Rozgrzewanie uwagi - wyczerpywanie woli - uległość

-20%

Rozgrzewanie uwagi - wyczerpywanie woli - uległość

Mechanizmy adaptacji umysłu do wysiłku poznawczego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

28,00  35,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

28,0035,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jakie koszty i jakie korzyści wynikają z konieczności wykonywania czynności intelektualnych wymagających od nas wysiłku? Kiedy sprawowanie kontroli nad czynnościami wysiłkowymi się załamuje, a kiedy człowiek zdolny jest do mobilizacji i zintensyfikowania wysiłku poznawczego?
Prezentowana Czytelnikowi monografia stanowi pierwszą w języku polskim, tak rozległą próbę zebrania wiedzy na temat wysiłkowych uwarunkowań sprawności funkcjonowania intelektualnego.


Człowiek, przynajmniej od czasu do czasu, musi podjąć wzmożony wysiłek. Zwykle pojęcie „wzmożonego wysiłku” wiąże się z pracą mięśni, a więc odnosi do aktywności fizycznej. Psychologów interesuje jednak także (a może przede wszystkim) wysiłek poznawczy. Mamy z nim do czynienia wtedy, gdy podmiot aktywnie przetwarza informacje, koncentruje uwagę, podejmuje złożone decyzje, czy stara się zapamiętać jak najwięcej docierających doń informacji. (…) W poszczególnych częściach monografii Sławomir Śpiewak przedstawia kolejno takie zagadnienia, jak: charakterystyka wysiłkowych procesów mentalnych z perspektywy właściwości systemu przetwarzania informacji, wysiłkowe uwarunkowania możliwości sprawowania kontroli nad kilkoma (…) czynnościami jednocześnie, oraz wysiłkowe uwarunkowania sprawności przetwarzania informacji z punktu widzenia czasowej dynamiki aktywności poznawczej… Szczególnie, moim zdaniem poznawczo wartościowa jest, poparta dowodami empirycznymi, teza Śpiewaka, że system przetwarzania informacji może w wyniku wcześniejszego wysiłku i wzrostu pobudzenia o charakterze energetycznym, mobilizować się do wysiłku, który wcześniej nie był możliwy…
(...)
Sławomir Śpiewak jest w polskiej psychologii postacią szczególną. Gruntowna znajomość klasycznie rozumianej psychologii poznawczej z jednej strony i psychologii społecznej – z drugiej, czyni go prawdziwym ekspertem w obszarze social cognition. Potrafi on bowiem „odróżnić ziarno od plew”. W recenzowanej książce rozprawia się w sposób mistrzowski z funkcjonującymi w nauce pustymi pojęciami, które niestety stały się powszechnie używanymi wytrychami do pozornego wyjaśniania pewnych prawidłowości z zakresu psychologii społecznej (nie zaś: kluczami do rzeczywistego zrozumienia zjawisk społecznych). (...) Osobną kwestią jest sposób, w jaki Autor poradził sobie z prezentacją trudnego, a zarazem bardzo złożonego materiału. Albertowi Einsteinowi przypisuje się twierdzenie, że w nauce wszystko powinno być przedstawiane tak prosto, jak to możliwe, ale … nie prościej. Uważam, że Sławomirowi Śpiewakowi udało się to (…) po prostu nadzwyczajnie.
prof. dr hab. Dariusz Doliński


Dr Sławomir Śpiewak jest psychologiem społecznym. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się badaniem mechanizmów odpowiedzialnych za skuteczność wpływu społecznego, poszukiwaniem poznawczych uwarunkowań zachowań społecznych oraz badaniem wysiłkowych procesów mentalnych. Jest członkiem European Association of Experimental Social Psychology, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (obecnie członek Zarządu) oraz zastępcą Redaktora Naczelnego (associate editor) pisma Psychologia Społeczna.


Liczba stron272
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13 978-83-7383-226-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Podziękowania   9
  Wprowadzenie  11
  Wysiłek poznawczy a procesy przetwarzania informacji  17
  1. Ogólna charakterystyka wysiłkowych procesów mentalnych z perspektywy
  właściwości systemu przetwarzania informacji     19
  1.1. Strukturalne ograniczenia systemu przetwarzania informacji związane
  z ich transmisją  19
  1.2. Strukturalne ograniczenia możliwości przechowywania informacji     26
  1.3. „Wąskie gardła” na centralnym poziomie przetwarzania informacji  32
  1.4. Podsumowanie  43
  2. Wysiłkowe uwarunkowania możliwości sprawowania kontroli
  nad kilkoma czynnościami jednocześnie  44
  2.1. Zasobowy model uwagi Kahnemana     45
  2.2. Pobudzeniowy mechanizm adaptacji do wysiłku według
  teorii  48
  2.3. Założenia teorii jednorodnych zasobów uwagowych i sposoby ich
  weryfikacji     52
  2.3.1. Procesy ograniczone przez dostępne zasoby i dostępne dane  52
  2.3.2. Metodologia zadań podwójnych jako podstawowe narzędzie
  weryfikacji teorii zasobowych  54
  2.3.3. Kontrowersje wokół możliwości weryfikacji modelu
  jednorodnych zasobów uwagowych  60
  2.4. Krytyka trafności metafory zasobowej     67
  2.5. Zasobowe i pozazasobowe przyczyny interferencji w zadaniach
  podwójnych – próba integracji     69
  2.6. Teorie wielorakich zasobów poznawczych  75
  2.6.1. Próba scharakteryzowania zasobów uwagi – alternatywne sposoby
  myślenia o ograniczeniu możliwości wykonywania czynności
  równoległych     76
  2.6.2. Metafora zasobowa a problem jednorodności uwagi     82
  2.6.3. Koncepcja zasobów wielorakich Navona i Gophera     87
  2.6.4. Wielorakie zasoby uwagi z punktu widzenia
  wielokomponentowego modelu pamięci operacyjnej Baddeleya     91
  2.6.5. Koncepcja zasobów wielorakich Christophera Wickensa  96
  2.7. Wykorzystanie metafory ograniczonych zasobów poznawczych
  i jej zastosowanie w badaniach społecznych     104
  2.7.1. Idea manipulacji obciążeniem poznawczym w badaniach
  społecznych     106
  2.7.2. Przykłady zastosowania metody obciążenia poznawczego
  w badaniach społecznych     107
  2.7.3. Konkluzje     118
  2.8. Podsumowanie     119
  3. Wysiłkowe uwarunkowania sprawności przetwarzania informacji z punktu
  widzenia czasowej dynamiki aktywności poznawczych     121
  3.1. Zdolność do podtrzymywania czynności wysiłkowych
  (czujność uwagowa)     121
  3.1.1. Wysiłkowe uwarunkowania spadku zdolności do dyskryminacji
  sygnałów w zadaniach na czujność     125
  3.1.2. Teorie wyjaśniające wysiłkowe uwarunkowania
  zdolności do podtrzymywania uwagi     130
  3.1.2.1. Zasobowe wytłumaczenie utraty zdolności do
  podtrzymywania uwagi w zadaniach na czujność     131
  3.1.2.2. Pobudzeniowe koncepcje wyjaśniające zdolność do
  podtrzymywania uwagi     133
  3.1.2.3. Motywacyjne wyjaśnienie wpływu pobudzenia i wysiłku
  na procesy podtrzymywania uwagi     136
  3.1.2.4. Rola różnic indywidualnych w pobudzeniu i ich związek
  z zasobowymi próbami wyjaśniania zdolności do
  podtrzymywania uwagi     139
  3.1.2.5. Podsumowanie     148
  3.2. Zmiana aktywności mentalnej w perspektywie czasowej     150
  3.2.1. Geneza badań nad przełączaniem uwagowym: problem kosztów
  przełączania     151
  3.2.2. Koszty czy korzyści przełączania     156
  3.2.3. Podatność na rekonfigurację zestawu zadaniowego
  i rola procesów prymowania     157
  3.2.4. Dwoista natura zjawiska kosztów przełączania     160
  3.2.5. Funkcje zarządcze i ich znaczenie dla efektywności kontroli
  czynności wysiłkowych     164
  3.2.6. Podsumowanie     171
  3.3. Następcze konsekwencje wysiłku mentalnego –
  perspektywa poznawcza     172
  3.3.1. Mobilizacja poznawcza jako konsekwencja
  wysiłku poznawczego     173
  3.3.2. Wyczerpanie poznawcze jako alternatywna konsekwencja
  wysiłku mentalnego     176
  3.3.3. Zjawisko poznawczego rozgrzania     180
  3.3.3.1. Rozgrzewanie uwagi – wpływ mobilizacji poznawczej
  na proste i złożone aspekty funkcjonowania
  poznawczego     181
  3.3.3.2. Rozgrzanie poznawcze a społeczne funkcjonowanie
  podmiotu     187
  3.3.3.3. Specyfika efektu poznawczego rozgrzania     196
  3.3.3.4. Mechanizm efektu rozgrzania     200
  3.3.4. Podsumowanie     208
  3.4. Następcze konsekwencje wysiłku mentalnego – perspektywa
  samoregulacyjna     210
  3.4.1. Wysiłkowa zdolność samokontroli jako wyczerpywany zasób     214
  3.4.1.1. Metafora mięśnia     215
  3.4.1.2. Hipoteza treningu     219
  3.4.1.3. Motywacja jako moderator efektów wyczerpywania ego     221
  3.4.1.4. Odtwarzanie się zasobów: odpoczynek i pozytywne
  emocje     222
  3.4.1.5. Glukoza jako biologiczny substrat zasobów
  samoregulacyjnych     223
  3.4.1.6. Wyniki metaanalizy: pytania i wątpliwości     223
  3.4.2. Krytyka wysiłkowej teorii samokontroli     225
  3.4.2.1. Ukryte koszty samokontroli: wyczerpanie zasobów
  samoregulacyjnych czy poznawcze koszty zmiany
  aktywności?     226
  3.4.2.2. Rola charakterystyk wysiłkowych     238
  3.4.2.3. Czy czynniki motywacyjne trafniej wyjaśniają
  przyczyny utraty kontroli nad czynnościami
  wysiłkowymi niż metafora mięśnia?     240
  3.4.2.4. Czy glukoza zawarta we krwi może być rozumiana jako
  biologiczny substrat zasobów samoregulacyjnych?     242
  3.4.2.5. Mobilizacja wysiłkowa a efekty wyczerpywania
  samokontroli     245
  3.4.3. Podsumowanie     249
  Zakończenie     251
  Literatura cytowana     254
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia