Informatyka ekonomiczna 17. Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny

Informatyka ekonomiczna 17. Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny

1 opinia

Format:

ibuk

Najnowsza publikacja X Konferencji Naukowo-Dydaktycznej NTIE organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu pt.: Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny skłania do refleksji nad tym, co dotychczas udało się osiągnąć w środowisku oraz jakie działania należałoby podjąć, aby w pełni wykorzystać możliwości zmian, które wnosi technologia informacyjna do kształcenia akademickiego. Opracowanie składa się z dwóch obszernych części. Pierwsza poświęcona została zastosowaniom systemów informatycznych w dydaktyce. W drugiej części zawarto artykuły obejmujące rozważania dotyczące systemów informatycznych w nauce.


Rok wydania2010
Liczba stron399
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
    Iwona Chomiak-Orsa, Artur Rot: Najważniejsze wydarzenia z 15-letniej działalności Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej    11
    Iwona Chomiak-Orsa, Artur Rot: Aktywność konferencyjna członków Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej    28
  Część I. Systemy informatyczne w dydaktyce    39
    Dorota Biernacka: Współpraca biznesu ze środowiskiem naukowym na przykładzie firmy Rodan Systems SA    41
    Iwona Chomiak-Orsa: Uniwersytety trzeciego wieku jako nowa forma nauczania technologii informacyjnych    49
    Damian Dziembek: Wybrane aspekty współpracy w obszarze dydaktyki pomiędzy uczelnią wyższą a dostawcą zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania    59
    Damian Dziembek: Wykorzystanie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania w kształceniu studentów na kierunkach ekonomicznych    68
    Krzysztof Hauke: Zarządzanie wiedzą w systemach LMS i LCMS w procesie tworzenia wykładów on-line    78
    Dorota Jelonek, Andrzej Chluski: Rola agentów programowych w nauczaniu na odległość    86
    Grzegorz Klimek: Wybrane technologie informacyjne w procesie dydaktycznym    94
    Jerzy Korczak, Maria A. Mach, Adam Nowicki, Mieczysław L. Owoc: Informatyka w biznesie – założenia kierunku, model i perspektywy    105
    Barbara Łukasik-Makowska, Aleksander Fafuła: Zarządzanie zaawansowaną multikomunikacją w środowisku akademickim    116
    Kamal Matouk: Portale e-learningowe jako element społeczeństwa informacyjnego    126
    Marian Niedźwiedziński, Małgorzata Ziemecka: Edukacyjne walory narzędzia PICTURE    137
    Andrzej Niesler, Gracja Wydmuch: Modelowanie mechanizmów adaptacyjnej interakcji w systemach wspomagających uczenie    147
    Andrzej Niesler, Gracja Wydmuch: Personalizacja procesu uczenia w systemach e-learningu    159
    Ilona Pawełoszek-Korek: Kształcenie studentów kierunku informatyka i ekonometria w zakresie technologii semantycznych. Cele i narzędzia    169
    Monika Sitarska: Kształcenie w zakresie procesów informacyjnych w zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu    178
    Cezary Stępniak: Wykorzystanie problematyki gier decyzyjnych w nauczaniu przedmiotu procesy informacyjne    189
    Cezary Stępniak, Tomasz Turek: Wykorzystanie zintegrowanego systemu informatycznego w nauczaniu przedmiotu procesy informacyjne    198
    Tomasz Turek: Rola nauczania technologii informacyjnej w kształtowaniu sylwetki współczesnego menedżera    209
    Marcin Zawada, Marek Szajt: Problemy badawcze i dydaktyczne w zakresie wykorzystania metod ilościowych w wyższej uczelni    218
    Leszek Ziora: Dydaktyczne aspekty zastosowania systemów CMS w nauczaniu technologii informacyjnych na uczelni wyższej    228
  Część II. Systemy informatyczne w nauce    239
    Agnieszka Budziewicz-Guźlecka: Istota wykluczenia społecznego w społeczeństwie informacyjnym    241
    Bogdan Burkot: Modelowanie wymagań z zastosowaniem metod obiektowych    250
    Wojciech Cieśliński, Marcin Kowalewski, Aleksander Binsztok: Modele rozwoju organizacyjnego polskich przedsiębiorstw – orientacja na procesy a wdrażanie mechanizmów organizacyjnego uczenia się z wykorzystaniem Business Process Intelligence (BPI) i Service Oriented Architecture (SOA)    259
    Dariusz Dudek, Edyta Kulej-Dudek: Realizacja systemu oceny efektywności procesów logistycznych na bazie sztucznych sieci neuronowych    268
    Damian Dziembek: Model SaaS jako forma zdalnej eksploatacji aplikacji dla przedsiębiorstw    278
    Mariusz Grabowski: Kierunki interdyscyplinarnej wizji systemów informacyjnych zarządzania    290
    Mariusz Jach: Wpływ strategii informacyjnej na proces outsourcingu technologii informacyjnych    299
    Dorota Jelonek: Rola technologii informacyjnej w transformacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie    309
    Anna Lenart: Uwarunkowania pozyskiwania zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania    318
    Janusz Marek Lichtarski: Technologie informacyjne a kształt struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa    329
    Mirosław Moroz: Innowacyjne sposoby przezwyciężania problemu „ostatniej mili” w e-commerce    341
    Artur Rot: Zarządzanie ryzykiem na potrzeby bezpieczeństwa systemów informatycznych – strategie postępowania z ryzykiem    350
    Andrzej Sobczak: Ramy architektury korporacyjnej jako narzędzie projektowania modelu docelowego organizacji publicznej w procesie jej transformacji    363
    Witold Staniszkis: OfficeObjects® – uniwersalne środowisko zarządzania informacją i procesami działalności    377
    Leszek Ziora: Perspektywy rozwoju systemów Business Intelligence. Przegląd wybranych koncepcji    392
  Summaries    48
    Dorota Biernacka: The co-operation between a commercial company and the scientific community on the example of Rodan Systems SA    48
    Iwona Chomiak-Orsa: The university of the third age as a new form of teaching information technology    58
    Damian Dziembek: Chosen aspects of the co-operation in the area of didactics between schools of higher education and suppliers of the integrated IT management system    67
    Damian Dziembek: The use of the integrated management information system in teaching students of economics faculty    77
    Krzysztof Hauke: Knowledge management in LMS and LCMS in the process of lecture creating on-line    85
    Dorota Jelonek, Andrzej Chluski: The role of programme agents in distance learning    93
    Grzegorz Klimek: Selected information technologies in the didactic process    104
    Jerzy Korczak, Maria A. Mach, Adam Nowicki, Mieczysław L. Owoc: Business in informatics – major assumptions, model and perspectives    115
    Barbara Łukasik-Makowska, Aleksander Fafuła: Advanced multicommunication management in the academic environment    125
    Kamal Matouk: E-learning portals as an element of the information society    136
    Marian Niedźwiedziński, Małgorzata Ziemecka: The educational value of PICTURE tool    146
    Andrzej Niesler, Gracja Wydmuch: Adaptive interaction mechanisms modeling in tutoring systems    158
    Andrzej Niesler, Gracja Wydmuch: The personalization of the learning-teaching process in e-learning systems    168
    Ilona Pawełoszek-Korek: Training on semantic technologies for students of informatics and econometrics specialization. Goals and instruments    177
    Monika Sitarska: Education in the area of information processes in management at the Wrocław University of Economics    188
    Cezary Stępniak: The application of the idea of management games in information processes teaching    197
    Cezary Stępniak, Tomasz Turek: The application of the integrated IT system in the didactics of information processes    208
    Tomasz Turek: The role of information technology in shaping the image of a contemporary manager    217
    Marcin Zawada, Marek Szajt: The didactic and research problems of the application of quantitative methods at a school of higher education    227
    Leszek Ziora: Didactic aspects of CMS systems application in teaching information technology at schools of higher education    237
    Agnieszka Budziewicz-Guźlecka: The essence of social exclusion in information society    249
    Bogdan Burkot: Requirements modeling with the use of object methods    258
    Wojciech Cieśliński, Marcin Kowalewski, Aleksander Binsztok: Models of the Polish companies organizational development – Process management versus the implementation of organizational learning with the application of Business Process Intelligence (BPI) and Service Oriented Architecture (SOA)    267
    Dariusz Dudek, Edyta Kulej-Dudek: The implementation of the system of efficiency evaluation of logistics processes based on artificial neural network    277
    Damian Dziembek: The SaaS model as a form of the application remote usage for enterprises    289
    Mariusz Grabowski: Towards interdisciplinary perspective on management information systems    298
    Mariusz Jach: The influence of information strategy on the process of information technology outsourcing    308
    Dorota Jelonek: The role of information technology in the transformation of economic processes in an enterprise    317
    Anna Lenart: Determinants of acquisition of integrated management information systems    328
    Janusz Marek Lichtarski: Information technologies and the shape of organizational structure    340
    Mirosław Moroz: Innovative solutions for overcoming the last-mile problem in e-commerce    349
    Artur Rot: Information systems security risk management – Strategies for dealing with risk    362
    Andrzej Sobczak: The Enterprise Architecture framework as a tool to develop target model of public organization in the process of its transformation    376
    Witold Staniszkis OfficeObjects® – Universal environment for information and business processes management    391
    Leszek Ziora: Perspectives for the development of Business Intelligence systems. The review of chosen concepts    399
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia