Neuronauka poznawcza

-35%

Neuronauka poznawcza

Jak mózg tworzy umysł

1 ocena

Wydawca:

Vizja Press

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

55,25  85,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

55,2585,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Czym jest neuronauka poznawcza (cognitive neuroscience)? Po części wyjaśnia to podtytuł niniejszej książki, nawiązujący do definicji Michaela S. Gazzanigi - laureata Nagrody Nobla i pioniera badań w tym zakresie. Określił on swą dziedzinę jako poznawanie tego, jak mózg tworzy umysł. Neuronauka poznawcza jest zatem częścią neurobiologii, psychologii (w szczególności poznawczej), ale również matematyki, lingwistyki, fizyki, psychiatrii i wielu innych dziedzin, które włączają do swoich programów badania umysłu. W ostatnich trzech dekadach neuronauka bardzo gwałtownie się rozwinęła. Nie ulega wątpliwości, ze - podobnie jak w wielu innych dziedzinach - jest to prosta konsekwencja rozwoju nowych technik (w tym przypadku badania mózgu, mianowicie metod neuroobrazowania funkcjonalnego). Pozwoliły one przyjrzeć się mózgowi podczas pracy i szukać związków między jego stanami a stanami umysłu.


Napisanie podręcznika neuronauki poznawczej nie jest bynajmniej rzeczą łatwą. Wykad taki wymaga bowiem integracji co najmniej trzech dziedzin wiedzy: psychologii procesów poznawczych, anatomii i fizjologii mózgu oraz metod badania czynności mózgu. Piotr Jaśkowski, profesor nauk medycznych i doktor habilitowany psychologii, autor podręcznika „Neronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł” wywiązuje się ze swego zadania znakomicie.
Jestem przekonany, że książka stanie się lektura zalecaną na wielu kursach psychologii i nie tylko psychologii. Sam przeczytałem ją z ogromnym zainteresowaniem i gorąco polecam ją wszystkim, którzy chcieliby zapoznać się z osiągnięciami współczesnej neuronauki poznawczej.
prof. dr hab. Tytus Sosnowski
(Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski)


Liczba stron274
WydawcaVizja Press
ISBN-13978-83-61086-51-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  NEURONAUKA POZNAWCZA. JAK MÓZG TWORZY UMYSŁ    16
  1. JAK WYGLĄDA MÓZG    20
  Komórki nerwowe i glejowe    20
  Właściwości błony pobudliwej    22
  Synapsa    23
  Nazewnictwo    26
  Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy    27
  Spoidła, drogi, szlaki i nerwy    28
  Anatomia ośrodkowego układu nerwowego    29
  Rdzeń kręgowy    29
  Pień    30
  Móżdżek    32
  Przodomózgowie    32
  Półkule mózgu    33
  Kora mózgowa    33
  Budowa histologiczna kory mózgowej    35
  Przyśrodkowa część płata skroniowego (MTL)    36
  Hipokamp    37
  Ciało migdałowate    37
  Zwoje podstawy mózgu    37
  O czym była mowa…    38
  2. JAK SIĘ BADA MÓZG    42
  Metody elektro- i magnetofi zjologiczne    42
  Zapisy aktywności pojedynczych neuronów    42
  Elektroencefalografi a    44
  Spontaniczna aktywność EEG    44
  Rytmy EEG    44
  Potencjały wywołane    47
  Metoda uśredniania    49
  Kilka przykładów potencjałów wywołanych    50
  Mapowanie aktywności elektrycznej mózgu    55
  Metoda dipoli    55
  Magnetoencefalografi a (MEG)    57
  Metody tomografi czne    58
  Pozytronowa tomografi a emisyjna (PET)    59
  Funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (fMRI)    60
  Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego    61
  Funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego    62
  Co mierzy fMRI?    62
  Technika odejmowania    65
  fMRI skorelowany ze zdarzeniami    66
  Obrazowanie wielozmiennowe    67
  Badania uszkodzonego mózgu    69
  Neuropsychologia klasyczna    70
  Dysocjacje    70
  Transparentność    71
  Uniwersalność    71
  Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna    72
  Czy stymulacja magnetyczna jest bezpieczna?    74
  Wywoływanie fotyzmów i wirtualnych lezji    75
  O czym była mowa…    77
  3. JAK WIDZI MÓZG    80
  Oko i kamera    80
  Po co nam wzrok?    81
  Anatomia widzenia    81
  Pole recepcyjne    81
  Siatkówka    82
  Komórki zwojowe i nerw wzrokowy    84
  Droga drobno- i wielkokomórkowa    87
  Kora wzrokowa    88
  Wyższe ośrodki wzrokowe    90
  Neuronalne podłoże spostrzegania ruchu    91
  Neuronalne podłoże spostrzegania barw    91
  Spostrzeganie kształtu    96
  Dwa szlaki wzrokowe    97
  Procesy wstępujące i zstępujące    98
  O czym była mowa…    103
  4. JAK MÓZG FILTRUJE INFORMACJE    106
  Kierowanie uwagą orientacyjną    107
  Refl ektor uwagi    108
  Uwaga wolicjonalna i mimowolna    109
  Sposoby badania uwagi    110
  Słuchanie selektywne    110
  Paradygmat Posnera    110
  Poszukiwanie wzrokowe    112
  Wczesna czy późna selekcja?    113
  Teoria fi ltrów uwagi Broadbenta    113
  Teorie późnej selekcji    114
  Paradoks inteligentnej selekcji    115
  Teoria osłabiacza Anne Treisman    115
  Neuronaukowe dowody wczesnej selekcji    115
  Neuronaukowe dowody późnej selekcji    117
  Paradoks inteligentnej selekcji – rozwiązanie?    120
  Teoria Nilli Lavie    120
  Neuronauka i wpływ obciążenia percepcyjnego    121
  Podsumowanie    121
  Neuronalne podstawy zjawiska uwagi    122
  Płat ciemieniowy    122
  Zaniedbywanie stronne    122
  Płat czołowy    124
  Badania sieci czołowo-ciemieniowej metodami obrazowania    124
  Model uwagi Corbetty i Shulmana    126
  Ruchy oczu jako prekursor uwagi    126
  Poszukiwanie wzrokowe    127
  Teoria integracji cech    127
  Krytyka    130
  Teoria podobieństwa Duncana i Humphreysa    133
  Opis    133
  Pamięć krótkotrwała    134
  Udział płata ciemieniowego w poszukiwaniu wzrokowym    135
  O czym była mowa...    137
  5. JAK MÓZG STERUJE DZIAŁANIEM    140
  Widzenie dla działania    141
  Agnozja i ataksja wzrokowa    141
  Dwa szlaki wzrokowe    142
  Wykonanie działania    145
  Anatomia obszarów ruchowych kory mózgowej    145
  Pierwszorzędowa kora ruchowa    145
  Kora przedruchowa boczna    147
  Akty ruchowe    147
  Transformacja informacji wzrokowej na akt ruchowy    148
  Pętla czołowo-ciemieniowa F5-AIP    148
  Rola innych części kory przedruchowej bocznej    148
  Transformacja wzrokowo-ruchowa    148
  Wybieranie odpowiedniego aktu ruchowego    149
  Dodatkowe pole ruchowe    150
  Wolna wola    151
  Kiedy działanie jest aktem woli?    152
  Neuroanatomia woli    153
  Doświadczenia Libeta    154
  Potencjał gotowości    154
  Dynamika wolnej woli    155
  Czy posiadamy wolną wolę?    155
  Zlateralizowany potencjał gotowości    156
  Jakie procesy odzwierciedla LRP?    156
  LRP w badaniach wolnej woli    157
  Odczytywanie intencji    158
  O czym była mowa...    160
  6. JAK MÓZG BUDUJE ŚWIADOMOŚĆ    164
  Zagadnienie neuronalnego korelatu świadomości wzrokowej    165
  Jak się bada neuronalne korelaty świadomości?    166
  Metoda obrazów bistabilnych i współzawodnictwa siatkówek    166
  Stymulacja bodźcami pod- i nadprogowymi    168
  Maskowanie wsteczne    168
  Prymowanie podprogowe    169
  Zjawisko stłoczenia    171
  Uzyskiwanie subiektywnych wrażeń zmysłowych bez stymulacji receptorów    172
  Gdzie powstaje świadomy percept? Podejście lokalistyczne    172
  Udział kory V1 w powstawaniu świadomego perceptu    173
  Udział kory skroniowej i ciemieniowej w powstawaniu świadomego perceptu    176
  Jak wygląda świadomy percept? Podejście globalistyczne    178
  Percepcja pozaświadoma    178
  Poziom aktywacji określa treść świadomości    179
  Dynamika i topografi a świadomego perceptu    180
  O czym była mowa…    183
  7. JAK PAMIĘTA MÓZG    186
  Model Atkinsona i Shiff rina    187
  Pamięć sensoryczna    187
  Pamięć krótkotrwała i operacyjna    188
  Organizacja pamięci operacyjnej    189
  Centralny mechanizm wykonawczy    189
  Podręczna pamięć werbalna    190
  Podręczna pamięć epizodyczna    191
  Pamięć długotrwała    191
  Amnezja    191
  Składniki pamięci długotrwałej    192
  Pamięć utajona (niedeklaratywna)    193
  Pamięć proceduralna    193
  Pamięć percepcyjna    195
  Prymowanie percepcyjne    195
  Prymowanie koncepcyjne    196
  Pamięć deklaratywna    197
  Rola przyśrodkowego płata skroniowego w formowaniu śladu pamięciowego    199
  Konsolidacja synaptyczna    200
  Konsolidacja systemowa    200
  Kodowanie    202
  Uwaga    202
  Głębokość przetwarzania    202
  Przywoływanie wspomnień    203
  Fałszywe wspomnienia    205
  Sen i pamięć    206
  O czym była mowa…    210
  8. JAK MÓZG STERUJE PROCESAMI POZNAWCZYMI    214
  Co to są funkcje wykonawcze?    214
  Problem homunkulusa    214
  Anatomia funkcji wykonawczych    215
  Syndrom płatów czołowych    215
  Neuropsychologiczne badania funkcji wykonawczych    216
  Test sortowania kart Wisconsin    216
  Wieża Hanoi    217
  Test Stroopa    217
  Badania metodami neuroobrazowania    218
  Teorie funkcji wykonawczych    219
  Procesy automatyczne    219
  Teoria Shiff rina i Schneidera    219
  Teoria uwagi wykonawczej Posnera    220
  Badania uwagi wykonawczej    220
  Uwaga wykonawcza w zadaniu Stroopa    221
  Neuronalna baza zjawiska Stroopa    222
  Teoria Shallice’a (nadzorczego systemu uwagi)    225
  Teoria pamięci operacyjnej Baddeleya    225
  Centralny mechanizm wykonawczy    226
  Teoria Koechlina    228
  Ile jest mechanizmów nadzorczych?    228
  Model kaskadowy procesów kontrolnych    228
  Empiryczne dowody teorii Koechlina    230
  Rola przedniej części kory przedczołowej    231
  Czy w modelu kaskadowym jest miejsce dla homunkulusa?    231
  O czym była mowa…    232
  9. JAK MÓZG SPOSTRZEGA INNE MÓZGI    236
  Poznanie społeczne    236
  Teoria umysłu    236
  Mózg społeczny    236
  Rozpoznawanie innych przedstawicieli gatunku    237
  Czy twarz jest przetwarzana w szczególny sposób?    237
  Neuronalne podstawy rozpoznawania twarzy    239
  Ruch biologiczny    241
  Podstawy neuronalne    243
  Wykrywanie intencji    243
  Neurony lustrzane    243
  Neurony lustrzane u ludzi    244
  Neurony lustrzane i detekcja intencji    244
  Rozmieszczenie neuronów lustrzanych w korze mózgowej    245
  Neurony lustrzane i empatia    245
  Wykrywanie kierunku wzroku i uwspólniona uwaga    246
  Od czego zależy wykrywanie kierunku wzroku?    246
  Anatomia percepcji kierunku wzroku    246
  Działanie kontaktu wzrokowego    247
  Obserwowany kierunek wzroku przyciąga uwagę obserwatora    247
  Spostrzegany kierunek wzroku steruje uwagą obserwatora    247
  O czym była mowa…    249
  LITERATURA    250
  SKOROWIDZ    268
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia