne     109
      1.6.7. Wybrane następstwa i powikłania ostrych zespołów wieńcowych     109
        1.6.7.1. Ostra niedomykalność zastawki mitralnej     110
        1.6.7.2. Pęknięcie wolnej ściany lewej komory     110
        1.6.7.3. Pęknięcie przegrody międzykomorowej     110
        1.6.7.4. Skrzepliny w lewej komorze     110
        1.6.7.5. Powikłania zakrzepowo-zatorowe     110
      1.6.8. Prewencja wtórna po zawale serca i leczenie poszpitalne     111
        1.6.8.1. Kontrola czynników ryzyka     111
        1.6.8.2. Farmakoterapia     111
    1.7. Wstrząs kardiogenny – Andrzej Krupienicz     112
      1.7.1. Przyczyny     112
      1.7.2. Objawy     114
      1.7.3. Leczenie     117
    1.8. Niewydolność serca – Andrzej Krupienicz     120
      1.8.1. Przyczyny     120
      1.8.2. Podział     122
      1.8.3. Rozpoznanie     124
      1.8.4. Leczenie     126
    1.9. Choroby zapalne serca – Krzysztof Mucha, Bartosz Foroncewicz     130
    1.10. Wady serca – Bartosz Foroncewicz, Krzysztof Mucha     134
      1.10.1. Wady wrodzone (pierwotne)     134
      1.10.2. Wady nabyte     136
    1.11. Kardiomiopatie – Krzysztof Mucha, Bartosz Foroncewicz     140
      1.11.1. Kardiomiopatia rozstrzeniowa     140
      1.11.2. Kardiomiopatia przerostowa     144
      1.11.3. Kardiomiopatia restrykcyjna     144
    1.12. Choroby naczyń – Kazimierz A. Wardyn, Katarzyna Życińska     146
      1.12.1. Choroby tętnic     146
        1.12.1.1. Tętniaki     146
        1.12.1.2. Ostre niedokrwienie kończyn     148
      1.12.2. Choroby żył     149
        1.12.2.1. Żylaki kończyn dolnych     149
        1.12.2.2. Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych     150
        1.12.2.3. Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych     153
        1.12.2.4. Przewlekła niewydolność żylna. Zespół pozakrzepowy     155
    1.13. Zatorowość płucna – Bartosz Foroncewicz, Krzysztof Mucha     158
      1.13.1. Etiologia i epidemiologia     158
      1.13.2. Patogeneza     159
      1.13.3. Objawy     159
      1.13.4. Powikłania     160
      1.13.5. Rozpoznanie     160
      1.13.6. Diagnostyka     160
      1.13.7. Leczenie     162
        1.13.7.1. Postępowanie     162
        1.13.7.2. Początkowe leczenie przeciwzakrzepowe heparyną     163
        1.13.7.3. Długotrwałe leczenie przeciwzakrzepowe     163
        1.13.7.4. Opieka ambulatoryjna po epizodzie zatorowości płucnej     163
        1.13.7.5. Leczenie trombolityczne     163
        1.13.7.6. Wprowadzenie filtru do żyły głównej dolnej     164
        1.13.7.7. Embolektomia płucna     164
        1.13.7.8. Przezżylne usunięcie lub rozkawałkowanie zatoru za pomocą cewnika     164
    1.14. Choroby układu krążenia w czasie ciąży – Anna Cyganek, Krzysztof Mucha     165
      1.14.1. Zmiany fizjologiczne w czasie ciąży     165
      1.14.2. Wady serca     166
      1.14.3. Leczenie ciężarnych z chorobą układu krążenia     167
      1.14.4. Nadciśnienie tętnicze     168
        1.14.4.1. Leczenie     170
        1.14.4.2. Rzucawka     171
        1.14.4.3. Nadciśnienie tętnicze przewlekłe     172
      Pytania sprawdzające wiedzę     173
  
  2. Choroby układu oddechowego     175
  
    2.1. Diagnostyka chorób układu oddechowego – Jacek Ziółkowski     177
      2.1.1. Wywiad     177
      2.1.2. Badanie przedmiotowe     178
      2.1.3. Pozapłucne objawy chorób układu oddechowego     180
      2.1.4. Badania dodatkowe układu oddechowego     181
      2.1.5. Płyn w jamie opłucnej     183
      2.1.6. Badanie czynności układu oddechowego     185
    2.2. Niewydolność oddechowa – Monika Niewczas, Grzegorz Senatorski     189
      2.2.1. Podstawowe wiadomości z fizjologii oddychania     189
      2.2.2. Przyczyny niewydolności oddechowej     190
      2.2.3. Podział niewydolności oddechowej     190
      2.2.4. Ocena stanu klinicznego     191
      2.2.5. Postępowanie w ostrej niewydolności oddechowej     191
      2.2.6. Zespół ostrej niewydolności oddechowej     193
    2.3. Ostre zapalenie oskrzeli – Bartosz Foroncewicz, Krzysztof Mucha     195
      2.3.1. Etiologia i patogeneza     195
      2.3.2. Objawy     196
      2.3.3. Leczenie     197
    2.4. Alergia i astma oskrzelowa – Jolanta Żegarska     198
      2.4.1. Patogeneza     199
      2.4.2. Choroby alergiczne     200
        2.4.2.1. Diagnostyka     201
        2.4.2.2. Leczenie     201
      2.4.3. Astma     203
        2.4.3.1. Czynniki ryzyka i patogeneza     203
        2.4.3.2. Typy     204
        2.4.3.3. Objawy kliniczne     205
        2.4.3.4. Różnicowanie     207
        2.4.3.5. Leczenie     207
    2.5. Przewlekła obturacyjna choroba płuc – Bartosz Foroncewicz, Krzysztof Mucha     213
      2.5.1. Etiologia i patogeneza     213
      2.5.2. Objawy     215
      2.5.3. Diagnostyka     215
      2.5.4. Rozpoznanie różnicowe     216
      2.5.5. Postępowanie     218
        2.5.5.1. Ograniczanie czynników ryzyka     218
        2.5.5.2. Farmakoterapia     218
        2.5.5.3. Leczenie niefarmakologiczne     219
        2.5.5.4. Leczenie chirurgiczne     220
        2.5.5.5. Profilaktyka     220
        2.5.5.6. Szczepionki     221
        2.5.5.7. Pielęgnacja chorych     221
    2.6. Zapalenia płuc – Mariusz Niemczyk     222
      2.6.1. Patogeneza i drogi zakażenia     222
      2.6.2. Czynniki ryzyka i epidemiologia     223
      2.6.3. Rozpoznanie     223
      2.6.4. Klasyfikacja     224
      2.6.5. Różnicowanie     229
      2.6.6. Leczenie     230
      2.6.7. Zapobieganie     234
    2.7. Choroby opłucnej – Krzysztof Mucha, Bartosz Foroncewicz     235
      2.7.1. Odma opłucnowa     235
      2.7.2. Choroby opłucnej przebiegające z obecnością płynu     237
      2.7.3. Nowotwory opłucnej     238
    2.8. Nowotwory płuc – Bartosz Foroncewicz, Radosław Zagożdżon     240
      2.8.1. Rak oskrzeli     240
        2.8.1.1. Etiologia     240
        2.8.1.2. Obraz histologiczny     242
        2.8.1.3. Objawy i diagnostyka     244
        2.8.1.4. Leczenie     246
    2.9. Gruźlica – Bartosz Foroncewicz, Ewa Jarkiewicz-Kochman     248
      2.9.1. Etiologia i przebieg kliniczny     248
      2.9.2. Objawy i diagnostyka     250
      2.9.3. Leczenie     252
      2.9.4. Profilaktyka     254
    2.10. Sarkoidoza – Krzysztof Mucha, Bartosz Foroncewicz     255
      2.10.1. Etiologia i patogeneza     255
      2.10.2. Objawy     256
      2.10.3. Rozpoznanie     257
      2.10.4. Leczenie     259
    Pytania sprawdzające wiedzę     259
  
  3. Choroby układu pokarmowego     261
  
    3.1. Objawy kliniczne chorób przewodu pokarmowego – Bartosz Foroncewicz, Krzysztof Mucha     263
    3.2. Choroby przełyku – Krzysztof Mucha, Bartosz Foroncewicz     267
      3.2.1. Achalazja     267
      3.2.2. Refluks, choroba refluksowa i refluksowe zapalenie przełyku     268
      3.2.3. Przepuklina rozworu przełykowego przepony     269
      3.2.4. Uchyłki przełyku     270
      3.2.5. Rak przełyku     271
    3.3. Choroby żołądka – Krzysztof Mucha, Bartosz Foroncewicz     273
      3.3.1. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy     273
        3.3.1.1. Wrzód żołądka     274
        3.3.1.2. Wrzód dwunastnicy     277
      3.3.2. Zespół Zollingera-Ellisona     277
      3.3.3. Nowotwory żołądka     278
    3.4. Choroby jelit – Krzysztof Mucha, Bartosz Foroncewicz, Ewa Jarkiewicz-Kochman     281
      3.4.1. Uchyłek jelita krętego     281
      3.4.2. Zespół złego wchłaniania     281
      3.4.3. Choroby zapalne jelit     283
        3.4.3.1. Choroba Leśniowskiego-Crohna     283
        3.4.3.2. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego     284
      3.4.4. Nowotwory jelita cienkiego     286
      3.4.5. Zespół jelita drażliwego     286
      3.4.6. Uchyłkowatość i zapalenie uchyłków     287
      3.4.7. Polipy okrężnicy     289
      3.4.8. Rak okrężnicy i odbytnicy     289
      3.4.9. Rak odbytu     291
    3.5. Choroby trzustki – Krzysztof Mucha, Bartosz Foroncewicz     294
      3.5.1. Ostre zapalenie trzustki     294
      3.5.2. Przewlekłe zapalenie trzustki     297
      3.5.3. Rak trzustki     298
    3.6. Choroby wątroby – Urszula Ołdakowska-Jedynak     300
      3.6.1. Żółtaczka     301
        3.6.1.1. Żółtaczka hemolityczna (przedwątrobowa)     301
        3.6.1.2. Żółtaczka wątrobowa (miąższowa)     302
        3.6.1.3. Żółtaczka cholestatyczna (zaporowa)     303
      3.6.2. Wirusowe zapalenia wątroby     304
        3.6.2.1. Zapalenie ostre     304
        3.6.2.2. Wirusowe zapalenie wątroby typu A(HAV)     305
        3.6.2.3. Wirusowe zapalenie wątroby typu B (HBV)     306
        3.6.2.4. Wirusowe zapalenie wątroby typu D (HDV)     308
        3.6.2.5. Wirusowe zapalenie wątroby typu C (HCV)     309
        3.6.2.6. Wirusowe zapalenie wątroby typu E (HEV)     310
      3.6.3. Inne przewlekłe zapalenia wątroby     311
        3.6.3.1. Autoimmunologiczne przewlekłe zapalenie wątroby     311
      3.6.4. Marskości żółciowe     312
        3.6.4.1. Pierwotne marskości żółciowe     312
        3.6.4.2. Wtórna marskość żółciowa     313
      3.6.5. Marskość wątroby     313
      3.6.6. Nadciśnienie wrotne     314
      3.6.7. Encefalopatia wątrobowa i śpiączka wątrobowa     315
      3.6.8. Nowotwory wątroby     316
        3.6.8.1. Nowotwory łagodne     316
        3.6.8.2. Nowotwory złośliwe     316
    3.7. Choroby pęcherzyka i dróg żółciowych – Bartosz Foroncewicz, Krzysztof Mucha     318
      3.7.1. Kamica pęcherzyka żółciowego     318
      3.7.2. Kamica przewodowa     321
      3.7.3. Zapalenie pęcherzyka żółciowego     322
        3.7.3.1. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego     322
        3.7.3.2. Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego     323
      3.7.4. Nowotwory pęcherzyka i dróg żółciowych     323
        3.7.4.1. Rak dróg żółciowych     323
        3.7.4.2. Rak pęcherzyka żółciowego     324
      3.7.5. Cholesteroloza pęcherzyka żółciowego     324
      Pytania sprawdzające wiedzę     324
  
  4. Hematologia i transfuzjologia – Wiesław Wiktor Jędrzejczak     327
  
    4.1. Fizjologia i patofizjologia krwi     329
      4.1.1. Krzepnięcie     332
      4.1.2. Odporność     333
      4.1.3. Transport     334
    4.2. Podstawowe metody laboratoryjne diagnostyki chorób krwi     336
    4.3. Choroby niedoborowe krwi     339
      4.3.1. Niedobory krwinkowe     339
        4.3.1.1. Małopłytkowość     339
        4.3.1.2. Leukopenia     340
        4.3.1.3. Niedokrwistość     341
        4.3.1.4. Pancytopenia     343
      4.3.2. Niedobory osoczowych czynników krzepnięcia     344
      4.3.3. Niedobory białek odpornościowych     345
      4.3.4. Niedobory białek transportowych     345
      4.3.5. Naczyniowe skazy krwotoczne     346
      4.3.6. Odpornościowe skutki uszkodzenia naczyń     346
    4.4. Choroby nadmiarowe krwi     347
      4.4.1. Nadmiary krwinek     347
        4.4.1.1. Nadmiary pierwotne     348
      4.4.2. Nowotworowy nadmiar płytek krwi     349
      4.4.3. Nowotworowe nadmiary krwinek białych     349
        4.4.3.1. Nowotwory linii mieloidalnej     350
        4.4.3.2. Nowotwory linii limfoidalnej     353
      4.4.4. Nowotworowy nadmiar krwinek czerwonych     357
      4.4.5. Nadmiary składników osocza     358
        4.4.5.1. Nadmiary czynników krzepnięcia     358
        4.4.5.2. Nadmiary białek odpornościowych     358
    4.5. Charakterystyka chorych na choroby krwi     359
    4.6. Pielęgniarstwo hematologiczne     361
      4.6.1. Odwrotna izolacja     361
    4.7. Wprowadzenie do transfuzjologii     362
    4.8. Rola pielęgniarki w przetaczaniu krwi i preparatów krwiopochodnych     366
    4.9. Podstawowe leki i metody lecznicze stosowane w chorobach krwi     368
      4.9.1. Leki krwiotwórcze i wspomagające leczenie chorób krwi     368
      4.9.2. Chemioterapia     369
      4.9.3. Radioterapia     371
      4.9.4. Przeszczepianie szpiku     371
    4.10. Choroby śledziony     375
    Pytania sprawdzające wiedzę     375
  
  5. Choroby nerek i dróg moczowych     377
  
    5.1. Objawy kliniczne chorób układu moczowego – Bartosz Foroncewicz, Krzysztof Mucha     379
    5.2. Badania laboratoryjne w chorobach nerek – Bartosz Foroncewicz, Krzysztof Mucha     382
      5.2.1. Badanie czynnościowe nerek     382
      5.2.2. Badanie moczu     383
    5.3. Pierwotne kłębuszkowe zapalenia nerek – Grzegorz Senatorski, Monika Niewczas     387
      5.3.1. Submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek     387
      5.3.2. Ogniskowe i segmentalne szkliwienie kłębuszków nerkowych     388
      5.3.3. Nefropatia błoniasta     389
      5.3.4. Nefropatia IgA     390
      5.3.5. Błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek     391
      5.3.6. Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek     392
      5.3.7. Gwałtownie postępujące podostre kłębuszkowe zapalenie nerek     392
    5.4. Wtórne kłębuszkowe zapalenia nerek – Grzegorz Senatorski, Janusz Wyzgał     394
      5.4.1. Nefropatia cukrzycowa     394
      5.4.2. Uszkodzenie kłębuszków nerkowych w amyloidozie     395
      5.4.3. Nefropatia toczniowa     396
      5.4.4. Uszkodzenie kłębuszków nerkowych w układowych zapaleniach naczyń     397
      5.4.5. Krioglobulinemia mieszana samoistna     399
      5.4.6. Plamica Schönleina-Henocha     400
    5.5. Ostra niewydolność nerek – Michał Ciszek, Krzysztof Mucha     401
      5.5.1. Przednerkowa ostra niewydolność nerek     402
      5.5.2. Nerkowa ostra niewydolność nerek     404
      5.5.3. Pozanerkowa ostra niewydolność nerek     405
    5.6. Przewlekła niewydolność nerek – Krzysztof Mucha, Bożena Czarkowska-Pączek     407
    5.7. Zespół nerczycowy – Bartosz Foroncewicz, Michał Ciszek     413
      5.7.1. Objawy     415
      5.7.2. Leczenie     415
    5.8. Zakażenia układu moczowego – Michał Ciszek, Bartosz Foroncewicz     417
    5.9. Kamica moczowa – Krzysztof Mucha, Michał Ciszek     421
      5.9.1. Przyczyny powstawania złogów moczowych     421
      5.9.2. Objawy kliniczne     422
      5.9.3. Rozpoznanie     423
      5.9.4. Postępowanie     426
    5.10. Nowotwory dróg moczowych – Krzysztof Mucha, Radosław Zagożdżon     428
      5.10.1. Nowotwory nerek     428
      5.10.2. Nowotwory pęcherza moczowego     432
      5.10.3. Nowotwory gruczołu krokowego     434
    5.11. Dializoterapia – Michał Ciszek     436
      5.11.1. Metody dializy zewnątrzustrojowej     437
      5.11.2. Dializa otrzewnowa     439
      Pytania sprawdzające wiedzę     440
  
  6. Endokrynologia     443
  
    6.1. Funkcjonowanie układu endokrynnego – Janusz Wyzgał, Joanna Sańko-Resmer     445
    6.2. Choroby układu podwzgórzowo-przysadkowego – Joanna Sańko-Resmer, Janusz Wyzgał     447
      6.2.1. Choroby podwzgórza     447
      6.2.2. Choroby przysadki     448
        6.2.2.1. Niedoczynność przysadki     448
        6.2.2.2. Nadczynność przysadki     452
    6.3. Choroby tarczycy – Joanna Sańko-Resmer, Janusz Wyzgał     462
      6.3.1. Wole miąższowe i guzowate nietoksyczne     462
      6.3.2. Niedoczynność tarczycy     465
        6.3.2.1. Śpiączka hipometaboliczna     469
      6.3.3. Nadczynność tarczycy     469
        6.3.3.1. Choroba Gravesa-Basedowa     471
        6.3.3.2. Przełom tyreotoksyczny     473
      6.3.4. Zapalenia tarczycy     474
        6.3.4.1. Ropne zapalenia tarczycy     474
        6.3.4.2. Nieropne zapalenia tarczycy     475
      6.3.5. Rak tarczycy     479
        6.3.5.1. Klasyfikacja złośliwych nowotworów tarczycy     480
        6.3.5.2. Charakterystyka raków tarczycy     481
    6.4. Choroby gruczołów przytarczycznych – Joanna Sańko-Resmer, Janusz Wyzgał     483
      6.4.1. Pierwotna nadczynność gruczołów przytarczycznych     483
        6.4.1.1. Zespół hiperkalcemiczny     484
        6.4.1.2. Przełom hiperkalcemiczny     485
      6.4.2. Wtórna nadczynność gruczołów przytarczycznych     487
      6.4.3. Trzeciorzędowa nadczynność gruczołów przytarczycznych     488
      6.4.4. Niedoczynność gruczołów przytarczycznych     488
    6.5. Choroby kory nadnerczy – Janusz Wyzgał, Joanna Sańko-Resmer     492
      6.5.1. Glikokortykosteroidy     493
      6.5.2. Mineralokortykosteroidy     494
      6.5.3. Badania laboratoryjne czynności kory nadnerczy     494
      6.5.4. Nadczynność kory nadnerczy     495
        6.5.4.1. Zespół Cushinga     495
        6.5.4.2. Aldosteronizm     497
        6.5.4.3. Zespół nadmiaru androgenów nadnerczowych     498
      6.5.5. Niedoczynność kory nadnerczy     499
        6.5.5.1. Pierwotna niedoczynność kory nadnerczy     499
        6.5.5.2. Wtórna niedoczynność kory nadnerczy     500
        6.5.5.3. Ostra niedoczynność kory nadnerczy     500
    6.6. Cukrzyca – Janusz Wyzgał, Grzegorz Senatorski     501
      6.6.1. Klasyfikacja i patogeneza     502
        6.6.1.1. Cukrzyca typu 1     502
        6.6.1.2. Cukrzyca typu 2     503
      6.6.2. Objawy     504
      6.6.3. Powikłania     505
        6.6.3.1. Nefropatia cukrzycowa     506
        6.6.3.2. Retinopatia cukrzycowa     506
        6.6.3.3. Choroba niedokrwienna serca u osób z cukrzycą     508
        6.6.3.4. Udar mózgu     509
        6.6.3.5. Neuropatia cukrzycowa     509
        6.6.3.6. Zespół stopy cukrzycowej     510
      6.6.4. Leczenie cukrzycy     511
    6.7. Menopauza – Joanna Sańko-Resmer, Janusz Wyzgał     514
    6.8. Andropauza – Janusz Wyzgał, Joanna Sańko-Resmer     518
      Pytania sprawdzające wiedzę     519
  
  7. Choroby tkanki łącznej     521
  
    7.1. Zapalne choroby stawów – Krzysztof Mucha, Jacek Imiela     523
      7.1.1. Infekcyjne zapalenie stawów     523
        7.1.1.1. Rzeżączkowe zapalenie stawów     524
        7.1.1.2. Krętkowe zapalenie stawów     525
        7.1.1.3. Mikobakteryjne zapalenie stawów     525
        7.1.1.4. Grzybicze zapalenie stawów     525
        7.1.1.5. Wirusowe zapalenie stawów     526
      7.1.2. Reumatoidalne zapalenie stawów     526
      7.1.3. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa     528
    7.2. Układowe choroby tkanki łącznej – Michał Ciszek     531
    7.3. Choroby zapalne naczyń – Bartosz Foroncewicz, Jacek Imiela     536
      Pytania sprawdzające wiedzę     539
  
  8. Choroby zakaźne     541
  
    8.1. Objawy kliniczne chorób zakaźnych – Urszula Ołdakowska-Jedynak, Dorota Zygier     543
    8.2. Badania dodatkowe i rozpoznawanie chorób zakaźnych – Urszula Ołdakowska-Jedynak, Dorota Zygier     546
    8.3. Zakażenia bakteryjne – Dorota Zygier, Urszula Ołdakowska-Jedynak     549
      8.3.1. Zakażenia bakteryjne skóry     550
      8.3.2. Powikłania infekcji gronkowcowych     551
      8.3.3. Zakażenia górnych dróg oddechowych     552
      8.3.4. Zakażenia dolnych dróg oddechowych     553
      8.3.5. Zakażenia bakteryjne przewodu pokarmowego     554
    8.4. Zakażenia wirusowe – Urszula Ołdakowska-Jedynak, Dorota Zygier     556
      8.4.1. Zakażenia wywołane przez DNA-wirusy     556
        8.4.1.1. Ospa wietrzna     556
        8.4.1.2. Półpasiec     557
        8.4.1.3. Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej     558
        8.4.1.4. Mononukleoza zakaźna     558
        8.4.1.5. Zakażenie wirusem cytomegalii     559
        8.4.1.6. Rumień zakaźny     560
        8.4.1.7. Zakażenie adenowirusami     561
      8.4.2. Zakażenia wywołane przez RNA-wirusy     561
        8.4.2.1. Odra     561
        8.4.2.2. Różyczka     562
        8.4.2.3. Nagminne zapalenie przyusznic     563
        8.4.2.4. Grypa     564
        8.4.2.5. Zakażenia enterowirusami     565
        8.4.2.6. Zakażenie HIV. Zespół nabytego upośledzenia odporności     565
    8.5. Choroby grzybicze – Urszula Ołdakowska-Jedynak, Dorota Zygier     568
      8.5.1. Kandydoza głęboka     568
      8.5.2. Grzybica kropidlakowa     569
      8.5.3. Kryptokokoza     569
      8.5.4. Fusarioza     570
      8.5.5. Histoplazmoza     570
      8.5.6. Kokcydioidomikoza     571
    8.6. Choroby pasożytnicze – Dorota Zygier, Urszula Ołdakowska-Jedynak     572
      8.6.1. Choroby wywoływane przez pierwotniaki     573
        8.6.1.1. Zarodnikowce     573
        8.6.1.2. Wiciowce     574
        8.6.1.3. Pełzaki     575
        8.6.1.4. Orzęski     575
      8.6.2. Choroby wywoływane przez robaki obłe     576
      8.6.3. Choroby wywoływane przez robaki płaskie     579
        8.6.3.1. Tasiemczyce     579
        8.6.3.2. Bąblowice     580
        8.6.3.3. Przywry     580
    8.7. Bakteriemia i posocznica – Dorota Zygier, Urszula Ołdakowska-Jedynak     583
      Pytania sprawdzające wiedzę     585
  
  9. Choroby naczyniowe mózgu – Rafał Górski, Mirosław Ząbek     587
  
    9.1. Unaczynienie mózgu     590
    9.2. Fizjologia i patofizjologia krążenia mózgowego     593
    9.3. Udary zakrzepowo-zatorowe     596
      9.3.1. Objawy     596
      9.3.2. Rozpoznanie     598
      9.3.3. Leczenie     600
    9.4. Zatorowy udar mózgu     602
      9.4.1. Objawy     603
      9.4.2. Rozpoznanie     603
      9.4.3. Leczenie     603
    9.5. Udary krwotoczne     604
      9.5.1. Objawy     604
      9.5.2. Rozpoznanie     605
      9.5.3. Leczenie     607
      9.5.4. Krwawienie podpajęczynówkowe     607
    9.6. Inne przyczyny udarów mózgu     616
      Pytania sprawdzające wiedzę     617
  
  10. Przeszczepianie jako metoda leczenia schyłkowej niewydolności narządów – Urszula Ołdakowska-Jedynak, Liliana Gradowska, Leszek Pączek     619
  
    10.1. Przeszczepianie nerek     623
    10.2. Przeszczepianie nerki i trzustki     625
    10.3. Przeszczepianie wątroby     627
    10.4. Przeszczepianie serca     629
    10.5. Przeszczepianie płuc     631
    10.6. Krew pępowinowa i komórki macierzyste     632
    10.7. Perspektywy transplantologii     634
      Pytania sprawdzające wiedzę     636
  
  11. Diagnostyka obrazowa w chorobach wewnętrznych     637
    
    11.1. Rentgenodiagnostyka konwencjonalna – Marek Gołębiowski     640
      11.1.1. Środki cieniujące stosowane w rentgenodiagnostyce     644
      11.1.2. Diagnostyka przewodu pokarmowego     648
      11.1.3. Diagnostyka układu moczowego     651
      11.1.4. Diagnostyka dróg żółciowych     652
      11.1.5. Radiologia naczyniowa i interwencyjna     652
    11.2. Tomografia komputerowa – Marek Gołębiowski     654
    11.3. Ultrasonografia – Marek Gołębiowski     657
    11.4. Rezonans magnetyczny – Marek Gołębiowski     660
    11.5. Echokardiografia – Grzegorz Senatorski, Piotr Pruszczyk     665
      11.5.1. Właściwości fizyczne i interakcje ultradźwięków z tkankami     665
      11.5.2. Rodzaje obrazowania     667
      11.5.3. Nowe techniki echokardiograficzne     670
      Pytania sprawdzające wiedzę     673
  
  12. Diagnostyka laboratoryjna – Irena Bartłomiejczyk, Leszek Soluch     675
  
    12.1. Kategorie badań laboratoryjnych     678
    12.2. Profile badań laboratoryjnych     680
    12.3. Rodzaje materiału biologicznego     683
    12.4. Badania pilne i ich zasadność     688
    12.5. Zasady interpretacji wyniku badania laboratoryjnego     691
      Pytania sprawdzające wiedzę     694
  
  Bibliografia     695
  
  Skorowidz     696
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia